Sąrašas:Lietuvos kariuomenės mūšiai

Oficialios Lietuvos valstybės karinės pajėgos dalyvavo daugelyje mūšių, čia renkamas išsamus oficialiai registruotų karinių susidūrimų ir operacijų sąrašas. Chronologiškai įvykiai skirstomi į:

 • mūšius,
 • žygius,
 • tvirtovių, miestų ar kitų objektų apgultis, šturmus ar gynybą (pagal Lietuvos rolę),
 • pajėgų susibūrimus (sukilimai, bajorų konfederacijos, rokošai),
 • taikos arba paliaubų sutartis,
 • taikos palaikymo misijas,
 • kitas karines operacijas ir misijas.

LDK kariuomenės mūšiaiKeisti

Ankstyvieji karai prieš kryžiuočių ir kalavijuočių ordinus, Lenkiją ir kitas slavų žemes, totoriusKeisti

Karai prieš Kalavijuočių ordiną (iki 1237 m.)Keisti

Karai prieš Livonijos ordiną (po 1237 m.)Keisti

13451377 m. laikotarpiu Livonijos ordinas surengė apie 30 žygių į Lietuvą, dalį jų derino su Kryžiuočių ordino puolimais, siekdami išskaidyti lietuvių pajėgas.

Karai prieš Kryžiuočių ordinąKeisti

Karai prieš totoriusKeisti

Karai prieš slavusKeisti

Žygiai į MaskvąKeisti
Karas prieš Lenkiją dėl Haličo-Voluinės paveldėjimo 1340–1392Keisti
Pagrindinis straipsnis – Haličo-Voluinės karai.

1340 m. mirus Haličo-Volynės kunigaikščiui Jurijui Boleslovui Traideniui, teises į paveldėjimą pareiškė LDK remiamas Liubartas ir Lenkijos karalius Kazimieras III.

Pilietiniai karai dėl LDK sostoKeisti

Karas tarp Jogailos ir Kęstučio/VytautoKeisti
 
XIV-XV a. freska Strasbūro protestantų bažnyčioje, vaizduojanti kryžiaus link žygiuojančias 15 Europos valstybių
Karas tarp Švitrigailos ir Žygimanto Kęstutaičio 1432–1435 m.Keisti

Karas prieš Mazoviją 1444 m.Keisti

Sutartis su Maskva 1449 m.Keisti

Pasienio konfliktai su Maskva 1487–1494Keisti

Pagrindinis straipsnis – Pasienio karas (1487–1494).

Karas prieš Maskvą 1500–1503 m.Keisti

Pagrindinis straipsnis – LDK-Maskvos karas (1500–1503).

Karai prieš Krymo chanatąKeisti

Karas prieš Maskvą 1507–1508 m.Keisti

Pagrindinis straipsnis – LDK-Maskvos karas (1507–1508).

Karas prieš Maskvą 1512–1522 m. (Dešimtmetis karas)Keisti

Pagrindinis straipsnis – LDK-Maskvos karas (1512–1522).

Kampanija prieš Krymo chanatąKeisti

Karas prieš Maskvą 1534–1537 m. (Starodubo karas)Keisti

 
Etmonas Jonas Tarnovskis ir į nelaisvę paimtas kunigaikštis Fiodoras Ovčina-Obolenskis Starodubo apgulties metu 1535 m., iš Martyrno Bielskio „Kronika wszystkyego swyata“, 1564 m.
Pagrindinis straipsnis – LDK-Maskvos karas (1534–1537).

ATR kariuomenės mūšiaiKeisti

Šiame sąraše įtraukiami tie ATR kariuomenės veiksmai, kuriuose aktyviai ir ženklia dalimi dalyvavo ir LDK daliniai.

Livonijos karasKeisti

Pagrindinis straipsnis – Livonijos karas.

Karas prieš Švediją 1600–1629 m.Keisti

Pagrindinis straipsnis – ATR-Švedijos karas (1600–1629).

1600–1611 m. kampanijaKeisti

Pagrindinis straipsnis – ATR-Švedijos karas (1600–1611).
Zebžydovskio (Sandomiro) rokošas 1606–1609 m.Keisti
Pagrindinis straipsnis – Zebžydovskio rokošas.

1617–1618 m. kampanijaKeisti

 • 1617 m. – Švedija užima Dynamunde
 • 1617 m. – Švedija užima Piarnu.

1620–1625 m. kampanijaKeisti

1626–1629 m. kampanijaKeisti

Karas prieš Maskvą (Sumaištis) 1605–1618 m.Keisti

Pagrindinis straipsnis – ATR-Maskvos karas (1605–1618).

Karas prieš Osmanų imperijąKeisti

Smolensko karas 1632–1634 m.Keisti

Pagrindinis straipsnis – ATR-Maskvos karas (1632–1634).
 
Smolensko apgultis 16321633 m. (Wilhelmas Hondiusas)
 • 1633 m. – Maskva apgulė Smolenską, tačiau laiku suskubęs karalius situaciją išgelbėjo.
 • 1634 m. – Polianovkos taika, teritoriniai pokyčiai nefiksuoti.

Kazokų sukilimas 1649–1654 m.Keisti

Pagrindinis straipsnis – :uk:Хмельниччина.
Pagrindinis straipsnis – Chmelnickio sukilimas.
 
Medalis, skirtas Kijevo paėmimui.

TvanasKeisti

Pagrindinis straipsnis – Švedų tvanas.

Karas prieš Maskvą 1654–1667 m.Keisti

Pagrindinis straipsnis – ATR-Maskvos karas (1654–1667).

