Sąrašas:1959 m. Varėnos rajono gyvenvietės

Varėnos rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės
1959 m. gyventojų surašymas
1963 m. adm. reforma
1970 m. gyventojų surašymas
1972 m. apylinkės ir gyvenvietės
1976 m. apylinkės ir gyvenvietės
1979 m. gyventojų surašymas
1987 m. apylinkės ir gyvenvietės
1989 m. gyventojų surašymas

1959 metais Varėnos rajonas buvo suskirstytas į 15 apylinkių. Apylinkės ir jų gyvenvietės 1959 m. vasario 1 d. duomenimis buvo aprašytos suskirstymo žinyno dviejose dalyse – I dalyje pagal administracinę priklausomybę (taip pat nurodant atstumą iki administracinio centro), II dalyje – pagal abėcėlę.[1] Didžioji dauguma gyvenviečių buvo nurodytos kilmininko linksniu, mažuma (daugiausia miesto vietovės) – vardininko.

Miestas Miesto tipo gyvenvietė Apylinkė Centras Atstumas iki rajono centro, km Plotas, km² Ūkiai
Varėna 0 1,61
Barčių apylinkė Barčiai 9 116 „Raudonosios Vėliavos“ kolūkis
Dubičių apylinkė Dubičiai 31 155 „Pergalės“ kolūkis
Jokėnų apylinkė Norvydiškės 21 98 „Šviesos“ kolūkis, „Naujo gyvenimo“ kolūkis
Kabelių apylinkė Kabeliai I 36 128 Druskininkų tarybinio ūkio Kabelių skyrius
Kaniavos apylinkė Slučajus 20 116 „Kibirkšties“ kolūkis, „Aušros“ kolūkis, „Kelio į šviesą“ kolūkis
Marcinkonių apylinkė Marcinkonys 20 175
Masališkių apylinkė Masališkės 36 55 „Pažangos“ kolūkis, „Vienybės“ kolūkis, „Gudakiemio“ kolūkis
Matuizų apylinkė Matuizai 12 102 J. Janonio vardo kolūkis, „Spalio“ kolūkis
Merkinės apylinkė Merkinė 32 112 „Pirmūno“ kolūkis
Nedzingės apylinkė Nedzingė 22 109 „Žalgirio“ kolūkis, „Pergalės“ kolūkis, „Lygumos“ kolūkis
Perlojos apylinkė Perloja 14 159 „Naujo kelio“ kolūkis, „Gegužės Pirmosios“ kolūkis
Ratnyčios apylinkė Ratnyčia 60 125 Druskininkų tarybinio ūkio Neravų ir Švendubrės skyriai
Rodukos apylinkė Roduka 38 195 „Dzūkijos“ tarybinis ūkis
Varėnos apylinkė Varėna 0 207,78 P. Cvirkos vardo kolūkis
Vydenių apylinkė Vydeniai 13 62 Mičiurino vardo kolūkis, „Už taiką“ kolūkis

Miesto vietovės redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Varėna, m. Varėnos m. Varėna
Varėnos gelež. st. Varėnos GS

Barčių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Barčių km. 0 Barčių km. Barčiai (Varėna)
Cibonių km. 5 Cibonių km. Cibonys
Čepelūnų km. 4 Čepelūnų km. Čepelūnai
Dainavos km. 7 Dainavos km. Dainava (Varėna)
Juočių km. 5 Juočių km. Juočiai (Varėna)
Milvydos km. 9 Milvydos km. Milvyda
Palkobalio km. 7 Palkobalio km. Palkabalis
Pavainikių km. 3 Pavainikių km. Pavainikės
Ramonų vk. 2 Ramonų vk. Ramonai (Varėna)
Ulbinų km. 3 Ulbinų km. Ulbinai

