Sąrašas:2009 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės gyvenvietės

Vilkaviškio rajono savivaldybės istoriniai sąrašai
2001 m. gyventojų surašymas
2009 m. gyvenvietės
2011 m. gyventojų surašymas
2016 m. gyvenvietės
2020 m. suskirstymas
2021 m. gyventojų surašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybė 2009 m. buvo suskirstyta į 12 seniūnijų, kuriose buvo 388 gyvenvietės.[1] 2009 m. rugpjūčio 28 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-925 įsteigtos 83 seniūnaitijos.

SENIŪNIJA GYVENVIETĖS
Miestai Miesteliai Kaimai Viensėdžiai Gel. stočių gyvenvietės Visos gyvenvietės
Bartninkų seniūnija 1 38 39
Gižų seniūnija 22 22
Gražiškių seniūnija 1 29 30
Keturvalakių seniūnija 1 35 36
Kybartų seniūnija 1 39 40
Klausučių seniūnija 36 36
Pajevonio seniūnija 22 22
Pilviškių seniūnija 1 66 67
Šeimenos seniūnija 63 63
Vilkaviškio miesto seniūnija 1 1
Virbalio seniūnija 1 9 10
Vištyčio seniūnija 1 21 22

Bartninkų seniūnija redaguoti

7 seniūnaitijos:

 • Bartninkų seniūnaitija: Bartninkų mstl., Dalgėnų k., Kunigiškių k.
 • Geisteriškių seniūnaitija: Geisteriškių k., Auksėnų k., Pagernavės I k., Pagernavės II k.
 • Lakštučių seniūnaitija: Lakštučių k., Bajorų k., Kuosių k., Skerpievių k., Moliniškių k., Padvarių k.
 • Ožkabalių seniūnaitija: Ožkabalių I k., Sausininkų k., Šilbalių k., Dambaukos k.
 • Pašeimenių seniūnaitija: Pašeimenių k., Ožkabalių II k., Daukšaičių k., Vaisbūniškių k., Akelaičių k., Galioriškių k., Putinėlių k.
 • Piliakalnių seniūnaitija: Piliakalnių k., Kuosėnų k., Aruodiškių k., Margų k., Rasių k., Vilkabalių k., Vinkšnupių k.
 • Vartų seniūnaitija: Vartų k., Skroblų k., Grajauskų k., Šeškinių k., Šulų k.

Gyvenvietės:

Gižų seniūnija redaguoti

4 seniūnaitijos:

 • Antupių seniūnaitija: Antupių k., Drebulinės k., Krūzmargio k., Palūkiškių k., Skriaudupio k., Dumčių k.
 • Gižų seniūnaitija: Gižų k., Naujųjų Gižų k., Marijanavo k., Naujienėlės k., Senkiškių k.
 • Gižų Daržininkų seniūnaitija: Gižų Daržininkų k., Adamarinos k., Strazdžių k., Paikių k., Oranų k., Rūdos k.
 • Rimavičių seniūnaitija: Rimavičių k., Išlandžių k., Baltrakio k., Dabravolės k., Lapankos k., Deivoniškių k., Dapkiškių k., Viktorinės k., Žvirgždaičių k., Būdviečių k.

Gyvenvietės:

Gražiškių seniūnija redaguoti

5 seniūnaitijos:

 • Dotamų seniūnaitija: Dotamų k., Rūkštėnų k., Vidgirių k.
 • Duonelaičių seniūnaitija: Duonelaičių k., Jakiškių k., Šilsodžio k.
 • Gražiškių seniūnaitija: Gražiškių mstl., Gražupių k., Bambinių k.
 • Kregždžių seniūnaitija: Skardupių k., Kregždžių k., Lankupėnų k., Lankupkos k., Norvydų k., Ramovietės k., Stirniškių k.
 • Vygrelių seniūnaitija: Graužinių k., Armudiškių k., Vygrelių k., Tupikų k., Strazdinės k., Duoniškių k., Egliniškių I k., Egliniškių II k., Kauniškių k., Vaitkabalių k., Beržinių k., Vartelių k., Aštriakalnio k.

