Sąrašas:Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureataiLietuvos menininkai, rašytojai ir kiti asmenys, apdovanoti Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija.[1]


1989 redaguoti


1990 redaguoti


1991 redaguoti

1992 redaguoti

1993 redaguoti

1994[2] redaguoti


1995 redaguoti

1996 redaguoti

1997 redaguoti


1998 redaguoti

1999 redaguoti


2000 redaguoti

2001 redaguoti

2002 redaguoti

2003 redaguoti


2004 redaguoti

2005 redaguoti

Laureatas Veikla Nuopelnas
Juozas Aputis rašytojas už savitą praeities ir dabarties jungtį, už humanistinę poziciją knygoje „Vieškelyje džipai“ (2005)
Jurga Ivanauskaitė rašytoja už atvirumą pasauliui bei jo kultūrinei įvairovei (knyga „Tibeto mandala“, 2004) ir kintančių vertybių pojūtį romanuose
Ksenija Jaroševaitė skulptorė už krikščioniškojo dvasingumo tradicijos įprasminimą skulptūrose („Iš Jobo knygos“, 2002, „Pakopų psalmė“, 2002, grupė „Piligrimai“, 2004)
Vytautas Laurušas kompozitorius už „Maldų simfoniją“ (2001), koncertą orkestrui „Discorso concitato“ (2003), „Concerto di corde“ dviem violončelėms (2002), trio „Paukščių turgus“ (2001) ir „Seven Images“ („Septyni paveikslėliai“) sopranui, violai da gamba ir teorbai (2002), kitus kamerinius kūrinius, jų modernią, ekspresyvią kalbą
Aidas Marčėnas poetas už klasikinių vertybių ir šiuolaikiškumo dermę poezijos knygose „Dėvėti“ (2001), „Žmogaus žvaigždė“ (2004), „Pasauliai“ (2005)
Arūnas Matelis filmų režisierius už humanistinių vertybių įprasminimą dokumentinės kino eseistikos kalba (filmas „Prieš parskrendant į Žemę“, 2005)
Laima Oržekauskienė dailininkė už kūrybišką šiuolaikinės meno kalbos atnaujinimą tekstilės priemonėmis, taip pat prasmingas meno ir tikrovės sąsajas kūriniuose: „Paskutinės nuotraukos“ (2001), „Moterys: Danutė, Lina, Violeta, Kristina“ (I–IV, 2002–2005), „Jos vardas buvo Eglė“ (2005)
Robertas Šervenikas dirigentas už intensyvią ir įvairialypę kūrybinę raišką: lietuvių kompozitorių didelių simfoninių veikalų premjeras, ryškias ir brandžias klasikinės bei šiuolaikinės muzikos interpretacijas
Gintaras Varnas teatro režisierius už šiuolaikinio žmogaus vidinio pasaulio įžvalgas spektakliuose: J.L. Lagarce „Tolima šalis“ (2001), M. Carr „Portija Koglen“ (2002), T. Dorst, U. Ehler „Merlinas, arba Nusiaubta šalis“ (2004), F. Dostojevskio „Nusikaltimas ir bausmė“ (2004)

2006 redaguoti

Laureatas Veikla Nuopelnas
Vytautas Balčytis fotografas (už pastarųjų metų konceptualių fotografijų ciklus „Peizažai“, „Vilniaus vaizdai“ ir „Lietuvos miesteliai
Jonas Vytautas Bruveris muzikologas už Lietuvos muzikinio teatro istorijos studiją „Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras“, 2006
Saulius Juškys architektas už šiuolaikinės architektūros ir istorinės aplinkos dermę kuriant Panevėžio G. Petkevičaitės–Bitės viešosios bibliotekos rekonstrukciją, interjerus (2006), paminklą R. Kalantos aukai įamžinti „Aukos laukas“ Kaune (2002)
Rimvydas Kepežinskas kaligrafas, dailininkas už meistrišką grafikos meninę raišką knygų iliustracijose ir kaligrafijos puoselėjimą
Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė architektūros istorikė už kūrybišką istorinės atminties žadinimą ir Lietuvos architektūros paveldo aktualizavimą veikaluose „Antanas Vivulskis (1877–1919): tradicijų ir modernumo dermė“, 2002; „Vilniaus architektai 1850–1914“ (lenkų k.), 2005
Kęstutis Navakas rašytojas už dabarties būsenų elegantišką išraišką lyrikoje ir eseistikoje (eilėraščių rinkiniai „Žaidimas gražiais paviršiais“, 2003; „Atspėtos fleitos“, 2006; esė knygą „Gero gyvenimo kronikos“, 2005)
Mūza Rubackytė pianistė (už profesinį meistriškumą, nacionalinės kultūros propagavimą pastarųjų metų koncertine, visuomenine veikla
Rimantas Sakalauskas skulptorius už istorinių ir sakralinių erdvių simbolinį įprasminimą Kretingos bažnyčioje ir Kryžių vienuolyno ansamblyje (2002–2005)
Algirdas Vizgirda fleitininkas už 2002–2006 m. konceptualias koncertų ir kompaktinių plokštelių programas, kūrybiškas iniciatyvas, „Kuršių nerijos“ festivalio įgyvendinimą

