Sąrašas:1959 m. Ramygalos rajono gyvenvietės

Ramygalos rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės

1959 metais Ramygalos rajonas buvo suskirstytas į 16 apylinkių. Apylinkės ir jų gyvenvietės 1959 m. vasario 1 d. duomenimis buvo aprašytos suskirstymo žinyno dviejose dalyse – I dalyje pagal administracinę priklausomybę (taip pat nurodant atstumą iki administracinio centro), II dalyje – pagal abėcėlę.[1] Didžioji dauguma gyvenviečių buvo nurodytos kilmininko linksniu, mažuma (daugiausia miesto vietovės) – vardininko.

Miestas Miesto tipo gyvenvietė Apylinkė Centras Atstumas iki rajono centro, km Plotas, km² Ūkiai
Ramygala 0 1,53
Barklainių apylinkė Barklainiai 8 76 J. Žemaitės vardo kolūkis, „Pažangos“ kolūkis
Bartkūnų apylinkė Bartkūnai 27,5 65 „Ateities“ kolūkis, „Švyturio“ kolūkis, Slabados tarybinio ūkio Bernatonių skyrius
Dubarų apylinkė Aukštadvariai 4 91 „Mūsų laisvės“ kolūkis, „Pašilės“ kolūkis, „Vienybės“ kolūkis
Ėriškių apylinkė Ėriškiai 10 48 „Galybės“ kolūkis
Iciūnų apylinkė Grinkai 20 48 „Taikos“ kolūkis
Krekenavos apylinkė Krekenava 16 45 „Leningrado“ kolūkis, Slabados tarybinio ūkio Raičionių skyrius
Kuršių apylinkė Žižmintai 16 79 Stalino vardo kolūkis, „Pirmyn“ kolūkis
Laukagalių apylinkė Atgaila 17 51,72 „Pergalės“ kolūkis, „Alantos“ kolūkis
Nevėžio apylinkė Šventybrastis 22 62 „Aušros“ kolūkis, „Burvelių“ kolūkis, „Nevėžio“ kolūkis, Slabados tarybinio ūkio Šateikių skyrius
Okainių apylinkė Okainiai 16 90,02 „Dirvos“ kolūkis, „Tarybinio ryto“ kolūkis, Žeimelio tarybinio ūkio Naujankos skyrius
Pagirių apylinkė Pagiriai 22 64 Ždanovo vardo kolūkis, „Gegužės Pirmosios“ kolūkis
Radviliškio apylinkė Radviliškis 10 66 „Šviesos“ kolūkis, „Naujo gyvenimo“ kolūkis
Šilų apylinkė Šilai 21 42 „Žalgirio“ kolūkis
Truskavos apylinkė Truskava 10 75 „Lenino keliu“ kolūkis
Vadoklių apylinkė Vadokliai 10 43,06 „Artojo“ kolūkis
Žemontiškių apylinkė Papalčiai 20 55 „Laisvės“ kolūkis, „Stalingrado“ kolūkis, Slabados tarybinio ūkio Slabados skyrius

Miesto vietovės redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Ramygala, m. Ramygalos m. Ramygala

Barklainių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Barklainių km. 0 Barklainių km. Barklainiai I
Barklainių II km. 3 Barklainių II km. Barklainiai II
Belazaravos vk. 4,5 Belazaravos vk. Belazariškis (Panevėžys)
Černiauskynės vk. 1 Černiauskynės vk. Černiauskynė
Girsteikių vk. 3 Girsteikių km. Girsteikiai (Panevėžys)
Grigalių vk. 7 Grigalių vk. Grigaliai
Griniūnų km. 2,5 Griniūnų km. Griniūnai
Gruzdiškių km. 6 Gruzdiškių km. Gruzdiškis
Janionių km. 4 Janionių km. Janioniai
Joskildų km. 2 Joskildų km. Joskildai
Jotainių km. 3 Jotainių km. Jotainiai
Karvelių km. 2 Karvelių km. Karveliai (Panevėžys)
Lapkalnių km. 3,5 Lapkalnių km. Lapkalnys (Panevėžys)
Liubartų km. 2,5 Liubartų km. Liubartai
Mikališkių km. 9,5 Mikališkių km. Mikališkis (Panevėžys)
Naujasėdės km. 8 Naujasėdės km. Naujasodė (Ramygala)
Praperšos km. 4 Praperšos km. Praperša
Pumplių km. 1,5 Pumplių km. Pampliai
Rimaisų km. 4 Rimaisų km. Rimaisai
Užkalnių km. 2,5 Užkalnių km. Užkalniai (Panevėžys)
Vainorių km. 4,5 Vainorių km. Vainoriai (Panevėžys)
Vakagalių km. 6,5 Vakagalių km. Vakagaliai
Žudžių km. 3 Žudžių km. Žudžiai
Žumbrickių km. 2,5 Žumbrickių km. Žumbrickiai
Žvalgaičių km. 4 Žvalgaičių km. Žvalgaičiai