Dubičių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Bolbotų vk. 8 Bolbotų vk. Balbutai
Dubičių km. 1 [a] Dubičių km. Dubičiai
Gribašų km. 2 Gribašų km. Gribaša
Kajučių vk. 3 Kajučių vk. Kajutis (Varėna)
Kalvių vk. 5 Kalvių vk. Kalviai (Varėna)
Karaviškių vk. 3 Karaviškių vk. Karaviškės
Krokšlio-Šumo km. 7 Krokšlio-Šumo km. Krokšlys
Lynažerio km. 11 Lynažerio km. Lynežeris
Mantotų km. 1 Mantotų km. Mantotai
Margių km. 3 Margių km. Margiai (Varėna)
Matilių-Katros km. 15 Matilių Katros km. Katra (Varėna)
Paramėlių km. 10 Paramėlių km. Paramėlis
Podubiečių km. 2,5 Podubiečių km. Podubičiai
Rokų km. 7 Rokų km. Rakai
Stojų km. 4 Stojų km. Stojai
Šilinių km. 2 Šilinių km. Šiliniai (Varėna)
Šilų vk. 3 Šulų vk. Šulai (Varėna)

Jokėnų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Akmens km. 6 Akmens km. Akmuo (Varėna)
Aukštakalinių km. 5 Aukštakalinių km. Aukštakalnis (Varėna)
Bartelių km. 5,5 Bartelių km. Barteliai (Varėna)
Biekšių km. 7,5 Biekšių km. Biekšios
Jokėnų km. 4 Jokėnų km. Jakėnai (Varėna)
Korpiškių km. 4 Korpiškių km. Karpiškės (Varėna)
Kuklių km. 4 Kuklių km. Kukliai (Varėna)
Laukiapušio km. 2 Laukiapušio km. Laukiapušis
Maskaukos km. 8 Maskaukos km. Maskauka
Miletonių km. 5,5 Miletonių km. Miletonys
Miliūniškių vk. 4 Miliūniškių vk. Miliūniškės
Norvydiškių km. 0 Norvydiškių km. Norvydiškės
Paakmenės km. 6 Paakmenės km. Paakmenė
Pabeznikių km. 7 Pabeznikių km. Pabezninkai
Pajuodzikių vk. 1 Pajuodzikių vk. Pajuodzikės (viensėdis)
Pamerkio km. 8,5 Pamerkio km. Pamerkiai
Paručių km. 6 Paručių km. Paručiai
Puodžių km. 1,5 Puodžių km. Puodžiai
Salų km. 1,5 Salų km. Salos (Varėna)
Strielčiškių km. 3 Strielčiškių km. Strielčiškės
Vazgirdonių km. 7 Vazgirdonių km. Vazgirdonys
Zakorių km. 2,5 Zakorių km. Zakoriai
Žarkauskų km. 9 Žarkausų km. Žarkauskai
Žilinėlių km. 3 Žilinėlių km. Žilinėliai

Kabelių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Darzinėlių km. 2 Darzinėlių km. Daržinėlės
Dubo km. 6 Dubo km. Dubas (Varėna)
Kabelių I km. 0 Kabelių I km. Kabeliai
Kabelių II km. 1 Kabelių II km. Ašašninkai
Musteikos km. 6 Musteikos km. Musteika
Pagarendos km. 18 Pagarendos km. Pogarenda
Piesčių km. 5 Piesčių km. Piesčiai
Sanavės km. 4 Sanavės km. Senovė (Varėna)
Šklėrių km. 5 Šklėrių km. Šklėriai (Varėna)

Kaniavos apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Bagočių vk. 0,5 Bagočių vk. Bagočiai
Būdų km. 6 Būdų km. Būdos (Varėna)
Dalinos km. 3,5 Dalinos km. Dalina
Daržininkų km. 2 Daržininkų km. Daržininkai (Kaniava)
Drucminų km. 3,5 Drucminų km. Drucminai
Grišoniškių vk. 4 Grišoniškių vk. Grišoniškės
Jasauskų km. 1 Jasauskų km. Jasauskai
Kaniaukos vk. 2 Kaniaukos vk. Kaniavėlė
Kaniavos vk. 3 Kaniavos vk. Kaniava
Kaniūkų vk. 1 Kaniūkų vk. Kaniūkai I
Kašėtų km. 11 Kašėtų km. Kašėtos (Kaniava)
Kaziukonių km. 2 Kaziukonių km. Kaziukonys
Krūklių vk. 3 Kriūklių vk. Krukliai
Mikalčiūnų vk. 1 Mikalčiūnų vk. Mikalčiūnai
Molinės km. 4 Molinės km. Molinė (Varėna)
Nožkūnų vk. 6 Nožkūnų vk. Noškūnai
Paąžuolės vk. 5 Paąžuolės vk. Paąžuolė
Pakaniavio vk. 5 Pakanevio vk. Pakaniavys
Pakuliškių vk. 5 Pakuliškių vk. Pakuliškės
Panočių vk. 0,5 Panočių vk. Panočiai
Pauosupės km. 12 Pauosupės km. Pauosupė
Praudos vk. 2 Praudos vk. Prauda
Rudnios km. 7 Rudnios km. Rudnia (Kaniava)
Slučajaus vk. 0 Slučajaus vk. Slučajus
Stoniūnų vk. 4,5 Stoniūnų vk. Stoniūnai (Varėna)
Ūtos km. 5,5 Ūtos km. Ūta (Kaniava)

