Sąrašas:1949 m. Raseinių apskrities suskirstymas

1949 m. Raseinių apskritis buvo suskirstyta į 8 valsčius ir 77 apylinkes.[1]

Miestas Miesto tipo gyvenvietė Valsčius Centras Atstumas iki apskrities centro, km Plotas, km² Apylinkės Valsčiaus sudarymo data
Raseiniai 0 7
Betygalos valsčius Betygala 15 237 10 1940-08-24
Girkalnio valsčius Girkalnis 10 285 11 1940-08-24
Nemakščių valsčius Nemakščiai 25 142 9 1940-08-24
Raseinių valsčius Raseiniai 0 268 10 1940-08-24
Šiluvos valsčius Šiluva 18 271 8 1940-08-24
Šimkaičių valsčius Šimkaičiai 18 238 12 1940-08-24
Viduklės valsčius Viduklė 16 202 12 1940-08-24
Žaiginio valsčius Žaiginys 19 110 5 1947-11-06
Apylinkė Centras Atstumas iki
valsčiaus centro, km
Agelaičių apylinkė Agelaičiai 7
Berteškių apylinkė Berteškiai 4
Betygalos apylinkė Betygala 0
Ilgižių apylinkė Ilgižiai 9
Jakaičių apylinkė Jakaičiai 4
Milašaičių apylinkė Milašaičiai 5
Saugailių apylinkė Saugailiai 7
Šetkaimio apylinkė Šetkaimis 14
Šnipaičių apylinkė Šnipaičiai 10
Ugionių apylinkė Ugioniai 6
Apylinkė Centras Atstumas iki
valsčiaus centro, km
Akmeniškių apylinkė Akmeniškiai 11
Didžiulių apylinkė Didžiuliai 13
Girkalnio apylinkė Girkalnis 0
Griaužų apylinkė Griaužai 13
Juodaičių apylinkė Juodaičiai 13
Juodkėnų apylinkė Juodkėnai 6
Mikaičių apylinkė Mikaičiai 6
Raitininkų apylinkė Raitininkai 8
Ražaitėlių apylinkė Ražaitėliai 7
Surmantų apylinkė Surmantai 9
Šeiminiškių apylinkė Šeiminiškiai 2
Apylinkė Centras Atstumas iki
valsčiaus centro, km
Balčių apylinkė Balčiai 8
Lygių apylinkė Lygiai 3
Mosteikių apylinkė Mosteikiai 7
Nemakščių apylinkė Nemakščiai 0
Pabalčių apylinkė Pabalčiai 3
Smulkių apylinkė Smulkiai 3
Sugintų apylinkė Sugintai 5
Žalpių apylinkė Žalpiai 9
Žvirgždės apylinkė Žvirgždė 1
Apylinkė Centras Atstumas iki
valsčiaus centro, km
Alėjų apylinkė Alėjai 7
Baraičių apylinkė Baraičiai 3
Bedančių apylinkė Bedančiai 9
Dumšiškių apylinkė Dumšiškiai 3
Kalnujų apylinkė Kalnujai 6
Kazbaraičių apylinkė Kazbaraičiai 5
Klusų apylinkė Klusai 3
Laužų apylinkė Laužai 5
Pašlynio apylinkė Pašlynis 8
Stonų apylinkė Stonai 2
Apylinkė Centras Atstumas iki
valsčiaus centro, km
Bulavėnų apylinkė Bulavėnai 10
Kepurninkų apylinkė Kepurninkai 5
Lyduvėnų apylinkė Lyduvėnai 9
Medsodžių apylinkė Medsodžiai 10
Pyragių apylinkė Pyragiai 2
Šiluvos apylinkė Šiluva 0
Tverijoniškių apylinkė Tverijoniškiai 10
Zopelskių apylinkė Zopelskiai 5
Apylinkė Centras Atstumas iki
valsčiaus centro, km
Birbiliškės apylinkė Birbiliškė 18
Bliudžių apylinkė Bliudžiai 5
Kalniškių apylinkė Kalniškiai 12
Medininkų apylinkė Medininkai 5
Paalsio apylinkė Paalsys 8
Paišlynio apylinkė Paišlynys 9
Paskynų apylinkė Paskynai 7
Paulių apylinkė Pauliai 6
Rupeikių apylinkė Rupeikiai 11
Šimkaičių apylinkė Šimkaičiai 0
Trakinių apylinkė Trakiniai 8
Vadžgirio apylinkė Vadžgirys 8
Apylinkė Centras Atstumas iki
valsčiaus centro, km
Alaviniškių apylinkė Alaviniškiai 2,5
Aleknų apylinkė Aleknai 2,5
Graužų apylinkė Graužai 5
Jukainių apylinkė Jukainiai 4
Kempalių apylinkė Kempaliai 2,5
Lauksminiškės apylinkė Lauksminiškė 1,5
Nemaršionių apylinkė Nemaršioniai 7,5
Paliepių apylinkė Paliepiai 5
Paupio apylinkė Paupys 11
Prišmančių apylinkė Prišmančiai 8
Užumedžio apylinkė Užumedis 9
Viduklės apylinkė Viduklė 0
Apylinkė Centras Atstumas iki
valsčiaus centro, km
Maižiškių apylinkė Maižiškiai 5,5
Rekščių apylinkė Rekščiai 10
Vaikštaičių apylinkė Vaikštaičiai 4
Vainotiškių apylinkė Vainotiškiai 4
Žaiginio apylinkė Žaiginys 0

Šaltiniai

redaguoti
  1. Lietuvos TSR administratyvinis-teritorinis padalinimas pagal 1949 m. sausio 1 d. padėtį. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo informacijos-statistikos skyrius. – Vilnius, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo leidinys, 1949. // psl. 108