Sąrašas:1959 m. Linkuvos rajono gyvenvietės

Linkuvos rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės

1959 metais Linkuvos rajonas buvo suskirstytas į 14 apylinkių. Apylinkės ir jų gyvenvietės 1959 m. vasario 1 d. duomenimis buvo aprašytos suskirstymo žinyno dviejose dalyse – I dalyje pagal administracinę priklausomybę (taip pat nurodant atstumą iki administracinio centro), II dalyje – pagal abėcėlę.[1] Didžioji dauguma gyvenviečių buvo nurodytos kilmininko linksniu, mažuma (daugiausia miesto vietovės) – vardininko.

Miestas Miesto tipo gyvenvietė Apylinkė Centras Atstumas iki rajono centro, km Plotas, km² Ūkiai
Linkuva 0 3,3
Bardiškių apylinkė Bardiškiai 17 53,1 K. Požėlos vardo kolūkis
Butniūnų apylinkė Butniūnai 18 50 „Pirmyn į komunizmą“ kolūkis, „Saulės“ kolūkis
Gaižiūnų apylinkė Gaižiūnai 6 42,5 „Nemuno“ kolūkis
Guostagalio apylinkė Guostagalis 8 42,4 Ždanovo vardo kolūkis
Lumbelių apylinkė Titoniai 12 21,2 „Pirmyn“ kolūkis
Megučionių apylinkė Megučioniai 6 43,2 Lenino vardo kolūkis
Nairių apylinkė Noreikos 28 76,4 M. Melnikaitės vardo kolūkis, „Auksinės varpos“ kolūkis, Nairių tarybinis ūkis
Pašvitinio apylinkė Pašvitinys 16 26,7 „Pašvitinio“ kolūkis
Pelaniškių apylinkė Pelaniškiai 18 29,3 Stalino vardo kolūkis
Ruponių apylinkė Ruponiai 4 59,9 „Didžiojo Spalio“ kolūkis, „Žalgirio“ kolūkis, Linkuvos tarybinis ūkis
Šulaičių apylinkė Šulaičiai 24 41,5 „Pergalės“ kolūkis
Triškonių apylinkė Triškoniai 6 52,4 „Aušros“ kolūkis, „Spartuolio“ kolūkis
Vaškų apylinkė Vaškai 20 55,9 „Vaškų“ kolūkis, „Islikio“ kolūkis, „Tarybinio žodžio“ kolūkis
Žeimelio apylinkė Žeimelis 22 58,8 „Komunaro“ kolūkis

Miesto vietovės redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Linkuva, m. Linkuvos m. Linkuva
Linkuvos gelež. st. Linkuvos GS

Bardiškių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Bardiškių km. 0 Bardiškių km. Bardiškiai
Diržių km. 1 Diržių km. Diržiai
Gatautėlių km. 9 Gatautėlių km. Gatautėliai
Gelčių km. 7 Gelčių km. Gelčiai (Pakruojis)
Klausučių km. 10,5 Klausučių km. Klausučiai (Pakruojis)
Kūkų km. 8,5 Kūkų km. Kūkai
Lauksodžio gelež. st. 2 Lauksodžio gelež. st. Lauksodžio GS
Lauksodžio km. 3 Lauksodžio km. Lauksodis
Nociūnų km. 4 Nociūnų km. Nociūnai (Pakruojis)
Petronių km. 9,5 Petronių km. Petroniai
Pikčiūnų km. 8 Pikčiūnų km. Pikčiūnai (Pakruojis)
Skarutėlių km. 8 Skarulėlių km. Skarulėliai
Skarulių km. 7 Skarulių km. Skaruliai (Pakruojis)
Steigvilių km. 4 Steigvilių km. Steigviliai

Butniūnų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Aniliškių km. 3 Aniliškių km. Anieliškis
Antkalnių km. [a] Antkalnių km. Antkalniai (Pakruojis)
Barysų km. 4 Barysų km. Barysai
Brėklių km. 4 Brėklių km. Brėkliai
Butniūnų gelež. st. 0,5 Butniūnų gelež. st. Butniūnų GS
Butniūnų km. 0 Butniūnų km. Butniūnai (Pakruojis)
Degesių km. 2,5 Degesių km. Degėsiai
Devinergių km. 4 Devinergių km. Devynergiai
Gedučių km. 1 Gedučių km. Gedučiai
Gojaus km. 0,5 Gojaus km. Gojus (Pakruojis)
Jevidonėlių km. 2 Jevidonėlių km. Javydonėliai
Jevidonių km. 2,8 Jevidonių km. Javydoniai
Keliuotiškių km. 6 Keliuotiškių km. Keliuotiškiai (Pakruojis)
Kurnonių km. 5 Kurnonių km. Kurnoniai
Majelių km. 6 Majelių km. Majeliai (Pakruojis)
Noriūnų km. 4 Noriūnų km. Noriūnai (Pakruojis)
Paplonės km. 5,5 Paplonės km. Paplonė
Ručinių km. 5 Ručinių km. Ručiniai
Rudžionių km. 5,5 Rudžionių km. Rudžioniai
Vaineronių km. 5,5 Vaineronių km. Vainaroniai

