Sąrašas:Lietuvos tribunolo maršalkos

   Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į patikimus šaltinius.
Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais.

Žemiau yra pateikiamas Lietuvos tribunolo maršalkų sąrašas:

Metai Vieta Asmuo Paveikslas Einamos pareigos
1590 Jonas Oginskis Lietuvos didysis stalininkas
1592 Jonas Naruševičius Lietuvos didysis medžioklis
1594 Jurgis Chodkevičius Žemaitijos seniūnas
1595 Jeronimas Chodkevičius
1598 Povilas Steponas Sapiega Lietuvos didysis žirgininkas
1599 Jurgis Radvila III
1600 Mikalojus Hlebavičius Vilniaus kaštelionas
1601 Aleksandras Duninas-Rajeckis Ukmergės maršalka
1604 Leonas Sapiega Lietuvos didysis kancleris
1605 Jonas Belozoras
[ Stanislovas Bialozoras? ]
pasiuntinybės maršalka
1610 Kristupas Stachovskis Ašmenos vaiskis
1611 Jonas Grigalius Korsakas Polocko kaštelionas
1612 Jonas Stanislovas Sapiega Lietuvos didysis pastalininkis
1614 Jeronimas Chodkevičius Vilniaus kaštelionas
1616 Jonas Jurgis Radvila
1617 Mikalojus Kiška
1618 Mikalojus Visgirda Upytės pakamaris
1619 Kristupas Steponas Sapiega
[ 1617? ]
Lydos seniūnas
1620 Mikalojus Pranskevičius-Radziminskis Lietuvos dvaro vėliavininkas
1621 Jonas Stanislovas Sapiega Lietuvos didysis pastalininkis
1622 Kristupas Jundzilas Vilkavisko maršalka
1623 Mikalojus Kiška Dorpato vaivada
1624 Leonas Sapiega Vilniaus vaivada
1628 Jurgis Pranciškus Radziminskis Lydos
1630 Leonas Sapiega Vilniaus vaivada іr Lietuvos didysis etmonas
1631 Aleksandras Sluška Žemaitijos kaštelionas
1632 nevyko dėl karaliaus Zigmanto Vazos mirties
1633 Jonas Kazimieras Pacas
1634 Mikalojus Sapiega Lietuvos didysis vėliavininkas
1635 Kristupas Chodkevičius Trakų kaštelionas
1636 Vladislovas Dorohostaiskis Žiežmarių seniūnas
1637 Mikalojus Kiška Trakų kaštelionas
1638 Kristupas Kiška
1639 Kristupas Chodkevičius Vilniaus kaštelionas
1640 Kristupas Zaviša Lietuvos didysis raštininkas
1641 Tomas Sapiega
[ 1640? ]