Gyvenvietės:

Keturvalakių seniūnija redaguoti

6 seniūnaitijos:

 • Bačkiškių seniūnaitija: Bačkiškių k., Pavilkaujų k., Merkšiškių k., Kiršų k., Pečiuliškių k., Augiškių k., Pilotiškių k., Lukiškių k., Vižaidų k.
 • Bardauskų seniūnaitija: Bardauskų k.
 • Degučių seniūnaitija: Degučių k., Penkinių k., Būdviečių k., Parausėlių k., Tabarų k., Dubėnų k.
 • Karklinių seniūnaitija: Karklinių k., Beržinių k., Juodupių k.
 • Keturvalakių seniūnaitija: Keturvalakių mstl., Geisteriškių k., Palaimos k., Mockabūdžių k., Navavolės k., Rakauskų k., Degsniškių k.
 • Patilčių seniūnaitija: Patilčių k., Rugiagėlių k., Kamičių k., Mudrių k., Navininkų k.

Gyvenvietės:

Kybartų seniūnija redaguoti

9 seniūnaitijos:

 • Bajorų seniūnaitija: Bajorų k., Kybartų k., Stanaičių k., Lygumų k.
 • Gudkaimio seniūnaitija: Gudkaimio k., Stulgelių k., Šikšnių k., Prapuolenių k., Žagrėnų k., Varpučių k., Slibinų k., Sakalupio k.
 • Keturkaimio seniūnaitija: Keturkaimio k., Lauckaimio k., Miestlaukio k.
 • Kybeikių seniūnaitija: Kybeikių k., Daugėlaičių k.
 • Matlaukio seniūnaitija: Matlaukio k., Kurpikų k., Vaidotų k., Beržyno k., Molinių k., Remeikių k.
 • Šiaudiniškių seniūnaitija: Šiaudiniškių k., Skardupių k., Medininkų k., Boblaukio k.
 • Vilkupių seniūnaitija: Peletrūnų k., Paražnių k., Šūklių k., Gustaičių k., Vilkupių k., Griebčių k., Kurmiškių k., Obeliškių k., Opšrūtėlių k., Šūklelių k.
 • Kybartų miestas:
  • Dariaus ir Girėno seniūnaitija: Baltijos g., Darbininkų g., Ėglupio g., Lauko g., Gedimino g., Gėlių g., Gegužės 1-osios g., Biliūno g., Kaštonų g., Mokyklos g., Naujakurių g., P. Cvirkos g., Šiaurės g., Švyturio g., V. Kudirkos g., V. Kudirkos skg., Rambyno g., Rytų g., S. Nėries g., Smėlyno g., Taikos g., Tiesos g., Beržų g., Montvilos g., Kovo 8-osios g., Laisvės g., Maironio g., Maironio skg., Rožių g., Rūtų g., Saulės g., Sodų g., Žemaitės g., Dariaus ir Girėno g., Dariaus ir Girėno skg., Draugystės g., K. Naumiesčio g., Vienybės g., Pievų g.
  • Č. Darvino seniūnaitija: Darvino g., Darvino skg., J. Basanavičiaus g., Mindaugo g., Ramintos g., Daugirdo g., L. Prūseikos g., Lazdynėlių g., Tolminkiemio g., Žilvičių g., J. Janonio g., Pasienio g., Vilniaus g., Mažvydo g., Tarybų g., Ramintos g., Aušros g., Brigados g., Mičiurino g., K. Donelaičio g., Žalgirio g., Nepriklausomybės g., Suvalkijos g., Vytauto g., Vasario 16-osios g., Vištyčio g.

Gyvenvietės:

Klausučių seniūnija redaguoti

5 seniūnaitijos:

 • Daržininkų seniūnaitija: Daržininkų k., Juozapavo k., Kataučiznos k., Mierčių k., Puodžiškių k., Zanavykų k., Jančių k., Juodupėnų k., Juškų k., Saugučių k.
 • Klausučių seniūnaitija: Klausučių k., Biliūnų k., Bučiūnų k., Drebulinės k., Rumokų k., Andriškių k., Iškartų k.
 • Slabadų seniūnaitija: Slabadų k., Matarnų k., Norvaišų k., Putinų k., Šapalų k., Pūstelninkų k., Kryklių k., Gudaičių k.
 • Sūdavos seniūnaitija: Arminų k., Augalų k., Sūdavos k., Bobių k., Žynių k., Rementiškių k., Didlapių k., Didvyžių k.
 • Teiberių seniūnaitija: Teiberių k., Mažųjų Šelvių k., Kaušių k.

