Sąrašas:1959 m. Troškūnų rajono gyvenvietės

Troškūnų rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės

1959 metais Troškūnų rajonas buvo suskirstytas į 13 apylinkių. Apylinkės ir jų gyvenvietės 1959 m. vasario 1 d. duomenimis buvo aprašytos suskirstymo žinyno dviejose dalyse – I dalyje pagal administracinę priklausomybę (taip pat nurodant atstumą iki administracinio centro), II dalyje – pagal abėcėlę.[1] Didžioji dauguma gyvenviečių buvo nurodytos kilmininko linksniu, mažuma (daugiausia miesto vietovės) – vardininko.

Miestas Miesto tipo gyvenvietė Apylinkė Centras Atstumas iki rajono centro, km Plotas, km² Ūkiai
Troškūnai 0 2,12
Akmenos apylinkė Akmena 12,5 41,7 „Kalnapilio“ kolūkis
Latavėnų apylinkė Latavėnai 6,5 35,34 „Aukštakalnio“ kolūkis
Levaniškių apylinkė Levaniškiai 15 39,75 „Levaniškių“ kolūkis
Mažionių apylinkė Rudžionys 7 37,58 „Pažangos“ kolūkis
Nausodės apylinkė Kirmėliai 16 33,58 J. Žemaitės vardo kolūkis
Raguvėlės apylinkė Raguvėlė 18 60,1 „Pirmūno“ kolūkis, Troškūnų tarybinio ūkio Raguvėlės, Petkūnų ir Rūkiškio skyriai
Raguvos apylinkė Raguva 20 57,95 „Raguvos“ kolūkis, „Pergalės“ kolūkis
Surdegio apylinkė Surdegis 10,5 47 „Aušros“ kolūkis, „Spindulio“ kolūkis
Traupio apylinkė Traupis 12 41,89 „Traupio švyturio“ kolūkis, „Nevėžio“ kolūkis
Vaidlonių apylinkė Vaidlonys 1 56,34 K. Štaro vardo kolūkis
Vašuokėnų apylinkė Vašuokėnai 6,5 41,87 „Gegužės Pirmosios“ kolūkis
Viešintų apylinkė Viešintos 18 79,1 „Gimtosios žemės“ kolūkis, „Draugystės“ kolūkis
Žviliūnų apylinkė Mickapetris 14 30,77 Mičiurino vardo kolūkis

Miesto vietovės redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Troškūnai, m. Troškūnų m. Troškūnai
Troškūnų gelež. st. Troškūnų GS

Akmenos apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Akmenos km. 0 Akmenos km. Akmena (Anykščiai)
Čiunkių km. 3 Čiunkių km. Čiunkiai
Didžiuliškių km. 1,5 Didžiuliškių km. Didžiuliškiai
Gyvatynės km. 15 Gyvatynės km. Gyvatynė (Andrioniškis)
Griežionėlių vk. 1,5 Griežionėlių vk. Griežionėlės
Griežioniškio vk. 2,5 Griežioniškio vk. Griežioniškiai
Griežionių km. 3 Griežionių km. Griežionys (Anykščiai)
Grigiškių vk. 1 Grigiškių vk. Grigiškiai (Anykščiai)
Juodžgalio km. 2 Juodžgalio km. Juodžgalys
Mindrupio vk. 2,5 Mindrupio vk. Mendrupys
Padvarninkų km. 1,5 Padvarninkų km. Padvarninkai (Andrioniškis)
Plotų vk. 2 Plotų vk. Plotai II
Sedeikių km. 6 Sedeikių km. Sedeikiai
Šlyninės vk. 1 Šlyninės vk. Šlynynė (Viešintos)
Valečkų km. 0,5 Valečkų km. Valečkai
Virsnio vk. 2,5 Virsnio vk. Virsnys (Andrioniškis)
Zebelynės km. 2 Zebelynės km. Zabelynė

