Sąrašas:1959 m. Naumiesčio rajono gyvenvietės

Naumiesčio rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės

1959 metais Naumiesčio rajonas buvo suskirstytas į 10 apylinkių. Apylinkės ir jų gyvenvietės 1959 m. vasario 1 d. duomenimis buvo aprašytos suskirstymo žinyno dviejose dalyse – I dalyje pagal administracinę priklausomybę (taip pat nurodant atstumą iki administracinio centro), II dalyje – pagal abėcėlę.[1] Didžioji dauguma gyvenviečių buvo nurodytos kilmininko linksniu, mažuma (daugiausia miesto vietovės) – vardininko.

Miestas Miesto tipo gyvenvietė Apylinkė Centras Atstumas iki rajono centro, km Plotas, km² Ūkiai
Kudirkos Naumiestis 0 3,21
Arminų apylinkė Rementiškiai 13 36 „Arminų“ kolūkis, Rumokų bandymų stotis, Šapalų tarybinio ūkio Šapalų skyrius
Barzdų apylinkė Barzdai 22 70,3 „Naujo kelio“ kolūkis, „Sūduvos“ kolūkis
Griškabūdžio apylinkė Griškabūdis 24 69,8 „Griškabūdžio“ kolūkis, „Katilių“ kolūkis, „Šviesos“ kolūkis
Juodupėnų apylinkė Miestlaukis 2 47,2 „Pergalės“ kolūkis, Šapalų tarybinio ūkio Kataučiznos skyrius
Keturnaujienos apylinkė Kubilėliai 3 48,3 „Keturnaujienos“ kolūkis, „Aušros“ kolūkis, „Pašešupio“ kolūkis
Putinų apylinkė Tarpučiai 4 40,52 „Lenino keliu“ kolūkis, „Taikos“ kolūkis, Šapalų tarybinio ūkio Putinų skyrius
Sintautų apylinkė Sintautai 16 67,3 „Sintautų“ kolūkis, „Laisvės“ kolūkis
Sparvinių apylinkė Bliuviškiai 30 68,5 „Pažangos“ kolūkis, J. Janonio vardo kolūkis
Šilgalių apylinkė Šilgaliai 20 62,03 „Šilgalių“ kolūkis, „Gegužės Pirmosios“ kolūkis, Kidulių tarybinio ūkio Šešupės skyrius
Žvirgždaičių apylinkė Žvirgždaičiai 12 51,94 „Naujo gyvenimo“ kolūkis, „Jaunosios Gvardijos“ kolūkis

Miesto vietovės redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Kudirkos Naumiestis, m. Kudirkos Naumiesčio m. Kudirkos Naumiestis

Arminų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Arminų km. 3 Arminų km. Arminai
Bobių km. 3 Bobių km. Bobiai
Didlapių km. 3 Didlapių km. Didlapiai
Iškartų km. 5 Iškartų km. Iškartai
Juškų km. 4 Juškų km. Juškai (Vilkaviškis)
Mierčių km. 6 Mierčių km. Mierčiai
Rementiškių km. 0 Rementiškių km. Rementiškiai
Rudžių km. 2,5 Rudžių km. Rudžiai (Vilkaviškis)
Rumokėlių km. 2 Rumokėlių km. Rumokėliai
Rumokų km. 2 Rumokų band. stotis Rumokai
Skliausčių km. 3 Skliausčių km. Skliausčiai (Vilkaviškis)
Sūduvos km. 1 Sūduvos km. Sūdava
Šapalų km. 4 Šapalų km. Šapalai (Vilkaviškis)
Žynių km. 4 Žynių km. Žyniai (Vilkaviškis)

Barzdų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Ambrasų km. 4 Ambrasų km. Ambrasai
Baltrušių km. 4 Baltrušių km. Baltrušiai
Barzdų m-lis 0 Barzdų m-lis Barzdai
Buktiškių km. 2,5 Buktiškių km. Buktiškiai
Gerulių km. 6 Gerulių km. Geruliai (Šakiai)
Gražiškių km. 4 Gražiškių km. Gražiškiai (Barzdai)
Kraujučių km. 1,5 Kraujučių km. Kraujučiai
Kriaučiukų km. 6 Kriaučiukų km. Kriaučiukai (Šakiai)
Liputiškės km. 3 Liputiškės km. Liputiškė
Liubiškės km. 4,5 Liubiškės km. Liūbiškė
Masiauskų km. 4 Masiauskų km. Masiauskai
Mergbūdžio km. 3 Mergbūdžio km. Mergbūdis
Miknaičių km. 4,5 Miknaičių km. Miknaičiai (Barzdai)
Mozūrų km. 7 Mozūrų km. Mozūrai (Šakiai)
Obšrūtų km. 3 Obšrūtų km. Opšrūtai (Šakiai)
Pabalsupių km. 6,5 Pabalsupių km. Pabalsupiai
Pavišakių km. 6 Pavišakių km. Pavišakiai
Pupių km. 2 Pupių km. Pupiai
Ropydų km. 4 Ropydų km. Ropydai
Sabijonų km. 2,5 Sabijonų km. Sabijonai
Simokų km. 7 Simokų km. Simokai (Šakiai)
Skirkiškės km. 5,5 Skirkiškės km. Skirkiškė
Stainiškės km. 6,5 Stainiškės km. Stainiškė (Šakiai)
Vėdarų km. 3 Vėdarų km. Vėdarai (Šakiai)
Žardelių km. 4,5 Žardelių km. Žardeliai (Šakiai)
Žečkalnių km. 3,5 Žečkalnių km. Žečkalniai
Žilių km. 3,5 Žilių km. Žiliai (Barzdai)
Žvirbliškės km. 4,5 Žvirbliškės km. Žvirbliškė (Šakiai)