Gyvenvietės:

Pajevonio seniūnija redaguoti

9 seniūnaitijos:

 • Ančlaukio seniūnaitija: Ančlaukio k., Gudelių k., Dabravolės k., Torieliškių k., Liubiškių k.
 • Būdviečių seniūnaitija: Būdviečių k., Santaros k., Vasiliavo k.
 • Karalkrėslio seniūnaitija: Užbalių k., Karalkrėslio k.
 • Karklupėnų seniūnaitija: Karklupėnų k., Navadolės k.
 • Pajevonio seniūnaitija: Pajevonio k., Ėglupių k.
 • Sodėnų seniūnaitija: Sodėnų k., Stolaukio k., Ivanovkos k.
 • Šakių seniūnaitija: Šakių k., Klėtkininkų k., Kylininkų k.
 • Trilaukio seniūnaitija: Balandėlių k., Trilaukio k., Užupių k.
 • Vaišvilų seniūnaitija: Vaišvilų k.

Gyvenvietės:

Pilviškių seniūnija redaguoti

9 seniūnaitijos:

 • Alksnėnų seniūnaitija: Alksnėnų k., Čižiškių k., Galiakaušių k., Garšvinių k., Labušiškių k., Mažučių k., Maišelių k., Našiškių k., Pakalviškių k., Starkų k., Smilgių k., Stirnėnų k., Kaušių k.
 • Bebrininkų seniūnaitija: Bebrininkų k., Piliūnų k., Parausių k., Talkiškių k., Žiūrių k.
 • Jurkšų seniūnaitija: Beržnavienės k., Gabriškės k., Jurkšų I k., Juozūniškės k., Meistiškės k., Paprūdžių k., Pasodos k., Pinciškės k., Stainiškės k., Užprūdžių k., Varakiškės k., Vaitų k.
 • Opšrūtų seniūnaitija: Balčiūnų k., Balčiūniškių k., Leitmargių k., Opšrūtų k., Sarmačinų k., Švarpliškių k., Omentiškių k.
 • Paežerių seniūnaitija: Būdos k., Dumčių k., Gurbšilių k., Naudžių k., Paežerių k., Šačkų k., Visgirdų k., Smalinyčios k.
 • Pilviškių seniūnaitija: Pilviškių mstl.
 • Ramoniškių seniūnaitija: Ramoniškių k., Dabravolės k., Juodupių k., Kupreliškių k., Kupčiškių k., Strielčiškių k., Nadrausvės k., Vladiškių k., Oželių k., Pančekių k.
 • Sausbalių seniūnaitija: Sausbalių k., Gulbiniškių k., Jurkšų II k., Kalvų k., Šergalių k., Būdviečių k., Dugnų k., Jurgelių k., Penkvalakių k.
 • Stoties seniūnaitija: Dvarniejų k., Stoties k., Padurpinyčio k.

Gyvenvietės:

Šeimenos seniūnija redaguoti

12 seniūnaitijų:

 • Alvito seniūnaitija: Alvito k., Maldėnų k., Kiršų k.
 • Čyčkų seniūnaitija: Čyčkų k., Vaičlaukio k., Misviečių k., Kaukakalnio k., Gražulėnų k.
 • Didžiųjų Šelvių seniūnaitija: Didžiųjų Šelvių k.
 • Giedrių seniūnaitija: Giedrių k.
 • Gudelių seniūnaitija: Gudelių k., Matuliškių k., Masikvietiškio k., Varpininkų k., Vekeriotiškių k., Dvarkelių k., Majoriškių k., Kumelbalių k., Steponų k.
 • Karalių seniūnaitija: Karalių k., Vokiškėlių k., Navininkų k., Pagramdų k., Užbalių k., Baziliškių k.
 • Kisiniškių seniūnaitija: Kisiniškių k., Simanėliškių k., Viščiakaimio k.
 • Klampučių seniūnaitija: Klampučių k., Lankeliškių k., Šukių k., Kumečių II k., Obelupių k., Šapkinų k., Kunigiškių k., Gužučių k., Stolaukėlio k., Kumečių I k., Purviniškių k.
 • Paežerių seniūnaitija: Paežerių k., Uosių k., Osijos k., Lobiškių k.
 • Patunkiškių seniūnaitija: Patunkiškių k., Vanaginės k., Žvangučių k.
 • Suvalkų seniūnaitija: Suvalkų k., Stirniškių k., Beraginės k., Pašilių k., Vilkiškių k., Znočkų k., Baraučiznos k.
 • Šeimenos seniūnaitija: Mažųjų Būdežerių k., Didžiųjų Būdežerių k., Pūstapėdžių k., Juodvario k., Serdokų k., Ožkabalių k., Pavembrių k., Margų Tupikų k.

