Sąrašas:X-Men nariai

   Šį puslapį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus.
Jei galite, sutvarkykite.

X-Menai yra išgalvota (komiksai) komanda susidedanti iš mutantų superherojų. Šios komandos komiksus leidžia Marvel Comics. Paryškinti veikėjai šiuo metu vis dar yra kurios nors X-Menų komandos nariai, o pasviręs brūkšnys (/) nurodys jo slapyvardžių chronologinę eigą.

Norint suprasti komandos istoriją, apsilankykite X-Men.

Veikėjas Tikrasis vardas Kada prisijungė Papildoma informacija
Pirmieji X-Menai
Profesorius X Čarlzas Xavieras X-Men vol. 1 #42 (1968, papildoma istorija). X-Menų įkūrėjas, pirmasis Xaviero Mokyklos Gabiems Jaunuoliams direktorius, vėliau pervadintos Xaviero Institutu Aukštesniajam išsilavinimui. Profesorius X prarado savo galias M-dieną kai Raudonoji Ragana išnaikino 99 % mutantų galių, Profesorius X vėliau atgavo savo galias. Vėliau šautas į galvą išdaviko X-Meno Bišopo (atgaivintas – X-Men Legacy #208).
Galios: Telepatija, astralinė projekcija, smegenų kontrolė, gebėjimas sukurti iliuzijas, atminties manipuliacija, protiniai smūgiai, ir kitų mutantų buvimo šalia jutimas.
Ciklopas Skotas Samersas X-Men vol. 1 #42 (1968, papildoma istorija). Pirmasis pirmosios komandos narys ir pirmasis vadovas kovoje. Šiuo metu Xaviero Instituto direktorius (einantis šias pareigas kartu su Emma Frost) ir Pritrenkiančių X-Men komandos lyderis. Jean Grey-Samers našlys.
Galios: Panašūs į lazerį spinduliai sudaryti iš nepažabotos energijos, kurie veržiasi pro jo akis.
Žmogus-Ledas Robertas Dreikas X-Men vol. 1 #46 (1968, papildoma istorija). Antrasis ir jauniausias pirmosios komandos narys. Nesenai buvo X-Men komandos narys šuo metu nežinoma.
Galios: Omega lygio mutantas. Ledo kūrimas ir pasivertimas į gyvo ledo formą.
Angelas Vorenas Vortingtonas III X-Men vol. 1 #56 (1969, papildoma istorija). Xaviero trečiasis originaliosios komandos narys ir vienintelis pirmosios komandos narys veikęs kaip kostiumuotas superherojus prieš prisijungiant prie X-Menų. Neveikia kaip X-Menas nuo X-Men vol. 2 #157. Nesenai prisijungė prie Keistųjų X-Menų komandos.
Galios: Gali skraidyti dėl plunksnuotų sparnų ant nugaros, tušti kaulai kaip paukščio, erelio matymas, kraujas su gydančiomis savybėmis.
Žvėris Dr. Henris McKojus X-Men vol. 1 #53 (1969, papildoma istorija). Xaviero ketvirtasis parinktas mutantas į pirmosios komandos sudėtį. Šiuo metu Pritrnkiančių X-Men komandos narys ir X-Menų medikas bei biologas.
