Sąrašas:2009 m. Zarasų rajono savivaldybės gyvenvietės

Zarasų rajono savivaldybės istoriniai sąrašai
2001 m. gyventojų surašymas
2009 m. gyvenvietės
2011 m. gyventojų surašymas
2016 m. gyvenvietės
2020 m. suskirstymas
2021 m. gyventojų surašymas

Zarasų rajono savivaldybė 2009 m. buvo suskirstyta į 10 seniūnijų, kuriose buvo 775 gyvenvietės.[1] 2009 m. sausio 29 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-7 įsteigta 51 seniūnaitija.

SENIŪNIJA GYVENVIETĖS
Miestai Miesteliai Kaimai Viensėdžiai Gel. stočių gyvenvietės Visos gyvenvietės
Antalieptės seniūnija 1 32 33
Antazavės seniūnija 53 1 54
Degučių seniūnija 68 2 70
Dusetų seniūnija 1 81 (+ 1 gyvenvietė) 5 88
Imbrado seniūnija 66 28 94
Salako seniūnija 1 57 14 72
Suvieko seniūnija 62 6 68
Turmanto seniūnija 1 100 38 139
Zarasų miesto seniūnija 1 1
Zarasų seniūnija 133 23 156

Antalieptės seniūnija redaguoti

3 seniūnaitijos:

 • Antalieptės seniūnaitija: Antalieptės k.
 • Naršėnų-Purvynės seniūnaitija: Berčiūnų, Butkelių, Gaidelių, Kuitenių, Lundiškių, Mikiškių, Naršėnų, Pajavinės, Pociškių, Purvynės, Sruogiškių, Svigarių, Šilinės, Šarkiškio ir Verslavų kaimai.
 • Padusčio-Zabičiūnų seniūnaitija: Garmuliškio, Gutaučių, Kimbariškio, Kaniūkų, Madėrų, Madagaskaro, Padusčio, Velaikių, Vasaknų k. dalis ir Zabičiūnų k.

Gyvenvietės:

Antazavės seniūnija redaguoti

5 seniūnaitijos:

 • Antazavės pietinė seniūnaitija: Antazavės k.
 • Antazavės šiaurinė seniūnaitija: Antazavės, Bakučių, Butiškių, Dervinių, Daržininkų, Ivoniškių, Latviškių, Lygalaukių, Marimanto, Navikų, Paivoniškių, Paveisėjų, Pazirnajo, Salinių, Sviliškių ir Zirnajų k.
 • Kumpuolių seniūnaitija: Alkaukos, Biržiniškio, Bugų, Bugų Šilelio, Gegužiškio, Joniškio, Kukariškio, Kumpuolių, Maniuliškių, Margavonių, Paliūnių, Pamilgedžių ir Pailgių kaimai.
 • Rokėnų seniūnaitija: Dembų, Dumblynės, Gipėnų, Ilgašilio, Joneikiškių, Meletiškių, Pakerių, Pazaduojos, Rokėnų, Pakačinės, Pasartės, Šlaitų, Velikuškių ir Zaduojos kaimai.
 • Šniukštų seniūnaitija: Astraučiznos, Čičirių, Degutiškių, Duburaičio II, Dunduliškio, Didėjos, Paliesės, Šniukštų, Vėdarių ir Volungių kaimai.

Gyvenvietės:

Degučių seniūnija redaguoti

5 seniūnaitijos:

 • Baibių seniūnaitija: Baibių, Bikeliškių, Blekiškių, Bružų, Daneikių, Drobų, Galminių, Kalendiškių, Kloviškių, Mitraukos, Šalinėnų, Tyliūniškių ir Zokorių kaimai.
 • Baltriškių seniūnaitija: Aleksiejaukos, Balčių, Baltriškių, Grybiškių, Indučių, Jakunčių, Juozapavos, Kumpuolio, Mumeliškių, Pakunigės, Pastromės, Savičiūnų, Senadvario, Steponiškių, Surgedų, Šeparnės, Švilpiškių, Tetervų ir Vartišių kaimai.
 • Degučių seniūnaitija: Budrėnų, Cholopovkos, Degučių, Eikotiškio, Liminasėlio, Liminėlio, Liminiškių, Liminių, Matuikiškių, Murmuliškių, Naujųjų Mateikių, Pažemio, Raistiniškių, Santakių, Skeldų, Sniegiškių, Sodynės, Subatiškių, Šiukščių ir Veriūgiškių kaimai.
 • Dulių seniūnaitija: Dulių, Eibutiškio, Ignalinos, Jakštų, Jureliškio, Kruopelių, Krūminių, Murliškių, Pašekšės, Šavašų vs. ir Žvilbučių k.
 • Vajasiškio seniūnaitija: Aštrakalnio, Daubariškių, Dundulių, Paežerinės, Pūslių, Trinkuškių, Ūžėniškių ir Vajasiškio kaimai.

Gyvenvietės:

Dusetų seniūnija redaguoti

8 seniūnaitijos:

 • Kregždynės seniūnaitija: Dusetų m. K.Būgos, Liepų, Taikos, Biliūno gatvės, Vilniaus gatvės dalis (neporiniai Nr.), Nepriklausomybės a.
 • Melioratorių seniūnaitija: Užtiltės kaimo Žirgų g.
 • Padustėlio seniūnaitija: Antakalnio, Butkelių k., Dusetų gyv., Dusetų vs., Giovadvario, Gugių, Jasų, Jaskoniškių, Kalniškių, Kraštų, Lungelių, Marciūniškių, Maskvyčių, Morkūnų, Pačiaunės, Padustėlio, Paeglynės, Skineikių, Smilgių, Sniegiškių, Vabolių, Voversių, Žukliškių kaimai.
 • Pakniškių seniūnaitija: Avižių, Antadavainės, Antažiegės, Bileišių, Brogiškių, Davainių, Drageliškių, Eivenių, Kairionių, Kalbutiškių, Likančių, Pakniškių, Pašilės, Pažiegės, Puteikių, Riškonių, Siratavos, Vasaknų k. dalis, Vosgėlių kaimai.
 • Pušynėlio seniūnaitija: Užtiltės kaimo Sartų, g., Didžiadvario ir Kavolių kaimai.
 • Sadūnų seniūnaitija: Betiškių, Dikmonių, Gruodiškių, Kunotų, Matiukų, Melnyčinės, Merkiškių, Narkyčių, Naujasodžio, Navikų, Paberžės, Pempės, Peškaitiškių, Plastakiškių, Raudankų, Sadūnų, Sirotiškių, Šaltamalkių, Vencavų, Jodaugių kaimai.
 • Šeškamiesčio seniūnaitija: Dusetų m. Vytauto, A.Vienažindžio, Sporto, P.Širvio, Sodų gatvės, Vilniaus g. dalis (poriniai Nr.).
 • Žirgelių seniūnaitija: Užtiltės kaimo Melioratorių, Laukelių, Berželių gatvės ir Šlapių kaimas.

Gyvenvietės:

Imbrado seniūnija redaguoti

5 seniūnaitijos:

 • Avilių seniūnaitija: Avilių II k. rytinė dalis, Avilių vs., Bendriškių, Jazdaičiškių, Kalvelių, Miliūnų I, Rapkiškių ir Stainiškių I k.
 • Briedlaukio seniūnaitija: Bakaleriškių, Bakasiškio, Briedlaukio, Čepuliškių, Galilaukio k., Imbrado k. rytinė dalis, Giliuškių, Grumbinų II, Gurnapolio, Janinos, Juozapavos, Kiviškių, Kukuliškių, Miliūnų, Milžinų, Nedožinkos, Stepčiškių ir Vaižgantų kaimai.
 • Kelpšiškių seniūnaitija: Avilių II k. vakarinė dalis, Areliškių, Bieliūnų, Duburaičio I, Duburaičio II, Duburių, Grietiškių, Grumbinų I, Jovydžių, Kelpšiškių, Murovankos, Pabieliūnio, Petraučiškių, Petraučiznos, Piliakalnio, Plisiškių ir Šarkiškių kaimai.
 • Parko seniūnaitija: Adomavos, Antaniškių, Aškinkos, Avilių I, Ažubalių, Ažuraisčio, Baltamiškio, Breidakiškių, Gojaus, Gubarių, Ilgių k., Imbrado k. vakarinė dalis, Kamšos, Kemsynės, Kuklių, Midolkų, Novinkų, Raudankų, Ropiškių, Rutuliškių, Smėlių, Zagurnų, Zaliesno ir Žagarių kaimai.
 • Stelmužės seniūnaitija: Adomaukos, Aleininkų, Ausiejaukos, Bliokmanto, Čepelaukos, Fedinos, Feklistaukos, Garadaukos, Jancavos, Julijanavos, Karčiomkos, Kartašovkos, Kiečių, Kirilaukos, Kovenkos, Kurionkų, Laužadžių, Martyniškių, Neišeriškių, Pachomovkos, Paulaukos, Preidiškių, Prekeliškių, Ragaukos, Stelmužės, Stumbrinės, Šalnos, Šeštokiškių ir Vietriniškių kaimai.

Gyvenvietės:

Salako seniūnija redaguoti

4 seniūnaitijos:

 • Biržūnų seniūnaitija: Balinių, Bikėnų, Biržūnų, Čigoniškių, Drobiškių, Gaideliškių, Giteniškių, Gerveliškių, Grybiškių, Kiškelių, Marceliškių, Mikališkių, Navikų, Nečeskų, Padvarinių, Pagrundų, Rudakiškių, Salų, Samaukos, Šiurpiškių, Tiltiškių, Unguriškių, Vitkuškių, Zarkiškių ir Zelvos kaimai.
 • Kemionių seniūnaitija: Aviniuostos, Ažūraiščių, Bajatiškės, Čepeliškių, Daubariškių, Gruodiškių, Gulbinės, Joniškio, Kemionių, Pakerniškių, Polivarko, Varniškių, Vilkiškių kaimai.
 • Salako seniūnaitija: Salako miestelis.
 • Vyželių seniūnaitija: Asiūklių, Aukštakalnio kaimo vakarinė dalis (kita dalis- Ignalinos rajone) Aželių, Bajorėlių, Breslaviškių, Dumblynės, Gabrelių, Galinių, Girelės, Gudeniškių, Gudiškių, Jakiškių, Jurgiškių, Katiniškės, Klementiškės, Kukiškių, Liudvinavos, Luodkų, Luodžių, Marteniškių, Narbutiškio, Nariūnų, Paluodės, Paskardiškių, Pratkūnų, Ramoniškių, Sabalunkų, Stukiškių, Tetervinių, Tyliūniškės, Tolimėnų, Treigelių, Valentiškės, Vyželių ir Zaguriškių kaimai.

Gyvenvietės:

Suvieko seniūnija redaguoti

3 seniūnaitijos:

 • Grybinės-Raudinės seniūnaitija: Ažubalių, Ažvertiniškių, Bikūnų, Dagilių, Degsnės, Didėjos, Duogių, Grybinės, Jaciškių, Kadariškių, Kamuntiškių, Knypiškių, Konecpolio, Medoliškių, Meiriškių, Mironiškio, Miškiniškių, Mozūriškių, Patiltinių, Paupinės, Raginės, Ramumos, Raudinės, Rudėnų, Salinių, Sodžių, Svyriškių ir Tertelių kaimai.
 • Samanių seniūnaitija: Ajočių, Baraukos, Juodenių, Kamariškių, Kriaunėnų, Lipnikų, Milgedžių, Pamilgedžių, Raistinių, Rasimų, Rudakasų, Samanių, Slavėniškio, Suvėnų, Ulytėlės kaimai.
 • Suvieko seniūnaitija: Andrioniškio, Anupriškio, Balčiūniškio, Cibulinės, Guogiškio, Kastantinavos, Katkuškių, Kriovinių, Maironių, Meiriškėlių, Novinkų, Rudinių, Salaviškio, Stonupio, Suvieko, Upiškio ir Vaidminių kaimai.