Marcinkonių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Darželių km. 6 Darželių km. Darželiai (Varėna)
Grybaulios km. 6 Grybaulios km. Grybaulia
Kapiniškių km. 9 Kapiniškių km. Kapiniškiai
Marcinkonių gst. Marcinkonių GS
Marcinkonių km. 0 Marcinkonių km. Marcinkonys
Margionių km. 10 Margionių km. Margionys

Masališkių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Gelovinės km. 6 Gelovinės km. Gelovinė
Gudakiemio km. 3 Gudakiemio km. Gudakiemis
Gudaraisčio km. 6 Gudaraisčio km. Gudaraistis
Ilgininkų km. 7 Ilgininkų km. Ilgininkai
Kampų km. 9 Kampų km. Kampai (Varėna)
Kuciūnų km. 3 Kuciūnų km. Kučiūnai (Varėna)
Kurmiškių km. 3 Kurmiškių km. Kurmiškė (Varėna)
Lemkaraisčio km. 6 Lemkaraisčio km. Lemkaraistis
Margų km. 7 Margų km. Margai (Varėna)
Masališkių km. 0 Masališkių km. Masališkės
Montvilų km. 3 Montvilų km. Mantvilai
Navasadų km. 8 Navasadų km. Navasodai (Varėna)
Pagronyčio km. 6 Pagronyčio km. Pagronyčys
Parudnių km. 2 Parudnių km. Parudnia
Pogilšio km. 3 Pogilšio km. Pagilšys

Matuizų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Beržupio vk. 4 Beržupio vk. Beržupis (Varėna)
Burneikų vk. 6 Burneikų vk. Burneikos
Giraitės km. 2 Giraitės km. Giraitė (Matuizos)
Jurgiškių km. 3 Jurgiškių km. Jurgiškės
Leikonių vk. 5 Leikonių vk. Likonys
Marijanavos vk. 4,5 Marijanavos vk. Marijanavas (Varėna)
Matuizų gelež. st. Matuizų GS
Matuizų km. 0 Matuizų km. Matuizos
Molių km. 3,5 Molių km. Moliai (Varėna)
Pabaronės vk. 3,5 Pabaronės vk. Pabaronė
Papiškių vk. 4 Papiškių vk. Papiškės (Matuizos)
Pazgrindos km. 9 Pazgrindos km. Pasgrinda
Semaškų vk. 4 Semaškų vk. Semoškos
Smalninkų vk. 5 Smalninkų vk. Smalninkai (Varėna)
Šarkiškių km. 0,5 Šarkiškių km. Šarkiškės (Varėna)
Voriškių vk. 3 Voriškių vk. Voriškės
Žagarių vk. 8 Žagarių vk. Žagariai (Varėna)

Merkinės apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Apsingių km. 8 Apsingių km. Apsingė
Bingelių km. 4 Bingelių km. Bingeliai
Dzilginių vk. 9 Dzilingių vk. Dilginė (Varėna)
Kačingių km. 2 Kačingių km. Kačingė
Kaminciškių km. 2,5 Kaminciškių km. Kamintiškės
Kasčiūnų km. 6 Kasčiūnų km. Kasčiūnai
Lankininkų km. 6 Lankininkų km. Lankininkai (Varėna)
Maksimonių km. 3 Maksimonių km. Maksimonys (Varėna)
Mardasavo km. 10 Mardasavo km. Mardasavas (Merkinė)
Merkinės m-lis 0 Merkinės m-lis Merkinė
Netiesų km. 6 Netiesų km. Netiesos
Pelekiškių km. 3 Pelekiškių km. Pelekiškė
Purplių km. 13 Purplių km. Purpliai (Varėna)
Puvočių II km. 8 Puvočių II km. Puvočiai (Merkinė)
Rudnios km. 7 Rudnios km. Rudnia (Merkinė)
Samūniškių km. 4 Samūniškių km. Samūniškės
Subartonių km. 5 Subartonių km. Subartonys
Vaiciškių vk. 2 Vaiciškių vk. Vaičiškė
Zakavolių km. 1 Zakavolių km. Zakavoliai

