Sąrašas:2009 m. Rokiškio rajono savivaldybės gyvenvietės

Rokiškio rajono savivaldybės istoriniai sąrašai
2001 m. gyventojų surašymas
2009 m. gyvenvietės
2011 m. gyventojų surašymas
2016 m. gyvenvietės
2020 m. suskirstymas
2021 m. gyventojų surašymas

Rokiškio rajono savivaldybė 2009 m. buvo suskirstyta į 10 seniūnijų, kuriose buvo 693 gyvenvietės.[1] 2009 m. balandžio 24 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS–5.114 įsteigtos 55 seniūnaitijos.

SENIŪNIJA GYVENVIETĖS
Miestai Miesteliai Kaimai Viensėdžiai Gel. stočių gyvenvietės Visos gyvenvietės
Juodupės seniūnija 1 53 3 57
Jūžintų seniūnija 1 57 1 59
Kamajų seniūnija 3 67 11 81
Kazliškio seniūnija 43 4 47
Kriaunų seniūnija 27 1 28
Obelių seniūnija 1 133 11 1 146
Pandėlio seniūnija 1 2 105 17 125
Panemunėlio seniūnija 1 44 1 1 47
Rokiškio kaimiškoji seniūnija 1 96 5 102
Rokiškio miesto seniūnija 1 1

4 seniūnaitijos:

 • Didsodės seniūnaitija: Didsodės, Apuniškio, Dirvonų, Kirmėliškio, Maineivų, Generališkio, Pagrubio, Patilčių, Pruselių, Slabados, Teklinės, Trumpiškio, Vytelinės, Vyžuonėlės k.
 • Juodupės seniūnaitija: Juodupės mstl., Raišių, Aleknų k., Ginotų, Kukių, Kraštų, Pakapės, Pikietų, Raupių, Remeikių, Skridulių, Sodelių, Stoniškio, Vištagerklio k.
 • Lukštų seniūnaitija: Lukštų, Armonių, Gylių, Laukininkų, Neršionių, Pakapinės, Pašilių, Ruzgų, Šikšnių, Vanagynės, Veduviškio, Žiogiškio k.
 • Onuškio seniūnaitija: Onuškio, Alksnių, Bryzgių, Ilzenbergo, Jutkių, Kiemiškių, Naujasodės, Užubalių, Valiuniškio, Skomantų k.

Gyvenvietės:

6 seniūnaitijos:

 • Čivylių seniūnaitija: Čivylių, Mičiūnų, Šipų, Jaurų, Radišių, Gačionių, Štaronių, Dvirėžių, Puriuškių k.
 • Laibgalių seniūnaitija: Laibgalių, Karveliškių, Kovelių, Čelkių k.
 • Minkūnų seniūnaitija: Minkūnų, Zalubiškio, Ažubalių, Anapolio, Ragavos, Dumblynės, Kalbutiškių, Aušrėnų, Tomakaimio, Vandinavos, Binzeliškių, Jurgiškių, Keručių, Bajoriškių k.
 • Pilkėnų seniūnaitija: Pilkėnų, Grumbinų, Sriubiškėlių, Sriubiškių, Dauliūnų, Kaluciškių, Raugų, Mieleikių, Neliubiškio, Girelės, Skeirių, Tervydžių, Kulių, Giriūnų, Trako, Lukščių k.
 • Ragelių seniūnaitija: Beičių, Norkunų, Meldučių, Didėjos k.
 • Rokiškėlių seniūnaitija: Rokiškėlių, Rudelių, Kurkliečių k.

Gyvenvietės:

6 seniūnaitijos:

 • Aukštakalnių seniūnaitija: Aukštakalnių, Baušiškių, Cižų, Kamajėlių, Kremesiškių, Kuokšių, Kuosių, Labiškio, Mickunų, Pempiškių, Radžionių, Ramanaicių, Skeirių, Totoriškių, Varlių, Vaštakų, Žvirbliškių k., Pikietos vnkm.
 • Duokiškio seniūnaitija: Duokiškio mstl., Jurkiškio, Lapienių, Necionių, Neciunų, Paunksnių, Prockių, Tytelių, Trakinės, Trumponių, Trunciškių, Vaineikių k.
 • Kalvių seniūnaitija: Ažubalių, Juodonių, Kalvių, Mikniunų, Paivodžio k.
 • Kamajų seniūnaitija: Kamajų mstl., Gaveikių, Kamšiškės, Kariunų, Kraupių, Laukagalių, Mieliunų, Nemeniunų, Pašilės, Patiltės, Ružių, Vaicionių, Žeimių, Žliubų k., Roblių k. dalis
 • Salų seniūnaitija: Davainiškio, Gyvių, Greviškių, Guciunų, Naujasodės, Nevierių, Petriošiškio, Rimšionių, Salų, Urlių, Vaitkunų k., Salų mstl.
 • Verksnionių seniūnaitija: Kerelių, Krylių, Kurkliecių, Taraldžių, Verksnionių k.

