Sąrašas:Lietuvos žinduoliai

Pilkasis vilkas (Canis lupus)

Lietuvos žinduoliaiKeisti

Vietinės žinduolių rūšysKeisti

Lietuvoje gyvena 59 vietinių žinduolių rūšys, iš kurių septynios rūšys buvo atrastos nuo XX a. paskutinio dešimtmečio iki 2015 metų vidurio. Trys rūšys, kurios istoriniais laikais buvo išnykusios, Lietuvoje reintrodukuotos iš kaimyninių šalių ir dabar šalyje sudaro stabilias populiacijas:

Būrys: Porakanopiai (Artiodactyla)
  Stumbras Bison bonasus (Linnaeus, 1758) Reintrodukuoti ir įrašyti į Lietuvos raudonosios knygos 5(Rs) kategoriją.
  Briedis Alces alces (Linnaeus, 1758)
  Taurusis elnias Cervus elaphus (Linnaeus, 1758) Reintrodukuota rūšis
  Stirna Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
  Šernas Sus scrofa (Linnaeus, 1758)
Būrys: Plėšrieji žinduoliai (Carnivora)
  Pilkasis vilkas Canis lupus (Linnaeus, 1758)
  Rudoji lapė Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)
  Šiaurinė paprastoji lūšis Lynx lynx lynx (Linnaeus, 1758) Šis Lietuvoje gyvenantis paprastųjų lūšių (Lynx lynx) porūšis įrašytas į Lietuvos raudonosios knygos 1(E) kategoriją.
  Barsukas Meles meles (Linnaeus, 1758)
  Ūdra Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Rūšis įrašyta į Lietuvos raudonosios knygos 5(Rs) kategoriją.
  Akmeninė kiaunė Martes foina (Erxleben, 1777)
  Miškinė kiaunė Martes martes (Linnaeus, 1758)
  Juodasis šeškas Mustela putorius (Linnaeus, 1758)
  Šermuonėlis Mustela erminea (Linnaeus, 1758) Rūšis įrašyta į Lietuvos raudonosios knygos 4(I) kategoriją.
  Žebenkštis Mustela nivalis (Linnaeus, 1766)
  Pilkasis ruonis Halichoerus grypus (Fabricius, 1791)
Būrys: Banginiai (Cetacea)
  Paprastoji jūrų kiaulė Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758)
Būrys: Kiškiažvėriai (Lagomorpha)
  Pilkasis kiškis Lepus europaeus (Pallas, 1778)
  Baltasis kiškis Lepus timidus (Linnaeus, 1758) Rūšis įrašyta į Lietuvos raudonosios knygos 3(R) kategoriją.
Būrys: Graužikai (Rodentia)
  Upinis bebras Castor fiber (Linnaeus, 1758) Reintrodukuoti nuo XX a. vid. ir antroje pusėje
  Paprastoji voverė Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758)
  Vandeninis pelėnas Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758)
  Juodoji žiurkė Rattus rattus (Linnaeus, 1758)
  Dirvinė pelė Apodemus agrarius (Pallas, 1771)
  Geltonkaklė pelė Apodemus flavicollis (Melchior, 1834)
  Miškinė pelė Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)
  Mažoji miškinė pelė Apodemus uralensis (Pallas, 1811)
  Didžioji miegapelė Glis glis (Linnaeus, 1766) Rūšis įrašyta į Lietuvos raudonosios knygos 2(V) kategoriją.
  Miškinė miegapelė Dryomys nitedula (Pallas, 1778) Rūšis įrašyta į Lietuvos raudonosios knygos 3(R) kategoriją.
  Lazdyninė miegapelė Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)
  Beržinė sicista Sicista betulina (Pallas, 1779) Rūšis įrašyta į Lietuvos raudonosios knygos 4(I) kategoriją.
  Pelė mažylė Micromys minutus (Pallas, 1771)
  Pievinis pelėnas Microtus agrestis (Pallas, 1761)
  Paprastasis pelėnas Microtus arvalis (Linnaeus, 1778)
Pelėnas dvynys Microtus rossiaemeridionalis (Ognev, 1924)
  Pelkinis pelėnas Microtus oeconomus (Pallas, 1776)
  Rudasis pelėnas Myodes glareolus sin. Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780)
  Naminė pelė Mus musculus (Linnaeus, 1758)
Būrys: Erinaceomorpha
  Šiaurinis baltakrūtis ežys Erinaceus roumanicus (Linnaeus, 1758) Ilgą laiką buvo laikomas viena rūšimi kartu su Šiaurės vakarų Europos ežiu (Erinaceus europaeus) ir pietiniu baltakrūčiu ežiu (Erinaceus concolor), bet po išsamių genetinių ir morfologinių tyrimų išskirtas kaip atskira rūšis.
Būrys: Vabzdžiaėdžiai (Soricomorpha)
  Kurmis Talpa europaea (Linnaeus, 1758)
  Vandeninis kirstukas Neomys fodiens (Pennant, 1771)
  Mažasis vandeninis kirstukas Neomys anomalus (Cabrera, 1907) Aptiktas 2009 metais pietvakarių Lietuvoje.[1]
  Paprastasis kirstukas Sorex araneus (Linnaeus, 1758)
  Kirstukas nykštukas Sorex minutus (Linnaeus, 1758)
Būrys: Šikšnosparniai (Chiroptera)
  Europinis plačiaausis Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) Rūšis įrašyta į Lietuvos raudonosios knygos 2(V) kategoriją.
  Šiaurinis šikšnys Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839) Rūšis įrašyta į Lietuvos raudonosios knygos 4(I) kategoriją.
  Vėlyvasis šikšnys Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) Rūšis įrašyta į Lietuvos raudonosios knygos 5(Rs) kategoriją.
  Brandto pelėausis Myotis brandtii (Eversmann, 1845) Rūšis įrašyta į Lietuvos raudonosios knygos 3(R) kategoriją.
  Kūdrinis pelėausis Myotis dasycneme (Boie, 1825) Rūšis įrašyta į Lietuvos raudonosios knygos 2(V) kategoriją.
  Vandeninis pelėausis Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
  Didysis pelėausis Myotis myotis (Borkhausen, 1797) Iki šiol nesutariama dėl šios rūšies populiacijos egzistavimo Lietuvoje. Pasak Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) narių, kurie pirmą kartą šalyje stebėjo šią rūšį, jų populiacija nors ir reta, bet gyvena Lietuvoje[2]. Bet anot šikšnosparnių apsaugos Lietuvoje draugijos (ŠALD), šios rūšies populiacijos egzistavimas Lietuvoje dar nepatvirtintas. [3].
  Natererio pelėausis Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Rūšis įrašyta į Lietuvos raudonosios knygos 3(R) kategoriją.
  Mažasis nakviša Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Rūšis įrašyta į Lietuvos raudonosios knygos 3(R) kategoriją.
  Rudasis nakviša Nyctalus noctula (Schreber, 1774) Rūšis įrašyta į Lietuvos raudonosios knygos 5(Rs) kategoriją.
  Natuzijaus šikšniukas Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)
  Šikšniukas nykštukas Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Rūšis įrašyta į Lietuvos raudonosios knygos 4(I) kategoriją.
  Sopraninis šikšniukas Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)
  Rudasis ausylis Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) Rūšis įrašyta į Lietuvos raudonosios knygos 4(I) kategoriją.
  Dvispalvis plikšnys Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758) Rūšis įrašyta į Lietuvos raudonosios knygos 3(R) kategoriją.