Gaižiūnų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Bubilų km. 4 Bubilų km. Bubilai
Čičykių km. 4 Čičykių km. Čičykiai
Daunorių km. 4,5 Daunorių km. Daunoriai (Pakruojis)
Gaižiūnų km. 0 Gaižiūnų km. Gaižūnai
Gegėdžių km. 3 Gegėdžių km. Gegiedžiai
Janelionių km. 2 Janelionių km. Janelioniai
Kalnelių km. 5 Kalnelių km. Kalneliai (Linkuva)
Mikalajūnų km. 2 Mikalajūnų km. Mikalajūnai (Pakruojis)
Petrikonių km. 1,5 Petrikonių km. Petrikoniai
Plikelių km. 2,5 Plikelių km. Plikeliai
Ratkūnų km. 3 Ratkūnų km. Ratkūnai (Pakruojis)
Rauklaukio vk. 4 Rauklaukio vk. Rauklaukis
Rimkūnų km. 2,5 Rimkūnų km. Rimkūnai
Šiaudinių km. 5 Šiaudinių km. Šiaudiniai (Pakruojis)
Tulminių km. 1,5 Tulminių km. Tulminiai
Vaižgantų km. 4,5 Vaižgantų km. Vaižgantai (Pakruojis)
Višeikių km. 4 Višeikių km. Višeikiai
Vorlaukio vk. 1,5 Vorlaukio vk. Vorlaukis
Voronėlių km. 3 Voronėlių km. Voronėliai

Guostagalio apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Dovydiškių km. 5,5 Dovidiškių km. Dovydiškis
Dvariukų km. 5,7 Dvariūkų km. Dvariūkai
Gedžiūnų km. 9 Gedžiūnų km. Gedžiūnai (Guostagalis)
Guostagalio km. 0 Guostagalio km. Guostagalis
Keliuotiškių vk. 7 Keliuotiškių vk. Keliuotiškiai (viensėdis)
Krupavičių km. 4,5 Krupavičių km. Krupavičiai
Latvelių km. 2 Latvelių km. Latveliai (Pakruojis)
Linkavičių vk. 3,5 Linkavičių vk. Linkavičiai
Masčionių km. 5 Masčionių km. Masčioniai
Pagirio km. 5 Pagirio km. Pagiriai (Guostagalis)
Palinkuvės km. 3 Palinkuvės km. Palinkuvė (Pakruojis)
Papušų km. 3,5 Papušų km. Papušai
Raudonpamūšio km. 8 Raudonpamūšio km. Raudonpamūšis
Sarapiniškio km. 4 Sarapiniškio km. Sarapiniškis (Pakruojis)
Smilgelių vk. 6 Smilgelių vk. Smilgeliai (Pakruojis)
Šikšnių km. 2,5 Šikšnių km. Šikšniai (Pakruojis)
Šlapelių km. 4 Šlapelių km. Šlapeliai
Turčinų km. 5,5 Turčinų km. Turčinai (Pakruojis)
Uniūnų km. 5 Uniūnų km. Uniūnai

Lumbelių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Bučiūnų km. 3,5 Bučiūnų km. Bučiūnai (Pakruojis)
Dvariukų vk. 3,5 Dvariūkų vk. Dvariūkai
Gailionių km. 5 Gailionių km. Gailioniai (Pakruojis)
Lumbelių km. 3 Lumbelių km. Lumbeliai
Lunkių km. 3,5 Plunkių km. Plunkiai
Paežerių km. 4 Paežerių km. Paežeriai II (Pakruojis)
Pamūšio km. 3 Pamūšio km. Pamūšis (Klovainiai)
Pamūšnikų km. 2 Pamūšnikų km. Pamūšninkai
Stakšelių km. 1 Stakšelių km. Stakšeliai
Titonių km. 0 Titonių km. Titoniai
Viduvalkių km. 2,5 Viduvalkių km. Viduvalkiai