Griškabūdžio apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Antabūdžio km. 6 Antabūdžio km. Antabūdis
Auksučių km. 4 Auksučių km. Auksučiai (Šakiai)
Birštonų km. 5 Birštonų km. Birštonai
Degutinės km. 6,5 Degutinės km. Degutinė
Didvyžių km. 4,5 Devydžių km. Didvyžiai (Šakiai)
Galinių km. 2,5 Galinių km. Galiniai (Šakiai)
Griškabūdžio m-lis 0 Griškabūdžio m-lis Griškabūdis
Kampinių km. 5,5 Kampinių km. Kampiniai (Šakiai)
Katilių km. 2,5 Katilių km. Katiliai
Kermuškalnio km. 5,5 Kermuškalnio km. Kermuškalnis
Klevinės km. 4 Klevinės km. Klevinė (Šakiai)
Leliokiškės km. 5,5 Leliokiškės km. Leliokiškė
Mickų km. 6 Mickų km. Mickai (Šakiai)
Mureikų km. 5 Mureikų km. Mureikai
Panenupių km. 5 Panenupių km. Panenupiai
Parogupių km. 4 Parogupių km. Parogupiai
Pentiškių km. 2 Pentiškių km. Pentiškiai
Rygiškių km. 1,5 Rygiškių km. Rygiškiai
Rogupių km. 1,5 Rogupių km. Rogupiai
Skarbūdžio km. 5,5 Skarbūdžio km. Skarbūdis
Skrynupių km. 5 Skrynupių km. Skrynupiai
Stugučių km. 7 Stugučių km. Stugučiai
Suvalkų km. 4,5 Suvalkų km. Savalkai
Urvinių km. 7 Urvinių km. Urviniai
Verpikų km. 4 Verpikų km. Verpikai (Griškabūdis)
Žališkės km. 7 Žališkės km. Žališkė (Šakiai)
Žasinių km. 8,5 Žasinių km. Žąsiniai (Šakiai)

Juodupėnų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Daržininkų km. 6 Daržininkų km. Daržininkai (Vilkaviškis)
Juodupėnų km. 6 Juodupėnų km. Juodupėnai (Vilkaviškis)
Juozapavo km. 5 Juozapavo km. Juozapavas (Vilkaviškis)
Kataučiznos km. 1,5 Kataučiznos km. Kataučizna
Keturkaimio km. 2 Keturkaimio km. Keturkaimis
Lauckaimio km. 3 Lauckaimio km. Lauckaimis
Miestlaukio km. 0 Miestlaukio km. Miestlaukis
Paražių km. [a] 5 Paražnių km. Paražniai (Klausučiai)
Puodžiškių km. 4 Puodžiškių km. Puodžiškiai (Vilkaviškis)
Šūklelių km. 6 Šūklelių km. Šūkleliai
Zanavykų km. 2 Zanavykų km. Zanavykai (Vilkaviškis)

Keturnaujienos apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Bajoraičių km. 4 Bajoraičių km. Bajoraičiai
Bliūkiškių km. 10 Bliukiškių km. Bliūkiškiai
Gluobių km. 7 Gluobių km. Gluobiai
Keturnaujienos km. 6 Keturnaujienos km. Keturnaujiena
Kubilėlių km. 0 Kubilėlių km. Kubilėliai
Kulnistų km. 3 Kulnistų km. Kulnistai
Kutų km. 7 Kutų km. Kutai
Liepalotų km. 9 Liepalotų km. Liepalotai (Sintautai)
Meištų km. 1 Meištų km. Meištai (Šakiai)
Miknaičių km. 1 Miknaičių km. Miknaičiai (Kudirkos Naumiestis)
Pavasijų km. 10 Pavasijų km. Pavasijai
Ročkų km. 8 Ročkų km. Ročkai
Storiūkų km. 7 Storiūkų km. Storiūkai
Suodžių km. 5,5 Suodžių km. Suodžiai (Šakiai)
Šarvininkiškės km. 7 Šarvininkiškės km. Šarvininkiškė
Turčinų km. 9 Turčinų km. Turčinai
Urbantų km. 9 Urbantų km. Urbantai
Užkirtulių km. 5 Užkirtulių km. Užkertuliai
Užpiaunių km. 5 Užpiaunių km. Užpjauniai
Užsienių km. 2,5 Užsienių km. Užsieniai