Galios: Antžmogiškas stiprumas, greitis, ištvermė, prisitaikymas, refleksai, sustiprinti pojūčiai, nedidelė feromonų manipuliacija, didelio katino forma, mėlynas kailis, naktinis regėjimas, stiprūs nagai, gali laipioti sienomis.
Feniksas Jean Grey-Summers X-Men vol. 1 #1 (1963)
kaip Marvel Girl.
Penktoji ir pakutinė pirmosios komandos narė, tačiau Xavieras ją ir ankščiau mokino slaptai nuo komandos. Ciklopo žmona, tačiau jis ją protiškai apgaudinėjo su Emma Frost. Pirmąkart mirė – Uncanny X-Men #137, tačiau tai buvo tik feniksas kuris galvojo, kad yra Jean, nors Jean gulėjo giliai po Jamaikos įlanka kol buvo atrasta Fantastiškojo Ketverto ir Keršytojų. Nužudyta Kuan-Yin Xorno kuris dėjosi esąs Magnetas komikse New X-Men vol. 2 #150 (2003), vėliau ją prikėlė Feniksas komikse X-Men: Phoenix: Endsong. Šiuo metu baltajame karštajame kambaryje su kitais žmonėmis kurie kadanors yra priėmę Feniksą.
Galios: Telekinezė, telepatija. Kaip feniksas galėjo kurti begales energijos, paversti save į gryną energiją, manipuliuoti objektais subatominiame lygyje.
1960-ųjų naujokai
Mimikas Calvinas Rankinas X-Men vol. 1 #27 (1966). Pateko į komandą per šantažą. Pirmasis narys kurį Xavieras išmetė (X-Men vol. 1 #29) ir tikriausiai pirmasis ne mutantas komandos narys, nes jo mutanto statusas yra ginčitynas. Paskutinį kartą matytas kaip Griaustinių kalinys.
Galios: Gali kopijuoti galias, įgudžius ir žinias.
Iššūkis Kevinas Sidnėjus X-Men vol. 1 #40 (1968). Buvęs piktadarys apsimetinėjo Profesoriumi X, Xaviero prašymu (X-Men vol. 1 #40) mirė vaidindamas Xavierą (X-Men vol. 1 #42) todėl jis yra pirmasis žuvęs X-Menas.
Galios: Pavidalo keitimas.
Polaris Lorna Dane X-Men vol. 1 #60 (1969)
as Lorna Dane.
Havoko mergina su kuria dažnai nutraukia ir vėl atkuria santykius. Magneto duktė. Žinoma kaip Magnetrix X-Men: The Hidden Years #3; žinoma kaip Polaris X-Men vol. 1 #97 (1976). Neteko galių M-dieną, bet jos galios buvo gražintos kai ją laikinai buvo pavertę Apokalipsės Raitele. Šiuo metu Žvaigždžių Keliautojų Starjammers narė.
Galios: Magnetinių laukų kūrimas, naudojamas manipuliuoti metalu, skraidyti, kurti galios laukus, ir energijos smūgius. Jos plaukai yra natūraliai žali.
Havokas Aleksandras Samersas X-Men vol. 1 #58 (1969). Ciklopo brolis. Šiuo metu Žvaigždžių keliautojų vadas, juo tapo iškart po savo tėvo žūties.
Galios: Plasminės energijos smūgiai, 'kosminės' energijos įsisavinimas.
Xaviero slaptoji komanda

