Sąrašas:1949 m. Anykščių apskrities suskirstymas

1949 m. Anykščių apskritis buvo suskirstyta į 6 valsčius ir 52 apylinkes.[1]

Miestas Miesto tipo gyvenvietė Valsčius Centras Atstumas iki apskrities centro, km Plotas, km² Apylinkės Valsčiaus sudarymo data
Anykščiai 0 4
Anykščių valsčius Anykščiai 0 220 13 1940-08-24
Debeikių valsčius Debeikiai 20 107 9 1940-08-24
Kavarsko valsčius Kavarskas 15 183 8 1940-08-24
Kurklių valsčius Kurkliai 17,5 141 6 1940-08-24
Skiemonių valsčius Skiemonys 17 93 7 1940-08-24
Troškūnų valsčius Troškūnai 17,5 216 9 1940-08-24
Apylinkė Centras Atstumas iki
valsčiaus centro, km
Andrioniškio apylinkė Andrioniškis 12
Anykščių apylinkė Anykščiai 0
Bikūnų apylinkė Bikūnai 4
Mogylų apylinkė Mogylai 19
Naujonių apylinkė Naujonys 9
Piktagalio apylinkė Piktagalys 7
Ramoškonių apylinkė Ramoškonys 14
Rubikių apylinkė Rubikiai 11
Stakių apylinkė Stakiai 6,5
Storių apylinkė Storiai 5
Šeiminiškių apylinkė Šeiminiškiai 4,5
Šlavėnų apylinkė Šlavėnai 5
Vikonių apylinkė Vikonys 4
Apylinkė Centras Atstumas iki
valsčiaus centro, km
Aknysčių apylinkė Aknysčiai 4
Ąžuolynės apylinkė Ąžuolynė 4
Čekonių apylinkė Čekonys 5
Debeikių apylinkė Debeikiai 0
Dobilynės apylinkė Dobilynė 1,5
Ivonių apylinkė Ivonys 7
Meldučių apylinkė Meldučiai 2
Mičionių apylinkė Mičionys 10
Puodžių apylinkė Puodžiai 7
Apylinkė Centras Atstumas iki
valsčiaus centro, km
Budrių apylinkė Budriai 5
Dabužių apylinkė Dabužiai 9
Dvarelių apylinkė Dvareliai 4
Kavarsko apylinkė Kavarskas 0
Papragių apylinkė Papragiai 3
Penionių apylinkė Penionys 5
Repšėnų apylinkė Repšėnai 9,5
Žvirblėnų apylinkė Žvirblėnai 4,5
Apylinkė Centras Atstumas iki
valsčiaus centro, km
Antanavos apylinkė Antanava 3
Kurklelių apylinkė Kurkleliai 6
Kurklių apylinkė Kurkliai 0
Pavirinčių apylinkė Pavirinčiai 4,5
Staškūniškių apylinkė Staškūniškiai 5
Užunevėžio apylinkė Užunevėžys 11
Apylinkė Centras Atstumas iki
valsčiaus centro, km
Ažionių apylinkė Ažionys 2
Juškonių apylinkė Juškonys 6,5
Paežerių apylinkė Paežeriai 5,5
Skiemonių apylinkė Skiemonys 0
Vildiškių apylinkė Vildiškiai 2
Voversių apylinkė Voversys 7
Žiogų apylinkė Žiogai 3
Apylinkė Centras Atstumas iki
valsčiaus centro, km
Grybulių apylinkė Grybuliai 4
Latavėnų apylinkė Latavėnai 9
Laukagalių apylinkė Laukagaliai 8,5
Mažionių apylinkė Mažionys 8,5
Troškūnų apylinkė Troškūnai 0
Umėnų apylinkė Umėnai 6,5
Vaidlonių apylinkė Vaidlonys 1
Vašuokėnų apylinkė Vašuokėnai 7
Vidugirių apylinkė Vidugiriai 10

Šaltiniai

redaguoti
  1. Lietuvos TSR administratyvinis-teritorinis padalinimas pagal 1949 m. sausio 1 d. padėtį. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo informacijos-statistikos skyrius. – Vilnius, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo leidinys, 1949. // psl. 14