Sąrašas:1959 m. Vilkijos rajono gyvenvietės

Vilkijos rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės

1959 metais Vilkijos rajonas buvo suskirstytas į 11 apylinkių. Apylinkės ir jų gyvenvietės 1959 m. vasario 1 d. duomenimis buvo aprašytos suskirstymo žinyno dviejose dalyse – I dalyje pagal administracinę priklausomybę (taip pat nurodant atstumą iki administracinio centro), II dalyje – pagal abėcėlę.[1] Didžioji dauguma gyvenviečių buvo nurodytos kilmininko linksniu, mažuma (daugiausia miesto vietovės) – vardininko.

Miestas Miesto tipo gyvenvietė Apylinkė Centras Atstumas iki rajono centro, km Plotas, km² Ūkiai
Vilkija 0 2,39
Armėniškių apylinkė Armėniškiai 23 42 „Armėnos“ kolūkis, „Žvėrupio“ kolūkis
Batnevos apylinkė Bubiai 8 41 M. Melnikaitės vardo kolūkis, „Nugalėtojo“ kolūkis
Čekiškės apylinkė Čekiškė 14 35 „Pirmūno“ kolūkis, Černiachovskio vardo kolūkis
Daugeliškių apylinkė Valmantiškiai 5 75 „Kelio į komunizmą“ kolūkis, Mičiurino vardo kolūkis, Vilkijos žvėrininkystės tarybinis ūkis
Lebedžių apylinkė Ramonai 12 65 „Aušros“ kolūkis, „Pagirių“ kolūkis
Padauguvos apylinkė Antalkiai 6 48 „Pirmyn“ kolūkis, „Padauguvos“ kolūkis
Panevėžiuko apylinkė Varekoniai 18 92,67 „Stalino keliu“ kolūkis, Panevėžiuko tarybinis ūkis
Pasnietalio apylinkė Pasnietalis 35 62 J. Žemaitės vardo kolūkis, „Mituvos“ kolūkis
Pelučių apylinkė Gystėnai 24 33 „Pergalės“ kolūkis, „Kraujėnų“ kolūkis
Seredžiaus apylinkė Motiškiai 14 43 „Nemuno“ kolūkis, Mičiurino vardo medelynas
Veliuonos apylinkė Veliuona 21 45 P. Cvirkos vardo kolūkis, „Veliuonos“ kolūkis