Svetimžemės introdukuotos žinduolių rūšysKeisti

Lietuvoje gyvena 3 svetimžemės, introdukuotos žinduolių rūšys. Jos nėra invazinės:

Būrys: Porakanopiai (Artiodactyla)
  Dėmėtasis elnias Cervus nippon (Temminck, 1838) Introdukuota rūšis Lietuvoje, bet laisvėje beveik nesutinkami. Kai kuriose Europos šalyse yra pastebimas introdukuotų dėmėtųjų elnių poravimasis su vietinais tauriaisiais elniais[4] [5], tad gimus hibridiniams palikuonims, gali nukentėti vietinių tauriųjų elnių genofondas. Dėmėtųjų elnių natūralus paplitimo arealas Rytų Azijoje.
  Danielius Dama dama (Linnaeus, 1758) Introdukuota rūšis Lietuvoje, bet laisvėje beveik neplinta, dauguma laikomi aptvaruose. Danielių natūralus paplitimo arealas - Mažoji Azija, Iranas ir galbūt Pietų Europos Balkanų ir Apeninų pusiasaliai.
  Europinis muflonas Ovis orientalis musimon (Pallas, 1811) Prieš maždaug 7000 metų buvo introdukuoti Sardinijoje ir Korsikoje, vėliau platinti kituose kraštuose. Introdukuoti ir Lietuvoje, bet mūsų šalyje laisvėje neišgyvena dėl netinkamų klimato sąlygų.