1642 Antanas Jonas Tiškevičius Lietuvos pataurininkis
1643 Kristupas Chodkevičius Vilniaus vaivada
1644 Andrius Stanislovas Sapiega Trakų kaštelionas
1645 Petras Kazimieras Vėževičius Mstislavlio pakamaris
1646 Mykolas Bychovcas Trakų (pastalininkis?)
1647 Kristupas Chodkevičius Vilniaus vaivada
1648 Jonušas Radvila Lietuvos lauko etmonas
1649 Vladislovas Jurgis Chaleckis
1650 Kristupas Zigmantas Pacas Lietuvos didysis vėliavininkas
1651 Kristupas Chodkevičius?
1653 Povilas Jonas Sapiega
[ 1649? ]
Vitebsko vaivada, po to Vilniaus vaivada
1654 Petras Kazimieras Vėževičius Naugarduko vaivada
1655 keletą metų nieko nevyko dėl įvairių revoliucijų
1662 Kristupas Potockis Lietuvos pataurininkis
1663 Jurgis Karolis Hlebavičius Žemaitijos seniūnas
1664 Mykolas Kazimieras Radvila Vilniaus kaštelionas
1665 Mikalojus Ciechanoveckis Mstislavlio vaivada
1666 Mikalojus Steponas Pacas Trakų vaivada, po to Vilniaus vyskupas
1667 Kristupas Zaviša Lietuvos didysis maršalka
1668 Jurgis Dzevaltovskis Trakų vėliavininkas
1669 dėl karaliaus Jono kazimiero mirties
1670 Mikalojus Ciechanoveckis Mstislavlio vaivada
1671 Marcijonas Aleksandras Oginskis Trakų vaivada
1672 Naugarduke: Samuelis Unichovskis Mozyrio vaiskis Jonas Karolis Kopecas Trakų kaštelionas
1673 Minske: Hilaris Čyžas
Vilniaus pakamaris
Kristupas Potockis Lietuvos pataurininkis
1674 nevyko dėl karaliaus
Mykolo Všnioveckio mirties
1675 nevyko dėl karaliaus
Jono Sobieskio karūnacijos iki kitų metų
1676 Kazimieras Kristupas Daumant-Siesickis Lietuvos didysis prievaizas
1677 Steponas Kurčas Bresto vaivada
1678 Konstantinas Vladislovas Pacas Lietuvos dvaro vėliavininkas
1679 Petras Rudamina Starodubo seniūnas
1680 Mikalojus Bychoviecas Trakų vėliavininkas
1681 Dominykas Mykolas Sluška Rečicos seniūnas
1682 Naugarduke: Kazimieras Pranciškus Radziminskis
Lydos seniūnas
Benediktas Povilas Sapiega Lietuvos dvaro paiždininkis
1683 Minske mirė 1683 11.10.<br\>: Kristupas Zenovičius Mikalojus Vladislovas Pšezdeckis Naugarduko kaštelionas,
1684 Mykolas Jonas Narbutas Lydos seniūnas
1685 Мinske: Gedeonas Chaleckis
Novoselsko seniūnas
Dominykas Mikalojus Radvila Lietuvos pakancleris
1686 Kazimieras Jonas Sapiega Vilniaus vaivada іr Lietuvos didysis etmonas, atsistatydino 1686<br\>Teofilis Aledzkis, Vaukavysko pakamaris
1687 Boguslavas Aleksandras Unichovskis Nagarduko raštininkas
1688 Kazimieras Pranciškus-Radziminskis Lydos seniūnas
1689 Kazimieras Jonas Sapiega Vilniaus vaivada іr Lietuvos didysis etmonas
1690 Dominykas Mykolas Sluška Polocko vaivada
1691 Aleksandras Jonas Macevičius Mstislavlio vaivada
1692 Mykolas Kazimieras Daumant-Siasickis Minsko vaivada
1693 Kazimieras Pranciškus-Radziminskis Lietuvos paiždininkis<br\>Liubeckis, Vladimiro seniūnas
1694 Karolis Stanislovas Radvila Lietuvos pakancleris
1695 Dominykas Mykolas Sluška Polocko vaivada
1696 Boguslavas Aleksandras Unichovskis Trakų vaivada
1697 nevyko dėl karaliaus Jono Sobieskio mirties
1698 Mykolas Kazimieras Kocielas Vitebsko kaštelionas
1699 Mykolas Daumant-Siasickis Mstislavlio vaivada
1700 Karolis Stanislovas Radvila Lietuvos didysis kancleris
1701 Mykolas Servacijus Višnioveckis generalinis pulkininkas vaivadijų ir pavietų<br\>: Kristupas Zenovičius Ašmenos maršalka
1702 Mikalojus Kazimieras Kociela Trakų kaštelionas
1703 Jonas Scipijonas del Kampo
[ 17031704? ]
Lydos miesto raštininkas
1704 Martynas Valavičius Lietuvos didysis maršalka
1705 Steponas Jonas Slizenis Lietuvos referentas
1706 Grigalius Antanas Oginskis Žemaitijos seniūnas
1707 nevyko dėl neramumų
1708 Kazimieras Jonas Sapiega Vilniaus vaivada
1709 Aleksandras Povilas Sapiega Lietuvos didysis maršalka
1710 Jonas Kazimieras Beganskis Starodubo seniūnas, з-за паветрыя абмежавана
1711 Kazimieras Aleksandras Pociejus Vitebsko vaivada