Bartkūnų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Anapolio vk. 6,5 Anapolio vk. Anapolis (Panevėžys)
Baibokų km. 6 Baibokų km. Baibokai (Panevėžys)
Baimainių km. 7 Baimainių km. Baimainiai
Bartašiūnų km. 1 Bartašiūnų km. Bartašiūnai (Panevėžys)
Bartkūnų km. 0 Bartkūnų km. Bartkūnai (Krekenava)
Bernatonių vk. 4 Bernatonių vk. Bernatoniai (Krekenava)
Beržytės vk. 3 Beržytės vk. Beržytė (Krekenava)
Bobiniškių km. 4 Bobiniškių km. Bobiniškiai
Butrimiškių vk. 5 Butrimiškių vk. Butrimiškė
Erimaičių vk. 4 Erimaičių vk. Erimaičiai
Erimaičių I vk. 4 Erimaičių I vk. Erimaičiai (viensėdis)
Hendrikių vk. 1,5 Hendrikių vk. Hendrikiai
Janapolio vk. 3 Janapolio vk. Janapolis (Krekenava)
Juragių km. 2 Juragių km. Juragiai (Panevėžys)
Kemstrotynės km. 4,5 Kemstrotynės km. Kemstrotinė
Kurgulų km. 3 Kurgulų km. Kurgulai
Lipniškių km. 3 Lipniškių km. Lipniškiai
Liubičiaus km. 1,5 Liubičiaus km. Liubičius
Mackonių km. 3 Mackonių km. Mackoniai
Miciūnų km. 4 Miciūnų km. Miciūnai (Panevėžys)
Mitriūnų km. 1 Mitriūnų km. Mitriūnai
Noreikių km. 5 Noreikių km. Noreikiai (Panevėžys)
Pabiržės km. 5 Pabiržės km. Pabiržiai
Padvarninkų km. 1 Padvarninkų II km. [a] Padvarninkai (Panevėžys)
Paliaudės vk. 5 Paliaudės vk. Paliaudė
Paskaisčių km. 3 Paskaisčių km. Paskaisčiai
Pempių km. 2 Pempių km. Pempės (Panevėžys)
Pociūnų km. 2 Pociūnų km. Pociūnai (Krekenava)
Robertonių vk. 2 Robertonių vk. Robertoniai
Rūtakiemio km. 6 Rūtakiemio km. Rūtakiemis
Stirnynės km. 5 Stirnynės km. Stirninė (Panevėžys)
Šilų km. 4 Šilų km. Šilai (Krekenava)
Šventupio km. 4 Šventupio km. Šventupiai
Tamalionių vk. 2,5 Tamalionių vk. Tamalioniai
Tauginaičių km. 6 Tauginaičių km. Tauginaičiai
Trimitų km. 6 Trimitų km. Trimitai
Vaitkūnų km. 5 Vaitkūnų km. Vaitkūnai (Panevėžys)
Vėjalaukių km. 5,5 Vėjalaukių km. Vėjalaukis
Vilkų km. 6 Vilkų km. Vilkai (Panevėžys)