Latavėnų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Briedynės vk. 3 Briedynės vk. Briedinė (Anykščiai)
Daugeliškių km. 2 Daugeliškių km. Daugėliškiai (Anykščiai)
Didžiuliškių vk. 4 Didžiuliškių vk. Didžiuliškiai (Troškūnai)
Gaidžiupio vk. 5 Gaidžiupio vk. Gaidžiupys
Gailiutiškio vk. 3 Gailiutiškio vk. Gailiutiškis
Gečionių km. 4 Gečionių km. Gečionys (Troškūnai)
Gerkiškių vk. 1,5 Gerkiškių vk. Gerkiškiai (Anykščiai)
Grumbinų km. 4 Grumbinų km. Grumbinai (Anykščiai)
Justinavos vk. 3 Justinavos vk. Justinava (Anykščiai)
Karčių vk. 4 Karčių vk. Karčiai (Latavėnai)
Kiaušgalio km. 3 Kiaušagalio km. Kiaušagalys
Kildonių km. 3 Kildonių km. Kildonys
Latavėnų km. 0 Latavėnų km. Latavėnai
Lydžių km. 1 Lydžių km. Lydžiai
Margavonių km. 3 Margavonių km. Margavonės (Anykščiai)
Mažionių vk. 4 Mažionių vk. Mažionys (Latavėnai)
Mediniškių km. 5 Mediniškių km. Mediniškiai (Troškūnai)
Motiejūnų km. 3 Motiejūnų km. Motiejūnai (Anykščiai)
Penagalio km. 1 Penagalio km. Pienagalys
Samanų km. 3 Samanų km. Samanai
Žiedonių km. 6 Žiedonių km. Žiedoniai

Levaniškių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Alūkėnų km. 5 Alūkėnų km. Alukėnai
Benediktavos vk. 2 Benediktavos vk. Benediktava (Anykščiai)
Janapolio km. 0,5 Janapolio km. Janapolis (Traupis)
Komisaravos km. 2 Komisaravos km. Kamisarava
Levaniškių km. 0 Levaniškių km. Levaniškiai (Anykščiai)
Mociūnų km. 3 Maciūnų km. Maciūnai (Anykščiai)
Naujųjų Levaniškių km. 1 Naujųjų Levaniškių km. Naujieji Levaniškiai
Pageldonių km. 3 Pageldonių km. Pageldonis
Pailgamiškio km. 7 Pailgamiškio km. Pailgamiškis
Piliakalnio km. 3 Piliakalnio km. Piliakalnis (Traupis)
Surviliškio km. 6 Surviliškio km. Surviliškis (Traupis)
Šapių km. 4 Šapių km. Šapis
Ustronių vk. 2,5 Ustronių vk. Ustronė (Traupis)
Užuraisčių km. 4 Užuraisčių km. Užuraisčiai (Anykščiai)
Žirlių km. 2 Žirlių km. Žiurliai

Mažionių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Baraišėlių vk. 1,5 Bareišėlių km. Bareišėliai
Baraišių km. 1 Baraišių km. Bareišiai (Anykščiai)
Daugulų km. 3 Daugulų km. Dauguliai (Anykščiai)
Didžiuliškių vk. 2 Didžiuliškių vk. Didžiuliškiai (Troškūnai)
Girelės vk. 4 Girelės vk. Girelė (Troškūnai)
Grauželių vk. 4,5 Grauželių vk. Grauželės
Gurskų km. 4 Gurskų km. Gurskai
Kalnuočių km. 2 Kalnuočių km. Kalnuočiai (Troškūnai)
Karčių km. 1 Karčių km. Karčiai (Anykščiai)
Kaupiniškio vk. 2 Kaupiniškio vk. Kaupiniškiai
Mažionių km. 1 Mažionių km. Mažionys (Anykščiai)
Menčioniškio vk. 3 Menčioniškio vk. Menčiūniškiai
Pajuostinio km. 2 Pajuostinio km. Pajuostinys
Palatavio vk. 3 Palatavio vk. Palatavys
Purvinų vk. 4 Purvinų vk. Purvynai (Anykščiai)
Ribokiškių vk. 3,5 Ribokiškio vk. Ribokiškiai
Rudžionių km. 0 Rudžionių km. Rudžionys (Anykščiai)
Stukonių km. 5 Stukonių km. Stukonys (Anykščiai)
Trakų vk. 4 Trakų vk. Trakai (Troškūnai)
Vagilkos vk. 5 Vagilkos vk. Vagilka
Zavalynės vk. 6 Zavalynės vk. Zavalynės
Žiedonių vk. 5 Žiedonių vk. Žiedoniai (viensėdis)