Miesto vietovės

redaguoti
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Vilkija, m. Vilkijos m. Vilkija
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Armėniškių km. 0 Armėniškių km. Armeniškiai
Burbinės km. 5 Burbinės km. Burbinė
Burbiškių km. 3 Burbiškių km. Burbiškiai (Jurbarkas)
Burliokiškių km. 2 Burliokiškių km. Burliokiškiai
Dainaviškių km. 0,5 Dainaviškių km. Dainaviškiai (Jurbarkas)
Daugėliškių km. 1,5 Daugėliškių km. Daugeliškiai (Jurbarkas)
Išlaštakių km. 5 Išlaštakių km. Išlestakiai
Pašilių km. 4 Pašilių km. Pašiliai (Jurbarkas)
Pavetovos km. 3 Pavetovos km. Pavietava
Šapališkių km. 1 Šapališkių km. Šapališkiai
Viliaudų km. 4 Viliaudų km. Vyliaudai
Vitkūnų km. 4 Vitkūnų km. Vitkūnai (Jurbarkas)
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Batnevos km. 2 Batnevos km. Batniava
Beiniūnų km. 2,5 Beiniūnų km. Beiniūnai
Bružės km. 3 Bružės km. Brūžė
Bubių km. 0 Bubių km. Bubiai (Kaunas)
Dulkių km. 2 Dulkių km. Dulkiai
Ginaitų km. 3 Ginaitų km. Gineitai (Kaunas)
Krėmalos km. 3 Krėmalos km. Kriemala
Kvesų km. 3 Kvesų km. Kvesai
Laigių km. 3 Laigių km. Laigė
Naujienos km. 1 Naujienos km. Naujiena (Kaunas)
Pabėrupės km. 7 Pabėrupės km. Paberupis
Pabiržės km. 5 Pabiržės km. Pabiržė (Kaunas)
Paštuvos km. 3 Paštuvos km. Paštuva
Pavijonės km. 6 Pavijonės km. Pavejuonis
Ručkūnų km. 3,5 Ručkūnų km. Ručkūnai
Rupononių km. 4 Rupononių km. Rupunioniai
Rolyvardžio km. 2 Tolyvardžio km. Tolivardžiai
Virbaliūnų km. 4 Virbaliūnų km. Virbaliūnai
Žebiškių km. 5 Žebiškių km. Žėbiškiai
Žvirgždės km. 1 Žvirgždės km. Žvirgždė (Kaunas)
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Aikščių-Meleikių km. 2 Aikščių-Meleikių km. Eikščiai
Antkalnių km. 2 Antkalnių km. Antkalniai (Kaunas)
Besmerčių km. 3 Besmerčių km. Besmerčiai
Čekiškės m-lis 0 Čekiškės m-lis Čekiškė
Gegužėnų km. 1,5 Gegužėnų km. Gegužėnai
Juškaičių km. 2 Juškaičių km. Juškaičiai (Kaunas)
Kairių km. 3,5 Kairių km. Kairiai (Kaunas)
Kašelkų km. 3 Kašelkų km. Kašelkos
Kilovos km. 1,5 Kilovos km. Kilova
Mikliūnų km. 2,5 Mikliūnų km. Mikliūnai
Miknevos km. 1 Miknevos km. Mikniava
Padubysio km. 5,6 Padubysio km. Padubysys (Čekiškė)
Paprienių km. 3,5 Paprienių km. Paprieniai
Prienų km. 5,5 Prienų km. Prienai (Kaunas)
Purvaičių km. 1,5 Purvaičių km. Purvaičiai (Kaunas)
Radviliškių km. 4 Radviliškių km. Radviliškiai (Kaunas)
Raudonės km. 2,5 Raudonės km. Raudonė (Kaunas)
Šlekėčių km. 2,5 Šlekečių km. Šlekečiai
Taklinavos km. 1 Taklinavos km. Teklinava
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Akuotų km. 1,5 Akuotų km. Akuotai
Aukštakalnio km. 2 Aukštakalnio km. Aukštkalniai (Kaunas)
Aukštuolių km. 5 Aukštuolių km. Aukštuoliai (Kaunas)
Baravų km. 8 Baravų km. Baravai
Bernotiškių km. 3 Bernotiškių km. Bernoriškiai
Božės-Valių km. 6 Božės-Valių km. Boževolė
Buividų km. 3 Buividų km. Buivydai (Kaunas)
Butvilonių km. 4 Butvilonių km. Butviloniai
Daučionių km. 5 Daučionių km. Daučioniai
Daugeliškių km. 4 Daugeliškių km. Daugeliškiai
Dūdų km. 1 Dūdų km. Dūdai (Kaunas)
Gaideliškių km. 6 Gaideliškių km. Gaideliškiai
Gailiūnų km. 2 Gailiūnų km. Gailiūnai (Kaunas)
Gineikių km. 3 Gineikių km. Gineikiai (Kaunas)
Gudravų km. 7 Gudravių km. Gudravis
Jokavų km. 6 Jokavų km. Jokavai
Jotautų km. 5 Jotautų km. Jotautai
Juodmiškių km. 1 Juodmiškių km. Juodmiškis (Kaunas)
Juodžių km. 5 Juodžių km. Juodžiai (Kaunas)
Juozapavos km. 4,5 Juozapavos km. Juozapava (Vilkija)
Juškevičių km. 4 Juškevičių km. Juškevičiai
Kruvandų km. 7 Kruvandų km. Krūvandai