Gyvenvietės:

3 seniūnaitijos:

 • Degenių seniūnaitija: Degenių, Beržuonių, Uvainių, Salagalio, Veselavos, Kirmėliškio, Lazariškio, Paberžuonių, Pagirės, Šilų, Šlapių, Šakalių, Skrebų k.
 • Kazliškio seniūnaitija: Kazliškio, Baranautiškio, Gudbergiškio, Kalpokų, Kazliškėlio, Kvieteniškio, Latvelių, Maželių, Melnikų, Naujikų, Pagojų, Pailgių, Paplimbalės, Pažąselių, Rimgaudiškio, Rumpiškėnų, Sičiūnų, Stirniškio, Šilagalio, Žėkų, Vilkagirio k.
 • Konstantinavos seniūnaitija: Konstantinavos, Baublių, Čebilių, Indriūnų, Janikūnų, Kalpokiškio, Kurkliečių, Paliepio, Skaistės, Stumbriškio, Zumbrickavietės k.

Gyvenvietės:

3 seniūnaitijos:

 • Kriaunų seniūnaitija: Kriaunų kaimo(gyvenvietės) teritorija.
 • Lašų seniūnaitija: Lašų, Vytėnų, Buniuškių, Bagdoniškio, Busiškio, Ažubalių, Knysos, Jonavos, Rukelių, Dagilių, Narkunų, Petrešiunų, Margėnų, Kriugiškio, Bobriškio, Rupetų k.
 • Sartų seniūnaitija: Bradesių, Juozapavos, Lukštinių, Keležerių, Pasarcių, Baršėnų, Mielėnų, Miciunų, Bajorų, Vakarių, Pakriaunio, Stravų k.

Gyvenvietės:

7 seniūnaitijos:

 • Aleksandravėlės seniūnaitija: Aleksandravėlės, Baziliškio, Cigelnės, Degucių I, Diliaukiškio, Gegužiškio, Guotinių, Jovydžių, Krapiškio, Kumpolkos, Lygalaukių, Lovelkojų, Mieleikuškių, Navikų II, Raudėnų, Simaniškio, Skaistinės, Trumponių, Voverynės, Zirnajų, Želiūnų k., Lingavos vs.
 • Antanašės seniūnaitija: Andrikavos, Antanašės, Apeikiškio, Aukštakojų, Ažusienio, Budriškio, Dideliškio, Dideliškio- (Naujosios), Dirdų, Dvartiškių, Galažerių, Ivoniškio, Jucių, Junkunų, Kacergiškio, Kalamoniškio, Kalnocių, Kraštų, Kumpuoliškio, Kuprių, Mažeikių, Niaukių, Obeliškio, Paažuolės, Pagriaumelių, Pusliškio, Razrivkos, Rudžionių, Senadvarių, Sinkiškio, Švilpiškio, Vaicėnų, Vajeicių, Zablotiškio, Zybolių k., Petkuškio vs.
 • Gediškių-Bučiūnų seniūnaitija: Buciunų, Butkunų, Gediškių, Gumbiškių, Kairelių, Krešcionių, Rubikių, Tumasonių, Vabolių k.
 • Obelių miesto seniūnaitija: Obeliai miesto teritorija – A. Mickeviciaus g., Aukštaicių g., Dariaus ir Girėno g., Dirbtuvių g., Ežero g., Geležinkelio Stoties g., J. Jablonskio g., J. Janonio g., J. Zaukos g., Jaunystės g., Kamajų g., Kranto skg., Mechanizatorių g., Mokyklos g., Ramintos g., Santarų g., Stasiunų g., Stoties g., Taikos g., Vaižganto g., Vytauto g.
 • Obelių Priemiesčio seniūnaitija: Astrovkos, Audronių I, Audronių II, Barkiškio, Bucelių, Daciunų, Dumblių, Gindvilių, Kalniškių II, Kurmiškių, Laužadžių, Matauciznos, Matiekų, Mikonių, Obelių Priemiescio, Palugės, Papilių, Serbentiškio, Skemų, Slabados, Stockų, Strepeikių, Šileikių, Vieversynės, Vyžeicių k., Rakališkio k. dalis
 • Pakriaunių seniūnaitija: Antakriaunio-(Aušros), Antakriaunio-(Naujosios), Ažukriaunio, Ažušilių, Baraukos, Gurkiškio, Ignotiškio, Liudvinavos, Narkunėlių, Navikų I, Navikų, Pakriaunių, Pakriauniu-(Obeliu), Pasubatės, Sipailiškio, Svobiškio, Šaltakynės, Šapalų, Tilvikų, Trumpiškių, Veselavos, Vigarų k., Šapelių gst., Ambriškio vs., Baranavos vs., Juodupiškio vs., Lugariškio vs., Razalinavos vs.
 • Zarinkiškių-Stasiūnų seniūnaitija: Agurkiškio, Andriunų, Druckų, Dundiškių, Eidminiškių, Ežeriškio, Gojiškio, Kalniškių I, Liesiškių, Maigiškių, Mekšėniškio, Mingėlių, Pasausiškio, Pinkutiškio, Remeikių, Rumiškių, Stasiunų, Šapelių, Šliuotiškių, Špulių, Vairiškio, Vertybiškio, Visdievų, Zarinkiškių k., Širviškių vs., Urboniškio vs., Vaidaginės vs.