Gyvenvietės:

Turmanto seniūnija redaguoti

5 seniūnaitijos:

 • Bartkiškės I seniūnaitija: Akmeniškės v.s., Bartkiškės I, Čepukiškės, Degutiškių, Dirvonų, Gajuvkos, Girvydiškės, Ilgiškės, Jaluvkos, Jurkalnio, Knyburiškių v.s., Kumpuočių, Lapeliškių, Martyniškių, Mateikiškiės v.s., Novinos, Narkiškių, Navikų, Padabinkos, Paliutiškių, Rataniškių, Saločių, Smalvelių, Šamatiškių, Varugiškių, Važeliškių, Vilenkos, Vyšniaukos, Zatokų ir Žiogiškių kaimai.
 • Bogdoniškės seniūnaitija: Bogdoniškės, Čiželiškės, Gasiuliškių, Gudiškės, Kamariškės, Krasnopolio, Križovkos, Nainių, Paliesės v. s., Sabutoniškės, Sterlionių, Vadreliškės ir Žengiškės kaimai.
 • Kimbartiškės seniūnaitija: Barteliškės, Bekelniškės, Būdinių, Burnių, Dvariūnų, Yliškės, Jukniškės, Juodinių, Kalniškės, Kalviškės, Karmelitų, Karoliniškės, Kimbartiškės, Koptiškės, Liaudėnų, Mištautų, Navikų, Paberžės v.s., Padrūkšės, Pasmalvių, Sauliakalnio v.s., Schedų, Skirnos, Stačiūnų, Sterlioniškės v.s., Šakių, Šilų v.s., Tilžės, Ulbiškės, Užupių, Veselavos, Vicentinavos v.s., Vyšniavos ir Zavisiškės kaimai.
 • Smalvų seniūnaitija: Avižinės, Brukninės v.s., Brusavankos, Dirvoniškių, Dumblynės v.s., Ilgapievio v.s., Kalniškės, Kirkliškių, Lūgelių, Lupenkos, Marijoniškės v.s., Mikalavo, Pakalniškių, Pašventės, Paukšteliškės, Raminavos v.s., Rotuliškių, Rutiniškio, Samsanavo, Santupių, Saplaužiznos, Smalvų k., Smalvų aikštės, Turaučiznos ir Užvertinės kaimai.
 • Turmanto seniūnaitija: Turmanto miestelis.

Gyvenvietės:

Zarasų miesto seniūnija redaguoti

4 seniūnaitijos:

 • Rytų seniūnaitija: Kauno g., Kauno skg., Pušyno g., Statybininkų g., Turmanto g., Valstiečių g.
 • Sėlių seniūnaitija: Aukštaičių g., Aušros g., Aušros skg., Bajorų g., Bažnyčios g., D. Bukonto g., K. Būgos g., Dariaus ir Girėno g., Dariaus ir Girėno skg., J. Gruodžio g. 1-7, 2-12, Pakalnės g., E. Pliaterytės g., E. Pliaterytės skg., Savanorių g. 1-9,2-20, Sėlių a., Sinagogos g., Smėlynės g., Šiaulių g. 1-21, 2-30, Vilniaus g., Vytauto g. 1-15, 2-20, Vytauto skg., Zarasų g.
 • Šaltupės seniūnaitija: P. Cvirkos g., K. Donelaičio g. 35-73, 46-82, Donelaičio skg., J. Gruodžio g. 9 - 23, 14-64, Jauneikių g., F. Kiršos g., Palaukės g.
 • P. Širvio seniūnaitija: Birutės g., K. Donelaičio g. 1-33, 2-44, Griežto g., Malūno g. 1-33, 2-32, S. Nėries g., Savanorių g. 11–22, Savanorių skg., P. Širvio g., Taikos g., Vytauto g. 17–64, 22–63, Žemaitės g. 1-35, 2-26, Žemaitės skg.