Putinų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Ašmoniškių km. 4 Ašmoniškių km. Ašmoniškiai
Bartkų km. 3 Bartkų km. Bartkai (Kudirkos Naumiestis)
Būblelių km. 3,5 Būblelių km. Būbleliai
Gudaičių km. 6,5 Gudaičių km. Gudaičiai (Šakiai)
Jančių km. 3 Jančių km. Jančiai (Vilkaviškis)
Kryklių km. 5 Kryklių km. Krykliai
Matarnų km. 9 Matarnų km. Matarnai
Norvaišų km. 5,5 Norvaišų km. Norvaišai
Paberžupių km. 5 Paberžupių km. Paberžupiai
Pūstelninkų km. 3 Pūstelninkų km. Pūstelninkai (Vilkaviškis)
Putinų km. 1 Putinų km. Putinai (Šakiai)
Raugalų km. 5,5 Raugalų km. Raugalai
Rudžių km. 3 Rudžių km. Rudžiai (Šakiai)
Slabadų km. 7 Slabadų km. Slabadai
Šaukščių km. 4 Šaukščių km. Šaukščiai
Tarpučių km. 0 Tarpučių km. Tarpučiai II
Vaitiškių km. 2,5 Vaitiškių km. Vaitiškiai (Šakiai)

Sintautų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Balseliškių km. 1 Balseliškių km. Balseliškiai
Barandų km. 2 Barandų km. Barandai
Ežeriukų km. 3 Ežeriūkų km. Ežeriūkai
Gaisrių km. 2,5 Gaisrių km. Gaisriai (Šakiai)
Kirmiškių km. 3 Kirmiškių km. Kirmiškiai
Klepų km. 4 Klepų km. Klepai
Leopolės km. 1,5 Leopolės km. Leopolė
Menkinių km. 5 Menkinių km. Menkiniai
Mockupių km. 4 Mockupių km. Mockupiai
Pavilktinių km. 2,5 Pavilktinių km. Pavilktiniai
Piktžirnių km. 6,5 Piktžirnių km. Pikžirniai
Ragožių km. 3 Ragožių km. Ragožiai (Šakiai)
Rugių km. 5,5 Rūgių km. Rūgiai
Santakų km. 2 Santakų km. Santakai (Šakiai)
Sintautų m-lis 0 Sintautų m-lis Sintautai
Skaisgirių km. 7,5 Skaisgirių km. Skaistgiriai (Šakiai)
Skardupių km. 3 Skardupių km. Skardupiai (Sintautai)
Smilgių km. 2 Smilgių km. Smilgiai (Sintautai)
Starkų km. 1,5 Starkų km. Starkai (Šakiai)
Šlamų km. 8,5 Šlamų km. Šlamai
Šuopių km. 5 Šuopių km. Šuopiai
Šurpaulių km. 7,5 Šurpaulių km. Šurpauliai
Tarpučių km. 4 Tarpučių km. Tarpučiai I
Veršių km. 6 Veršių km. Veršiai
Voverių km. 3,5 Voverių km. Voveriai (Sintautai)
Zyplių km. 5 Zyplių km. Zypliai

