Sąrašas:2009 m. Anykščių rajono savivaldybės gyvenvietės

Anykščių rajono savivaldybės istoriniai sąrašai
2001 m. gyventojų surašymas
2009 m. gyvenvietės
2011 m. gyventojų surašymas
2016 m. gyvenvietės
2020 m. suskirstymas
2021 m. gyventojų surašymas

Anykščių rajono savivaldybė 2009 m. buvo suskirstyta į 10 seniūnijų, kuriose buvo 758 gyvenvietės.[1] 2009 m. sausio 29 d. savivaldybės tarybos sprendimu įsteigta 60 seniūnaitijų.

SENIŪNIJA GYVENVIETĖS
Miestai Miesteliai Kaimai Viensėdžiai Gel. stočių gyvenvietės Visos gyvenvietės
Andrioniškio seniūnija 1 27 7 35
Anykščių seniūnija 1 101 8 110
Debeikių seniūnija 1 58 9 68
Kavarsko seniūnija 1 112 10 123
Kurklių seniūnija 1 63 19 83
Skiemonių seniūnija 1 91 12 104
Svėdasų seniūnija 1 51 3 55
Traupio seniūnija 1 25 1 27
Troškūnų seniūnija 1 1 76 26 1 105
Viešintų seniūnija 1 44 3 48

6 seniūnaitijos:

 • Andrioniškio dešinioji seniūnaitija: Andrioniškio miestelis nuo Griežos į Anykščių pusę, Daugulių k., Paandrioniškio k.
 • Andrioniškio kairioji seniūnaitija: Andrioniškio miestelis nuo Griežos į Sedeikių pusę.
 • Mikierių seniūnaitija: Mikierių k., Plikiškių k., Puroniškių k., Šilagalių k.
 • Padvarninkų seniūnaitija: Butkiškių k., Gyvatynės k., Griežionėlių k., Mendrupio k., Padvarninkų k., Pagriežių k., Zabelynės k.
 • Pasmodų seniūnaitija: Girelės k., Krepšiagalio k., Krivinskų k., Latavos k., Maželių k., Migdoliškio k., Pasmodų k., Peniankų k., Sabaliūnų k.
 • Sedeikių seniūnaitija: Beržoniškio k., Griežioniškių k., Mogylų k., Pašvenčio k., Pirmaliūnio k., Ramaškonių k., Sedeikių k., Vertimų k.

Gyvenvietės:

11 seniūnaitijų:

 • Ažuožerių seniūnaitija: Ažuožerių k., Šeimyniškių k.
 • Burbiškio seniūnaitija: Burbiškio k., Juškonių k., Klykūnų k., Pagraužių k., Bičionių k., Adampolio k., Bijeikių k., Gintviliškių vs., Jonydžių k., Kerų k., Klevėnų k., Mažeikiškio k., Federališkio k., Pečiulių k., Starkakampio vs., Vitkuškio k., Žilvičių k.
 • Keblonių seniūnaitija: Keblonių k., Anykščių vs., Žažumbrio k., Mieliaušiškio k.
 • Naujųjų Elmininkų seniūnaitija: Gojaus k., N. Elmininkų k., Elmininkai II k., Janydžių vs.
 • Niūronių seniūnaitija: Niūronių k., Inkūnų k., Lašinių k., Pavarių I k., Pavarių II k., Pavarių III k., Pavarių IV k., Šeimyniškėlių k., Paelmio k., Dubiškių k., Smalinos k., Stakių k., Šienraisčio k., Spiečiūnų k
 • Pagirių seniūnaitija: Pagirių k., Liepdegėnų k., Peniankų k., Vaišviliškių k. Vaivadiškių k., Jokubavos k., Abromiškio k., Aleinikų k., Kirkų k., Margių k., Pažūklio k., Šilelių k., Užubalių k., Beinoriškių k.
 • Piktagalio seniūnaitija: Kuniškių k., Naujonių k., Piktagalio k., Zablackų k., Klimiškių k., Pagojės vs., Posinių k., Pakarklių k., Ližų k., Pienionių k.
 • Rubikių seniūnaitija: Rubikių k., Dilių k.,. Pagurbio k., Grubų k., Elmiškio k.
 • Senųjų Elmininkų seniūnaitija: Elmininkų I k., Vosgėlių k., Bikūnų k., Vajėšių k., Ilgabrados k., Jokūbėliškio k., Kiaušų k., Medžiuolių k., Peliuškos k., Šlapios k.
 • Šlavėnų seniūnaitija: Šlavėnų k., Bimbų k., Gražumynų k., Kirkiliškių k., Liūdiškių k., Katlėrių k., Pavirinčių k., Storių k., Bliuvonių k., Dirvonų k., Lukošiškių k., Maigių k., Dvaronių k., Eglių k., Mūrelio k., Pavajų k., Jurzdiko k., Kubiliškių k., Peslių k., Puntuko k., Skapiškio k., Užbliuvonių vs., Ažugojų k., Navinos k.
 • Vikonių seniūnaitija: Vikonių k., Gylių k., Vėjeliškių k., Šepetiškių k., Pašventupio k., Ažupiečių k,. Ažupiečių vs., Lagedžių k., Šiekštelių k.