Lauksvidų km. 2 Lauksvidų km. Lauksvydai
Lazdonių km. 5 Lazdonių km. Lazduoniai
Liepdvarių km. 3 Liepdvarių km. Liepdvarys
Mockūniškių km. 12 Mockūniškių km. Mockūniškiai
Pabalių km. 3 Pabalių km. Pabaliai (Kaunas)
Padubysio km. 14 Padubysio km. Padubysys (Vilkija)
Paprūdžių km. 5 Paprūdžių km. Paprūdžiai (Kaunas)
Partikų km. 5,5 Partikų km. Partikai
Pašilių km. 5 Pašilių km. Pašiliai (Kaunas)
Polozdonių km. 8 Polozdonių km. Palazduonys
Purviškių km. 5 Purviškių km. Purviškiai
Putrežių km. 6 Putrežių km. Pūtrežiai
Ringuvės km. 2,5 Ringuvės km. Ringovė
Ručkonių km. 1,5 Ručkonių km. Ručkoniai
Rusteikių km. 1,5 Rusteikių km. Rusteikiai
Saulėtekio km. 1 Saulėtekio km. Saulėtekiai
Skrebenų km. 6 Skrebenų km. Skrebenai
Stanislavos km. 4 Stanislavos km. Stanislava (Kaunas)
Šulių km. 10 Šulių km. Šoliai (Kaunas)
Užbalių km. 4 Užbalių km. Užbaliai (Kaunas)
Vaitkūnų km. 2,5 Vaitkūnų km. Vaitkūnai (Kaunas)
Valmantiškių km. 0 Valmantiškių km. Valmantiškiai
Vilkijos km. 2 Vilkijos km. Vilkija (kaimas)
Vyžiausių km. 6 Vyžiausių km. Vyžiausiai
Zauniškių km. 0,5 Zauniškių km. Zauniškiai
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Antanavos km. 3 Antanavos km. Antanava (Kaunas)
Deksnių vk. 2 Deksnių vk. Deksniai (Vilkija)
Dokelių km. 0,5 Dokelių km. Dokeliai
Dokių km. 2 Dokių km. Dokiai
Gaigalų km. 2 Gaigalių km. Gaigalai (Kaunas)
Girninkų km. 4 Girninkų km. Girninkai (Čekiškė)
Julijonavos km. 3 Julijonavos km. Julijonava
Karalgirio km. 5 Karalgirio km. Karalgiris (Čekiškė)
Lauksvidiškių km. 2 Lauksvidiškių km. Lauksvydiškiai
Lebedžių km. 1,5 Lebedžių km. Lebedžiai (Kaunas)
Lindikų km. 4 Lindikų km. Lindikai (Kaunas)
Lipitiškių km. 5 Lipikiškių km. Lipikiškiai
Liučiūnų km. 1,5 Liučiūnų km. Liučiūnai
Matiešių km. 1,5 Matiešių km. Matiešiai
Miškalaukio km. 3 Miškalaukio km. Miškalaukis
Naujininkų km. 2 Naujininkų km. Naujininkai (Čekiškė)
Pagirių km. 4 Pagirių km. Pagiriai (Čekiškė)
Pastriūnės vk. 5 Pastriūnės vk. Pastriūnys
Ramonų km. 0 Ramonų km. Ramonai (Kaunas)
Severinavos km. 4 Severinavos km. Severinava
Uždulinskio km. 2 Uždulinskio km. Uždulinskiai
Zubieliškių km. 1,5 Zubieliškių km. Zubieliškiai
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Adomkiškių km. 5 Adomkiškių km. Adomkiškiai
Antalkių km. 0 Antalkių km. Antalkiai
Daugužių km. 6 Daugužių km. Daugužiai
Grigalaukių km. 5 Grigalaukių km. Grigalaukiai
Gudėnų km. 4 Gudėnų km. Godėnai (Raudondvaris)
Jagminiškių km. 4 Jagminiškių km. Jagminiškiai
Jaučakių km. 3 Jaučakių km. Jaučakiai
Lygainių km. 4 Lygainių km. Lygainiai (Kaunas)
Naujatriobių km. 10 Naujatriobių km. Naujatriobiai
Pabiržių km. 3 Pabiržių km. Pabiržiai (Kaunas)
Padauguvėlės km. 5 Padauguvėlės km. Padauguvėlė
Padauguvos km. 4 Padauguvos km. Padauguva
Raubatonių km. 8 Raubatonių km. Raubatoniai
Vilkijos km. 5 Vilkijos km. Vilkija (kaimas)
Žėbiškėlių km. 8 Žėbiškėlių km. Žėbiškėliai
Žėbiškių km. 5 Žėbiškių km. Žėbiškiai (Vilkija)
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Algupio km. 4 Algupio km. Algupys (Kaunas)
Eglinų km. 5 Eglinų km. Eglynai (Kaunas)
Gaižuvėlės-Pastrūnės km. 3,5 Gaižuvėlės-Pastrūnės km. Gaižuvėlė
Janogrodo km. 12 Janogrodo km. Janogrodas
Kaniukų km. 2 Kaniukų km. Kaniūkai (Babtai)
Karalgirio km. 7 Karalgirio km. Karalgiris (Babtai)
Krivėnų km. 3 Krivėnų km. Krivėnai
Lazdinės km. 9 Lazdinės km. Lazdynė (Kaunas)
Mažosios Gaižuvėlės km. 7 Mažosios Gaižuvėlės km. Mažoji Gaižuvėlė
Naujatriobių km. 9,5 Naujatriobių km. Naujatriobiai (Babtai)
Panevėžiuko km. 4 Panevėžiuko km. Panevėžiukas
