Sąrašas:1963 m. Kupiškio rajono apylinkės

Kupiškio rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės
1959 m. gyventojų surašymas
1963 m. adm. reforma
1970 m. gyventojų surašymas
1972 m. apylinkės ir gyvenvietės
1976 m. apylinkės ir gyvenvietės
1979 m. gyventojų surašymas
1985 m. apylinkės ir gyvenvietės
1989 m. gyventojų surašymas

1963 m. Kupiškio rajone buvo atlikta apylinkių sustambinimo reforma, paliekant 9 apylinkes. Apylinkės reformuotos taip (palikta autentiška vietovių rašyba):[1]

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Alizavos apylinkė Alizavos gyvenamoji vietovė
 • Alizavos apylinkė;
 • Salamiesčio apylinkės Buožių, Akmenės, Pėtrukiškio, Urneniškio, Vaidginių, Bartašiškių, Šilelio, Tuitų, Bakšėnų, Kalnuočių, Istulkos, Nodėjiškių, Žilių gyvenamosios vietovės („Atžalyno“ ir „Tarybinio pirmūno“ kolūkių žemėnaudos ribose).
Antašavos apylinkė Antašavos gyvenamoji vietovė
 • Antašavos apylinkė;
 • Gyvakarų apylinkė;
 • Salamiesčio apylinkės Berniūniškių, Bėsusparių, Gumbelių, Kalpiškių, Klingų, Pabudžių, Paliepių, Salamiesčio, Salamiesčio vienkiemis, Stuburų, Tuitadvario, Tuitų, Žekiškių gyvenamosios vietovės („Salamiesčio“ kolūkio žemėnaudos ribose);
 • Intapų apylinkės Bikonių, Čiuladų, Didžprūdėlių, Ožkinių, Vilkiškių, Žegūnių gyvenamosios vietovės („Neries“ kolūkio žemėnaudos ribose).
Aukštupėnų apylinkė Aukštupėnų gyvenamoji vietovė
Noriūnų apylinkė Noriūnų gyvenamoji vietovė
 • Noriūnų apylinkė;
 • Rudilių apylinkė;
 • Palėvenės apylinkės Aukštaičių, Buivėnų, Girelės, Kuntrimiškių, Mykalauskinės, Girvalakių, Bajoriškių, Kirdiškių, Mutkūnų, Pakarklių, Palėvenės, Palėvenės miestelis, Pamarnakių, Ropiškio, Siaurių, Stirniškių, Suvainiškių, Vasalavos gyvenamosios vietovės („Aukštaičių“ kolūkio žemėnaudos ribose).
Palėvenėlės apylinkė Palėvenėlės gyvenamoji vietovė
 • Senose ribose.
Puožo apylinkė Puožo gyvenamoji vietovė
 • Puožo apylinkė;
 • Viluinių apylinkės Apirbų, Mieliūnų, Galsiškių, Vederiškių, Puknių, Šerelių, Šetekšnos, Ažusienių, Vizbarų gyvenamosios vietovės („Šetekšnos“ kolūkio žemėnaudos ribose).
Skapiškio apylinkė Skapiškio gyvenamoji vietovė
Subačiaus apylinkė Subačiaus gyvenamoji vietovė
 • Subačiaus apylinkė;
 • Palėvenės apylinkės Terpeikių, Jauniūnų, Linkonių, Šiaudinių, Bagdoniškių, Vivulių, Stirniškių, Girelės, Kuntrimiškių, Gražiškių, Oniūnų, Šaltenių, Miliūnų, Pagirės, Pamarnakių, Varaniškių gyvenamosios vietovės („Vienybės“ ir „Lukonių“ kolūkių žemėnaudos ribose).
Šimonių apylinkė Šimonių gyvenamoji vietovė

Šaltinis

redaguoti
 1. Priedas prie 1963 metų Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinių. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo leidinys. – Vilnius, 1963-01-12. // Psl. 21–22