Sąrašas:JAV Konstitucijos pataisos

Nuo 1789 m. kovo 4 d., JAV Kongresas pasiūlė ir perleido valstijų ratifikavimui iš viso 33 Jungtinių Amerikos Valstijų Konstitucijos pataisas. 27 iš jų, ratifikavus reikiamam valstijų skaičiui, įsigaliojo ir tapo JAV Konstitucijos dalimi.

Ratifikuotos pataisos

redaguoti
Pataisa Pataisos turinys Ratifikacija
Pasiūlyta Priimta
1-oji JAV Konstitucijos pataisa Apsaugo tikėjimo laisvę, žodžio laisvę, žiniasklaidos laisvę, susirinkimų laisvę ir peticijos teisę (teisę kreiptis su prašymais į valdžios institucijas) 1789 m. rugsėjo 25 d. 1791 m. gruodžio 15 d.
2-oji JAV Konstitucijos pataisa Suteikta teisės turėti ir nešiotis ginklą apsauga. 1789 m. rugsėjo 25 d. 1791 m. gruodžio 15 d.
3-oji JAV Konstitucijos pataisa Riboja karių apsigyvenimą privačiuose namuose be savininkų sutikimo. 1789 m. rugsėjo 25 d. 1791 m. gruodžio 15 d.
4-oji JAV Konstitucijos pataisa Uždraustos nepagrįstos kratos ir poėmiai, ir nustatytas „galimo pagrindo” (angl. probable cause) reikalavimas kratų orderiams (bylą tiriantys pareigūnai jau turi turėti pakankamų įrodymų, pagrindžiančių įtarimus ir kratos orderio ar poėmio būtinybę). 1789 m. rugsėjo 25 d. 1791 m. gruodžio 15 d.
5-oji JAV Konstitucijos pataisa Nustato taisykles ekspropriacijai ir didžiosios žiuri (angl. grand jury) kaltinamajam aktui. Suteikia teisę į teisinę gynybą (angl. due process), neduoti parodymų prieš save ir apsaugo nuo dvigubos teisinės atsakomybės (draudžiama asmenį bausti du kartus už tą patį nusikaltimą). 1789 m. rugsėjo 25 d. 1791 m. gruodžio 15 d.
6-oji JAV Konstitucijos pataisa Suteikta teisė į greitą viešą prisiekusiųjų teismo procesą, informavimą apie baudžiamuosius kaltinimus, teisė atsakyti į juos, kviesti savo liudytojus, samdyti advokatus. 1789 m. rugsėjo 25 d. 1791 m. gruodžio 15 d.
7-oji JAV Konstitucijos pataisa Suteikta teisė į prisiekusiųjų teismą civiliniuose ieškiniuose. 1789 m. rugsėjo 25 d. 1791 m. gruodžio 15 d.
8-oji JAV Konstitucijos pataisa Uždraustos neproporcingai didelės baudos ir užstatai, taip taip draudžiamos žiaurios ir neįprastos bausmės. 1789 m. rugsėjo 25 d. 1791 m. gruodžio 15 d.
9-oji JAV Konstitucijos pataisa Šioje pataisoje įtvirtinama, kad žmonės išsaugos visas teises, kurios nėra įvardintos Konstitucijoje (pvz. laisvė laisvai keliauti ir pan.). 1789 m. rugsėjo 25 d. 1791 m. gruodžio 15 d.
10-oji JAV Konstitucijos pataisa Įtvirtinama, kad federalinė valdžia turi tik tas galias, kurios yra jai deleguotos ir nurodytos Konstitucijoje. Visos kitos galios paliekamos valstijoms ir žmonėms. 1789 m. rugsėjo 25 d. 1791 m. gruodžio 15 d.
11-oji JAV Konstitucijos pataisa Valstijoms suteiktas imunitetas nuo kitose valstijose gyvenančių asmenų ieškinių. Taip pat padėtas pagrindas valstijų imunitetui nuo teisinio persekiojimo federaliniuose teismuose be pačių valstijų sutikimo. 1794 m. kovo 4 d. 1795 m. vasario 7 d.
12-oji JAV Konstitucijos pataisa Peržiūrėtos JAV prezidento rinkimų procedūros. Anksčiau viceprezidentu tapdavo antrąją vietą rinkimuose laimėjęs kandidatas, o šia pataisa pereita prie sistemos, kai kandidatas į prezidentus turi savo kandidatą į viceprezidento postą, ir jie dalyvauja prezidento rinkimuose kolektyviai prieš kitą kandidatą į prezidentus ir jo pasirinktą kandidatą į viceprezidento postą. 1803 m. gruodžio 9 d. 1804 m. birželio 15 d.