Megučionių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Butėnų km. 3 Butėnų km. Butėnai (Pakruojis)
Girbutkių km. 2 Girbutkių km. Girbutkiai
Impolės km. 5 Impolės km. Impoliai
Kalpokų km. 5,5 Kalpokų km. Kalpokai
Lakštonių km. 6 Lakštonių km. Lakštoniai
Medėnų km. 6 Medėnų km. Medėnai
Megučionių km. 0 Megučionių km. Megučioniai
Mūrdvario km. 7 Mūrdvario km. Mūrdvaris
Pamuckų km. 3 Pamuckų km. Pamuckai
Pamūšio km. 5,5 Pamūšio km. Pamūšis (Linkuva)
Putinų km. 4 Putinų km. Putinai (Pakruojis)
Skėrių km. 3,5 Skėrių km. Skėriai (Pakruojis)
Sprakšių km. 6 Sprakšių km. Sprakšiai (Pakruojis)
Tautkūnų km. 3 Tautkūnų km. Tautkūnai (Pakruojis)
Veselkiškių km. 5,5 Veselkiškių km. Veselkiškiai
Zimbiškių km. 3,5 Zimbiškių km. Zimbiškiai

Nairių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Aleksiejevkos I vk. 7 Aleksiejevkos I vk. Aleksejevka I
Aleksiejevkos II vk. 8 Aleksiejevkos II vk. Aleksejevka II
Balanėlių vk. 0,5 Balanėlių vk. Balanėliai
Baltųjų Plonėnų km. 3 Baltųjų Plonėnų km. Baltplonėnas
Didžiųjų Plonėnų km. 2 Didžiųjų Plonėnų km. Didysis Plonėnas
Eidžiatonių km. 13 Eidžiatonių km. Eidžiotoniai
Gedeikonių km. 2 Gedeikonių km. Gedeikoniai
Gineikių km. 14 Gineikių km. Gineikiai (Pasvalys)
Grudžių km. 13 Grudžių km. Grudžiai
Gruštelių km. 13 Gruštelių km. Grąžteliai (Pasvalys)
Jakimuvkos km. 7 Jakimuvkos km. Jakimiškis
Kalnagrūščių km. 9 Kalnagrūščių km. Kalno Grąžčiai
Kervesėlių km. 7 Kervesėlių km. Kervesėliai
Kervesių km. 7,5 Kervesių km. Kervesiai
Kiburių km. 10 Kiburių km. Kyburiai
Kupriškių km. 6,6 Kupriškių km. Kupriškis
Leveikonių km. 14 Leveikonių km. Leveikoniai
Meldžiūnų km. 4,5 Meldžiūnų km. Meldžiūnai
Mikoliškio vk. 6 Mikoliškio vk. Mikoliškis (Pakruojis)
Nairių km. 10 Nairių km. Nairiai
Nakrašiūnų km. 1 Nakrašūnų km. Nakrošiūnai
Naujadvario vk. 8 Naujadvario vk. Naujadvaris (Pakruojis)
Noreikų km. 0 Noreikų km. Noreikai
Noriūnėlių km. 6 Noriūnėlių km. Noriūnėliai
Palšių vk. 2 Palšių vk. Palšiai (Pakruojis)
Pamaučių km. 5,5 Pamaučių km. Pamaučiai
Petronėlių km. 6,5 Petronėlių km. Petronėliai
Plitiškio vk. 8,5 Plitiškio vk. Plikiškis
Staškavičių km. 5 Staškavičių km. Staškavičiai
Šumilų vk. 4 Šumilų vk. Šumyliai
Švokštonių km. 9 Švokštonių km. Švokštoniai

Pašvitinio apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Bubštų km. 6 Bubštų km. Bubštai
Gaubių km. 2,5 Gaubių km. Gaubiai
Gintarų km. 3,5 Gintarų km. Gintarai (Pakruojis)
Nociūnų km. 5,5 Nociūnų km. Nociūnai (Pašvitinys)
Pašvitinio m-lis 0 Pašvitinio m-lis Pašvitinys
Peluodžių km. 4 Peluodžių km. Peluodžiai
Rimdžiūnų km. 6 Rimdžiūnų km. Rimdžiūnai
Rimšonių km. 2,5 Rimšoniai (Pašvitinys)
Žvirblinių km. 1 Žvirblinių km. Žvirbliniai (Pakruojis)