Gyvenvietės:

6 seniūnaitijos:

 • Aknystų seniūnaitija: Aknystų k., Aknystos pensionatas, Jurzdiko k., Kapčiuškių k., Peštynių k., Ąžuolynės k., Gudelių k.
 • Aušros seniūnaitija: Aušros k., Ivonių k., Dobilynės k., Surviliškio k., Katlėriškių k., Radiškio k., Steponavos k.
 • Čekonių seniūnaitija: Čekonių mstl., Meldučių k., Kalvelių k., Ramuldavos k., Gintinių k., Jankaviškio vns., Rašimų k., Rašimėlių k., Zigmantavos k., Bebardzių k., Puodžių k., Tilvikų k., Karalinavos k.
 • Debeikių seniūnaitija: Debeikių mstl., Sindrių k., Jazminavos vns., Kurtinių k., Marimpolio k., Sterkonių k.
 • Leliūnų seniūnaitija: Leliūnų k., Sterkiškio k., Aknysčių k., Danišiūnų k., Rukšiškių k., Pūstinkos k., Medinų k., Užulieknio vns., Mickūnų k., Antupio k., Ragaišių k., Mičionių k., Gaidžių k., Legų k.
 • Varkujų seniūnaitija: Varkujų k., Papšių k., Šventupio k., Vainiūnų k., Stasiškių k., Jononių k., Mikniūnų k., Gerkonių k.

Gyvenvietės:

9 seniūnaitijos:

 • Dabužių seniūnaitija: II Dabužių k., I Dabužių k., Naujokų k., Konceviškių k., Devenių k., Pukenių k., Paraisčių k., Apykelių k., Sirvydų k., Vyšniakalnio k., Margių k.
 • Janušavos seniūnaitija: Pusbačkių k., Tumėjos k., Degionių k., Vaidevučių k., Repšėnų k., Maželių k., Mackeliškių k., Narbutų k., Anulyno k., Ignotiškio k., Dauginčių k., Janušavos k., Papiškio k.. Dečionių k., Varnelių k., Pienionių k., Piktagalio k., Ribokiškio k., Pakalnių k..Anulyno k.
 • Kavarsko centrinė seniūnaitija: P. Cvirkos g., Respublikos a., Tvenkinio g., J. Biliūno g., Sodų g., Budrių g., Sportininkų g., Šaltinio g., Šaltinio skr.
 • Kavarsko kaimo seniūnaitija: Kavarsko vs., Girelės k., Majokų k., Papragių k., Jarzuvkos k., Pumpučių k.
 • Kavarsko-Paryžiaus seniūnaitija: J. Tumo-Vaižganto g., Šventosios g., Pergalės g., Paupio g., Gegužės 1-osios g., Janonių g., Alyvų g., Savanorių g., Pienės g., P. Raudonikio g.
 • Svirnų seniūnaitija: Kabošių k., Laviškių k., Šlaitų k., Garbėnų k., Žibučių k., Kaspariškių k., Bugeniškių k., Mariniškių k., Domeikių k., Sobliškių k., 1 Svimų k., Jakūnų k., Pilypų k., Riklikų k., Ferdinantavos k., Jasonių k., Pagojės k., II Svirnai.
 • Šerių seniūnaitija: Žvirblėnų k., Judinio k., Vilkatėnų k., Paberžės k.. Pajudinio k., Janonių k., Gudonių k., Džiugų k., Šerių k., Kezių k., Pravydžių k., Pikietos k., Medžiožių k., Mackonių k., Vaičiuliškių k., Jokubavos k., Jakšiškio k., Knitiškio k., Ąžuolynės k.
 • Šovenių seniūnaitija: Budrių k., Šovenių k., Jurgėnų k., Jūsiškio k., Sudeikių k.
 • Zaviesiškio seniūnaitija: Kalnuočių k., Bebrūnų k., Veselavos k., Pasusienio k., Ramonų k., Dvarelių k.. Purvelių k., Daumantų k., Šeštokiškio k., Zaviesiškio k., Vetygalos k.