Dubarų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Apušotų vk. 4,5 Apušotų vk. Apušotas (Panevėžys)
Aukštadvarių km. 0 Aukštadvarių km. Aukštadvaris (Panevėžys)
Aukštadvarių vk. 3 Aukštadvarių vk. Aukštadvaris (viensėdis)
Ąžuolyčių vk. 4 Ąžuolyčio vk. Ąžuolytė (Ramygala)
Butkiškių km. 1 Butkiškių km. Butkiškiai (Panevėžys)
Daukšinų km. 1,5 Daukšinų km. Daukšynė
Drulupių km. 6,5 Drulupių km. Drulupis
Dubarų km. 3,5 Dubarų km. Daubarai (Panevėžys)
Džiugailių km. 4 Džiugailių km. Džiugailiai (Panevėžys)
Gabulų km. 1 Gabulų km. Gabulai
Gaidų km. 4,5 Gaidų km. Gaidai
Garuckų km. 4,5 Garuckų km. Garuckai
Gintautų km. 2 Gintautų km. Gintautai
Girelės vk. 10 Girelės vk. Girelė (Ramygala)
Glebauskų km. 1 Glebauskų km. Glebauskai
Gruzdiškių vk. 7 Gruzdiškių vk. Gruzdiškiai (Daubarai)
Gudelių km. 5,5 Gudelių km. Gudeliai I
Gudeliukų km. 6,5 Gudeliukų km. Gudeliukai
Jovaišų km. 1,5 Jovaišų km. Jovaišai (Panevėžys)
Juodikonių km. 8 Jodikonių km. Juodikoniai
Juozupavos km. 4 Juozapavos km. Juozapava (Panevėžys)
Juškaičių km. 6 Juškaičių km. Juškaičiai (Panevėžys)
Jutkiškių km. 1 Jutkiškių km. Jutkiškis
Kraujalių km. 4,5 Kraujalių km. Kraujeliai (Panevėžys)
Kunigiškių km. 3,5 Kunigiškių km. Kunigiškiai (Ramygala)
Masiokų km. 6 Masiokų km. Masiokai
Mėtytinių vk. 4,5 Mėtytinių vk. Mėtytiniai
Mikališkių vk. 2 Mikališkių vk. Mikališkiai (Panevėžys)
Miškinių vk. 3,5 Miškinių vk. Miškiniai (Ramygala)
Naujadvario km. 3 Naujadvario km. Naujadvaris (Ramygala)
Naujasodės km. 2,5 Naujasodės km. Naujasodė (Ramygala)
Naujasodės km. 4 Naujasodė (Vadokliai)
Nendrytės vk. 5 Nendrytės vk. Nendrytė
Osinaukos km. 3,5 Osinaukos km. Osinauka (Panevėžys)
Paežerių vk. 7 Paežerių vk. Paežeris (Ramygala)
Pamiškės km. 10 Pamiškės km. Pamiškė (Daubarai)
Pamiškės km. 6,5 Pamiškiai (Panevėžys)
Pašilių km. 5 Pašilių km. Pašiliai II
Pavinkšnių vk. 4,5 Pavinkšnių vk. Pavinkšnis (Panevėžys)
Ramygalos vk. 5 Ramygalos vk. Ramygala (viensėdis)
Raukštonių km. 6,8 Raukštonių km. Raukštoniai
Repšiškių km. 4,5 Repšiškių km. Repšiškiai
Sokelių km. 3,5 Sokelių km. Sokeliai
Šambalioniškių vk. 4 Šambalioniškių vk. Šambalioniškis
Šilaičių vk. 6 Šilaičių vk. Šilaičiai (Daubarai)
Šlekių km. 3 Šlekių km. Šlekiai
Uliankos vk. 4,5 Uliankos vk. Ulianka
Vaidilų km. 2 Vaidilų km. Vaidilai (Panevėžys)
Vanagiškių vk. 7 Vanagiškių vk. Vanagiškiai (Ramygala)

Ėriškių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Deveikiškių km. 4 Deveikiškių vk. Deveikiškis
Dirvonų km. 2,5 Dirvonų km. Dirvonai (Upytė)
Dubulių km. 4 Dubulių km. Dubuliai
Dūkynės km. 3 Dūkynės km. Dukinė
Ėriškėlių km. 1 Ėriškėlių km. Ėriškėliai
Ėriškių km. 0 Ėriškių km. Ėriškiai
Gilainių km. 4 Gilainių km. Gėlainiai (Panevėžys)
Kumpių km. 4 Kumpių km. Kumpiai (Panevėžys)
Kupetynės km. 5,5 Kupetynės km. Kupetinė
Lepariškių km. 3 Lepariškių km. Lepariškis
Levaniškių II km. 6 Levaniškis II (Panevėžys)
Levaniškių III km. 6 Levaniškis III
Mingelionių km. 5 Mingelionių km. Mingelioniai
Mintaušinės km. 3,5 Mintaušinės km. Mintaušis
Nuoskinų km. 5 Nuoskinų km. Nuoskiniai
Palivarko km. 3 Palivarko km. Palivarkas (Upytė)
Papiškių km. 2 Papiškių km. Papiškiai (Panevėžys)
Radikonių vk. 1,5 Radikonių vk. Radikoniai
Rujūnų km. 5 Rujūnų km. Rojūnai (Panevėžys)
Sabonių km. 5 Sabonių km. Saboniai (Panevėžys)
Stepanionių km. 2,5 Stepanionių km. Stepononiai
Tvankstės km. 5 Tvankstės km. Tvankstė
Valatkiškių km. 4 Valatkiškių km. Valatkiškis
Vitriškių km. 3 Vitriškių km. Vitriškis
Zajanciškių km. 2,5 Zajanciškių km. Zajanciškiai
Zalatarų km. 3 Zalatarų km. Zalatoriai
Žaibgalos km. 2 Žaibgalos km. Žaibgala
Žvirblių km. 0,5 Žvirblių km. Žvirbliai (Panevėžys)
Žvirbliukų km. 1 Žvirbliukų km. Žvirbliukai