Gyvenvietės:

8 seniūnaitijos:

 • Apašcios seniūnaitija: Apašcios, Bagdalavos, Buivydiškio, Eidžionių, Girsteikiškio, Goželiškio, Griaužių, Naujikų, Pagurių, Pakapių, Raikėnų, Rašciunų, Stanikunų, Suvaizdžių, Varnelių, Žardelių, Žukovinos, Žvirblių k., Apaštėlės, Apušoto, Gumbiškio vs.
 • Gerkonių seniūnaitija: Buivėnų, Buivydžių, Gerkonių, Gineišių, Gudeliškių, Gudelių, Juokiškio, Kirdonių, Kurklaicių I, Lebedžiunų, Miliunų, Narteikių, Paberžių, Pandėlio, Radžiunų, Smilgių, Vilkelių, Vosgucių k., Pandėlio vs.
 • Lailūnų seniūnaitija: Ažubalio, Ažušiekšcio, Baroninės, Ceponiškio, Jonavos, Kseveravos, Lailunų, Lebedžių, Martynonių, Mikniunų, Naniškių, Obelių, Radžiunėlių, Radaikių, Siaurikų, Spiegų, Suvaidiškių, Šiaudinės k.
 • Pandėlio miesto seniūnaitija: Pandėlio mst. teritorija
 • Panemunio seniūnaitija: Panemunio mstl., Ajutiškio, Aukštadvario, Ažubalių, Balelių, Bernotiškio, Dauniunų, Gumbinės, Jusegirio, Lužiškių, Miciunų, Mikalojiškio, Miliunų, Minkunų, Naujasodės, Pameniškio, Panemunio, Pašeriaukšcių, Puškonių, Sipelių, Slabadnykų, Steponių, Šilagalio, Šilingiškio, Šniukštų, Viršilų, Vištynės k., Kuodiškių, Mislyvos, Pagojės vs.
 • Puodžialaukės seniūnaitija: Buivydžių, Dirvoniškio, Jakutiškio, Kurklaicių II, Plikiškių, Puodžialaukės, Stenionių k.
 • Sriubiškių seniūnaitija: Ažubalio, Barzdžių, Beržuonos, Daržupio, Daujotiškio, Daupelių, Geniškio, Grauželių, Lydžiunų, Palėveniecių, Paževiškių, Puluikių, Sriubiškišų, Stankunų, Stasiuniecių, Šnipiškių k.
 • Suvainiškio seniūnaitija: Suvainiškio mstrl., Daržiapievės, Gurios, Janavos, Kalniecių, Kavolių, Kėbelių, Ratkunų, Tarucių, Vilkolių k.

Gyvenvietės:

4 seniūnaitijos:

 • Augustinavos seniūnaitija: Augustinavos, Rybokų, Junokų, Meldeikių, Meldeikiškių, Šiliuškių k.
 • Panemunėlio gel. st. seniūnaitija: Bimbų, Kavolių, Klišių, Rukšių, Vėbrių, Vėbriškių, Vilių k., Panemunėlio gelež.st.
 • Panemunėlio miestelio seniūnaitija: Bajoriškių, Baltakarcių, Bernotiškių, Gireišių, Joneliškių, Keragalviškių, Legiškių, Panemunėlio, Panemunių, Roblių, Sėdžiunų, Skirų, Tindžiulių, Žilių k., Panemunėlio mstl., Panemunėlio vs.
 • Šetekšnos seniūnaitija: Ažumiškio, Grigiškio, Jurkupių, Lukiškių, Miesteliškių, Šetekšnių, Šetekšnų, Valaitiškių k.