Gyvenvietės:

3 seniūnaitijos:

 • Kurklių seniūnaitija: Didžiakaimio, Gudelių, Janapolio, Kolonijos, Konstantinuvkos, Kurklės, Moliakalnio, Pakalnių, Pavirinčių, Šiaudinės, Sližių, Trakinių, Vildžiūnų, Vyliaudiškio: Kurklių mstl.
 • Kurklių II seniūnaitija: Adomavos, Antakalnių, Buteikių, Dalinkos, Dembuvkos, Desiukiškio, Kališkų, Klenuvkos, Kurklelių, Kurklių I, Kurklių II, Lašupės, Mūrų, Obelynės, Padvarninkų, Paulinavos, Pilviškių, Starkiškio, Šerelinės, Užunvėžių, Užušilių, Valakinių, Verbuvkos.
 • Staškūniškio seniūnaitija: Antaplaštakio, Auguškų, Brazgių, Dejūnų, Dragaudžių, Džiugų, Karališkių, Kunigiškių, Lobų, Luciūnų, Medinų, Merečiškių, Navasiolkos, Pagrūšės, Pakeršiu, Plaštakos, Rundžių, Sargūnų, Staškuniškio, Vanagų, Vargulių, Vilkiškių, Zizdros.

Gyvenvietės:

4 seniūnaitijos:

 • Katlėrių seniūnaitija: Katlėrių, Pašilių, Jonydžių, Kiškelių, Vietiškių, Kavoliškio, Vaitutiškių, Sintautų, Pečiulių, Kurklelių, Topoliškių, Antežerio, Palionių, Nagurkiškių, Vaišviliškių, Paluknių, Pašilčiškio. Ustrones II vs., Luknos vs., Paežerių I, Čivyliškio, Geležinės.
 • Mačionių seniūnaitija: Mačionių, Gečionių, Diktatų, Buivydų, Mozūriškių, Plepiškių, Gudiškių, Kalvelių, Baltenių, Terpežerių, Vaisiutiškio, Trumbatiškio, Legeniškio, Pilviškių, Paežerių III, Kilėviškių, Narkiškio, Kelpiškio, Grūdeliškio, Velykūnų, Aniūnų, Kriokšlio, Piliakalnio.
 • Pūstalaukių seniūnaitija: Pūstalaukių, Miškininkių I, Geležinėlės, Vildiškių, Sarickų, Šlapelių, Užuoraisčio, Desiukiškių, Dalinkos, Paraisčių, Užunvėžių, Gyvatynės, Paežerių II.
 • Skiemonių seniūnaitija: Skiemonių mstl., Skiemonių, Želtiškių, Melėnų, Šilų, Linksmakalnio, Varnupio, Ožionių, Kudoriškio, Geniūnų, Trakiškio, Voversių, Paberėžių, Remeikių, Totoriškio vs., Mikoliškio, Antaniškio, Žibučių, Naujaūlyčio, Kampinių, Smulkio, Kalvelių, Gikonių, Diktarų, Klevėnų, Mediniškių, Jurgiškio, Žiogų.

Gyvenvietės:

7 seniūnaitijos:

 • Aulelių seniūnaitija: Aulelių k., Drobčiūnų k., Liepagirių k., Narbučių k., Naujikų k., Padvarių k., Trumpučių k., Milokiškio k.
 • Butėnų seniūnaitija: Butėnų k., Kunigiškių II k., Palaukiškių k., Sausalaukės k., Šaltinių k., Vilkabrukių k., Žaliosios k.
 • Daujočių seniūnaitija: Daujočių k., Degsnių k., Kalniečių k., Kraštelių k., Kraštų k., Netikiškių k., Tadauskų k., Pamaleišio k., Savičiūnų k., Šeduikių k.
 • Grikiapelių seniūnaitija: Grikiapelių k., Galvydžių k., Kuprių k., Kušlių k., Pauriškių k., Sliepsiškio k., Vikonių k.
 • Kunigiškių I seniūnaitija: Kunigiškių I k., Gykių k., Maleišių k.
 • Svėdasų seniūnaitija: Svėdasų mstl., bajorų k., Čiukų k., Miliūniškio k., Moliakalnio k. Zoviškių k.
 • Vaitkūnų seniūnaitija: Vaitkūnų k., Jotkonių k., Miškinių k., Visetiškių k.