Nedzingės apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Burokaraisčio km. 3 Burokaraisčio km. Burokaraistis
Burokaraistėlės km. 5 Burokaraistėlės km. Burokaraistėlė
Dakučkos km. 4 Dakučkos km. Dakučka
Dubaklonio km. 3,5 Dubaklonio km. Dubaklonis I
Giraitės km. 4,5 Giraitės km. Giraitė (Merkinė)
Kaibučių km. 8 Kaibučių km. Kaibūčiai
Karužų km. 2 Karužų km. Karužai (Varėna)
Kucakiemio km. 2,5 Kucakiemio km. Kucakiemis
Laukininkėlių km. 6 Laukininkėlių km. Laukininkėliai
Laukininkų km. 7,5 Laukininkų km. Laukininkai (Varėna)
Mikniūnų km. 3,5 Mikniūnų km. Mikniūnai (Varėna)
Milioniškių km. 8 Milioniškių km. Milioniškės
Nedzingės km. 0 Nedzingės km. Nedzingė
Panedzingio km. 1 Panedzingio km. Panedingys
Pilvingio km. 3,5 Pilvingio km. Pilvingiai
Sapiegiškio km. 1,5 Sapiegiškio km. Sapiegiškė
Sukarenkos km. 3 Sukarepkos km. Sukarepka
Vadėnų km. 2 Vadėnų km. Vadėnai
Valakėlių km. 5 Valakėlių km. Valakėliai (Varėna)
Vartavalakio km. 3,5 Vartavalakio km. Vartavalakis

Perlojos apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Arčiūnų km. 11 Arčiūnų km. Arčiūnai (Varėna)
Beniūnų km. 9 Beniūnų km. Biniūnai I
Dabravolės km. 6,5 Dabravolės km. Pagirės
Dvarčių km. 6 Dvarčių km. Dvarčiai (Varėna)
Kazimieravo km. 8 Kazimieravo km. Kazimieravas (Varėna)
Laičių km. 8 Laičių km. Laičiai (Varėna)
Lavyso km. 4 Lavyso km. Lavysas (Varėna)
Mančiagirės km. 9 Mančiagirės km. Mančiagirė
Milioniškės km. 4 Milioniškės km. Milioniškė
Pakaršio km. 9,5 Pakaršio km. Pakaršys
Paulių km. 6 Paulių km. Paūliai
Perlojos km. 0 Perlojos km. Perloja
Tolkūnų km. 7 Tolkūnų km. Tolkūnai (Varėna)
Trakiškių km. 7 Trakiškių km. Trakiškiai (Varėna)
Zervynų km. 12 Zervynų km. Zervynos
Žiūrų km. 7 Žiūrų km. Žiūrai (Varėna)

Ratnyčios apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Cimakavo km. 15 Cimakovo km. Timakavas
Gruto km. 6 Gruto km. Grūtas
Jaskonių vk. 3 Jaskonių vk. Jaskonys
Kermušijos km. 6 Kermušijos km. Kermušija
Latežerio km. 5 Latežerio km. Latežeris (Druskininkai)
Mašnyčios km. 8 Mašnyčios km. Mašnyčios
Melnyčėlės vk. 2 Melnyčėlės vk. Kalviškės (Druskininkai)
Naujasodžio km. 2 Naujasodžio km. Naujasodė (Druskininkai)
Naravų vk. 3 Neravų vk. Neravai
Randamonių vk. 12 Randamonių vk. Randamonys
Ratnyčios km. 0 Ratnyčios km. Ratnyčia
Švendubrės km. 6 Švendubrės km. Švendubrė
Viecūnų vk. 8 Viecūnų vk. Viečiūnai
Žiogelių km. 10 Žiogelių km. Žiogeliai (Druskininkai)