Nausodės apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Juzinavos vk. 4,5 Juzinavos vk. Juzinava
Kirmėlių km. 0 Kirmėlių km. Kirmėliai
Kirmėliukų vk. 3 Kirmėliukų vk. Kirmėliukai
Nausodės km. 2 Nausodės km. Nausodė (Anykščiai)
Skauradų km. 6 Skauradų km. Skauradai (Anykščiai)
Titeikėlių vk. 4 Titeikėlių vk. Titeikėliai
Titeikių km. 3 Titeikių km. Titeikiai
Žaliosios vk. 7 Žaliosios vk. Žalioji (Troškūnai)

Raguvėlės apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Barsiukynės vk. 5,5 Barsiukynės vk. Barsiukynė (Anykščiai)
Birentiškio vk. 4 Birentiškio vk. Birentiškis
Brunavos vk. 6 Brunavos vk. [a] Brunava (Panevėžys)
Girstupio vk. 6,5 Gristupio vk. Gristupys
Jackagalio km. 3,5 Jackagalio km. Jackagalys
Jočiūnų km. 8 Jočiūnų km. Jočiūnai
Juostininkų km. 9 Juostininkų km. Juostininkai
Limeikių km. 4 Limeikių km. Limeikiai
Mačiutkalnio vk. 4 Mačiutkalnio vk. Mačiutkalnis
Noriškių km. 4 Noriškių km. Noriškiai (Panevėžys)
Pajuostės vk. 2 Pajuostės vk. Pajuostis (Anykščiai)
Papušių vk. 7 Papušių vk. Papušiai (Anykščiai)
Petkūnų vk. 8 Petkūnų vk. Petkūnai (Anykščiai)
Raguvėlės gelež. st. 5 Raguvėlės gelež. st. Raguvėlės GS
Raguvėlės km. 0 Raguvėlės km. Raguvėlė
Rūkiškio km. 6 Rukiškio km. Rukiškis
Siaurių vk. 4 Siaurių vk. Siauriai (Anykščiai)
Trumpragio km. 2 Trumpragio km. Trumpragys
Tumagalio km. 3 Tumagalio km. Tumagalys
Užuprūdžių km. 5 Užuprūdžių km. Užuprūdžiai (Panevėžys)
Važdelių km. 5 Važdelių km. Važdėlės
Vidugirių vk. 4,5 Vidugirių vk. Vidugiriai (Juostininkai)

Raguvos apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Antanavos vk. 4,5 Antanavos vk. Antanava (Raguva)
Dovydiškių vk. 2 Dovydiškių vk. Dovydiškiai (Panevėžys)
Eglaičių vk. 4 Eglaičių vk. Eglaičiai
Fermos km. 1,5 Fermos km. Ferma (Panevėžys)
Krityžės km. 2 Krityžės km. Kritižis
Kučkų km. 3,5 Kučkų km. Kučkai
Padembio km. 4,5 Padembio km. Padambė
Pakrityžės km. 2 Pakrityžės km. Pakritižis
Paliepių km. 3 Paliepių km. Paliepiai (Panevėžys)
Prasčiūnų km. 6 Prasčiūnų km. Praščiūnai (Panevėžys)
Putiliškių km. 4,5 Putiliškių km. Putiliškiai
Raguvos m-lis 0 Raguvos m-lis Raguva
Taurynės km. 4 Taurynės km. Taurinė
Užunevėžių km. 1 Užunevėžių km. Užunevėžiai
Vėjeliškių km. 5,5 Vėjeliškių km. Vėjeliškiai (Panevėžys)
Vėžiškių km. 4 Vėžiškių km. Vėžiškiai
Vilkonių km. 3,5 Vilkonių km. Vilkonys (Panevėžys)