2007 redaguoti

Laureatas Veikla Nuopelnas
Alfonsas Andriuškevičius menotyrininkas už įtaigią meno kritiką, kūrybingą lietuvių dailėtyros diskurso formavimą (Rašymas dūmais, 2004; Lietuvių dailė 1996-2005, 2006)
Vytautas Kernagis muzikantas, dainininkas už populiariosios kūrybos profesionalumą ir artistiškumą
Zinaida Nagytė-Katiliškienė (Liūnė Sutema) poetė už dvasinės saugos poeziją (rinkinys „Tebūnie“, 2006)
Šarūnas Nakas kompozitorius už savitą, Lietuvos muzikos raidą veikiančią kūrybą
Vytautas Paukštė aktorius už vaidybą spektakliuose „Frank Kruk“, 2003, „Šaltas vaikas“, 2004, „Karalius Lyras“, 2006, „Kelias į Damaską“, 2007
Nomeda Urbonienė
Gediminas Urbonas
medijų menininkai už reikšmingą indėlį į medijų meną („Pro-testo laboratorija“, 2005-2007; „Villa Lituania“, 2007)

2008 redaguoti

Daugiau informacijos galite rasti straipsnyje 2008 m. Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija.
Laureatas Veikla Nuopelnas
Antanas Gailius poetas, vertėjas už literatūros klasikos vertimus, už lietuvių kalbos profesionalumą
Vanda Juknaitė rašytoja už santūrų humanizmą ir lietuvių literatūros lauko išplėtimą
Rūta Staliliūnaitė-Matulionienė aktorė už aukštąjį teatro meną, už vaidmenis, tapusius Lietuvos teatro simboliais, už Barborą, Kleopatrą, Norą, Jurgą, Mortą
Deimantas Narkevičius medijų meno kūrėjas už visuomenės ir kultūros problemas analizuojantį medijų meną
Veronika Povilionienė dainininkė už dainavimą Lietuvai ir pasauliui
Raminta Šerkšnytė kompozitorė už muzikos klasikos ir moderniųjų formų jungtis

2009 redaguoti

Daugiau informacijos galite rasti straipsnyje 2009 m. Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija.
Laureatas Veikla Nuopelnas
Almantas Grikevičius kino režisierius už lietuviškojo poetinio kino tradicijos atvėrimą ir įprasminimą (už viso gyvenimo nuopelnus).
Jonas Rimgaudas Jurašas teatro režisierius už modernios teatro kalbos kūrimą, legendos sugrąžinimą į šiandieninę Lietuvą
Romualdas Rakauskas fotomenininkas už fotografijos meno poetinį įtaigumą
Marija Matušakaitė menotyrininkė, meno istorikė už autentiškas senosios Lietuvos dailės atodangas
Ramutė Skučaitė poetė už mažų ir suaugusių žmonių pasaulio vienybę, už žodžio skaidrumą
Rolandas Kazlas aktorius už tragiškąsias ir komiškąsias teatro dermes ir kūrybinį principingumą

2010 redaguoti

Daugiau informacijos galite rasti straipsnyje 2010 m. Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija.
Laureatas Veikla Nuopelnas
Vaclovas Augustinas kompozitorius ir dirigentas už chorinio meno galių plėtrą ir sakralinės muzikos šiuolaikiškumą
Jonas Gasiūnas tapytojas už tapybos galimybių atnaujinimą ir šiuolaikinio mąslaus meno idėjų sklaidą
Povilas Mataitis
Dalia Lidija Mataitienė
teatro režisierius
teatro dailininkė
už lietuvių folkloro gelmių atskleidimą Lietuvai ir pasauliui
už liaudies tradicijas bei šiuolaikinės scenografijos darną
Icchokas Meras rašytojas už tragiškųjų XX amžiaus žmogaus patirčių atskleidimą modernioje lietuvių prozoje
Virgilijus Kęstutis Noreika dainininkas už aukščiausią vokalinį meistriškumą ir neblėstantį talentą
Rolandas Rastauskas rašytojas už žaismingos ir ironiškos eseistikos būtį pasaulyje, už sakinio eleganciją

2011 redaguoti

2012 redaguoti


2013 redaguoti

2014 redaguoti

2015 redaguoti

2016 redaguoti

2017 redaguoti

2018 redaguoti

2019 redaguoti

2020 redaguoti

Laureatas Veikla Nuopelnas
Janas Vitoldas Tomaševičius kino operatorius už Lietuvos kino vaizdo poetikos aukštumas
Saulius Tomas Kondrotas rašytojas už pasaulį be ribų literatūroje
Regina Šaltenytė aktorė už nuosekliai puoselėtą vaidybos meno meistrystę
Eglė Ridikaitė tapytoja už kultūros paveldo aktualizavimą šiuolaikinėje tapyboje
Rūta Stanevičiūtė muzikologė už muzikos kultūros modernėjimo viziją ir kritinės minties atvirumą
Gintaras Balčytis architektas už miestui ir žmogui atvirą architektūrą

2021 redaguoti

2022[3] redaguoti

Šaltiniai redaguoti

Nuorodos redaguoti