Iciūnų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Diablonių km. 4 Diablonių km. Deblonas
Falynės km. 4 Falynės km. Falynė
Grinkų km. 0 Grinkų km. Grinkai
Iciūnų km. 0,5 Iciūnų km. Iciūnai (Panevėžys)
Krekenavos m-lio Tilto gatvė 5 Krekenavos m-lio Tilto gatvė Krekenava
Krivulių km. 4 Krivulių km. Krivuliai
Lazdynėlių km. 6,5 Lazdynėlių km. Lazdynėliai (Panevėžys)
Margionių km. 3 Margionių km. Margioniai
Miško Palivarko km. 7 Miško Palivarko km. Miško Palivarkas
Mučiūnų km. 1,5 Mučiūnų km. Mučiūnai
Naujarodžių km. 1 Naujarodžių km. Naujarodžiai
Petriškių km. 4,5 Petriškių km. Petriškiai
Rodų I km. 3 Rodų I km. Rodai I
Rodų II km. 0,3 Rodų II km. Rodai II
Slabadėlės km. 4,5 Slabadėlės km. Slabadėlė (Petriškiai)
Šambalionių km. 3 Šambalionių km. Šambalioniai
Švenčiuliškių km. 5,5 Švenčiuliškių km. Švenčiuliškiai
Užliaušių km. 1,5 Užliaušių km. Užliaušiai

Krekenavos apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Akmenės km. 4 Akmenės km. Akmenė (Panevėžys)
Ąžuolytės vk. 4 Ąžuolytės vk. Ąžuolytė (Panevėžys)
Balčiūnų km. 4 Balčiūnų km. Balčiūnai (Panevėžys)
Dabrovolės vk. 1 Dabrovolės vk. Dobrovolė (Panevėžys)
Glitėnų km. 6 Glitėnų km. Glitėnai
Kabaldos vk. 5,5 Kabaldos vk. Kabalda (Panevėžys)
Karbonkos vk. 4,5 Karbonkos vk. Karbonka
Kareiviškių km. 3 Kareiviškių km. Kareiviškiai (Krekenava)
Krekenavos m-lis 0 Krekenavos m-lis Krekenava
Mėšlių km. 4,5 Mėšlių km. Mėšliai (Panevėžys)
Paežerių vk. 6,5 Paežerių vk. Paežeris (Ramygala)
Pasodėlės km. 6 Pasodėlės km. Pasodėlė
Raičionių km. 4 Raičionių km. Raičioniai
Slabados vk. 2 Slabados vk. Slabada (Krekenava)
Tobolsko km. 2 Tobolsko km. Tabolska
Totoriškių km. 3 Totoriškių km. Totoriškiai (Panevėžys)
Valmoniškių km. 2 Valmoniškių km. Valmoniškiai
Vinelių km. 4,5 Vinelių km. Vyneliai
Viržonių km. 5 Viržonių km. Viržonai
Žydelių km. 8 Žydelių km. Žydeliai (Panevėžys)

Kuršių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Bartkūnų km. 4 Bartkūnų km. Bartkūnai (Ramygala)
Berupio km. 3,5 Berupio km. Berupys
Daniūnų km. 4,5 Daniūnų km. Daniūnai
Debikonių km. 2,5 Debikonių km. Debikonys
Gegužinės vk. 3 Gegužinės vk. Gegužinė (Ramygala)
Giedraitinės km. 6 Giedraitinės km. Giedraitinė
Gudelių km. 4,5 Gudelių km. Gudeliai II
Išlaužų km. 3 Išlaužų km. Išlaužai
Juodžių km. 6 Juodžių km. Juodžiai (Panevėžys)
Kuršių km. 5 Kuršių km. Kuršiai (Panevėžys)
Linažiedžių km. 6 Linažiedžių km. Linažiedžiai
Padembių km. 0,5 Padembių km. Padembiai
Pakščių km. 2 Pakščių km. Pakščiai (Panevėžys)
Papartinės km. 2,5 Papartinės km. Papartinė (Panevėžys)
Pocianų km. 6 Pocianų km. Pociūnai (Ramygala)
Povilionių km. 2 Povilonių km. Povilonys
Rainaičių km. 2 Rainaičių km. Rainaičiai
Stebėkių I km. 4 Stebėkių I km. Stebėkiai II
Užuraisčių km. 2,5 Užuraisčių km. Užuraisčiai (Panevėžys)
Žižmelių km. 3 Zižmelių km. Žižmeliai
Žižmintų km. 0 Žižmintų km. Žižmintai
Žižmių km. 2 Žižmių km. Žižmiai

