Sąrašas:1963 m. Biržų rajono apylinkės

Biržų rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės
1959 m. gyventojų surašymas
1963 m. adm. reforma
1970 m. gyventojų surašymas
1972 m. apylinkės ir gyvenvietės
1976 m. apylinkės ir gyvenvietės
1979 m. gyventojų surašymas
1984 m. apylinkės ir gyvenvietės
1989 m. gyventojų surašymas

1963 m. Biržų rajone buvo atlikta apylinkių sustambinimo reforma, paliekant 13 apylinkių. Apylinkės reformuotos taip (palikta autentiška vietovių rašyba):[1]

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Biržų apylinkė Biržų miestas
Geidžiūnų apylinkė Geidžiūnų gyvenamoji vietovė
 • Meilūnų apylinkės Zizonių, Nausėdžių, Liepų, Paraudonbalės, Tryšakių, Zastaučių, Gataučių, Egerdiškio, Misiškių, Jeveniškių, Daikiškėlių, Upeliškių, Daunorių, Svilių, Jaunučių, Grubiškių, Savučių, Dunduliškių, Voriškių, Apušoto, Kuodiškio gyvenamosios vietovės („Liepų“ ir „Vienybės keliu“ kolūkių žemėnaudos ribose);
 • Geidžiūnų apylinkė, išskyrus Dirvonakių, Kilučių, Varniūnų, Šimpeliškių, Kviriškio, Kriaučiškio, Buožiškio, Ožkiniškio, Mikeliškių gyvenamąsias vietoves („Lenino keliu“ kolūkio žemėnaudos ribose).
Kratiškių apylinkė Kratiškių gyvenamoji vietovė
 • Kratiškių apylinkė;
 • Jasiuliškių apylinkės Baibokų, Berčiūnėlių, Dačiūnų, Deikiškėlių, Gaižiūnų, Karklėnų, Meliūnėlių, Misiškių, Patatuliečių, Purvų, Žiliškių gyvenamosios vietovės („Gaižiūnų“ kolūkio žemėnaudos ribose).
Kupreliškio apylinkė Kupreliškio gyvenamoji vietovė
 • Kupreliškio apylinkė;
 • Kučgalio apylinkės Ąžuolynės, Einorių, Miegonių, Paberžynės, Skiltuvų, Trakų, Čečiškių, Šekštininkų, Valiuliškių gyvenamosios vietovės („Einorių“ ir „Valiuliškių“ kolūkių žemėnaudos ribose).
Medeikių apylinkė Medeikių gyvenamoji vietovė
 • Užušilių apylinkė;
 • Parovėjos apylinkės Brigiškių, Dvareniškių, Dunėprų, Griaužių, Gudiškių, Kaktinių, Latvelių, Mažutiškių, Medeikių, Migdoliškių, Miniškių, Olšinės, Racinavos, Pagervėlės, Poguriškių, Pelaniškių gyvenamosios vietovės („Medeikių“ kolūkio žemėnaudos ribose).
Nemunėlio Radviliškio apylinkė Nemunėlio Radviliškio gyvenamoji vietovė
 • Nemunėlio Radviliškio apylinkė;
 • Tabokinės apylinkės Antupės, Aspariškių, Beinaro, Benupės, Guožių, Įgaunių, Lemkinės, Ločerių, Morgeniškio, Muoriškių, Rigmantiškių, Rumbų, Padgojų, Padmorgeniškio, Patbekerės, Pučekalnės, Putrinės, Sandariškių, Strautniekų, Sidliškio, Tabokinės, Totorkalnio, Zabiškių gyvenamosios vietovės („Auksinės varpos“ kolūkio žemėnaudos ribose).
Pabiržės apylinkė Pabiržės gyvenamoji vietovė
Papilio apylinkė Papilio gyvenamoji vietovė
Parovėjos apylinkė Parovėjos gyvenamoji vietovė
 • Ageniškio apylinkė;
 • Parovėjos apylinkė, išskyrus Brigiškių, Dvareniškių, Dunėprų, Griaužių, Gudiškių, Kaktinių, Latvelių, Mažutiškių, Medeikių, Migdoliškių, Miniškių, Olšinės, Racinavos, Pagervėlės, Poguriškių, Pelaniškių gyvenamąsias vietoves („Medeikių“ kolūkio žemėnaudos ribose).
Pundurių apylinkė Tamošiūnų gyvenamoji vietovė
 • Pundurių apylinkė;
 • Tabokinės apylinkės Aišporinės, Brukų, Bulvėniškio, Dauguviečių, Deksnių, Gerkių, Jaudzemų, Lejiešių, Kadarų, Kalvanų, Kėželių, Kriauklių, Ruobežių, Rigmantiškių, Panemunės, Pardambių, Salų, Saukų, Smailių, Strelniekų, Upės-Setų, Zeliškių gyvenamosios vietovės (A. Matrosovo vardo kolūkio žemėnaudos ribose).
Smilgių apylinkė Smilgių gyvenamoji vietovė
Sodeliškio apylinkė Sodeliškio gyvenamoji vietovė
Vabalninko apylinkė Vabalninko miestas
 • Čypėnų apylinkė;
 • Strazdžių apylinkė;
 • Jasiuliškių apylinkės Meliūnų, Meliūnėlių, Mockūnų, Jasiuliškių, Deikiškių, Puteliškių, Berniškių, Butniūnų, Daskapio, Dumbliūnų, Severiškių, Šukionių, Dvaržiškių, Padvariečių, Sungailių, Varteliškių gyvenamosios vietovės („Rytų aušros“ ir „Gintaro“ kolūkių žemėnaudos ribose);
 • Meilūnų apylinkės Ilgalaukių, Daikiškių, Lamokų, Lamokėlių, Meilūnų, Smilgiškio, Šalnių, Šilų gyvenamosios vietovės (J. Biliūno vardo kolūkio žemėnaudos ribose).

Šaltinis redaguoti

 1. Priedas prie 1963 metų Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinių. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo leidinys. – Vilnius, 1963-01-12. // Psl. 4–6