Pelaniškių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Bulatiškio vk. 6 Bulatiškio vk. Bulatiškis
Gegiedždvario km. 3 Gegėdždvario km. Gegiedždvaris
Giedraičių km. 3,5 Giedraičių km. Giedraičiai (Pakruojis)
Gražaičių km. 3,5 Gražaičių km. Gražaičiai (Pakruojis)
Jenelionių km. 2 Jenelionių km. Janelioniai
Kalnuočių km. 1 Kalnuočių km. Kalnuočiai (Pakruojis)
Laitiešinių km. 3 Laitiešinių km. Laitiešiniai
Mačiūnų km. 4,5 Mačiūnų km. Mačiūnai (Pakruojis)
Niūrų vk. 5 Niūrų vk. Niūrai
Pelaniškių km. 0 Pelaniškių km. Peleniškiai
Petrikonių km. 3 Petrikonių km. Petrikoniai
Petroniškių km. 4,5 Petroniškių km. Petroniškiai
Satkūnų km. 1,5 Satkūnų km. Satkūnai (Pakruojis)
Sodeliškių km. 1,5 Sodeliškių km. Sodeliškiai (Pakruojis)
Šiaudinių km. 4,5 Šiaudinių km. Šiaudiniai (Pakruojis)
Trakelių km. 4 Trakelių km. Trakeliai (Pakruojis)

Ruponių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Gataučių km. 5,8 Gataučių km. Gataučiai (Pakruojis)
Gudžiūnų km. 3,5 Gudžiūnų km. Gudžiūnai (Pakruojis)
Jurgaičių km. 2,5 Jurgaičių km. Jurgaičiai (Pakruojis)
Kerkšnio vk. 2 Kerkšnių vk. Kerkšnys
Kyzerių km. 3 Kyzerių km. Kizeriai
Laiškonių km. 5,5 Laiškonių km. Laiškoniai
Linkuvos vk. 3,5 Linkuvos vk. Linkuva (viensėdis)
Miciškių km. 2 Miciškių km. Miciškiai
Muravoto vk. 4 Muravoto vk. Mūravotas
Paberžių km. 1 Paberžių km. Paberžiai (Pakruojis)
Pagirninkų km. 3 Pagirninkų km. Pagirninkai
Paguliankos km. 2,5 Paguliankos km. Pagulianka (Pakruojis)
Plento vk. 3 Plento vk. Plentas (Pakruojis)
Puodžiūnų km. 6 Puodžiūnų km. Puodžiūnai (Pakruojis)
Ruponių km. 0 Ruponių km. Ruponiai
Tričių km. 2 Tričių km. Tričiai
Ūdekų km. 4 Ūdekų km. Ūdekai
Vaižgantų km. 6 Vaižgantų km. Vaižgantai (Pakruojis)
Ziniūnų vk. 2,5 Ziniūnų vk. Ziniūnai (Pakruojis)

Šulaičių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Aukštadvario km. 6,5 Aukštadvario km. Aukštadvaris (Pakruojis)
Daugalionių km. 4,5 Daugalionių km. Daugalioniai
Geišų km. 2 Geišų km. Geišai
Grikpėdžių km. 2 Grikpėdžių km. Grikpėdžiai
Gudelių km. 8 Gudelių km. Gudeliai (Pakruojis)
Janonių km. 7 Janonių km. Janoniai
Jovaišių km. 2 Jovaišių km. Jovaišiai (Pakruojis)
Klausučių km. 5 Klausučių km. Klausučiai (Pakruojis)
Kremblių km. 7,5 Kremblių km. Krembliai
Kūkų km. 2,5 Kūkų km. Kūkai
Laumekių km. 4 Laumekių km. Laumekiai (Pakruojis)
Liesų km. 3 Liesų km. Liesai
Margių km. 2 Margių km. Margiai
Mažučių km. 1 Mažučių km. Mažučiai (Pakruojis)
Moniūnėlių km. 8 Moniūnėlių km. Moniūnėliai
Moniūnų km. 6,5 Moniūnų km. Moniūnai (Žeimelis)
Petronių km. 4,5 Petronių km. Petroniai
Pikčiūnų km. 8 Pikčiūnų km. Pikčiūnai (Pakruojis)
Skiknių km. 4 Skiknių km. Skikniai
Striūkų km. 5 Striūkų km. Striukai
Šulaičių km. 0 Šulaičių km. Šulaičiai
Višeikių km. 6,5 Višeikių km. Višeikiai