Pavejonės km. 9 Pavejonės km. Pavejuonis
Pepalių km. 3 Pepalių km. Piepaliai
Puidinės km. 10 Puidinės km. Naujasodžiai (Kaunas)
Varekonių km. 0 Varekonių km. Vareikoniai
Vikūnų km. 10 Vikūnų km. Vikūnai
Vošiškių km. 6 Vošiškių km. Vosiškiai
Zatišiaus km. 2 Zatišiaus km. Zacišius
Žemaitkiemio km. 4,5 Žemaitkiemio km. Žemaitkiemis (Babtai)
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Birbilų km. 0,5 Birbilų km. Birbilai
Dubinskų km. 0,5 Dubinskų km. Dubinskiai
Džiaugių km. 2,5 Džiaugių km. Džiaugiai
Gausantiškio km. 5,5 Gausantiškio km. Gausantiškiai
Kelmickų km. 4 Kelmickų km. Kelmickai
Klapatinės km. 2 Klapatinės km. Klapatinė
Minelgų km. 3 Minelgų km. Minelgai
Paegliuonio km. 4 Paegliuonio km. Paagliuonys
Pasnietalio km. 0 Pasnietalio km. Pasnietalys
Staliorių km. 1 Staliorių km. Stalioriai (Jurbarkas)
Tamošių km. 3,5 Tamošių km. Tamošiai
Vaičiuškų km. 0,3 Vaičiuškų km. Vaičiuškai
Zubrickų km. 4 Zubrickų km. Zubrickai
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Adomaitiškio km. 3 Adomaitiškių km. Adomaitiškė
Aukštrakio km. 3 Aukštrakio km. Aukštrakis
Bereiviškių km. 4 Bereiviškių km. Bereiviškiai
Gystėnų km. 0 Gystėnų km. Gystėnai
Graužėnų km. 3 Graužėnų km. Graužėnai
Ivoniškių km. 1 Ivoniškių km. Ivoniškiai
Kabučių km. 1 Kabučių km. Kabučiai
Naujokų km. 3 Naujokų km. Naujokai
Parevių km. 5 Parevių km. Pareviai
Pelučių km. 1 Pelučių km. Pelučiai
Pelutėlių km. 3,5 Pelutėlių km. Pelutėliai
Šilaitiškių km. 4 Šilaitiškių km. Šilaitynė
Terespolio km. 2 Terespolio km. Terespolis (Jurbarkas)
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Aukštrakio km. 9 Aukštrakio km. Aukštrakis
Belvederio km. 1,5 Belvederio km. Belvederis
Domantų km. 0,5 Domantų km. Domantai (Jurbarkas)
Eimučių km. 1 Eimučių km. Eimučiai (Jurbarkas)
Girkų km. 6,5 Girkų km. Girkai
Godvaišių km. 7 Godvaišų km. Gadvaišai
Grivančių km. 1 Grivančių km. Grivančiai
Klausučių km. 3 Klausučių km. Klausučiai (Jurbarkas)
Mirončikų km. 1 Mirončikų km. Merontiškiai
Motiškių km. 0 Motiškių km. Motiškiai
Naciūnų km. 8 Naciūnų km. Naciūnai (Jurbarkas)
Nasiūnų km. [a] Naciūnai (Jurbarkas)
Padubysio km. 3,5 Padubysio km. Padubysys I
Papartynų km. 2 Papartynų km. Papartynai (Jurbarkas)
Peštvėnų km. 0,5 Peštvėnų km. Pieštvėnai
Pikčiūnų km. 4 Pikčiūnų km. Pikčiūnai (Jurbarkas)
Ramovės km. 1 Ramovės km. Ramovė (Jurbarkas)
Rukšionių km. 6,5 Rukšionių km. Rukšioniai
Rustekonių km. 3 Rustekonių km. Rūstekoniai
Seredžiaus m-lis 0,5 Seredžiaus m-lis Seredžius
Spruktų km. 7,5 Spruktų km. Spruktai (Jurbarkas)
Staciūnų km. 3,5 Staciūnų km. Staciūnai
Šilaitynės km. 10 Šilaitynės km. Šilaitynė
Vambalių km. 4 Vambalių km. Vambaliai
Zabranų km. 0,5 Zabranų km. Zabranas
Žemaitaičių km. 7,5 Žemaitaičių km. Žemaitaičiai
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Antkalnės km. 3 Antkalnės km. Antkalnė
Gervėnų km. 5 Gervėnų km. Gervėnai (Jurbarkas)
Goniūnų km. 7,5 Goniūnų km. Goniūnai
Kalvių km. 7 Kalvių km. Kalviai (Jurbarkas)
Klangių km. 6 Klangių km. Klangiai
Pakalniškių km. 2 Pakalniškių km. Pakalniškiai (Jurbarkas)
Papiškių km. 6,5 Papiškių km. Papiškiai (Jurbarkas)
Rukšionių km. 6 Rukšionių km. Rukšioniai
Veliuonos m-lis 0 Veliuonos m-lis Veliuona
Žibintų km. 4 Žibintų km. Žibintai

Išnašos

redaguoti
  1. 827 psl. tikriausiai dubliuotas Naciūnų km.

Šaltiniai

redaguoti
  1. Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas 1959 m. vasario 1 dienai. – Vilnius, Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1959. // psl. 567