Gyvenvietės:

2 seniūnaitijos:

 • Levaniškių seniūnaitija: Levaniškių k., Janapolio k., Kamisaravos k., Šapio k., Pageldonio k., Surviliškio k.
 • Traupio seniūnaitija: Traupio mstl., Klaibūnų k., Laukagalių k., Mickūniškių k., Surdaugių k., Palepeikių k., Maciūnų k., Alukėnų k., Žiurlių k., Žerkiškių k., Degsnių k., Nevėžninkų k., Žaliosios k.

Gyvenvietės:

9 seniūnaitijos:

 • Latavėnų seniūnaitija: Kiaušagalio k., Kildonių k., Latavėnų k., Lydžių k., Pienagalio k., Grumbinų vs., Justinavos vs., Karčių k., Mediniškių k., Motiejūnų k., Palatavio vs., Purvinų vs., Samanų vs., Daugėliškių vs., Gečionių vs.
 • Mitošiūnų seniūnaitija: Kanapynės k., Mitošiūnų k., Pajuodžių k., Petkūnų k., Ramanavos ki., Vilkatupės k., Žiliškių k., Žukauskų k., Zavadiškio vs., Žudžgalio k.
 • Nausodės seniūnaitija: Kirmėlių k., Kirmėliukų k., Nausodės k., Titeikių k., Skauradų k., Titeikėlių k.
 • Raguvėlės seniūnaitija: Jackagalio k., Kancapolio vs., Raguvėlės k., Važdėlių k., Juostininkų k., Rūkiškio k., Vidugirių k.
 • Smėlynės seniūnaitija: Kalnuočių k., Pajuostinio k., Bareišių k., Bareišėlių vs.,Kaupeniškių vs., Mažionių k., Stukonių k., Troškūnėlių vs., Gurskų k., Rudžionių k., Smėlynės k.
 • Surdegio seniūnaitija: Anioliškio k., Jovarų k., Pasausių k., Pelyšėlių k., Rakutėnų k., Surdegio k., Surdegio glž.st., Slabados k., Surdegio mstl., Vilkatupės k.
 • Troškūnų seniūnaitija: Troškūnų mstl.
 • Vaidlonių seniūnaitija: Nevėžkos vs., Padrujo k., Pajuosčio vs., Bečerninkų k., Nakonių k., Mileikiškių k., Skamarokų k., Vaidlonių k., Varšaukos vs., Tešliūnų k.
 • Vašuokėnų seniūnaitija: Aleksandravėlės vs., Briedynės vs., Dubriškio k., Gerkiškių k., Gudelių k., Karčekų vs., Naujasėdžio k., Pakapės k., Meiluškių k., Pelyšėlių II k., Umėnų k., Gailiūtiškio vs., Termentiškių vs., Vašuokėnų k., Vidugirių k., Vidugirių vs.

Gyvenvietės:

3 seniūnaitijos:

 • Papilių seniūnaitija: Skudų k., Pūsčių k., Balčiūniškių k., Meldiškių k., Antalinos k., Papilių k., Putinų k., Pelyšų k., Marinavos k.
 • Viešintėlių seniūnaitija: Viešintėlių k., Valečkų k., Didžiuliškių k., Čiunkių k., Žliobiškių k., Gilvydžių k., Šilų k., Nemeirių k., Laitelių k., Laičių k., Juozapavos k., Medinų k., Griežionių k.
 • Viešintų seniūnaitija: Viešintų mstl., Viešintų k., Paežerių k., Burbeklių k., Karūnių k., Ažubalių k., Bilėnų k., Sviesteliškio k., Skaidrės k., Varneliškio k., Jurgiškio k.

Gyvenvietės:

Šaltiniai

redaguoti
 1. Valstybės įmonė Registrų centras (tikrinta 2009-09-01).