Sąrašas:Lietuvos ministrų kabinetai (1918–1940)

Nepriklausomoje tarpukario Lietuvoje 1918–1940 metais pasikeitė 16 ministrų kabinetų.

Augustino Voldemaro vyriausybė

redaguoti
Pagrindinis straipsnis – A. Voldemaro ministrų kabinetas.

I kabinetas

redaguoti

Ministras Pirmininkas Augustinas Voldemaras

Paskirta 1918 m. lapkričio 11 d.
Atleista 1918 m. gruodžio 26 d.

Ministrai

Užsienio reikalų ministras Augustinas Voldemaras
Vidaus reikalų ministras Vladas Stašinskas
Teisingumo ministras Petras Leonas
Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Juozas Tūbelis
Finansų, prekybos ir pramonės ministras Martynas Yčas
Krašto apsaugos ministras (nuo 1918 m. gruodžio 24 d.) Mykolas Velykis
Žydų reikalų ministras be portfelio Jokūbas Vygodskis
Gudų reikalų ministras be portfelio Juozapas Voronko
Švietimo ministerijos valdytojas Jonas Yčas

Mykolo Sleževičiaus vyriausybė

redaguoti
Pagrindinis straipsnis – M. Sleževičiaus ministrų kabinetas.

II kabinetas

redaguoti

Ministras Pirmininkas Mykolas Sleževičius

Paskirta 1918 m. gruodžio 26 d.
Atleista 1919 m. kovo 5 d.

Ministrai

Užsienio reikalų ministras Augustinas Voldemaras
Krašto apsaugos ministras Jonas Vileišis
Teisingumo ministras Petras Leonas
Finansų ministras Martynas Yčas
Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Juozas Tūbelis
Švietimo ministras Mykolas Biržiška
Prekybos ir pramonės ministras Jonas Šimkus
Susisiekimo ministerijos valdytojas Jonas Šimoliūnas
Maitinimo ir viešųjų darbų ministerijos valdytojas Juozas Paknys
Ministras be portfelio Aleksandras Stulginskis
Gudų reikalų ministras be portfelio Juozapas Voronko
Žydų reikalų ministras be portfelio Jokūbas Vygodskis
 
Trečiasis ministrų kabinetas su Lietuvos Valstybės Tarybos ir Amerikos pagalbos misijos nariais. Kaunas, viešbutis „Metropolis“, 1919 m. iš kairės: pradedant antru – K. Šklėrius, V. Petrulis, L. Noreika, A. Merkys, J. Šimoliūnas, Bartuška, J. Šaulys, A. Stulginskis, Šimkus. antras iš dešinės P. Dovydaitis.

Prano Dovydaičio vyriausybė

redaguoti
Pagrindinis straipsnis – P. Dovydaičio ministrų kabinetas.

III kabinetas

redaguoti

Ministras Pirmininkas Pranas Dovydaitis

Paskirta 1919 m. kovo 12 d.
Atleista 1919 m. balandžio 12 d.

Ministrai

Vidaus reikalų ministras Aleksandras Stulginskis
Švietimo ministras Jonas Yčas
Teisingumo ministras Liudas Noreika
Krašto apsaugos ministras Antanas Merkys
Finansų ministerijos valdytojas Vytautas Petrulis
Susisiekimo ministerijos valdytojas Jonas Šimoliūnas

Mykolo Sleževičiaus vyriausybė

redaguoti
Pagrindinis straipsnis – M. Sleževičiaus (II) ministrų kabinetas.

IV kabinetas

redaguoti
 
Vyriausybės kabinetas, Kaunas 1919. Iš kairės, sėdi: Justinas Zubrickas, Juozas Paknys, Mykolas Sleževičius, Antanas Merkys, Steponas Kairys, Jonas Vileišis. Stovi, iš kairės: Aleksandras Stulginskis, Jokūbas Šernas, Voldemaras Vytautas Čarneckis, Ministrų kabineto reikalų vedėjas Tadas Petkevičius.

