Sąrašas:Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai

   Šį puslapį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus.
Jei galite, sutvarkykite.

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureataiLietuvos menininkai, rašytojai ir kiti asmenys, apdovanoti Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija.[1]


Laureatas Veikla Nuopelnas
Jonas Juškaitis poetas
Algirdas Martinaitis kompozitorius
Šarūnas Sauka dailininkas
Kornelijus Matuzevičius režisierius
Henrikas Šablevičius režisierius
Čiurlionio kvartetas (Rimantas Šiugždinis, Saulius Kiškis, Aloyzas Grižas, Saulius Lipčius) kvartetas
Laureatas Veikla Nuopelnas
Julius Juzeliūnas kompozitorius
Kazys Napoleonas Kitkauskas archeologas
Algirdas Steponavičius dailininkas, knygų iliustratorius
Zita Žemaitytė menotyrininkė
Romualdas Požerskis fotografas
Laureatas Veikla Nuopelnas
Vytautas Bložė poetas
Jeronimas Kačinskas kompozitorius
Gediminas Karalius dailininkas
Bronius Radzevičius rašytojas
Povilas Ričardas Vaitekūnas dailininkas
Laureatas Veikla Nuopelnas
Valentinas Antanavičius dailininkas
Kazys Bradūnas poetas
Vladas Drėma menotyrininkas
Petras Geniušas pianistas
Arvydas Šliogeris filosofas
Laureatas Veikla Nuopelnas
Petras Bingelis dirigentas
Viktorija Daujotytė literatūrologė
Vytautas Kavolis sociologas
Vytautas Kašuba dailininkas
Laimonas Noreika aktorius

1994 metų Nacionalinių kultūros ir meno bei J.Basanavičiaus premijos įteikimo ceremonija lrt.lt/mediateka

Laureatas Veikla Nuopelnas
Sigitas Geda poetas
Gintaras Rinkevičius dirigentas
Algirdas Dovydėnas dailininkas
Regimantas Midvikis dailininkas
Algirdas Žebrauskas architektas
Ričardas Krištapavičius architektas
Arūnas Sakalauskas dailininkas
Rimas Tuminas teatro režisierius
Laureatas Veikla Nuopelnas
Aleksandras Macijauskas fotografas
Raimundas Katilius smuikininkas
Bronius Kutavičius kompozitorius
Algirdas Petrulis dailininkas
Vytautas Šerys dailininkas
Jonas Mekas režisierius
Antanas Rubšys vertėjas
Laureatas Veikla Nuopelnas
Osvaldas Balakauskas kompozitorius
Stanislovas Kuzma dailininkas
Valentinas Masalskis aktorius
Vladimiras Prudnikovas operos solistas
Jonas Strielkūnas poetas
Eglė Špokaitė baleto šokėja
Vytautas Valius dailininkas
Laureatas Veikla Nuopelnas
Alfonsas Nyka-Niliūnas poetas, rašytojas
Onutė Narbutaitė kompozitorė
Petras Repšys dailininkas
Juozas Erlickas rašytojas
Anatolijus Šenderovas kompozitorius
Rūta Ibelhauptienė ir Zbignevas Ibelgauptas pianistai
Eimuntas Nekrošius teatro režisierius
Laureatas Veikla Nuopelnas
Vidmantas Bartulis kompozitorius
Feliksas Jakubauskas dailininkas
Algimantas Kunčius fotografas
Marcelijus Martinaitis poetas
Donatas Sauka rašytojas
Aldona Šaltenienė dailininkė
Alfredas Bumblauskas istorikas
Algimantas Galinis TV režisierius
Edvardas Gudavičius istorikas
Albertas Žostautas redaktorius
Laureatas Veikla Nuopelnas
Jūratė Onaitytė aktorė
Donaldas Kajokas poetas
Kęstutis Pempė architektas
Gytis Ramunis architektas
Augustinas Savickas dailininkas
Linas Leonas Katinas dailininkas
Mindaugas Navakas dailininkas
Albertas Zalatorius literatūrologas
Saulius Sondeckis dirigentas
Ona Narbutienė muzikologė


