Sąrašas:2009 m. Trakų rajono savivaldybės gyvenvietės

Trakų rajono savivaldybės istoriniai sąrašai
2001 m. gyventojų surašymas
2009 m. gyvenvietės
2011 m. gyventojų surašymas
2016 m. gyvenvietės
2020 m. suskirstymas
2021 m. gyventojų surašymas

Trakų rajono savivaldybė 2009 m. buvo suskirstyta į 8 seniūnijas, kuriose buvo 438 gyvenvietės.[1] 2009 m. kovo 26 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1-98 įsteigtos 47 seniūnaitijos.

SENIŪNIJA GYVENVIETĖS
Miestai Miesteliai Kaimai Viensėdžiai Gel. stočių gyvenvietės Visos gyvenvietės
Aukštadvario seniūnija 1 94 10 105
Grendavės seniūnija 21 21
Lentvario seniūnija 1 28 29
Onuškio seniūnija 1 66 1 68
Paluknio seniūnija 14 14
Rūdiškių seniūnija 1 51 11 63
Senųjų Trakų seniūnija 24 24
Trakų seniūnija 1 109 4 114

7 seniūnaitijos:

 • Aukštadvario seniūnaitija: Aukštadvario mstl.
 • Bijūnų seniūnaitija: Bijūnų, Čekelių, Dulkiškės, Krasnapolio, Maliancų, Nečiūnų, Raipolio, Tamašavos k.
 • Čižiūnų seniūnaitija: Akmenių, Adincavos, Čižiūnų, Dailyduko I, Dailyduko II, Ličiūniškių, Paukšteliškių, Sredninkų, Tamašiavos, Ivoniškių, Jurežerio, Krunio, Lavaravos, Sausaraisčio, Vaizbūniškių, Albinavos, Barišiavos, Čekelių, Salamenkos, Užubalių, Amerikos, Ustronės k., Naujasodžio, Raudonakio, Naujalaukio, Kapčių vs.
 • Karapolio seniūnaitija: Babromiškių, Darbutiškių, Gaižiūnų, Graužinkų, Kareiviškių, Kruncikų, Karapolio, Lavariškių, Mikalavos, Ružiavos, Rangavos, Šefarnės, Vigodkos, Tamelių, Jurgionių, Jovaišiškių, Kaliūkščių, Poguliankos II, Staniavos, Šadžiūnų, Jasudonių, Jarmališkių, Vydžionių, Ravų k.
 • Mackantiškių seniūnaitija: Būdos, Drabužninkų, Grabniokų, Mackantiškių, Gubiškių, Nikronių, Poguliankos I, Petrašiškių, Tabaliukų, Vladislavos, Strėvininkų, Deronių, Mošos, Krakės, Vilūnų, Dubelkos k.
 • Totoriškių seniūnaitija: Katilių, Nekrašiškių, Nevaršonių, Purvynų, Peteriškių, Totoriškių, Verniejaus, Zabarauskų, Jaruzalės k.
 • Ubiškių seniūnaitija: Andrijanavos, Belvos, Barboriškių, Didžiarauliškių, Galalaukio, Guronių, Juodžių, Liaukiškių, Mergiškių, Naujalaukio II, Paberžės, Semeliškių Būdos, Škilietų, Vėžiakojos, Varkutonių, Ubiškių, Zaulcų, Zamkelio, Vidokių, Morkūnavos, Pamiškės, Piliakalnio I, Piliakalnio, Gedanonių k., Zabarauskų vs.

Gyvenvietės:

3 seniūnaitijos:

 • Grendavės seniūnaitija: Grendavės, Samninkų, Samninkėlių, Savaitiškių, Semeniškių, Kazokiškių, Gudakiemio, Gecioniškių, Antakalnio k.
 • Gruožninkų seniūnaitija: Gruožninkų, Gruožninkėlių, Spenglininkų, Smalių, Paspenglio, Dagiliškių k.
 • Panošiškių seniūnaitija: Panošiškių, Žuklijų, Žydkaimio, Jankovicų, Saloviškių, Galaverkio k.