Laukagalių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Alančių km. 3 Alančių km. Alantės
Atgailos km. 0 Atgailos km. Atgaila (Panevėžys)
Datuniškio vk. 3 Datuniškio vk. Datūniškis II
Gelažių km. 7 Gelažių km. Geležiai (Vadokliai)
Girelės vk. 3 Girelės vk. Girelė (Vadokliai)
Karalių km. 3 Karalių km. Karaliai (Panevėžys)
Kerbelių I km. 1,5 Kerbelių I km. Kerbeliai
Kerbelių II km. 2 Kerbelių II km. Kerbeliai II
Kerbelių III km. 3 Kerbelių III km. Kerbeliai III
Laukagalių km. 1 Laukagalių km. Laukagaliai (Vadokliai)
Laukiškių km. 7 Laukiškių km. Laukiškiai
Limaniškio vk. 7 Limaniškio vk. Limaniškis
Meškių km. 2 Meškių km. Meškiai (Panevėžys)
Mikėnų km. 2 Mikėnų km. Mikėnai (Panevėžys)
Miliešiškių km. 0,5 Miliešiškių km. Miliešiškiai
Naujasodės km. 6 Naujasodės km. Naujasodė (Vadokliai)
Paaptiekio km. 7,5 Paaptiekio km. Paaptekys
Paištakių km. 4 Paištakių km. Paištakiai
Palėnio vk. 7 Palėnio vk. Palėnis (Panevėžys)
Plačkelio km. 3,5 Plačkelio km. Plačkelis
Poežerio km. 3 Paežerio km. Paežeris (Vadokliai)
Poptekio vk. 2,5 Poptekio vk. Paaptekys (viensėdis)
Retynės vk. 6 Retynės vk. Retynė
Skatikų km. 7 Skatikų km. Skatikai
Šambališkių km. 6 Šambališkių km. Šambališkiai (Panevėžys)
Veliapolio km. 2,5 Veliapolio km. Veliapolis

Nevėžio apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Balinių km. 3,5 Balinių km. Baliniai (Kėdainiai)
Barinės km. 9,5 Barinės km. Barinė
Bučionių km. 3,5 Bučionių km. Bučioniai
Burvelių km. 5 Burvelių km. Burveliai
Daniliškio km. 8 Daniliškio km. Daniliškis (Krekenava)
Dvainiškio km. 8 Dvaimiškio km. Dvarmiškis
Geramislio km. 6,5 Geramislio km. Geramislis
Grąsčių km. 6 Grąsčių km. Grąžčiai (Kėdainiai)
Gringalių km. 13 Gringalių km. Gringaliai
Kamančiznos km. 3 Kamančiznos km. Kamančizna
Kazokų km. 3,5 Kazokų km. Kazokai (Panevėžys)
Kūjanų km. 2 Kūjanų km. Kūjėnai
Laivelių km. 1 Laivelių km. Laiveliai
Lepšynės vk. 8,5 Lepšynės vk. Lepšynė (viensėdis)
Lukšiakaimio vk. 6 Lukšiakaimio vk. Lukšiakaimis
Pilipusčių vk. 10 Pilipusčių km. Pilipuščiai
Šateikių km. 6 Šateinių km. Šeteniai (viensėdis)
Šetenių km. 5,5 Šetenių km. Šeteniai
Šlaitkalnio km. 1,5 Šlaitkalnio km. Šlaitkalnis
Šventybrasčio km. 0 Šventybrasčio km. Šventybrastis
Trakinės km. 5 Trakinės km. Trakinė (Panevėžys)
Užbalių km. 5,5 Užbalių km. Užbaliai (Krekenava)
Užmiškio km. 2 Užmiškio km. Užmiškis
Zavišynos km. 1,5 Zavišynos km. Zavišinė

