Sąrašas:Lietuvos ministrai pirmininkai

   Šį straipsnį yra pasiūlyta sujungti su „Lietuvos ministras pirmininkas“.
Dėl kokių priežasčių palikta ši žymė, galite sužinoti diskusijų puslapyje.

Lietuvos ministrai pirmininkai – žmonės, vadovavę Lietuvos Vyriausybei.

Lietuvos Respublika (1918–1940) redaguoti

Pavardė Gimimas-mirtis Pareigų laikotarpis Partija
1 Augustinas Voldemaras 1883–1942 1918-11-11 – 1918-12-26 Lietuvių tautos pažangos partija
2 Mykolas Sleževičius 1882–1939 1918-12-26 – 1919-03-12 Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partija
3 Pranas Dovydaitis 1886–1942 1919-03-12 – 1919-04-12 Lietuvos krikščionių darbininkų profesinė sąjunga
4 Mykolas Sleževičius 1882–1939 1919-04-12 – 1919-10-07 Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partija
5 Ernestas Galvanauskas 1882–1967 1919-10-07 – 1920-06-19 Lietuvių demokratų partija
6 Kazys Grinius 1866–1950 1920-06-20 – 1922-02-02 Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partija
7 Ernestas Galvanauskas 1882–1967 1922-02-02 – 1923-02-23 Demokratų Partija
8 Ernestas Galvanauskas 1882–1967 1923-02-23 – 1923-06-29 Demokratų Partija
9 Ernestas Galvanauskas 1882–1967 1923-06-29 – 1924-06-18 Demokratų Partija
10 Antanas Tumėnas 1880–1946 1924-06-18 – 1925-02-04 Lietuvos krikščionių demokratų partija
11 Vytautas Petrulis 1890–1942 1925-02-04 – 1925-09-25 Lietuvos Krikščionių Demokratų Partija
12 Leonas Bistras 1890–1971 1925-09-25 – 1926-06-15 Lietuvos Krikščionių Demokratų Partija
13 Mykolas Sleževičius 1882–1939 1926-06-15 – 1926-12-17 Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjunga
14 Augustinas Voldemaras 1883–1942 1926-12-17 – 1929-09-23 Lietuvių tautos pažangos partija
15 Juozas Tūbelis 1882–1939 1929-09-23 – 1934-06-12 Lietuvių Tautos Pažangos Partija, nuo 1931 m. Lietuvių tautininkų sąjunga
16 Juozas Tūbelis 1882–1939 1934-06-12 – 1935-09-06 Lietuvos Tautininkų Sąjunga
17 Juozas Tūbelis 1882–1939 1935-09-06 – 1938-03-24 Lietuvos Tautininkų Sąjunga
18 Vladas Mironas 1880–1953 1938-03-24 – 1938-12-05 Lietuvių Tautos Pažangos Partija
19 Vladas Mironas 1880–1953 1938-12-05 – 1939-03-28 Lietuvių Tautos Pažangos Partija
20 Jonas Černius 1898–1977 1939-03-28 – 1939-11-21
21 Antanas Merkys 1887–1955 1939-11-21 – 1940-06-17 Lietuvos Tautininkų Sąjunga

SSRS okupacijos metais redaguoti

SSRS okupacijos metu vykdomąją valdžią Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdė šie asmenys:

Iki Lietuvos SSR paskelbimo redaguoti

Pavardė Gimimas-mirtis Pareigų laikotarpis Partija
* Justas Paleckis 1899–1980 1940-06-17 – 1940-06-24
* Vincas Krėvė-Mickevičius 1882–1954 1940-06-24 – 1940-08-25

Lietuvos SSR (1940/1944–1990) redaguoti

Pavardė Gimimas-mirtis Pareigų laikotarpis Partija
1 Mečislovas Gedvilas 1901–1981 1940-08-25 – 1956-01-16 Lietuvos Komunistų Partija
2 Motiejus Šumauskas 1905–1982 1956-01-16 – 1967-04-14 Lietuvos Komunistų Partija
3 Juozas Maniušis 1910–1987 1967-04-14 – 1981-01-16 Lietuvos Komunistų Partija
4 Ringaudas Bronislovas Songaila 1929–2019 1981-01-16 – 1985-01-18 Lietuvos Komunistų Partija
5 Vytautas Sakalauskas 1933–2001 1985-01-18 – 1990-03-11 Lietuvos Komunistų Partija

Lietuvos Respublika (nuo 1990 m.) redaguoti

Vardas, pavardė Gimė – mirė vadovavo (nuo – iki) Partija
1 Kazimiera Danutė Prunskienė 1943 1990-03-11 – 1990-03-17 Laikinai einanti pareigas Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos Pirmininkė

1990-03-17 – 1991-01-10

2 Albertas Šimėnas 1950 1991-01-10 – 1991-01-13 Lietuvos krikščionių demokratų partija
3 Gediminas Vagnorius 1957 1991-01-13 – 1992-07-21 Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis
4 Aleksandras Abišala 1955 1992-07-21 – 1992-12-02 Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis
5 Bronislovas Lubys 1938–2011 1992-12-02 – 1993-03-10 Lietuvos demokratinė darbo partija
6 Adolfas Šleževičius 1948–2022 1993-03-10 – 1996-02-15 Lietuvos demokratinė darbo partija
7 Laurynas Mindaugas Stankevičius 1935–2017 1996-02-15 – 1996-11-27 Lietuvos demokratinė darbo partija
8 Gediminas Vagnorius 1957 1996-11-27 – 1999-05-041 Tėvynės Sąjunga / Lietuvos konservatoriai
9 Rolandas Paksas 1956 1999-05-18 – 1999-10-272 Tėvynės Sąjunga / Lietuvos konservatoriai
10 Andrius Kubilius 1956 1999-11-03 – 2000-10-26 Tėvynės Sąjunga / Lietuvos konservatoriai
11 Rolandas Paksas 1956 2000-10-26 – 2001-06-203 Lietuvos liberalų sąjunga
12 Algirdas Mykolas Brazauskas 1932–2010 2001-07-03 – 2006-06-014 Lietuvos socialdemokratų partija
13 Gediminas Kirkilas 1951 2006-07-04 – 2008-11-26 Lietuvos socialdemokratų partija
14 Andrius Kubilius 1956 2008-11-26 – 2012-11-22 Tėvynės Sąjunga / Lietuvos konservatoriai
15 Algirdas Butkevičius 1958 2012-11-22 – 2016-11-22 Lietuvos socialdemokratų partija
16 Saulius Skvernelis 1970 2016-11-22 – 2020-11-25 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
17 Ingrida Šimonytė 1974 2020-11-25 – Tėvynės Sąjunga / Lietuvos konservatoriai

Laikinai einantys pareigas:

Nuorodos redaguoti