Sparvinių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Bažnytgirio km. 8 Bažnytgirio km. Bažnytgiris
Bliuviškių km. 0 Bliuviškių km. Bliuviškiai
Gailynų km. 8 Gailynų km. Gailynai
Girinės Kubiliškės km. 7 Girinės Kubiliškės km. Girinė Kubiliškė
Kulčikų km. 10 Kulčikų km. Kulčikai
Laukinės Kubiliškės km. 6 Laukinės Kubiliškės km. Laukinė Kubiliškė
Lypkų km. 7 Lypkų km. Lypkai
Margauskų km. 9 Margauskų km. Margauskai
Mažiškės km. 7 Mažiškės km. Mažiškė
Meškinių km. 5 Meškinių km. Meškiniai (Šakiai)
Pakėkštupių km. 1 Pakėkštupių km. Pakėkštupiai
Paluobių km. 5 Paluobių km. Paluobiai
Paplynių km. 5 Paplynių km. Paplyniai
Patamošupių km. 4 Patamošuplių km. Patamošupiai
Patašinės km. 2 Patašinės km. Patašinė (Šakiai)
Pavaitupių km. 4 Pavaitupių km. Pavaitupiai
Pentviršių km. 8 Pentviršių km. Pentviršiai
Savinės km. 10 Savinės km. Savinė
Serbentynės km. 4 Serbentynės km. Serbentynė
Smilgių km. 4 Smilgių km. Smilgiai (Šakiai)
Sparvinių km. 2 Sparvinių km. Sparviniai (Šakiai)
Spruktų km. 3 Spruktų km. Spruktai (Šakiai)
Šedvygų km. 3 Šedvygų km. Šedvygai
Šukėtų km. 4 Šukėtų km. Šukėtai (Griškabūdis)
Tulauskų km. 9 Tulauskų km. Tulauskai (Šakiai)
Varniškės km. 8 Varniškės km. Varniškė (Šakiai)
Vidgirių km. 2 Vidgirių km. Vidgiriai (Griškabūdis)
Viktoravos km. 11 Viktoravos km. Viktorava
Zigmantų km. 7 Zigmantų km. Zygmantai
Žaliablėkių km. 8 Žaliablėkių km. Žaliablėkiai

Šilgalių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Apirbiškių km. 7 Apirbiškių km. Apirbiškiai
Braškių km. 11 Braškių km. Braškiai (Šakiai)
Bukšnių km. 12 Bukšnių km. Bukšniai
Demšių km. 10 Demšių km. Demšiai
Gyliškių km. 10 Gyliškių km. Gyliškiai
Gustainiškių km. 16 Gustainiškių km. Gustainiškiai
Jundilų km. 8 Jundilų km. Jundilai
Juškakaimio km. 1 Juškakaimio km. Juškakaimiai
Kasikėnų km. 10 Kasikėnų km. Kasikėnai
Kaukakalnio km. 4 Kaukakalnio km. Kaukakalniai
Kaupiškių km. 10 Kaupiškių km. Kaupiškiai (Šakiai)
Kutų km. 16 Kutų km. Kutai
Panovių km. 3 Panovių km. Panoviai
Pliorišių km. 3 Plioriškių km. Pliorišiai
Rukšnių km. 1 Rukšnių km. Rukšniai (Šakiai)
Skrynupių km. 3 Skrynupių km. Skrynupiai (Slavikai)
Suodžių km. 15 Suodžių km. Suodžiai (Šakiai)
Šilgalių km. 0 Šilgalių km. Šilgaliai (Slavikai)
Totorviečių km. 11 Totorviečių km. Totorviečiai
Turčinų km. 9 Turčinų km. Turčinai
Vaišvilų km. 11 Vaišvilų km. Vaišvilai (Šakiai)
Žaltynų km. 7 Žaltynų km. Žaltynai

Žvirgždaičių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Bliuvių km. 1 Bliuvų km. Bliuvai
Janukiškių km. 5 Janukiškių km. Janukiškiai
Jurgbūdžių km. 3 Jurgbūdžių km. Jurgbūdžiai
Karnių km. 3,5 Karnių km. Karniai
Murinų km. 4 Murinų km. Murinai
Pavengrupių km. 2,5 Pavengrupių km. Pavingrupiai
Piečiškių km. 1,5 Piečiškių km. Piečiškiai
Pranskabūdžio km. 2 Pranskabūdžio km. Pranskabūdis
Ramoniškių km. 2 Ramoniškių km. Ramoniškiai (Žvirgždaičiai)
Stočkų km. 5 Stočkų km. Stoškai (Šakiai)
Šlyžių km. 3 Šlyžių km. Šlyžiai (Šakiai)
Trakinių km. 5,5 Trakinių km. Trakiniai (Žvirgždaičiai)
Tumpų km. 4 Tumpų km. Tumpai (Šakiai)
Tupikų km. 1 Tupikų km. Tupikai
Valių km. 2,5 Valių km. Valiai (Žvirgždaičiai)
Vilktrakių km. 6,5 Vilktrakių km. Viltrakiai
Vyšpinių km. 5 Vyšpinių km. Vyžpiniai
Žaliašarkių km. 5 Žaliašarkių km. Žaliašarkiai
Žalvėderių km. 4,5 Žalvėderių km. Žalvėderiai
Žėglių km. 4 Žėglių km. Žėgliai
Žvirgždaičių m-lis 0 Žvirgždaičių m-lis Žvirgždaičiai

Išnašos redaguoti

  1. Pastebėtų klaidų sąrašas: 265 psl. Paražių km. → Paražnių km.

Šaltiniai redaguoti

  1. Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas 1959 m. vasario 1 dienai. – Vilnius, Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1959. // psl. 263