Okainių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Anciškių km. 7 Anciškių km. Anciškis
Bajoriškių km. 3 Bajoriškių km. Bajoriškiai (Kėdainiai)
Daugėliškių km. 5,5 Daugėliškių km. Daugėliškis (Kėdainiai)
Dovydų km. 5 Dovydų km. Dovydai (Kėdainiai)
Dvariškių km. 7 Dvariškių km. Dvariškiai II
Eivilių vk. 8 Eivilių vk. Eiviliai
Gvirdilų km. 3,5 Gvirdilų km. Gerdvilai
Jočimių km. 5,5 Juočimių km. Juočimiai
Kievagalio km. 8,5 Kievagalio km. Kievagalis
Kušleikiškio km. 5 Kušleikiškio km. Kušleikiškis
Lasungalio km. 6,5 Lasungalio km. Lasongalis
Laukagalio km. 6 Laukagalio km. Laukagalis (Kėdainiai)
Okainėlių km. 2 Okainėlių km. Okainėliai
Okainių km. 0 Okainių km. Okainiai
Paežerių km. 5 Paežerių km. Paežeriai (Kėdainiai)
Pauslajo km. 5 Pauslajo km. Pauslajys
Piktagalio km. 6 Piktagalio km. Piktagalis
Ramygolkos km. 6 Ramygolkos km. Ramygolka
Ratlanksčių km. 5,5 Ratlanksčių km. Ratlankstis
Rekšių km. 4 Rekšių km. Rekšiai
Suratgalio vk. 5 Suratgalio vk. Suradgalis
Šnipiškio km. 6,5 Šnipiškio km. Šnipiškis
Taujankų km. 8,5 Taujankų km. Taujankai
Taujėnų km. 6 Taujėnų km. Taujėnai (Kėdainiai)
Trakų km. 1 Trakų km. Trakai (Truskava)

Pagirių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Aleksandriškių km. 4 Aleksandriškių km. Aleksandriškis
Bebrikių km. 8 Bebrikių km. Bebrikiai
Bugušinės km. 8 Bugušinės km. Bugušinė
Čerelių km. 6 Čerelių km. Čereliai (Kėdainiai)
Dargužių km. 7 Dargužių km. Dargužiai (Kėdainiai)
Griniškių km. 2,5 Griniškių km. Griniškiai
Grobelkos km. 3 Grobelkos km. Grobelka
Gumbių km. 8 Gumbių km. Gumbiai
Joknių km. 6 Joknių km. Jokniai
Kėzų km. 3 Kėzų km. Kezai
Kreivių km. 2 Kreivių km. Kreiviai (Kėdainiai)
Kuronių km. 8 Kuronių km. Kuronys
Leliūnų km. 3 Leliūnų km. Liliūnai
Liviškių km. 6 Liviškių km. Lyviškiai
Margių km. 7 Margių km. Margiai (Kėdainiai)
Maulių km. 2 Maulių km. Mauliai
Nedervų km. 1,5 Nedervų km. Nedervos
Pagirių m-lis 0 Pagirių m-lis Pagiriai
Pagojų km. 3 Pagojų km. Pagojai (Kėdainiai)
Paguirių km. 6 Paguirių km. Paguiriai
Plankių km. 6 Plankių km. Plankiai
Rykliškių km. 4,5 Rykliškių km. Rikliškiai
Runeikių km. 4 Runeikių km. Runeikiai
Simanionių km. 7 Simanionių km. Simanonys
Steponavos km. 4 Steponavos km. Steponava (Kėdainiai)
Vaiškonių I km. 3,5 Vaiškonių I km. Vaiškoniai
Vaiškonių II km. 4,5 Vaiškonių II km. Vaiškoniai II
Vaiškonių III km. 6,5 Vaiškonių III km. Vaiškoniai III
Valakų km. 1,5 Valakų km. Valakai (Kėdainiai)
Vidnapolio km. 2,5 Vidnapolio km. Vidnapolis (Kėdainiai)
Vivonių km. 9,5 Vivonių km. Vivonys
Zapranų km. 2,5 Zapranų km. Zapranai
Žagunių km. 3 Žagunių km. Žeguniai (Kėdainiai)
Žilionių km. 6 Žilionių km. Žilionys