1712 Martynas Mykolas Oginskis Vitebsko kaštelionas
1713 Vladislovas Juozapatas Sapiega Bresto vaivada
1714 Liudvikas Konstantinas Pociejus Vilniaus kaštelionas іr Lietuvos didysis etmonas
1715 Kristupas Konstantinas Pacas Lietuvos didysis raštininkas
1716 Jonas Steponas Tyzenhauzas Mstislavlio vaivada
1717 Jura Felicijonas Sapiega Vilkavisko seniūnas
1718 Martynas Mykolas Oginskis Vitebsko kaštelionas
1719 Kazimieras Aleksandras Pociejus Vitebsko vaivada
1720 Jonas Steponas Tyzenhauzas Mstislavlio vaivada
1721 Mykolas Servacijus Višnioveckis Lietuvos didysis kancleris
1722 Pranciškus Zenovičius seniūnas
1723 Martynas Mykolas Oginskis Vitebsko kaštelionas
1724 Antanas Kazimieras Sapiega Merkinės seniūnas
1725 Kazimieras Garbauskis Žemaitijos seniūnas
1726 Kazimieras Dominykas Oginskis Trakų vaivada
1727 Kristupas Dominykas Puzyna Mstislavlio kaštelionas
1728 Mykolas Kazimieras Radvila Žuvelė Lietuvos didysis žirgininkas
1729 Jonas Frederikas Sapiega Trakų kaštelionas
1730 Jonas Mykolas Sologubas
[ 1729? ]
Lietuvos didysis iždininkas
1731 Antanas Eperyjaš
[ lenk. Michał Eperyaszy? ]
Karūnos pulkininkas
1732 Mykolas Servacijus Višnioveckis
[ Ignotas Oginskis? ]
Lietuvos didysis kancleris
1733 nevyko dėl karaliaus Augusto Stipriojo mirties
1734 nevyko dėl revoliucijų Lenkijoje ir LDK
1735 Aleksandras Valavičius Mstislavlio seniūnas
1736 Antanas Loika Ašmenos raikytojas
1737 Martynas Mikalojus Radvila LDK raikytojas
1738 Juozapas Skuminas Tiškevičius
[ 1737? ]
Žemaitijos kaštelionas
1739 Antanas Tadas Pšesdeckis Lietuvos didysis raštininkas
1740 Mykolas Judzickis Rečicos maršalka
1741 Mykolas Juozapas Masalskis Mstislavlio vaivada
1742 Valerijonas Antanas Žaba Polocko kaštelionas
1743 Mykolas Antanas Sapiega Lietuvos didysis medžioklis
1744 Jurgis Radvila V
1745 ? [ Aleksandras Pociejus? ]
1746 ?
1747 ? [ Jonas Mykolas Sologubas? ]
1748 Dominykas Straševičius
[ Juozapas Adrijonas Masalskis? ]
Upytės ginklininkas
1749 Jonas Augustas Hilzenas Livonijos kaštelionas
1750 Vaitiekus Albertas Radvila Rešicos seniūnas
1751 ? [ Juozapas Antanas Sologubas? ]
1752 Simonas Sirutis
1753 Ignotas Vouk-Lanevskis Lietuvos didysis medžioklis
1754 Konstantinas Liudvikas Pliateris Lietuvos didysis raštininkas
1755 Karolis Stanislovas Radvila II Lietuvos didysis ginklininkas
1756 ?
1757 ?
1758 Adomas Bžostovskis Polocko kaštelionas
1759 Mykolas Ksaveras Sapiega Minsko seniūnas
1760 ? [ Andrius Oginskis? ]
1761 Andrius Ignotas Oginskis
1762 Jonas Mikalojus Masalskis
1763 ?
1764 ?
1765 Joachimas Liutauras Chreptavičius Lietuvos didysis sekretorius
1766 Juozapas Judickis Lietuvos didysis sargybinis
1767 Tadas Bužinskis
[ Juozapas Jurgis Hilzenas? ]
Smolensko kaštelionas
1768 Ignotas Marovskis
1769 Dominykas Aleksandrovičius
1770 Andrius Zenkovičius
1771 ?
1772 Mikalojus Rakickis
1773 Stanislovas Antanas Tiškevičius Logoiskis Mstislavlio kaštelionas
1774 Juozapas Vincentas Pliateris Lietuvos lauko raštininkas
1775 Antanas Anupras Gelgaudas Lietuvos didysis stovyklininkas
1776 Mikalojus Tadas Lopacinskis Lietuvos lauko raštininkas
1777 Juozapas Judickis Lietuvos didysis stovyklininkas
1778 ?
1779 Liudvikas Tiškevičius Lietuvos didysis raštininkas
1780 ?
1781 Juozapas Prozoras Vitebsko vaivada
1782 Adomas Kazimieras Čartoriskis generolas (generalinis seniūnas) Podolės žemių
1783 ? [ Ignotas Feliksas Marovskis? ]
1784 ? [ Ignotas Feliksas Moravskis? ]
1785 ? [ Adomas Chmara? ]
1786 Pranciškus Ksaveras Chaminskis
1787 ? [ Mykolas Lopata? ]
1788 Karolis Prozoras
[ 1787? ar Mykolas Lopata? ]
1789 ? [ Mykolas Laopata? ar Aleksandras Mykolas Sapiega? ]
1790 Povilas Bulgarinas Lietuvos pažirgininkis
1791 Robertas Bžostovskis
1792 Aleizis Oginskis Livonijos stalininkas
1793 ?

Taip pat skaitykite redaguoti