Ministras Pirmininkas Mykolas Sleževičius

Paskirta 1919 m. balandžio 12 d.
Atleista 1919 m. spalio 2 d.

Ministrai

Užsienio reikalų ministras Augustinas Voldemaras
Krašto apsaugos ministras Antanas Merkys
Vidaus reikalų ministras Petras Leonas
Teisingumo ministras Liudas Noreika
Finansų ministras Jonas Vileišis
Prekybos ir pramonės ministras Jonas Šimkus
Tiekimo ir maitinimo ministras Steponas Kairys
Darbo ir socialinės apsaugos ministras Juozas Paknys
Finansų ministras Martynas Yčas
Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Aleksandras Stulginskis
Švietimo ministras Juozas Tūbelis
Susisiekimo ministras Voldemaras Vytautas Čarneckis
Ministras be portfelio Jokūbas Šernas
Žydų reikalų ministras be portfelio Maksas Soloveičikas
Gudų reikalų ministras be portfelio Juozapas Voronko

Ernesto Galvanausko vyriausybė

redaguoti
Pagrindinis straipsnis – E. Galvanausko ministrų kabinetas.

V kabinetas

redaguoti
 
Penktojo kabineto ministrai

Ministras Pirmininkas Ernestas Galvanauskas

Paskirta 1919 m. spalio 7 d.
Atleista 1920 m. birželio 15 d.

Ministrai

Finansų, prekybos ir pramonės ministras Ernestas Galvanauskas
Užsienio reikalų ministras Augustinas Voldemaras
Vidaus reikalų ministras Eliziejus Draugelis
Švietimo ministras ir Žemės ūkio, valstybės turtų ministerijos valdytojas Juozas Tūbelis
Teisingumo ministras Liudas Noreika
Krašto apsaugos ministerijos valdytojas Pranas Liatukas
Susisiekimo ministras Voldemaras Vytautas Čarneckis

Kazio Griniaus vyriausybė

redaguoti
Pagrindinis straipsnis – K. Griniaus ministrų kabinetas.

VI kabinetas

redaguoti

Ministras Pirmininkas Kazys Grinius

Paskirta 1920 m. birželio 19 d.
Atleista 1922 m. sausio 18 d.

Ministrai

Finansų, prekybos ir pramonės ministras, Susisiekimo ministras Ernestas Galvanauskas
Vidaus reikalų ministras Rapolas Skipitis
Užsienio reikalų ministras Juozas Purickis
Švietimo ministras Kazimieras Bizauskas
Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Jonas Pranas Aleksa
Teisingumo ministras Vincas Karoblis
Krašto apsaugos ministras Konstantinas Žukas (1920 m. birželio 19 d. – 1921 m. balandžio 7 d.)

Jonas Šimkus (1921 m. balandžio 11 d. – 1922 m. vasario 2 d.)

Žydų reikalų ministras be portfelio Maksas Soloveičikas
Gudų reikalų ministras be portfelio Domininkas Siemaško

Ernesto Galvanausko vyriausybė

redaguoti

VII kabinetas

redaguoti

Ministras Pirmininkas Ernestas Galvanauskas

Paskirta 1922 m. vasario 2 d.
Atleista 1923 m. vasario 22 d.

Ministrai

Finansų, prekybos ir pramonės ministras, Susisiekimo ministras Jonas Dobkevičius, nuo 1922 m. rugpjūčio 22 d. – Vytautas Petrulis
Vidaus reikalų ministras Kazimieras Oleka
Užsienio reikalų ministras Vladas Jurgutis, nuo 1922 m. rugsėjo 29 d. – Ernestas Galvanauskas
Švietimo ministras Petras Juodakis
Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Jonas Aleksa
Teisingumo ministras Vincas Karoblis
Krašto apsaugos ministras Balys Sližys
Susisiekimo ministras Petras Vileišis
Žydų reikalų ministras be portfelio Maksas Soloveičikas, nuo 1923 m. sausio mėn. – Julius Bruckus.