Svetimžemės invazinės žinduolių rūšysKeisti

2018 m. duomenimis, Lietuvoje aptinkamos 5 invazinės rūšys. Jos nekontroliuojamai išplito dėl žmonių padarytų klaidų: buvo introdukuotos Lietuvoje ir kitose netolimose šalyse, bet nebuvo nuspėta, kad masiškai ims plisti. Kitos rūšys perkeltos į svetimą joms regioną pabėgo iš aptvarų ir ėmė nekontroliuojamai plisti. Invazinės rūšys ypač labai kenksmingos vietinei rūšių įvairovei, kurios dėl konkurencijos tampa retos arba visiškai išnyksta, pavyzdžiui dėl kanadinių audynių, kaip manoma išnyko vietinės europinės audinės:

Būrys: Plėšrieji žinduoliai (Carnivora)
  Usūrinis šuo Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) Buvo introdukuotas Europoje, kurio natūralus paplitimo arealas Rytų Azija, bet netrukus Europoje išplito kaip invazinė rūšis. Pavojingi vietinei faunai, ypatingai ant žemės perintiems miškų paukščiams. Naikintinas.
  Paprastasis meškėnas Procyon lotor (Linnaeus, 1758) Buvo introdukuotas Europoje, kurio natūralus paplitimo arealas Šiaurės Amerikoje, bet netrukus Europoje išplito kaip invazinė rūšis. Jis ypatingai pavojingas vietinėms Lietuvos paukščių rūšims perinčioms medžiuose ir ant žemės. Naikintinas.
  Kanadinė audinė Neovison vison (Schreber, 1777) Buvo introdukuota Europoje, kurio natūralus paplitimo arealas Šiaurės Amerikoje, bet netrukus Europoje išplito kaip invazinė rūšis. Lietuvoje ir daugelyje šalių visiškai išstūmė jai biologiškai artimą vietinę europinę audinę. Naikintina.
Būrys: Graužikai (Rodentia)
  Ondatra Ondatra zibethica (Linnaeus, 1766) invazinė rūšis. Jų natūralus paplitimo arealas Šiaurės Amerikos žemyne. 1954 metais jas introdukavo Europoje, kurios vėliau nesukontroliuojamai išplito.
  Pilkoji žiurkė Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) invazinė rūšis. Iki išplitimo, jų savaiminis areals buvo Rytų Azijoje, maždaug dabartinės Kinijos šiaurėje ir Mongolijoje. Ėmė plisti viduramžiais, žmonių migracijų keliais, kurios netrukus išplito visur, kur gyvena žmonės. Po žmonių jos yra sėkmingiausiai prisitaikę gyventi visur žinduoliai. Dabar išplitę visuose žemynuose, išskyrus Antarktidą, Šiaurės Amerikos bei Eurazijos šiaurinius pakraščius.


Lietuvoje aptinkamų žinduolių rūšių statusas neaiškusKeisti

2018 m. duomenimis, Lietuvoje 2 rūšys. Tai rūšys, kurių statusas šiuo metu Lietuvoje nėra tiksliai ištyrtas ir neaiškus. Vienos jų galbūt plinta natūraliai kaip naujos ar kažkada gyvenę ir grįžtančios rūšys, o kitos galbūt plinta įsikišus žmonėms kaip invazinės rūšys. Jų tiksliam statusui nustatyti reikalingi krupštesni tyrinėjimai:

Būrys: Plėšrieji žinduoliai (Carnivora)
  Eurazinis rudasis lokys Ursus arctos arctos (Linnaeus, 1758) Nors laikomas išnykusia rūšimi, kuri įrašyta į 2007 m. išleistos Lietuvos raudonosios knygos 0(Ex) kategoriją, tačiau kasmet stebimi Lietuvoje. Teigiama kad jie užklysta į LietuvąLatvijos arba Gudijos. Pastoviam jų sugrįžimui į Lietuvos gamtą reikalingi dideli, brandūs, mišriųjų bei lapuočių miškų masyvai, kuriuose nevykdoma intensyvi miškininkystė ar kita ūkinė veikla.
  Europinis paprastasis šakalas Canis aureus moreoticus (Linnaeus, 1758) Pradžioje buvo manyta, kad tai invazinė rūšis, bet pastaruoju metu vis daugiau įrodymų, kad tai iš pietų natūraliai plintanti rūšis. Remiantis 2018 m. įvairiais šaltiniais, šis paprastojo šakalo (Canis aureus) porūšis vis dažniau pastebimas Lietuvoje, kitose Baltijos valstybėse, Gudijoje, Ukrainoje, Lenkijoje, Čekijoje ir kitose Vidurio Europos šalyse. Anksčiau iki plitimo šiaurės, šiaurės vakarų kryptimis, europinio paprastojo šakalo šiauriausios populiacijos savaime gyveno Vengrijoje


Ieškotinos Lietuvoje žinduolių rūšysKeisti

Visos 3 rūšys priklauso šikšnosparniniams (Chiroptera), lygianosinių (Vespertilionidae) šeimai. Tai galimai gyvenusios ar gyvenančios Lietuvoje šikšnosparnių rūšys, kurių išplitimo arealas eina per Lietuvą arba ji yra jų išplitimo pakraštys.

Būrys: Šikšnosparniai (Chiroptera)
  Ūsuotasis pelėausis Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Pastebėti visose Lietuvą supančiose šalyse - rytų Latvijoje, vakarų Gudijoje, Lenkijoje, Rusijos valdomoje šiaurinėje Rytprūsių dalyje, taip pat pietų Švedijoje, tad didelė tikimybė, kad jie gali gyventi ir Lietuvoje
  Didysis nakviša Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1817) Pietrytinė Lietuvos riba yra šiauriausias šios rūšies savaiminio paplitimo pakraštys. Tinkamiausios jiems buveinės - mišriųjų ir lapuočių medžių brandūs miškai, ypač sengirės, kuriose auga ąžuolai, bukai ir kiti stambūs, seni, drevėti, gausus uoksų medžiai. Tai vienintelė šikšnosparnių būryje plėšri Europoje gyvenanti rūšis, ypač migracijų metu medžiojanti smulkius paukščius
  Pilkasis ausylis Plecotus austriacus (Fischer, 1829) Šiaurės ryčiausias jų paplitimo arealo pakraštys siekia Lietuvos pietinį pakraštį, tačiau Lietuvoje ši rūšis nepastebėta.


Į Lietuvą atsitiktinai užklystančios rūšysKeisti

Pastoviai negyvenantys ir labai retai, atsitiktinai, pavieniui ar nedideliais būreliais užklystantys į Lietuvą žinduoliai. Įvairiu laikmečiu stebėtos 4 jų rūšys.

Būrys: Plėšrieji žinduoliai (Carnivora)
  Paprastasis ruonis Phoca vitulina (Linnaeus, 1758) Prie Lietuvos krantų Rytų Atlanto paprastieji ruoniai (Phoca vitulina vitulina) vienintelį kartą buvo pastebėti 2005 metų vasarą.
  Žieduotasis ruonis Pusa hispida (Schreber, 1775)
Būrys: Banginiai (Cetacea)
  Baltasis delfinas Delphinapterus leucas (Pallas, 1776)
  Afalina Tursiops truncatus (Montagu, 1821) Baltijos jūroje ties Lietuvos teritoriniais vandenimis užklysta atlantinės afalinos (Tursiops truncatus truncatus) porūšis, kuris nuo 2000 m. iki 2015 m. vidurio stebėtas tris kartus[6]. Nuotraukoje atlantinės afalinos patelė su dviem jaunikliais ties Škotijos pakrante.


Istoriniais laikais išnykusios vietinės Lietuvos žinduolių rūšysKeisti

Sąraše įrašytos 8 savaime Lietuvoje gyvenusios, bet istoriniais laikais išnykusios žinduolių rūšys.