Zarasų seniūnija redaguoti

9 seniūnaitijos:

 • Dimitriškių seniūnaitija: Ažuožeriškių, Dimitriškių, Laukesos, Liaudiškių ir Rudondvario kaimai.
 • Magučių seniūnaitija: Apidemiškių, Arliškių, Aukštakalnio, Berankiškių, Bernatkų, Bernotiškių, Baliniškių I, Galiniškių II, Girvydiškių, Juodiškių, Kavoliškių, Kikiškių, Magučių, Pailgio, Pakalniškių, Petrūniškio, Rėpkos ir Zvaniškių kaimai.
 • Sarakiškio seniūnaitija: Ankudinovkos, Baraukos, Jurasiškių, Kalinaukos, Kiziniškių, Maliniškių, Matuliškių, Puginų, Riešutinės I, Rimšiškių, Sarakiškio, Smėlynės, Šapaukos, Venteleriškių, Žalmedžių ir Žarniškių kaimai.
 • Sasnaukos seniūnaitija: Apkartu I, Bagdoniškių, Bielkaučiznos, Dukiškių, Gaideliškių, Grebeniškių, Gulbinės, Gulbinės II, Lengveniškių, Meldutiškių, Pagulbinės, Panorų, Piliakalnio, Rakšiškių, Riešutinės II, Sasnaukos, Šiliniškių, Verteniškių, Zakoniškio ir Žardeliškių kaimai.
 • Šaulių seniūnaitija: Astravos, Auslo, Blyniškių, Brastos, Eglytės, Gudelių, Juškėnų, Kervelinės, Lokių, Mozūrų, Mozūrelių, Mukulių, Naprelių, Petkūnų, Rapkaučiznos, Šaulių, Vaikučių, Viliušiškių, Zablatiškių ir Žandariškių kaimai.
 • Šaulių I seniūnaitija: Bachmatų, Ciuliškių, Degesiškių, Jaktiškių I, Juozapavos, Kaziūriškių, Klimantiškių, Kopūstinės, Lapiškių, Minaukos, Pagraužės, Pajuodalankės, Pameldynės, Rūsteikių, Sabencų, Samavų, Sloniškių, Šaulių I, Šarkiškių, Šileikiškių ir Tumiškių kaimai.
 • Štadvilių seniūnaitija: Andrijūnų, Avilių Ditkūnų, Grūžtų, Gulbinkos, Juodalaukių, Kamionkos, Liepalaukės, Maršoniškių, Moveliškių, Najadvario, Navikų, Navikėlių, Pasiekų, Romancų, Sniegiškių, Ščiūrių, Šlyninkos, Štadvilių, Tirylių ir Kavoliškių kaimai.
 • Šunelės seniūnaitija: Asavytų, Babinės, Babrinėlio, Baravykų, Cholopovkos, Girsių, Gražutės, Kareliškių, Mineikiškių, Nadūnų, Nasūniškių, Pagirės, Paruožės, Šukiškių, Šunelės, Kamariškių ir Palšinės kaimai.
 • Vosyliškio seniūnaitija: Antaniškių, Ažumedinės, Bacioniškio, Bartašiškių, Jauneikių, Joniškio, Magutiškių, Medeikiškių, Palazdinės, Purveliškių, Sargūniškių, Tabaro, Tamuliškio, Vosyliškio ir Zablatiškių kaimai.

Gyvenvietės:

Šaltiniai redaguoti

 1. Valstybės įmonė Registrų centras (tikrinta 2009-09-01).