Sąrašas:1963 m. Pakruojo rajono apylinkės

Pakruojo rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės
1959 m. gyventojų surašymas
1963 m. adm. reforma
1970 m. gyventojų surašymas
1972 m. apylinkės ir gyvenvietės
1976 m. apylinkės ir gyvenvietės
1979 m. gyventojų surašymas
1985 m. apylinkės ir gyvenvietės
1989 m. gyventojų surašymas

1963 m. Pakruojo rajone buvo atlikta apylinkių sustambinimo reforma, paliekant 10 apylinkių. Apylinkės reformuotos taip (palikta autentiška vietovių rašyba):[1]

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Guostagalio apylinkė Guostagalio gyvenamoji vietovė
Klovainių apylinkė Klovainių gyvenamoji vietovė
 • Klovainių apylinkė;
 • Petrašiūnų apylinkė, išskyrus Bučiūnų, Dvariukų, Gailionių, Lumbelių, Plunkių, Paežerio, Pamūšio, Pamūšnikų, Staškelių, Titonių, Viduvalkių gyvenamąsias vietoves („Pirmyn“ kolūkio žemėnaudos ribose).
Lauksodžio apylinkė Lauksodžio gyvenamoji vietovė
Lygumų apylinkė Lygumų gyvenamoji vietovė
 • Lygumų apylinkė;
 • Pamūšio apylinkės Burniškių, Gedminių, Išdagiečių, Kazokų, Mažonių, Miciūnų, Naujapamūšio, Pamūšio, Sutkūnų, Želčių gyvenamosios vietovės („Lenino keliu“ kolūkio žemėnaudos ribose).
Linkuvos apylinkė Linkuvos miestas
Pakruojo apylinkė Pakruojo miestas
 • Mažeikonių apylinkė;
 • Pamūšio apylinkės Jurkiškio, Kalėvų, Kibių, Lizdeikių, Mišeikių, Pociūnų, Sosdvario, Sukūrių, Titonių, Trivalakių, Vaidų, Vainiūnų gyvenamosios vietovės („Mūšos“ kolūkio žemėnaudos ribose);
 • Šukionių apylinkė, išskyrus Dovainiškių, Kalnelių, Kareiviškio, Poškėčių, Ramonaičių, Sakališkių, Sakalų, Šukionių, Užubalių gyvenamąsias vietoves („Pergalės“ kolūkio žemėnaudos ribose).
Pašvitinio apylinkė Pašvitinio gyvenamoji vietovė
 • Pašvitinio apylinkė;
 • Pamūšio apylinkės Binėnų, Dausiškių, Domančių, Mikniūnų, Starkonių, Tremtinių, Trivalakių, Vainiūnų gyvenamosios vietovės („Jaunosios Gvardijos“ kolūkio žemėnaudos ribose);
 • Triškonių apylinkė, išskyrus Bargavonių, Blekonių, Dučių, Jonelionių, Judiškių, Laborų, Paduobių, Pupiškių, Triškonių, Vizgonių gyvenamąsias vietoves („Aušros“ kolūkio žemėnaudos ribose).
Rozalimo apylinkė Rozalimo gyvenamoji vietovė
Stačiūnų apylinkė Stačiūnų gyvenamoji vietovė
 • Stačiūnų apylinkė;
 • Šukionių apylinkės Dovainiškių, Kalnelių, Kareibiškio, Poškėčių, Ramonaičių, Sakališkių, Sakalų, Šukionių, Užubalių gyvenamosios vietovės („Pergalės“ kolūkio žemėnaudos ribose).
Žeimelio apylinkė Žeimelio gyvenamoji vietovė
 • Žeimelio apylinkė;
 • Noreikų apylinkė, išskyrus Aleksiejevkos I, Aleksiejevkos II, Meldžiūnų, Mikoliškio, Naujadvario, Noriūnėlių, Petronėlių, Staškavičių gyvenamąsias vietoves („Auksinės varpos“ kolūkio žemėnaudos ribose).

Šaltinis

redaguoti
 1. Priedas prie 1963 metų Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinių. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo leidinys. – Vilnius, 1963-01-12. // Psl. 26–28