VIII kabinetas

redaguoti

Ministras Pirmininkas Ernestas Galvanauskas

Paskirta 1923 m. vasario 22 d.
Atleista 1923 m. birželio 28 d.

Ministrai

Finansų, prekybos ir pramonės ministras Jonas Dobkevičius, nuo 1922 m. rugpjūčio 21 d. – Vytautas Petrulis
Vidaus reikalų ministras Kazimieras Oleka
Užsienio reikalų ministras Vladas Jurgutis iki 1922 m. rugsėjo 28 d., jį pakeitė Ernestas Galvanauskas
Švietimo ministras Petras Juodakis
Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Jonas Pranas Aleksa
Teisingumo ministras Vincas Karoblis
Krašto apsaugos ministras Balys Sližys
Susisiekimo ministras Benediktas Tamoševičius
Žydų reikalų ministras be portfelio Bernardas Fridmanas

IX kabinetas

redaguoti

Ministras Pirmininkas Ernestas Galvanauskas

Paskirta 1923 m. birželio 29 d.
Atleista 1924 m. birželio 17 d.

Ministrai

Vidaus reikalų ministras Karolis Žalkauskas
Užsienio reikalų ministras Ernestas Galvanauskas
Švietimo ministras Leonas Bistras
Žemės ūkio ministras Mykolas Krupavičius
Teisingumo ministras Antanas Tumėnas
Krašto apsaugos ministras Balys Sližys
Susisiekimo ministras Tomas Norus-Naruševičius
Finansų ministras Vytautas Petrulis
Gudų reikalų ministras be portfelio Ernestas Galvanauskas
Žydų reikalų ministras be portfelio Simonas Rozenbaumas iki 1924 m. vasario 12 d.

Antano Tumėno vyriausybė

redaguoti
Pagrindinis straipsnis – A. Tumėno ministrų kabinetas.

X kabinetas

redaguoti

Ministras Pirmininkas Antanas Tumėnas

Paskirta 1924 m. birželio 18 d.
Atleista 1925 m. sausio 27 d.

Ministrai

Vidaus reikalų ministras Zigmas Starkus nuo 1924 m. liepos 8 d.
Užsienio reikalų ministras Voldemaras Vytautas Čarneckis
Švietimo ministras Leonas Bistras
Žemės ūkio ministras Mykolas Krupavičius
Teisingumo ministras Antanas Tumėnas
Krašto apsaugos ministras Teodoras Daukantas
Susisiekimo ministras Balys Sližys
Finansų ministras Vytautas Petrulis

Vytauto Petrulio vyriausybė

redaguoti
Pagrindinis straipsnis – V. Petrulio ministrų kabinetas.

XI kabinetas

redaguoti

Ministras Pirmininkas Vytautas Petrulis

Paskirta 1925 m. vasario 4 d.
Atleista 1925 m. balandžio 19 d.

Ministrai

Vidaus reikalų ministras Antanas Endziulaitis
Užsienio reikalų ministras Voldemaras Vytautas Čarneckis
Švietimo ministras Kazimieras Jokantas
Žemės ūkio ministras Mykolas Krupavičius
Teisingumo ministras Antanas Tumėnas
Krašto apsaugos ministras Teodoras Daukantas
Susisiekimo ministras Balys Sližys
Finansų ministras Vytautas Petrulis

Leono Bistro vyriausybė

redaguoti
Pagrindinis straipsnis – L. Bistro ministrų kabinetas.

XII kabinetas

redaguoti

Ministras Pirmininkas Leonas Bistras

Paskirta 1925 m. rugsėjo 25 d.
Atleista 1926 m. gegužės 31 d.