Rodukos apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Bižų km. 13 Bizų km. Bižai
Česukų km. 6 Česukų km. Česukai
Dubininkų km. 4 Dubininkų km. Dubininkas
Jablanavo I km. 5 Jablanavo I km. Jablanavas
Jablanavo II km. 3 Jablanavo II km. Jablanavas II
Kašėtų km. 7 Kašėtų km. Kašėtos (Marcinkonys)
Kliūčių km. 6 Kliūčių km. Kliūčiai (Varėna)
Krušavo km. 6 Krušavo km. Krušonys
Maksimų km. 6 Maksimų km. Maksimai
Mardasavo km. 8 Mardasavo km. Mardasavas (Marcinkonys)
Norulių km. 2 Norulių km. Noruliai
Pašilingės km. 5 Pašilingės km. Pašilingė
Puvočių km. 5 Puvočių km. Puvočiai
Rodukos km. 0 Rodukos km. Roduka
Rudnios km. 7 Rudnios km. Rudnia (Marcinkonys)
Šunupio km. 9 Šunupio km. Šunupis
Trasnykų km. 1 Trasnykų km. Trasninkas
Ulickos km. 8 Ulickos km. Utieka
Viršurodukio km. 6 Viršurodukio km. Viršurodukis

Varėnos apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Antakalnio km. 0,5 Antakalnio km. Antakalnis (Varėna)
Druckūnų km. 8 Druckūnų km. Druckūnai
Ežerėkų km. 5 Ežerėkų km. Ežeriekai
Girežerio km. 3 Giražerio km. Girežeris
Gluko km. 4 Gluko km. Glūkas
Gojaus km. 9 Gojaus km. Gojus (Varėna)
Martinavos km. 8 Martinavos km. Martinava (Varėna)
Mergažerio km. 5 Mergažerio km. Mergežeris (Varėna)
Mitraukos km. 1 Mitraukos km. Mitriškės
Moliadugnio km. 3 Moliadugnio km. Moliadugnis
Naujaūlyčio km. 1 Naujaūlyčio km. Naujaūlyčis (Varėna)
Pavardaunio km. 7 Pavardaunio km. Pavardaunys
Salovartės km. 4 Salovaitės km. Salovartė
Užumelnyčio km. 1 Užumelnyčio km. Užumelnyčis

Vydenių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Aladaukos km. 4,5 Aladaukos km. Aladauka
Aladiškių km. 7 Aladiškių km. Aladiškės
Dzipiškių vk. 6 Dzipiškių vk. Dipiškės
Gojaus km. 1,5 Gojaus km. Gojus (Vydeniai)
Gumbuškių km. 7 Gumbuškių km. Gumbiškės (Varėna)
Kalėdonių km. 2 Kalėdonių km. Kalėdonys
Kamaraučiškių km. 4 Kamaraučiškių km. Kamaraučiškės
Kamorūnų km. 2,5 Kamorūnų km. Kamorūnai (Varėna)
Kijučių km. 4 Kijučių km. Kijučiai
Kijutiškių km. 5 Kijutiškių km. Kijutiškės
Krivilių km. 4 Krivilių km. Kriviliai
Melekonių km. 6 Melekonių km. Melekonys (Varėna)
Meškaduonių km. 4 Meškadonių km. Meškadonys
Papiškių km. 8,5 Papiškių km. Papiškės (Vydeniai)
Pikiškių km. 7 Pikiškių km. Pikiškės
Puišių km. 8,5 Puišių km. Puišys (Varėna)
Ramankos km. 3 Ramankos km. Ramoniškiai (Varėna)
Razumnos km. 6 Razumnos km. Razumna
Ryliškių km. 1,5 Ryliškių km. Riliškiai
Senkonių km. 4 Senkonių km. Senkonys (Varėna)
Striežiūnų km. 9 Strižiūnų km. Strėžiūnai
Vydenių km. 0 Vydenių km. Vydeniai
Žukonių vk. 5 Žukonių vk. Žukonys (Varėna)

Išnašos redaguoti

  1. Atstumas iki apylinkės centro turėtų būti 0, kadangi būtent ši gyvenvietė ir yra apylinkės centras

Šaltiniai redaguoti

  1. Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas 1959 m. vasario 1 dienai. – Vilnius, Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1959. // psl. 533