Gyvenvietės:

Vilkaviškio miesto seniūnija redaguoti

6 seniūnaitijos:

 • Pietryčių seniūnaitija: Rimgaudo g., K. Donelaičio g., Žalgirio g., M. Valančiaus g., P. Kriaučiūno g., P. Cvirkos g., J. Basanavičiaus g., Jazminų g., Alyvų g., Dzūkų g., Vytenio g., Pavasario g., Mindaugo g., Jaunimo g., Suvalkiečių g., Algirdo g., Draugystės g., B. Sruogos g., Vytauto g.
 • Pietų seniūnaitija: Vytauto g., Daukanto g., Taikos g., Beržų g., Dariaus ir Girėno g., Kapų g., Rožių g., Liepų g., A. Baranausko g., Balandžių g., Gulbių g., Ajerų g., P. Vaičaičio g., Šermukšnių g., Saulės g., Nendrių g., Melioratorių g., J. Biliūnos g., Vyšnių g., Slyvų g., Pumpurų g., Lakštingalų g., Tulpių g., Klevų g., Knygnešių g., Šaulių g., Vydūno g., P. Rimšos g., Zanavykų g.
 • Rytų daugiabučių seniūnaitija: Aušros g., Pilviškių g., Gedimino g., Kęstučio g., Šiaurės g., Vilniaus g., Vysk. A. Karoso g., J. Basanavičiaus g., Laisvės g., Vytauto g., Statybininkų g.
 • Šiaurės rytų seniūnaitija: Vysk. A. Karoso g., Kranto g., Šviesos g., Vilkaujos g., Sodų g., Rūtų g., Astrų k., J. Janonio g., Vilniaus g., Palangos g., Žemaitės g., Tylos g., Birutės g., Gimtinės g., Kovo 11-osios g., Gėlių g., Žilvičių g., Laisvės g., Paparčių g., Šiaurės g., Kranto g., Pilviškių g., Pievų g., Riešutų g., Kadagių g., Kanų g.
 • Vakarų seniūnaitija: Žvejų g., Pietario g., V. Montvilos g., V. Kudirkos g., Vyturio g., Nepriklausomybės g., Kaštonų g., Paupio g., Kooperatininkų g., Naujakurių k., Radastų k., Šeimenos g., P. Jašinsko g., Kauno g., Vienybės g., Maironio g., Lauko g., Lobiškių k., Tvenkinio g., Gluosnių g., Pušų g., Gandrų g., Šešupės g., M. Krupavičiaus g., S. Nėries g., Šiaurės g., Žemdirbių g., Serbentų g., Sodininkų g., Obelų g., Pakrantės g., Agrastų g., Jurginų g., Trumpoji g., Kastinės g., Narcizų g., Lelijų g., Ežero g., Kedrų g., Pienių g., Rudbalės g., Užtvankos g., Tuopų g., Ramunių g., Vijoklių g., Rausvės g., Pramonės g., Širvintos g.
 • Vakarų daugiabučių seniūnaitija: Nepriklausomybės g., Lauko g., Vienybės g., Maironio g., Kauno g., S. Nėries g., S. Daukanto g., Šiaurės g., Pietario g.

Virbalio seniūnija redaguoti

6 seniūnaitijos:

 • Dailučių seniūnaitija: Dailučių k., Staugaičių k., Šeštinių k.
 • Mažučių seniūnaitija: Mažučių k., Santaros k.
 • Švitrūnų seniūnaitija: Švitrūnų k., Bijotų k., Jonaičių k.
 • Virbalio Miesto Laukų seniūnaitija: Virbalio Miesto Laukų k.
 • Virbalio miesto Pietų seniūnaitija.
 • Virbalio miesto Šiaurės seniūnaitija.

Gyvenvietės:

Vištyčio seniūnija redaguoti

5 seniūnaitijos:

 • Girėnų seniūnaitija: Girėnų k., Kaupiškių k., Galkiemio k.
 • Naujininkų seniūnaitija: Naujininkų k., Padvarniškių k.
 • Pavištyčio seniūnaitija: Pavištyčio k., Vištyčio Lauko I k., Vištyčio Lauko II k., Žirgėnų k., Čižiškių k., Janaukos k., Vartelių k., Pakalnių k., Pavartelių k., Bakšiškių k.
 • Totorkiemio seniūnaitija: Totorkiemio k., Meiliūnų k., Rėčiūnų k., Dobilynių k., Liukių k., Nebūtkiemio k.
 • Vištyčio seniūnaitija: Vištyčio mstl.

Gyvenvietės:

Šaltiniai redaguoti

 1. Valstybės įmonė Registrų centras (tikrinta 2009-09-01).