Kol pirmieji X-Menai buvo Krakoa salos įkaitai (Giant Size X-Men (1975)), Čarlzo Xaviero pirmasis bandymas išgelbėti savo mokinius buvo Moiros MacTagert mokiniai iš Muir-MacTaggert Duomenų Centro. Apie juos nieko nebuvo žinota iki prisiminimo iš X-Men: Deadly Genesis #4 (2006). Xavieras ištrynė Skoto prisiminimus apie juos, kai komandos nariai žuvo.

Vulkanas Gabrielis Samersas X-Men: Deadly Genesis #4 (2006). Iš pradžių Moiros MacTagert mokinys, bet kai X-Menai pateko į bėdą Krakoa saloje Xavieras jam leido būti X-Menu. Prieš mirštant sužinojo esąs Skoto ir Alekso brolis. Galvotas miręs, iki neseniai kai pagrobė Ciklopą ir Stebuklingą Merginą. Kai buvo nugalėtas X-Menų, nukeliavo į Shi’ar imperiją ir ją nukariavo nužudydamas D’Ken ir savo tėvą. Šiuo metu Shi’ar rasės vadas.
Galios: Omega lygio mutantas, energijos manipuliacija, skraidymas ir gali kosmose išgyventi be pagalbinių priemonių.
Petra Petra Kristensen X-Men: Deadly Genesis #4 (2006). Moiros MacTagert mokinė, tapo X-Mene gelbėdama pirmuosius X-Menus. Sudeginta gyva X-Men: Deadly Genesis #6.
Galios: Žemės manipuliacija, gali pakeisti ir įkrauti akmenis.
Darvinas Armando Muñoz X-Men: Deadly Genesis #4 (2006). Moiros MacTagert mokinys, tapo X-Menu gelbėdamas pirmuosius X-Menus. Dabar Išgyveno pasuvertęs gryna energija, taip padėjo Vulkanui išgyventi.
Galios: Visada veikianti prisitaikymo evoliucija.
Sway Suzanne Chan X-Men: Deadly Genesis #4 (2006). Moiros MacTagert mokinė, tapo X-Mene gelbėdama pirmuosius X-Menus. Buvo perpjauta per pusę.
Galios: Manipuliacija laiku, galimybė atkurti seniau toje vietoje įvykusius įvykius.
1970-ųjų nauji nariai
Driežas Kurtas Vagneris Giant-Size X-Men #1 (1975). Mistykos sūnus. Buvęs Ekskalibūro narys.
Galios: Teleportacija, laipiojimas sienomis, naudotina uodega, mėlynas kailis, nematomumas esant šešėliuose, švytinčios akys.
Ernis Džeimsas Houletas Giant-Size X-Men #1 (1975). Dažnai vadinamas Loganu. Galima sakyti komandos geriausiai žinomas narys. Šiuo metu Pritrenkiančių X-Men (Astonishing X-Men), Keistųjų X-Men (Uncanny X-Men) ir Naujųjų Keršytojų (New Avengers) narys. Jis taip pat X-Force komandos lyderis, o jo asmeniniai nuotykiai yra komiksuose Wolverine: Origins ir Wolverine.
Galios: Gydymosi faktorius (audinių atkūrimas, imunitetas visiems žinomams toksinams ir patogenams), sustiprinti jutimai, adamantiumu (metalu) padengtas skeletas is iššokantys adamantiumo 'nagai'.
Mirties Šmėkla Šinas Kesidis Giant-Size X-Men #1 (1975). Išėjo iš X-Menų X-Men vol. 2 #4 (1991). Kartu su Emma Frost buvo Generation X, jaunuolių mutantų mokyklos, bendras lyderis. Nužudytas Vulkano X-Men: Deadly Genesis #2 (2006).
Galios: Neįmanomo stiprumo garso bangas skleidžiantis riksmas, skraidymas, sustiprinta klausa.
Audra Ororo Munroe Giant-Size X-Men #1 (1975). Ilgalaikė komandos lyderė; susituokė su Juodaja Pantera (Marvel superherojus) taip tapdama Vakandos karaliene, taip pat buvo Fantastiško ketverto narė. Šiuo metu Pritrenkiančių X-Men narė.
Galios: Manipuliacija oru (žaibai, vėjas, lietus ir pan.), gali skraidyti „jojant“ ant vėjo.
Saulės ugnis Shiro Yoshida Giant-Size X-Men #1 (1975). Išėjo iš X-Menų X-Men vol. 1 #94 (1975) po pirmosios misijos, bet išliko sajungininku. Neseniai buvo Apokalipsės raitelis – Badas, kai Šelmė iš jo buvo atėmusi galias. Iki jo mirties dirbo Ponui Piktavaliui (ne savo noru) jo dabartinė veikla nežinoma.
Galios: Branduolinės ugnies kūrimas, skraidymas, įsisavinimas ir imunitetas daugeliui elementų.
Kolosas Piotras Rasputinas Giant-Size X-Men #1 (1975). Mirė kad būtų išgydytas Palikimo Virusas Uncanny X-Men #390 (2001); prikeltas Astonishing X-Men vol. 3 #4 (2004); šiuo metu Pritrenkiančių X-Men ir Keistųjų X-Men narys.
Galios: Gali save apdengti plienu, taip gaudamas begalinį stiprumą ir tampa beveik nepžeidžiamas. Gali ilgą laiką išgyventi be deguonies būdamas plieno formoje.
Griaustinio paukštis John Proudstar Giant-Size X-Men #1 (1975). Mirė X-Men vol. 1 #95 (1975) komandos antrojoje misijoje. Jo brolis James Proudstar, kitaip žinomas kaip Warpathas, yra Keistųjų X-Men narys.
Galios: Pagerintas stiprumas, gretis ir patvarumas.