Karą 1654 m. gegužės 18 d. pradėjo Maskva, po to, kai baigiant malšinti Chmelnickio sukilimą 1653 m. spalį Maskvoje Žemių suvažiavimas pritarė Bogdano Chmelnickio prašymui kazokus prijungti prie Maskvos Didžiosios Kunigaikštystės, o šis po Radoje priimto vienbalsio pritarimo 1654 m. sausį Aleksėjaus Michailovičiaus pasiuntiniams prisiekė ištikimybę carui.

 
Vilniaus aukštutinė pilis 1659 m., Juozas Narūnavičius
 
1686 m. ATR-Maskvos amžinosios taikos sutartis

Karas prieš Švediją 1655–1660 m.Keisti

 
Kėdainių sutarties originalas

Liubomirskio rokošas 1665–1666 m.Keisti

Karas prieš Osmanų imperiją 1683–1699 m.Keisti

Pagrindinis straipsnis – :pl:Wojna polsko-turecka 1683-1699.
 
Derybos dėl Karlovicų taikos sutarties

Pilietinis karas 1698–1702 m.Keisti

Šiaurės karas 1700–1721 m.Keisti

Pagrindinis straipsnis – Šiaurės karas.

Tarnogrudo konfederacijaKeisti

Karas dėl sosto paveldėjimo 1733–1735 m.Keisti

 
Augusto III įvažiavimas į Varšuvą 1734 m.

Radomo konfederacija 1767–1768 m.Keisti

Pagrindinis straipsnis – Radomo konfederacija.

Baro konfederacija 1768–1772 m.Keisti

 
Baro konfederatai pagrobia Stanislovą Augustą Poniatovskį 1771 m.
Pagrindinis straipsnis – Baro konfederacija.

Targovicos konfederacija 1792-1793 m.Keisti

Pagrindinis straipsnis – Targovicos konfederacija.
 • 1792 m.gegužės 23 d. − liepos 25 d. – Rusijos kariuomenė (apie 64 tūkst. karių) nugalėjo ATR kariuomenę (apie 45 tūkst. karių). Birželio 14 d. užimtas Vilnius, rugpjūčio pradžioje − Varšuva.
 • 1792 m. balandžio 23 d. – sukilėliai užėmė Vilnių
 • 1792 m. birželio 25 d. – Vilniaus gynyba
  Rusijos kariuomenė pradėjo aktyvesnį puolimą, nesėkmingai šturmavo Vilnių, tačiau įsiveržė į šiaurės Lietuvą iki Linkmenų.
 • 1793 m. – II ATR padalijimas
 
Targovicos konfederatų korimas Varšuvoje 1794 m.

Tado Kosciuškos sukilimas 1794-1795 m.Keisti

Pagrindinis straipsnis – Kosciuškos sukilimas.
 • 1794 m. kovo 12 d. – generolas Antoni Madaliński, 1-osios Didžiosios Lenkijos Nacionalinės kavalerijos brigados (1500 karių) vadas, atsisakė vykdyti demobilizacijos įsakymą ir patraukė iš Ostrolenkos į Krokuvą, kas sukėlė maištų prieš rusų kariuomenę bangą visoje šalyje
 • 1795 m. – III ATR padalijimas

Lietuvos karinių dalinių veiksmai carinės Rusijos okupacijos metuKeisti

Napoleono Bonaparto kampanijaKeisti

 
Grįžtanti Napoleono armija Vilniaus rotušės aikštėje 1812 m., Jonas Damelis

1831 m. sukilimasKeisti

Pagrindinis straipsnis – 1831 m. sukilimas.

1863 m. sukilimasKeisti

 
1863 m. sukilimo dalgininkai
Pagrindinis straipsnis – 1863 m. sukilimas.

Lietuvos Respublikos kariuomenės mūšiaiKeisti

Pagrindinis straipsnis – Lietuvos nepriklausomybės kovos.

Karas prieš bolševikus 1919–1920 m.Keisti

 
Belaisviais tapę sovietų kariai Lietuvoje, iš CD „Lietuvos kariuomenė kovose už nepriklausomybę 1918–1920 m.“

Karas prieš bermontininkus 1919 m.Keisti

 
Suvalkų konferencija: kairėje pusėje – Lenkijos, dešinėje – Lietuvos delegatai.

Karas prieš Lenkiją 1919–1920 m.Keisti

Pagrindinis straipsnis – Lenkijos–Lietuvos karas.

Klaipėdos sukilimas 1923 m.Keisti

Vokietijos ultimatumas 1939 m.Keisti

Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos ultimatumas 1940 m.Keisti

 • 1940 m. birželio 15 d. – TSRS ultimatumas
  TSRS ultimatumas buvo priimtas, ir generolas Vincas Vitkauskas, Lietuvos kariuomenės vadas, Vyriausybės įgaliotas pasirašė susitarimą su Raudonosios armijos vadovybe dėl netrukdomo Raudonosios armijos įvedimo į Lietuvą.

Pasipriešinimas Antrojo pasaulinio karo metu ir po joKeisti

Birželio sukilimas 1941 m.Keisti

Partizanų kovos 1944–1954 m.Keisti

Pagrindinis straipsnis – Lietuvos partizanai.
 
Kazimieraičio rinktinės apdovanojimai. Lionginas Baliukevičius (Dzūkas) skaito įsakymą, kol Adolfas Ramanauskas (Vanagas) apdovanoja Sofiją Budėnaitę (Ramunė), 1948 m.

Daugiau – Tigro rinktinės mūšiai

Atkurtos Lietuvos Respublikos kariuomenėKeisti

Tarptautinės misijos ir operacijosKeisti

Pagrindinis straipsnis – Irako karas.

LiteratūraKeisti