Radviliškio apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Ąžuolytės km. 3 Ąžuolytės km. Ąžuolytė (Linkaučiai)
Butrimonių km. 2 Butrimonių km. Butrimoniai
Daugeliškių km. 1 Daugeliškių km. Daugėliškis (Panevėžys)
Družlavos km. 7 Družlavos km. Dlužniava
Girelės km. 6,5 Girelės km. Girelė (Krekenava)
Grąščių km. 3,5 Grąščių km. Grąžčiai (Panevėžys)
Gudžiūnėlių km. 5,5 Gudžiūnėlių km. Gudžiūnėliai
Jeteliškių km. 1,5 Jeteliškių km. Jeteliškiai
Lazdynėlių km. 5 Lazdynėlių km. Lazdynėliai (Panevėžys)
Linkaučių km. 0,5 Linkaučių km. Linkaučiai
Linkuvėlės vk. 2 Linkuvėlės vk. Linkuvėlė
Miškinių km. 1,5 Miškinių km. Miškiniai (Krekenava)
Miško Palivarko km. 8 Miško Palivarko km. Miško Palivarkas
Norušų km. 3 Norušų km. Norušiai (Panevėžys)
Orelių km. 6 Orelių km. Oreliai
Padvarninkų km. 3 Padvarninkų km. Padvarninkai (Panevėžys)
Padvarninkų II km. 2,5 Padvarninkų km. [b] Padvarninkai II (Panevėžys)
Palinkuvės km. 1,5 Palinkuvės km. Palinkuvė (Panevėžys)
Preibių km. 6 Preibių km. Preibė
Rabikių km. 4,5 Rabikių km. Rabikiai
Rabikių II km. 3 Rabikių II km. Rabikiai II
Radviliškio km. 0 Radviliškio km. Radviliškiai (Panevėžys)
Sipailiškių km. 2,5 Sipailiškių km. Sipailiškiai
Slabados km. 1,5 Slabados km. Slabada (Panevėžys)
Šakių km. 6 Šakių km. Šakiai (Panevėžys)
Telviškių km. 1,5 Telviškių km. Telviškiai

Šilų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Alantos km. 5 Alantos km. Alanta (Vadokliai)
Bauriškių km. 3 Bauriškių km. Bauriškis (Raguva)
Briežvalkių km. 7 Briežvalkių km. Briežvalkis
Dūdelėnų km. 4 Dūdelėnų km. Dūdelėnai
Fabijoniškių km. 6 Fabijoniškių km. Fabijoniškis
Justinavos km. 5 Justinavos km. Justinava (Panevėžys)
Kartanų km. 5 Kartanų km. Kartanai
Kieliūgalos km. 5 Kieliugalos km. Kieliugala
Kleboniškių km. 0,5 Kleboniškių km. Kleboniškis (Panevėžys)
Kunigiškių km. 3 Kunigiškių km. Kunigiškiai (Raguva)
Laukagalių km. 2 Laukagalių km. Laukagalėliai (Panevėžys)
Laužavietės km. 2 Laužavietės km. Laužavietė
Lukščių vk. 5 Lukščių vk. Lukštės
Promislavos km. 4 Promislavos km. Pramislava (Panevėžys)
Pupeliškių km. 3 Pupeliškių km. Pupeliškiai
Ragelkos km. 7 Ragelkos km. Ragelka
Sodeliškių km. 6 Sodeliškių km. Sodeliškiai (Raguva)
Šiekštinės vk. 5 Šiekštinės vk. Šiekštinės
Šilagalių km. 2 Šilagalių km. Šilagalys (Raguva)
Šilų km. 3 Šilų km. Šilai (kaimas)
Šilų m-lis 0 Šilų m-lis Šilai (Panevėžys)
Užubalių km. 4 Užubalių km. Užubaliai (Panevėžys)

Truskavos apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Dvariškių km. 3 Dvariškių km. Dvariškiai I
Gaisų km. 2,5 Gaisų km. Gaisai
Lalų km. 5 Lalų km. Lalai
Likėnų km. 2 Likėnų km. Likėnai (Kėdainiai)
Naujasodės km. 3 Naujasodės km. Naujasodė (Kėdainiai)
Osinaukos km. 1,5 Osinaukos km. Osinauka
Padegių km. 5 Padegių km. Padėgiai
Pagelupių km. 2 Pagelupių km. Pagilupys
Pašilėlės km. 3 Pašilėlės km. Pašilėliai
Pavermenio km. 1 Pavermenio km. Pavermenys
Petkūnų km. 4 Petkūnų km. Petkūnai
Pročiūnų km. 5 Prociūnų km. Pročiūnai (Kėdainiai)
Ravelių km. 2 Ravelių km. Raveliai (Kėdainiai)
Šaltoniškių km. 0,5 Šaltoniškių km. Šaltoniškiai
Ščiukiškių km. 3 Ščiukiškių km. Ščiukiškis
Šukionių km. 3 Šukionių km. Šukioniai (Kėdainiai)
Truskavos m-lis 0 Truskavos m-lis Truskava
Užartėlės km. 2 Užartėlės km. Užžartėlė
Užvalkių km. 6 Užvalkių km. Užvalkiai
Užvermenio km. 2 Užvermenio km. Užvermenė
Vaidilų km. 5 Vaidilų km. Vaidilai (Kėdainiai)
Valangiškių km. 5 Valangiškių km. Volungiškiai
Vidulaukių km. 3 Vidulaukių km. Vidulaukiai