Laureatas Veikla Nuopelnas
Juozas Aputis rašytojas už savitą praeities ir dabarties jungtį, už humanistinę poziciją knygoje „Vieškelyje džipai“ (2005)
Jurga Ivanauskaitė rašytoja už atvirumą pasauliui bei jo kultūrinei įvairovei (knyga „Tibeto mandala“, 2004) ir kintančių vertybių pojūtį romanuose
Ksenija Jaroševaitė skulptorė už krikščioniškojo dvasingumo tradicijos įprasminimą skulptūrose („Iš Jobo knygos“, 2002, „Pakopų psalmė“, 2002, grupė „Piligrimai“, 2004)
Vytautas Laurušas kompozitorius už „Maldų simfoniją“ (2001), koncertą orkestrui „Discorso concitato“ (2003), „Concerto di corde“ dviem violončelėms (2002), trio „Paukščių turgus“ (2001) ir „Seven Images“ („Septyni paveikslėliai“) sopranui, violai da gamba ir teorbai (2002), kitus kamerinius kūrinius, jų modernią, ekspresyvią kalbą
Aidas Marčėnas poetas už klasikinių vertybių ir šiuolaikiškumo dermę poezijos knygose „Dėvėti“ (2001), „Žmogaus žvaigždė“ (2004), „Pasauliai“ (2005)
Arūnas Matelis filmų režisierius už humanistinių vertybių įprasminimą dokumentinės kino eseistikos kalba (filmas „Prieš parskrendant į Žemę“, 2005)
Laima Oržekauskienė dailininkė už kūrybišką šiuolaikinės meno kalbos atnaujinimą tekstilės priemonėmis, taip pat prasmingas meno ir tikrovės sąsajas kūriniuose: „Paskutinės nuotraukos“ (2001), „Moterys: Danutė, Lina, Violeta, Kristina“ (I–IV, 2002–2005), „Jos vardas buvo Eglė“ (2005)
Robertas Šervenikas dirigentas už intensyvią ir įvairialypę kūrybinę raišką: lietuvių kompozitorių didelių simfoninių veikalų premjeras, ryškias ir brandžias klasikinės bei šiuolaikinės muzikos interpretacijas
Gintaras Varnas teatro režisierius už šiuolaikinio žmogaus vidinio pasaulio įžvalgas spektakliuose: J.L. Lagarce „Tolima šalis“ (2001), M. Carr „Portija Koglen“ (2002), T. Dorst, U. Ehler „Merlinas, arba Nusiaubta šalis“ (2004), F. Dostojevskio „Nusikaltimas ir bausmė“ (2004)
Laureatas Veikla Nuopelnas
Vytautas Balčytis fotografas (už pastarųjų metų konceptualių fotografijų ciklus „Peizažai“, „Vilniaus vaizdai“ ir „Lietuvos miesteliai
Jonas Vytautas Bruveris muzikologas už Lietuvos muzikinio teatro istorijos studiją „Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras“, 2006
Saulius Juškys architektas už šiuolaikinės architektūros ir istorinės aplinkos dermę kuriant Panevėžio G. Petkevičaitės–Bitės viešosios bibliotekos rekonstrukciją, interjerus (2006), paminklą R. Kalantos aukai įamžinti „Aukos laukas“ Kaune (2002)
Rimvydas Kepežinskas kaligrafas, dailininkas už meistrišką grafikos meninę raišką knygų iliustracijose ir kaligrafijos puoselėjimą
Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė architektūros istorikė už kūrybišką istorinės atminties žadinimą ir Lietuvos architektūros paveldo aktualizavimą veikaluose „Antanas Vivulskis (1877–1919): tradicijų ir modernumo dermė“, 2002; „Vilniaus architektai 1850–1914“ (lenkų k.), 2005
Kęstutis Navakas rašytojas už dabarties būsenų elegantišką išraišką lyrikoje ir eseistikoje (eilėraščių rinkiniai „Žaidimas gražiais paviršiais“, 2003; „Atspėtos fleitos“, 2006; esė knygą „Gero gyvenimo kronikos“, 2005)
Mūza Rubackytė pianistė (už profesinį meistriškumą, nacionalinės kultūros propagavimą pastarųjų metų koncertine, visuomenine veikla
Rimantas Sakalauskas skulptorius už istorinių ir sakralinių erdvių simbolinį įprasminimą Kretingos bažnyčioje ir Kryžių vienuolyno ansamblyje (2002–2005)
Algirdas Vizgirda fleitininkas už 2002–2006 m. konceptualias koncertų ir kompaktinių plokštelių programas, kūrybiškas iniciatyvas, „Kuršių nerijos“ festivalio įgyvendinimą
Laureatas Veikla Nuopelnas