Ministrai

Vidaus reikalų ministras Antanas Endziulaitis
Užsienio reikalų ministras Mečislovas Reinys paliko šį postą nes 1926 m. balandžio mėn., išėjo iš vyriausybės (buvo paskirtas Vilkaviškio vyskupo koadjutoriumi). Jį pakeitė Leonas Bistras
Švietimo ministras Kazimieras Jokantas
Žemės ūkio ministras Mykolas Krupavičius
Teisingumo ministras Vincas Karoblis
Krašto apsaugos ministras Leonas Bistras
Susisiekimo ministras Balys Sližys
Finansų ministras Petras Karvelis

Mykolo Sleževičiaus vyriausybė

redaguoti

XIII kabinetas

redaguoti

Ministras Pirmininkas Mykolas Sleževičius

Paskirta 1926 m. birželio 15 d.
Atleista 1926 m. gruodžio 17 d.

Ministrai

Vidaus reikalų ministras Vladas Požela
Užsienio reikalų ministras Mykolas Sleževičius
Švietimo ministras Vincas Čepinskis
Žemės ūkio ministras Mykolas Krupavičius
Teisingumo ministras Mykolas Sleževičius
Krašto apsaugos ministras Juozas Papečkys
Susisiekimo ministerijos valdytojas Benediktas Tamoševičius
Finansų ministras Albinas Rimka
Žemės ūkio ministras Jurgis Krikščiūnas

Augustino Voldemaro vyriausybė

redaguoti
Pagrindinis straipsnis – A. Voldemaro (II) ministrų kabinetas.

XIV kabinetas

redaguoti

Ministras Pirmininkas Augustinas Voldemaras

Paskirta 1926 m. gruodžio 17 d.
Atleista 1929 m. balandžio 19 d.

Ministrai

Finansų ministras Petras Karvelis
Užsienio reikalų ministras Augustinas Voldemaras
Vidaus reikalų ministras Ignas Musteikis
Teisingumo ministras Stasys Šilingas
Krašto apsaugos ministras Antanas Merkys
Susisiekimo ministras Juozas Jankevičius
Švietimo ministras Leonas Bistras
Žemės ūkio ministras Jonas Aleksa

Juozo Tūbelio vyriausybė

redaguoti

XV kabinetas

redaguoti

Ministras Pirmininkas Juozas Tūbelis

Paskirta 1929 m. rugsėjo 23 d.
Atleista 1934 m. birželio 8 d.

Ministrai

Finansų ministras Juozas Tūbelis
Vidaus reikalų ministras Petras Aravičius iki 1931 m. balandžio 1 d., jį pakeitė Steponas Rusteika
Užsienio reikalų ministras Juozas Tūbelis
Švietimo ministras Konstantinas Šakenis
Žemės ūkio ministras Jonas Aleksa
Teisingumo ministras Aleksandras Žilinskas
Krašto apsaugos ministras Jonas Variakojis, nuo 1930 m. birželio 27 d. Balys Giedraitis
Susisiekimo ministras Vytautas Vileišis

XVI kabinetas

redaguoti

Ministras Pirmininkas Juozas Tūbelis

Paskirta 1934 m. birželio 12 d.
Atleista 1935 m. lapkričio 6 d.

Ministrai

Užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis
Vidaus reikalų ministras Steponas Rusteika
Teisingumo ministras Stasys Šilingas
Krašto apsaugos ministras Petras Šniukšta
Susisiekimo ministras Jokūbas Stanišauskas
Švietimo ministras Juozas Tonkūnas
Žemės ūkio ministras Jonas Aleksa
Finansų ministras Juozas Tūbelis

XVII kabinetas

redaguoti

Ministras Pirmininkas Juozas Tūbelis

Paskirta 1935 m. rugsėjo 6 d.
Atleista 1938 m. kovo 24 d.