13-oji JAV Konstitucijos pataisa Uždrausta vergija ir priverstinis darbas, išskyrus tuos atvejus, kai priverstinis darbas yra paskirta bausmė už padarytą nusikaltimą. 1865 m. sausio 31 d. 1865 m. gruodžio 6 d.
14-oji JAV Konstitucijos pataisa Apibrėžia JAV pilietybę; šia pataisa į Konstituciją įtraukti privilegijų ir neliečiamybės, tinkamo teismo proceso, lygios teisinės apsaugos straipsniai. 1866 m. birželio 13 d. 1868 m. liepos 9 d.
15-oji JAV Konstitucijos pataisa Uždraustas aktyviosios rinkimų teisės ribojimas dėl rasės, odos spalvos ar buvusio vergovės statuso. 1869 m. vasario 26 d. 1870 m. vasario 3 d.
16-oji JAV Konstitucijos pataisa Kongresui leista nustatyti pajamų mokestį be proporcingo jo parskirstymo tarp valstijų ar nesiremiant gyventojų surašymo duomenimis. 1909 m. liepos 12 d. 1913 m. vasario 3 d.
17-oji JAV Konstitucijos pataisa Nustato, kad JAV Senato nariai yra renkami tiesiogiai visuotinių rinkimų metu. 1912 m. gegužės 13 d. 1913 m. balandžio 8 d.
18-oji JAV Konstitucijos pataisa Uždrausta alkoholinių gėrimų gamyba ir pardavimas.
(Pataisa atšaukta 1933 m. gruodžio 5 d. priėmus 21-ąją JAV Konstitucijos pataisą.)
1917 m. gruodžio 18 d. 1919 m. sausio 16 d.
19-oji JAV Konstitucijos pataisa Uždraustas aktyviosios rinkimų teisės ribojimas dėl lyties. 1919 m. birželio 4 d. 1920 m. rugpjūčio 18 d.
20-oji JAV Konstitucijos pataisa Pakeistos kadencijų pradžios datos ir pabaigos datos: prezidento ir viceprezidento kadencijos – sausio 20 d.; JAV Kongreso narių – sausio 3 d. Taip pat pataisoje nustatyta, kad jei išrinktasis JAV prezidentas miršta iki inauguracijos datos, į JAV prezidento postą prisaikdinamas išrinktasis JAV viceprezidentas. 1932 m. kovo 2 d. 1933 m. sausio 23 d.
21-oji JAV Konstitucijos pataisa Atšaukta 18-oji JAV Konstitucijos pataisa. 1933 m. vasario 20 d. 1933 m. gruodžio 5 d.
22-oji JAV Konstitucijos pataisa Apribotas JAV prezidento kadencijų skaičius. 1947 m. kovo 21 d. 1951 m. vasario 27 d.
23-oji JAV Konstitucijos pataisa Federalinei Kolumbijos apygardai suteikta teisė rinkti JAV prezidentą, ir tam tikras JAV rinkikų kolegijos balsų skaičius. 1960 m. birželio 16 d. 1961 m. kovo 29 d.
24-oji JAV Konstitucijos pataisa Uždraustas aktyvios rinkimų teisės atėmimas dėl nesumokėtų mokesčių. 1962 m. rugsėjo 14 d. 1964 m. sausio 23 d.
25-oji JAV Konstitucijos pataisa Šioje pataisoje įtvirtinta JAV prezidento pareigų perėmimo tvarka, nustatytos paskyrimo į laisvą JAV viceprezidento postą procedūros. 1965 m. liepos 6 d. 1967 m. vasario 10 d.
26-oji JAV Konstitucijos pataisa Uždraustas aktyvios rinkimų teisės ribojimas vyresniems nei 18 metų piliečiams dėl jų amžiaus. 1971 m. kovo 23 d. 1971 m. liepos 1 d.
27-oji JAV Konstitucijos pataisa Įstatymų, susijusių su Kongreso narių atlyginimais, galiojimas atidedamas iki po kitų JAV atstovų rūmų rinkimų. 1789 m. rugsėjo 25 d. 1992 m. gegužės 7 d.

Šaltiniai

redaguoti