Vadoklių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Anitavos km. 1,5 Anitavos km. Anitava
Antanavos km. 1,7 Antanavos km. Antanava (Panevėžys)
Butėnų vk. 3 Butėnų vk. Butėnai (Vadokliai)
Čelkių km. 3,5 Čelkių km. Čelkiai (Panevėžys)
Datuniškio vk. 3 Datuniškio vk. Datūniškis
Degenių vk. 1 Degenių vk. Degeniai (Panevėžys)
Dementonių km. 1 Dementonių km. Dementonys
Girdiškio km. 3,5 Girdiškio km. Girdiškis
Jonapolio km. 7,5 Jonapolio km. Janapolis (Panevėžys)
Jotainėlių km. 4 Jotainėlių km. Jotainėliai
Karalių km. 1,5 Karalių km. Karaliai (Panevėžys)
Karvedžių km. 3 Karvedžių km. Karvedžiai
Klebonų km. 3 Klebonų km. Klebonai (Panevėžys)
Kumeleknio vk. 7 Kumeleknio vk. Kumeleknis
Kutronių km. 1,5 Kutronių km. Kutronys
Maceikių km. 2,5 Maceikių km. Moceikai
Poežerėlio km. 4,5 Paežerio km. Paežeris (Vadokliai)
Stebėkių km. 3,5 Stebėkių km. Stebėkiai I
Stumbrių km. 3 Stumbrių km. Stumbriai
Suodžių km. 3 Suodžių km. Suodžiai (Panevėžys)
Užbutėnio vk. 4 Užbutėnio vk. Užbutėnis
Užugojų km. 2 Užugojų km. Užugojai
Vadoklių km. 0,4 Vadoklių km. Vadokliai (kaimas)
Vadoklių m-lis 0 Vadoklių m-lis Vadokliai
Veliapolio vk. 1 Veliapolio vk. Veliapolis (viensėdis)
Vyplių km. 5 Vyplių km. Vypliai

Žemontiškių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Bulvinavos km. 5 Bulvinavos km. Bulbinava
Dambavos km. 6 Dambavos km. Dembava (Krekenava)
Ibutonių km. 10 Ibutonių km. Ibutoniai
Linkavičių km. 3 Linkavičių km. Linkavičiai (Panevėžys)
Mairiškių km. 2 Mairiškių km. Mairiškiai
Papalčių km. 0 Papalčių km. Papalčiai
Raukutiškių km. 7 Raukutiškių km. Raukutiškiai
Simoniškių km. 4 Simoniškių km. Simoniškiai (Panevėžys)
Skaistkalnio km. 6 Skaistakalnio km. Skaistkalnis
Skilvionių km. 2 Skilvionių km. Skilvioniai (Panevėžys)
Skripijos km. 2 Skripijos km. Skripija
Slabadėlės km. 3 Slabadėlės km. Slabadėlė (Panevėžys)
Stukų km. 4 Stukų km. Stukai (Panevėžys)
Stuomeniškių km. 3 Stomeniškių km. Stuomeniškiai
Vanaginės km. 8 Vanaginės km. Vanaginė (Krekenava)
Vilkijos km. 1 Vilkijos km. Vilkija (Panevėžys)
Želniškių km. 1 Želniškių km. Želniškiai
Žemontiškių km. 1 Žemontiškių km. Žemantiškiai
Žibartonių km. 6 Žibartonių km. Žibartoniai
Žibartonių vk. 7 Žibartonių vk. Žibartoniai (viensėdis)

Išnašos redaguoti

  1. 846 psl. supainiotas pavadinimas su Ramygalos raj. Radviliškio apyl. Padvarninkais
  2. 846 psl. supainiotas pavadinimas su Ramygalos raj. Bartkūnų apyl. Padvarninkais

Šaltiniai redaguoti

  1. Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas 1959 m. vasario 1 dienai. – Vilnius, Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1959. // psl. 344