Gyvenvietės:

7 seniūnaitijos:

 • Kariotiškių seniūnaitija: Rykantų, Maišynės, Aukštųjų Semeniukų, Žemųjų Semeniukų, Balčiūnų, Vasyliukų, Stirnių, Saidžių, Valų k., sodų bendrijos (Onkologas, Žilvitis, Žibuoklė, Kadagys, Nėris, Silikatas, Užuovėja, Saida, Mokslas, Vilnius, Putinas, Versmė, Sodžius, Kaitra, Nendrė, Vingis, Fermentas, Samanėlė, Kelininkas, Moluvėnai, Pasaka).
 • Lentvario miestas:
  • Bažnyčios seniūnaitija;
  • Kilimų seniūnaitija;
  • Klevų daugiabučių seniūnaitija;
  • Lentvario daugiabučių seniūnaitija;
  • Račkūnų seniūnaitija;
 • Rykantų seniūnaitija: Kariotiškių, Karpiškių, Kiemeliškių, Lentvario, Lebedžių, Selioviškių, Sausių, Skynimų, Matiškės, Girininkų, Užukulpio, Račkūnų, Dėdeliškių, Moluvėnų, Naujojo Lentvario, Kadriškių k., Kilimų SB.

Gyvenvietės:

4 seniūnaitijos:

 • Dusmenų seniūnaitija: Dusmenų, Varlių, Ramošiškių, Dusmenėlių, Ponikščių, Jurgionių, Alaburdiškių, Smetoniškių, Iždagų, Vackiškių, Gražiškių, Griovinų k.
 • Onuškio seniūnaitija: Onuškio mstl., Bičiūnų, Kęstučių, Taučionių, Bakaloriškių, Rieznyčios, Ramanavos, Nupronių k.
 • Tolkiškių seniūnaitija: Karaliūnų, Lausgenių, Kamaravos, Pakalninkų, Derionių, Babrauninkų, Tolkiškių, Žaliosios, Skynimų, Jočionių, Gudašių k.
 • Vaickūniškių seniūnaitija: Vaickūniškių, Jukniškių, Alešiškės I, Alešiškės II, Toliotonių, Pasamavio, Saviškių, Pajautos, Gineitiškės I, Gineitiškės II, Parankavos, Miciūnų, Gudžionių, Dembinos, Promėzių, Samaukos, Začepkos k.

Gyvenvietės:

5 seniūnaitijos:

 • Madžiūnų seniūnaitija: Madžiūnų, Paežerėlių k.
 • Mamavio seniūnaitija: Mamavio, Liepynų k.
 • Pakrempės seniūnaitija: Pakrempės, Žvėryno k.
 • Paluknio 1-oji seniūnaitija: Paluknio k. (Luknos, Parko, Sveikatos, Kranto, Užupio, Vilniaus g.), Kiauliškių, Kajetoniškių, Dainių, Bakieriškių k.
 • Paluknio 2-oji seniūnaitija: Paluknio k. (Senoji, Mokyklos, Bažnyčios, Gardino, Trumpoji, Merkio, Barakų, Rūdiškių, Volfgangų g.), Barakų, Lukonių k.

Gyvenvietės:

5 seniūnaitijos:

 • Ismonių seniūnaitija: Aleksandriškių, Ismonių, Dergionių, Dembniakų, Dambravos, Gervinių, Plytinės, Obelių, Karališkių, Pribonių, Julijanavos, Spindžiaus, Vytautavos, Visgirdų k.
 • Rūdiškių seniūnaitija: Rūdiškių m., Ąžuolijų, Adeliškių, Bajambalių, Markūnų, Jogėlonių, Odesos k.
 • Šklėrių seniūnaitija: Šklėrių, Karažiškių, Slabados, Aluonos, Anglininkų, Apatiškių, Liodžionių, Bugeluvkos, Gojaus, Jurgelionių, Baušiškių, Vištelionių k.
 • Tiltų seniūnaitija: Tiltų, Naujienų, Lieponių, Mažųjų Lieponių, Pagelužio, Pamerkių, Klepočių, Kalvių, Vaikštenių, Inklėriškių k.
 • Žėronių seniūnaitija: Bajoriškių, Būklių, Dailidžių, Midavirių, Jelščiznos, Rūdiškių, Šilynų, Adomėlių, Žėronių, Kurališkių, Kijuvkos, Mačiulaičių, Jalovės k.