Surdegio apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Balčiūniškių km. 8 Balčiūniškių km. Balčiūniškiai (Anykščiai)
Dūdiškių vk. 9 Dūdiškių vk. Dūdiškės (Anykščiai)
Erškėtynės vk. 7 Erškėtynės vk. Erškėtynė
Jovarų km. 7,5 Jovarų km. Jovarai (Anykščiai)
Kiaulėnų km. 6 Kiaulėnų km. Kiaulėnai
Kučkelių vk. 3 Kučkelių vk. Kučkeliai
Kumpyniškių vk. 7 Kumpyniškių vk. Kumpiniškis (Anykščiai)
Kumpynių vk. 8 Kumpynių vk. Kumpynės
Marinavos vk. 7 Marinavos vk. Marinava
Mildiškių vk. 7,5 Mildiškių vk. Meldiškiai (Anykščiai)
Miškalaukio km. 1 Miškalaukio km. Miškalaukis (Anykščiai)
Mitrų km. 2 Mitrų km. Mitrai
Navikų km. 5 Navikų km. Navikai (Anykščiai)
Pagrundos km. 6,5 Pagrundos km. Pagranda (Anykščiai)
Papilių km. 5 Papilių km. Papiliai (Anykščiai)
Pasausių km. 2 Pasausių km. Pasausiai
Pavašuokių vk. 3 Pavašuokių vk. Pavašuokiai (Anykščiai)
Pelyšų km. 3 Pelyšų km. Pelyšos (Surdegis)
Pelyšų vk. 7 Pelyšų vk. Pelyšos I
Pelyšų II vk. 5 Pelyšų II vk. Pelyšos II
Pusčių km. 6,5 Pusčių km. Pūsčiai (Troškūnai)
Putinų km. 4 Putinų km. Putinas (Anykščiai)
Rakutėnų km. 2 Rakutėnų km. Rakutėnai
Skaistakalnio km. 6 Skaistakalnio km. Skaistkalnis (Anykščiai)
Skudų km. 5,5 Skudų km. Skudai
Slabadkos vk. 7 Slabatkos vk. Slabada (Anykščiai)
Surdegio gelež. st. 2 Surdegio gelež. st. Surdegio GS
Surdegio m-lis 0 Surdegio m-lis Surdegis
Šlapių vk. 2 Šlapių vk. Šlapės (Anykščiai)
Trakininkų km. 7,5 Trakininkų km. Trakininkai (Anykščiai)
Zavadiškių vk. 2 Zavadiškių vk. Zavadiškis (Surdegis)

Traupio apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Antaliesės vk. 7 Antaliesės vk. Antaliesė
Bernadynkos vk. 7,5 Bernadynkos vk. Bernadinka
Deksnių vk. 7 Deksnių vk. Degsniai (Traupis)
Girelės vk. 5 Girelės vk. Girelė (Traupis)
Gryčių vk. 6,5 Gryčių vk. Gričiai
Gudžiupio vk. 6,5 Gudžiupio vk. Gudžiupis
Gumžos vk. 7 Gumžos vk. Gamža
Klaibūnų km. 2 Klaibūnų km. Klaibūnai
Kondrotuvkos vk. 6 Kondrotuvkos vk. Kondratuvka
Laukagalių km. 3,5 Laukagalių km. Laukagaliai
Maksimiškio vk. 4 Maksimiškio vk. Maksimiškis
Mentelių vk. 6 Mentelių vk. Menteliai
Mickūniškių km. 4 Mickūniškių km. Mickūniškiai
Naujadolės km. 5 Naujadolės km. Naujadalis (Anykščiai)
Nevėžininkų km. 8 Nevėžininkų km. Nevėžninkai (Anykščiai)
Paliepeikio vk. 3 Paliepeikio vk. Palepeikiai
Papartynės vk. 6 Papartinės vk. Papartynė (Anykščiai)
Putriškių km. 5 Putriškių km. Putriškiai (Anykščiai)
Serbentavos vk. 7 Serbentavos vk. Serbentava
Surdaugių km. 3 Surdaugių km. Surdaugiai
Šikšnalaukio km. 4 Šikšnalaukio km. Šikšnalaukys
Šilavos vk. 7 Šilavos vk. Šilava
Topyliškių vk. 1 Topyliškių vk. Topyliškiai
Traupio m-lis 0 Traupio m-lis Traupis
Vičiūnų km. 4 Vičiūnų km. Vičiūnai (Anykščiai)
Zablocės vk. 7 Zablocės vk. Užubaliai (Traupis)
Zaliesės vk. 7 Zaliesės vk. Zaliesė (Anykščiai)
Zerkiškių km. 3 Zerkiškių km. Žerkiškiai
Žaliosios vk. 8 Žaliosios vk. Žalioji (Traupis)
Žvirajovkos vk. 7 Žvirajovkos vk. Žuravjuvka