Ministrai

Užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis
Vidaus reikalų ministras Julius Čaplikas
Teisingumo ministras Stasys Šilingas
Krašto apsaugos ministras Petras Šniukšta iki 1935 m. spalio 31 d. nuo 1935 m. lapkričio 1 d. Stasys Dirmantas
Susisiekimo ministras Jokūbas Stanišauskas
Švietimo ministras Juozas Tonkūnas
Žemės ūkio ministras Stasys Putvinskis
Finansų ministras Juozas Tūbelis

Vlado Mirono vyriausybė

redaguoti

XVIII kabinetas

redaguoti

Ministras Pirmininkas Vladas Mironas

Paskirta 1938 m. kovo 24 d.
Atleista 1938 m. gruodžio 5 d.

Ministrai

Užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis
Vidaus reikalų ministras Silvestras Leonas
Teisingumo ministras Boleslovas Jonas Masiulis iki 1938 m. spalio 1 d., jį pakeitė Vladas Stašinskas
Krašto apsaugos ministras Stasys Raštikis
Susisiekimo ministras Jokūbas Stanišauskas
Švietimo ministras Juozas Tonkūnas
Žemės ūkio ministras Juozas Tūbelis, iki 1938 m. lapkričio 1 d., jį pakeitė Vladas Mironas
Finansų ministras Julius Indrišiūnas
 
Devynioliktasis ministrų kabinetas. Prezidentūra., Kaunas, 1939. Iš kairės: sėdi – Lietuvos banko valdytojas J. Tūbelis, Ministras Pirmininkas V. Mironas, Prezidentas A. Smetona, Seimo Pirmininkas K. Šakenis, J. Takūnas; stovi – J. Skaisgiris, J. Gudauskas, K. Germanas, J. Urbšys ir kt.

XIX kabinetas

redaguoti

Ministras Pirmininkas Vladas Mironas

Paskirta 1938 m. gruodžio 5 d.
Atleista 1939 m. kovo 27 d.

Ministrai

Užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys
Vidaus reikalų ministras Silvestras Leonas
Teisingumo ministras Jonas Gudauskis
Krašto apsaugos ministras Kazys Musteikis
Susisiekimo ministras Kazys Germanas
Švietimo ministras Juozas Tonkūnas
Žemės ūkio ministras Juozas Skaisgiris
Finansų ministras Julius Indrišiūnas

Jono Černiaus vyriausybė

redaguoti
Pagrindinis straipsnis – J. Černiaus ministrų kabinetas.

XX kabinetas

redaguoti

Ministras Pirmininkas Jonas Černius

Paskirta 1939 m. kovo 28 d.
Atleista 1939 m. lapkričio 21 d.

Ministrai

Ministro pirmininko pavaduotojas Kazys Bizauskas
Finansų ministras Jonas Sutkus
Užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys
Vidaus reikalų ministras Kazys Skučas
Teisingumo ministras Antanas Tamošaitis
Krašto apsaugos ministras Kazys Musteikis
Susisiekimo ministras Kazys Germanas
Švietimo ministras Leonas Bistras
Žemės ūkio ministras Jurgis Krikščiūnas

Antano Merkio vyriausybė

redaguoti
Pagrindinis straipsnis – A. Merkio ministrų kabinetas.

XXI kabinetas

redaguoti

Ministras Pirmininkas Antanas Merkys

Paskirta 1939 m. lapkričio 21 d.
Atleista 1940 m. birželio 15 d.

Ministrai

Ministro pirmininko pavaduotojas Kazys Bizauskas
Finansų ministras Ernestas Galvanauskas
Užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys
Vidaus reikalų ministras Kazys Skučas
Teisingumo ministras Antanas Tamošaitis
Krašto apsaugos ministras Kazys Musteikis
Susisiekimo ministras Jonas Masiliūnas
Švietimo ministras Kazimieras Jokantas
Žemės ūkio ministras Juozas Audėnas

Nuorodos

redaguoti