Alfonsas Andriuškevičius menotyrininkas už įtaigią meno kritiką, kūrybingą lietuvių dailėtyros diskurso formavimą (Rašymas dūmais, 2004; Lietuvių dailė 1996-2005, 2006)
Vytautas Kernagis muzikantas, dainininkas už populiariosios kūrybos profesionalumą ir artistiškumą
Zinaida Nagytė-Katiliškienė (Liūnė Sutema) poetė už dvasinės saugos poeziją (rinkinys „Tebūnie“, 2006)
Šarūnas Nakas kompozitorius už savitą, Lietuvos muzikos raidą veikiančią kūrybą
Vytautas Paukštė aktorius už vaidybą spektakliuose „Frank Kruk“, 2003, „Šaltas vaikas“, 2004, „Karalius Lyras“, 2006, „Kelias į Damaską“, 2007
Nomeda Urbonienė
Gediminas Urbonas
medijų menininkai už reikšmingą indėlį į medijų meną („Pro-testo laboratorija“, 2005-2007; „Villa Lituania“, 2007)
Daugiau informacijos galite rasti straipsnyje 2008 m. Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija.
Laureatas Veikla Nuopelnas
Antanas Gailius poetas, vertėjas už literatūros klasikos vertimus, už lietuvių kalbos profesionalumą
Vanda Juknaitė rašytoja už santūrų humanizmą ir lietuvių literatūros lauko išplėtimą
Rūta Staliliūnaitė-Matulionienė aktorė už aukštąjį teatro meną, už vaidmenis, tapusius Lietuvos teatro simboliais, už Barborą, Kleopatrą, Norą, Jurgą, Mortą
Deimantas Narkevičius medijų meno kūrėjas už visuomenės ir kultūros problemas analizuojantį medijų meną
Veronika Povilionienė dainininkė už dainavimą Lietuvai ir pasauliui
Raminta Šerkšnytė kompozitorė už muzikos klasikos ir moderniųjų formų jungtis
Daugiau informacijos galite rasti straipsnyje 2009 m. Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija.
Laureatas Veikla Nuopelnas
Almantas Grikevičius kino režisierius už lietuviškojo poetinio kino tradicijos atvėrimą ir įprasminimą (už viso gyvenimo nuopelnus).
Jonas Rimgaudas Jurašas teatro režisierius už modernios teatro kalbos kūrimą, legendos sugrąžinimą į šiandieninę Lietuvą
Romualdas Rakauskas fotomenininkas už fotografijos meno poetinį įtaigumą
Marija Matušakaitė menotyrininkė, meno istorikė už autentiškas senosios Lietuvos dailės atodangas
Ramutė Skučaitė poetė už mažų ir suaugusių žmonių pasaulio vienybę, už žodžio skaidrumą
Rolandas Kazlas aktorius už tragiškąsias ir komiškąsias teatro dermes ir kūrybinį principingumą
Daugiau informacijos galite rasti straipsnyje 2010 m. Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija.
Laureatas Veikla Nuopelnas
Vaclovas Augustinas kompozitorius ir dirigentas už chorinio meno galių plėtrą ir sakralinės muzikos šiuolaikiškumą
Jonas Gasiūnas tapytojas už tapybos galimybių atnaujinimą ir šiuolaikinio mąslaus meno idėjų sklaidą
Povilas Mataitis
Dalia Lidija Mataitienė
teatro režisierius
teatro dailininkė
už lietuvių folkloro gelmių atskleidimą Lietuvai ir pasauliui
už liaudies tradicijas bei šiuolaikinės scenografijos darną
Icchokas Meras rašytojas už tragiškųjų XX amžiaus žmogaus patirčių atskleidimą modernioje lietuvių prozoje
Virgilijus Kęstutis Noreika dainininkas už aukščiausią vokalinį meistriškumą ir neblėstantį talentą
Rolandas Rastauskas rašytojas už žaismingos ir ironiškos eseistikos būtį pasaulyje, už sakinio eleganciją


Laureatas Veikla Nuopelnas
Janas Vitoldas Tomaševičius kino operatorius už Lietuvos kino vaizdo poetikos aukštumas
Saulius Tomas Kondrotas rašytojas už pasaulį be ribų literatūroje
Regina Šaltenytė aktorė už nuosekliai puoselėtą vaidybos meno meistrystę
Eglė Ridikaitė tapytoja už kultūros paveldo aktualizavimą šiuolaikinėje tapyboje
Rūta Stanevičiūtė muzikologė už muzikos kultūros modernėjimo viziją ir kritinės minties atvirumą
Gintaras Balčytis architektas už miestui ir žmogui atvirą architektūrą

Šaltiniai

redaguoti

Nuorodos

redaguoti