Vaidlonių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Aukštujų vk. 8 Aukštujų vk. Aukštieji (Anykščiai)
Bartuliškio vk. 7 Bartuliškio vk. Bartuliškis
Bečernikų km. 6 Bečernikų km. Bečerninkai
Beržytės vk. 2 Beržytės vk. Beržytė (Troškūnai)
Deveikiškio vk. 2,5 Deveikiškio vk. Deveikiškis (Anykščiai)
Jonelynės vk. 4 Jonelynės vk. Jonelynė
Kalčių vk. 2 Kalčių vk. Kalčiai
Laukagalėlių km. 7 Laukagalėlių km. Laukagalėliai (Anykščiai)
Milaikiškių km. 5 Milaikiškių km. Mileikiškiai
Nakonių km. 4 Nakonių km. Nakonys
Padrujo km. 5,5 Padrujo km. Padrujys
Skamarakų vk. 6,5 Skamarakų vk. Skamarokai
Spižiornės vk. 7 Spižiornės vk. Špižiornė
Surdegio durpynas 7,5 Surdegio durpynas Surdegis (durpynas)
Survilų km. 3,5 Survilų km. Survilai (Anykščiai)
Tešliūnų km. 3 Tešliūnų km. Tešliūnai
Umėnų km. 5,5 Umėnų km. Umėnai
Vaidlonių km. 0 Vaidlonių km. Vaidlonys
Voverynės vk. 1,5 Voverynės vk. Voverynė (Anykščiai)
Zavadiškio km. 6,5 Zavadiškio km. Zavadiškis
Žuvininkų vk. 8 Žuvininkų vk. Žuvininkai (Anykščiai)

Vašuokėnų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Aleksandruvkos vk. 1 Aleksandruvkos vk. Aleksandravėlė (Anykščiai)
Briedynės vk. 4 Briedynės vk. Briedinė (Anykščiai)
Gailiutiškio vk. 3 Gailiutiškio vk. Gailiutiškis
Gerkiškių km. 6 Gerkiškių km. Gerkiškiai (viensėdis)
Gudelių km. 1,5 Gudelių km. Gudeliai (Troškūnai)
Josiškių vk. 1 Josiškių vk. Josiškiai
Juozapavos vk. 4 Juozapavos vk. Juozapava (Troškūnai)
Karčekų km. 1 Karčekų km. Karčekai
Klumpės vk. 3 Klumpės vk. Klumpė (Anykščiai)
Meiluškų km. 2 Meiluškų km. Meiluškiai
Naujasodžio km. 3 Naujasodžio km. Naujasėdis (Anykščiai)
Pakapės km. 1 Pakapės km. Pakapė (Troškūnai)
Pelišėlių km. 3,5 Pelišėlių km. Pelyšėlės II
Terminkiškio vk. 2 Terminiškio vk. Termintiškis
Vašuokėnų gelež. st. 2 Vašuokėnų gelež. st. Vašuokėnų GS
Vašuokėnų km. 0 Vašuokėnų km. Vašuokėnai
Vidugirių km. 3 Vidugirių km. Vidugiriai (Anykščiai)