Gyvenvietės:

6 seniūnaitijos:

 • Bajorų seniūnaitija: Bajorų, Dambrotiškio, Dargių, Iciunų, Juozapavos, Kladnikų, Purklietiškio, Lauciunų, Laukelio, Miegonių, Miliunų, Misiuniškio, Palankio, Šileikių, Varašcinos, Velniakalnio, Vyžuonos k.
 • Čedasų seniūnaitija: Čedasų mstl., Cedasų, Daliecių, Eikiniškių, Knikių, Grubų, Kunigiškių, Papiškių, Ribickio, Šilelio k.
 • Kavoliškio seniūnaitija: Aukštuolių, Bareišių, Barvainiškio, Cibelių, Danilaukos, Gabriškio, Jakiškių, Jocelių, Joniškio, Kavoliškio, Laukupėnų, Macioniškių, Martiniškėnų, Pagrandžių, Palušnių, Parokiškės, Ratkupio, Serapiniškio, Stramilių, Šeduikiškio, Uljanavos, Moškėnų, Vanagynės k., Joniškio vs.
 • Sėlynės seniūnaitija: Akmenių, Alsetos, Audros, Diliškių, Kraštų, Natkuškių, Mešlinės, Paupės, Pyragiškių, Pužonių, Ruopiškio, Sėlynės, Skrebiškio, Spieciunų, Ulytėlės k., Raisto vs.
 • Skemų seniūnaitija: Cipyrių, Kirkunėlių, Kirkunų, Liesonių, Papartynės, Ragucių, Skemų, Sniegių, Udrupio k.
 • Žiobiškio seniūnaitija: Ažusienių, Buteikių, Degsnių, Kervelkių, Liepavos, Mitragalio, Maciekių, Pagados, Steponių, Vaidlėnų, Vengerynės, Vikonių, Vilkų, Raišių, Žiobiškio k., Kumburių, Gužų, Aukštasijos vs.

Gyvenvietės:

8 seniūnaitijos:

 • I seniūnaitija: Sporto g., V. Lašo g. , Rasų g., Kalnų g., T.Tumo-Vaižganto g., Velniakalnio g., Dariaus ir Girėno g., Tylos g., Birutės, Kęstučio g. (nuo Pandėlio g. iki Lašo g.) Pandėlio g. (nuo Respublikos g. iki Radutės g.) Juodupės g. (iki Vytauto), Ramybės g., Upės tako g., Vytauto g. (nuo Nepriklausomybės a.) Radutės g., Paparcių g., Ryšininkų g., Nepriklausomybės a. (nuo Vytauto g. iki Pandėlio g.)
 • II seniūnaitija: Šiaurės g., Vakarų g., Ryto g., Pušų g., Kudirkos g., Rūtų sk., J.Biliūno g., Tulpių g., Narcizų g., Juodupės (nuo Vytauto g.), Bijūnų g., Mėtų g., Turgavietės g., Pievų g., Nepriklausomybės a., (nuo Vytauto g., iki muziejaus) J.Janulionio g., P.Jakšto g., Kauno g. (nuo Nepriklausomybės a. i šiaurę).
 • III seniūnaitija: Sakališkio g., Maumedžių g., Pergalės g., Liepų g., Serbentų g., Beržų g., Gvazdikų g., Gėlių g., Partizanų g., Topolių g., Daržų g., K.Ciurlionio g., Laukupio g., Sodų g., Siauroji g., Skersinė g., Sinagogų g., Pirties g., J. Mikėno g., Respublikos g., (nuo Nepriklausomybės a. iki Taikos g.) Vyšnių g., Aušros g. (nuo Respublikos g.) J.Gruodžio g., Parko g., Vyšnių sk., Parko sk., Nemunėlio g., Sėlių g., Serapiniškio g. Gaisrinės g.
 • IV seniūnaitija: Kauno g., nuo Šmuškeviciaus a. iki Nepriklausomybės a.), Šatrijos g., Algirdo g., Riomerio g., Vilniaus g., Laisvės g., Aukštaičių g., Putinų g., Statybos g., Alyvų g., J. Basanavičiaus g., Ažuolų g., Ežero g., Ežero sk., Perkūno g., Aušros g. (nuo Respublikos g., iki Ažuolų g.), Smuškevičiaus a. Nepriklausomybės a. (nuo Respublikos g. iki Tyzenhauzų a., Tyzenhauzų g., Pramonės g. (Šiaurinė pusė).
 • V seniūnaitija: Taikos g., P. Širvio g., (nuo Vilties iki Jaunystės g.), Vilties g., (nuo P.Širvio iki Taikos g.).
 • VI seniūnaitija: Jaunystės g., Panevėžio g., (nuo Jaunystės g., iki Strazdelio g.)
 • VII seniūnaitija: Vilties g. (nuo Panevėžio g., iki P. Širvio g.), Panevėžio g., (nuo Vilties g., iki Strazdelio g.).
 • VIII seniūnaitija: Geležinkeliečių g., Žemaitės g., Stoties g., Donelaičio g., Južintų g., Draugystės g., P.Cvirkos g., Miškininkų g., A. Strazdelio g. (nuo Stoties g., iki Panevėžio g.), Pramonės g. (į pietus).

Šaltiniai

redaguoti
 1. Valstybės įmonė Registrų centras (tikrinta 2009-09-01).