Būrys: Porakanopiai (Artiodactyla)
  Tauras Bos primigenius (Bojanus, 1827) Išnykusi rūšis. Lietuvoje ir kitose šalyse iki 1627 m. žmonių visiškai išnaikinta rūšis.
  Tarpanas Equus ferus ferus (Boddaert, 1785) Išnykusi rūšis. Laukinių arklių porūšis - tarpanai, dėl žmonių veiklos Lietuvoje ir Europos šalyse visiškai išnyko 1914 m.
Būrys: Plėšrieji žinduoliai (Carnivora)
  Ernis Gulo gulo (Linnaeus, 1758) Išnykusi rūšis. Dėl žmogaus veiklos ir gamtinių sąlygų pokyčių, Lietuvoje išnykusi rūšis.[7]
  Europinis vilpišys Felis silvestris silvestris (Schreber, 1777) Išnykusi rūšis. Šis miškinių kačių (Felis silvestris) porūšis Lietuvoje išnyko dėl žmonių neigiamo poveikio natūraliai gamtai, ypač brandžių ir didelių miškų plotų sumažinimo ar išnaikinimo. Galimai įtakos turėjo ir pusiau sulaukėjusios naminės katės, su kuriomis gali poruotis ir sulaukti palikuonių.
  Europinė audinė Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) Išnykusi rūšis. Maždaug XX a. pabaigoje išnykusi rūšis įrašyta į Lietuvos raudonosios knygos 0(Ex) kategoriją. Išnykimo priežastis - žmogaus įsikišimas į gamtą, platinant svetimžemes rūšis. Šiuo atveju buvo introdukuotos kanadinės audinės, kurios nekontroliuojamai išplitę išstūmė vietines europines audines.
Būrys: Graužikai (Rodentia)
  Voverė skraiduolė Pteromys volans (Linnaeus, 1758) Išnykusi rūšis. Dėl žmogaus veiklos ir gamtinių sąlygų pokyčių, manoma Lietuvoje jau išnykusi rūšis.
  Ąžuolinė miegapelė Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) Išnykusi rūšis įrašyta į Lietuvos raudonosios knygos 0(Ex) kategoriją. Iki XXI a. pradžios žinoma tik viena radimvietė Varėnos rajono Perlojos girininkijoje, kur ąžuolinės miegapelės stebėtos 1957–1959 metais.


Taip pat skaitytiKeisti

ŠaltiniaiKeisti

  1. grynas.delfi.lt / Naujos gyvūnų rūšys Lietuvoje: nuo vabalų iki smulkių žinduolių | Jūratė Žuolytė, 2011 m. lapkričio 30 d.
  2. grynas.delfi.lt / Yra kuo pasidžiaugti: Lietuvoje atrasta nauja šikšnosparnių rūšis | Lietuvos ornitologų draugija | 2015 m. liepos 21 d.
  3. siksnosparniai.lt / Ar tikrai didysis pelėausis rastas Lietuvoje? | 2015-07-22
  4. news.bbc.co.uk / Scotland's deer are changing shape due to hybridisation | By Jody Bourton, Earth News reporter, 16 December 2009
  5. ed.ac.uk / Red deer at risk from cross-breeding
  6. grynas.delfi.lt / Neįtikėtina: Baltijos jūroje prie Klaipėdos šėlsta delfinai | Virginija Spurytė, 2015 m. rugpjūčio 14 d.
  7. Lietuvos fauna, žinduoliai, vilnius, “Mokslas”, 1988, http://www.studijos.lt/siukslynelis/referatas/1668/?page=1

NuorodosKeisti


Lietuviški vardynai ir sąrašai
Lietuvos raudonoji knyga

Vardynai: Augalų (Iliustruotas Lietuvos augalų genčių vardynas) | Grybų | Paukščių | Žuvų
Sąrašai: Lietuvos žuvys | Lietuvos varliagyviai | Lietuvos ropliai | Lietuvos paukščiai | Lietuvos žvirbliniai paukščiai | Lietuvos žinduoliai | Lietuvos šikšnosparniai
Lietuvos dieniniai drugiai | Lietuvos žirgeliai | Lietuvos tiesiasparniai | Lietuvos kamanės
Lietuvos vabalai:
  auksavabaliai (Cetonidae) | blizgiavabaliai (Buprestidae) | lapgraužiai (Chrysomelidae) | sprakšiai (Elateridae) | ūsuočiai (Cerambycidae) | maitvabaliai (Silphidae)  
žygiai (Carabidae)
| juodvabaliai (Tenebrionidae) | minkštavabaliai (Cantharidae) | Boružės (Coccinellidae)