Viešintų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Adampolio vk. 4 Adampolio vk. Adampolis (Viešintos)
Astruvkos km. 4 Astruvkos km. Astruvka (Anykščiai)
Beržynės vk. 5 Beržynės vk. Beržynė (Viešintos)
Burbeklių km. 4 Burbeklių km. Burbekliai
Gilvydžių km. 1 Gilvydžių km. Gilvydžiai
Juodupės vk. 4 Juodupės vk. Juodupė (Anykščiai)
Juodviliškio km. 2 Juodviliškio km. Juodviliškis
Juozapavos vk. 2 Juozapavos vk. Juozapava (Viešintos)
Jurgiškių km. 5 Jurgiškių km. Jurgiškis
Laičių km. 2 Laičių km. Laičiai (Anykščiai)
Laitelių km. 3 Laitelių km. Laiteliai (Anykščiai)
Maldaikių km. 4 Maldaikių km. Maldeikiai
Medinų km. 4 Medinų km. Medinos (Viešintos)
Nemeirių km. 2 Nemeirių km. Nemeiriai
Paežerių km. 2 Paežerių km. Paežeriai (Anykščiai)
Papeliškio vk. 5,5 Papelišio vk. Papeliškis
Pasuosių vk. 5 Pasuosių vk. Pasuosis
Prunciškių km. 5 Prunciškių km. Prančiškiai
Putniškio vk. 5 Putniškio vk. Putniškis
Repuškų km. 6 Repuškų km. Repuškos
Smėlynkos km. 3 Smėlynkos km. Smėlinka (Anykščiai)
Svistoliškių km. 3,5 Svistoliškių km. Sviesteliškis (Anykščiai)
Šilų km. 1 Šilų km. Šilai (Viešintos)
Švinynės vk. 5,5 Švinynės vk. Švinynė
Trakų km. 2,5 Trakų km. Trakai (Viešintos)
Užubalių km. 3 Užubalių km. Ažubaliai (Anykščiai)
Varneliškio vk. 7 Varneliškio vk. Varneliškiai (Anykščiai)
Viešintėlių vk. 1 Viešintėlių vk. Viešintėlės
Viešintų m-lis 0 Viešintų m-lis Viešintos
Virsnio vk. 4,5 Virsnio vk. Virsnys (Anykščiai)
Žemaitėlių km. 6 Žemaitėlių km. Žemaitėliai (Anykščiai)
Žežiokiškių vk. 4 Žežiokiškių vk. Žežiokiškiai
Žliobiškio km. 5 Žliobiškio km. Žliobiškiai

Žviliūnų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Anapolio vk. 2 Anapolio vk. Anapolis (Anykščiai)
Anioliškio vk. 2,5 Anioliškio vk. Anioliškis
Antaninės km. 1,5 Antaninės km. Antanynė
Dalindavos km. 1,5 Dalindavos km. Dalindava
Elžbietynės km. 2 Elžbietynės km. Elžbietynė
Gaidiškio km. 3 Gaidiškio km. Gaidiškis
Gaidžiupio km. 6 Gaidžiupio km. Gaidžiupės
Impoliškio km. 2 Impoliškio km. Impoliškis
Kanapynės km. 3 Kanapynės km. Kanapynė
Kloniškių vk. 1,5 Kloniškių vk. Kloniškiai
Krupiciškio vk. 3 Krupiciškio vk. Krupiciškis
Lapkalnio km. 6,5 Lapkalnio km. Lapkalnis (Anykščiai)
Liausynės vk. 3 Liausynės vk. Liausynė
Mickapetrio vk. 0 Mickapetrio vk. Mickapetris
Mitošiūnų km. 1,5 Mitošiūnų km. Mitošiūnai
Pabikinės vk. 2 Pabikinės vk. Pabikinė
Pajuodžių km. 1,5 Pajuodžių km. Pajuodžiai (Anykščiai)
Pasėkų vk. 5 Pasiekų vk. Pasėkai
Pelekiškio km. 2 Pelekiškio km. Pelekiškis
Pramislavos km. 6 Pramislavos km. Pramislavas
Ramanavos km. 6,5 Ramanavos km. Ramanava (Anykščiai)
Sarakiškio vk. 7,5 Sarakiškio vk. Sarakiškis
Trakagalio km. 4 Trakagalio km. Trakagalis
Upių km. 5 Upių km. Upiai (Anykščiai)
Vilkatupės km. 6,5 Vilkatupės km. Vilkatupė
Žiliškių km. 3 Žiliškių km. Žiliškės
Žudžgalio km. 5,5 Žudžgalio km. Žudžgalys
Žukauskų km. 1 Žukauskų km. Žukauskai
Žviliūnų km. 3,5 Žviliūnų km. Žviliūnai

Išnašos redaguoti

  1. 651 psl. klaidingai nurodyta Kupiškio raj. Subačiaus apyl.

Šaltiniai redaguoti

  1. Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas 1959 m. vasario 1 dienai. – Vilnius, Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1959. // psl. 494