Gyvenvietės:

5 seniūnaitijos:

 • Rubežiaus seniūnaitija: Padumblės, Rubežiaus, Serapiniškių, Varnikėlių I, Varnikėlių II, Ostruvkos k.
 • Senojo Tarpupio seniūnaitija: Senojo Tarpupio, Strakiškių, Zinkiškių, Plaknos, Guopstų, Naujojo Tarpupio, Ropėjų k.
 • Senųjų Trakų 1-oji seniūnaitija: Senųjų Trakų k. (išskyrus Nerūdininkų g. 5–9), Fermos, Žūkų, Narezkų k.
 • Senųjų Trakų 2-oji seniūnaitija: Senųjų Trakų k. Nerūdininkų g. 5–9
 • Šventininkų seniūnaitija: Šventininkų, Antaniškių, Bedugnės, Pabalių, Dobrovolės, Ladygų, Pilialaukio, Turgaičių, Užukampio k.

Gyvenvietės:

11 seniūnaitijų:

 • Babriškių seniūnaitija: Babriškių, Žukiškių, Miškinių, Peleniškių, Mikniškių, Maušiškių, Skynimų, Paežerėlių k.
 • Bagdanonių seniūnaitija: Burokų, Vilkokšnės, Žežulės, Grinapolio, Miglinų, Aukšlinės, Štareinės, Statkonių, Daugirdiškių, Subartėnų, Prūdžionių, Monių, Kapciškių, Paungurių, Radiliškių, Strėvos, Kozelkiškių, Užilgių k.
 • Bražuolės seniūnaitija: Bražuolės, Akmenos, Būdos, Būdos I, Būdos III, Burbiškių, Čiukiškių, Dobilių, Gratiškių, Ignalinos, Juozapiškių, Leitiškių, Maidonių, Meiriškių, Miciūnų, Miškežerio, Naujasodžio I, Padumblės, Paraiščių, Pauliškių, Raudonės I, Raudonės II, Senosios Būdos, Strazdiškių, Šulininkų, Totoriškių, Užugirio, Padvariškių, Raudoniškių k.
 • Jovariškių seniūnaitija: Jovariškių, Dainavėlės, Paguliankos, Varatniškių, Jogėliškių, Plomėnų, Kunigaikštinės, Dubninkų, Panevėžės, Kudrionių, Kudrionių Girios, Daniliškių, Norkų k.
 • Markutiškių seniūnaitija: Markutiškių, Barčių, Stanislaviškių, Penkininkų, Skersabalės, Žerebėnų, Markininkų, Malūnių, Vainių k.
 • Padvarionių seniūnaitija: Padvarionių, Salkininkų, Glitų, Gojaus, Glitėniškių, Naujasodžio II, Pamonaičių, Kirmėliškių, Petkėniškių, Dubuklės, Alsakių, Alsakėlių, Glitų, Seimėnų, Padumblės, Meiluškių, Lebedžių, Liūnų, Katišiaus k.
 • Trakų miestas:
  • Trakų Naujasodžio seniūnaitija;
  • Trakų Pietinė seniūnaitija;
  • Trakų Šiaurinė seniūnaitija;
 • Varnikų seniūnaitija: Varnikų, Žydiškių k., Žemaitės g.
 • Žaizdrių seniūnaitija: Žaizdrių, Užpelkių, Veličkavos, Būklių k.

Gyvenvietės:

Šaltiniai

redaguoti
 1. Valstybės įmonė Registrų centras (tikrinta 2009-09-01).