Triškonių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Arimonių km. 7 Arimonių km. Arimoniai
Bargavonių km. 2 Bargavonių km. Bargavoniai
Blekonių km. 1 Blekonių km. Blėkoniai
Bubilų km. 6 Bubilų km. Bubilai
Draudelių km. 13 Draudelių km. Draudeliai
Dučių km. 1,5 Dučių km. Dūčiai
Gegieždvario km. 10 Gegieždvario km. Gegiedždvaris
Jonelionių km. 2 Jonelionių km. Jonelioniai
Judiškių km. 5 Judiškių km. Judiškiai
Laborų km. 3 Laborų km. Laborai
Meilionių km. 13 Meilionių km. Meilioniai
Noršonių km. 11 Noršonių km. Noršoniai
Paduobių km. 3 Paduobių km. Paduobiai (Pakruojis)
Pupiškių km. 4 Pupiškių km. Pupiškiai
Sodeliškių km. 7 Sodeliškių km. Sodeliškiai (Pakruojis)
Triškonių km. 0 Triškonių km. Triškoniai
Vaiškonių km. 8 Vaiškonių km. Vaiškoniai (Pakruojis)
Vizgonių km. 2 Vizgonių km. Vizgoniai
Voronių km. 6 Voronių km. Voroniai (Pakruojis)

Vaškų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Bejėnų km. 3 Bejėnų km. Bejėnai
Burniškių vk. 2 Burniškių vk. Burniškiai (Pasvalys)
Čerkšbalės vk. 1 Čerkšbalės vk. Čerkšbalė
Daičiūnų km. 2 Daičiūnų km. Daičiūnai
Dvaralaukių km. 3,5 Dvaralaukių km. Dvaralaukiai
Galkų km. 2 Galkų km. Galkai
Gudelių km. 3 Gudelių km. Gudeliai (Pasvalys)
Gudgalių km. 5,5 Gudgalių km. Gudgaliai
Iciūnų km. 1,5 Iciūnų km. Iciūnai
Kaupų km. 4 Kaupų km. Kaupai
Kelmynės km. 1,5 Kelmynės km. Kelmynė (Pasvalys)
Majelių km. 4 Majelių km. Majeliai (Pasvalys)
Miciuliniškio km. 2,5 Miciuliniškio km. Miciulėniškis
Nakvosėlių km. 5 Nakvosėlių km. Nakvosėliai
Nakvosų km. 4 Nakvosų km. Nakvosai
Nokonių km. 1 Nokonių km. Nokoniai
Paislikio km. 4 Paislikio km. Payslykis
Papiškėlių km. 4 Papiškėlių km. Papiškėliai
Puplaiškynės km. 1 Puplaiškynės km. Puplaiškynė
Šalaikonių km. 1 Šalaikonių km. Šileikoniai (Pasvalys)
Šiaipių vk. 5 Šiaipių vk. Šaipiai (Pasvalys)
Titkonių km. 4 Titkonių km. Titkoniai
Vačekių km. 3 Vačekių km. Vačekiai
Vaineronėlių km. 3,5 Vaineronėlių km. Vainaronėliai
Vaškų gelež. st. 0 Vaškų gelež. st. Vaškų GS
Vaškų m-lis 0 Vaškų m-lis Vaškai
Vingrelių km. 2 Vingrelių km. Vingreliai
Zvanagalės km. 2 Zvanagalės km. Zvanagala
Žabynės km. 2 Žabynės km. Žabynė (Vaškai)
Žižmių km. 5 Žižmių km. Žižmiai (Pasvalys)
Žvirblinių km. 5 Žvirblinių km. Žvirbliniai (Pasvalys)

Žeimelio apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Akmenėlių km. 2 Akmenėlių km. Akmenėliai (Žeimelis)
Akmeniškių km. 2,5 Akmeniškių km. Akmeniškiai (Pakruojis)
Balinių vk. 3 Balinių vk. Baliniai (Pakruojis)
Baltausių km. 5 Baltausių km. Baltausiai
Buliškių km. 2 Buliškių km. Buliškiai
Degių km. 2 Degių km. Degiai
Geručių km. 6 Geručių km. Geručiai (Pakruojis)
Kairelių km. 5 Kairelių km. Kaireliai
Krasmiškių km. 2 Krasmiškių km. Krasniškiai
Kukariškio km. 6 Kukariškio km. Kukariškiai
Maišelių km. 4 Maišelių km. Maišeliai (Pakruojis)
Mielių km. 3 Mielių km. Mieliai
Pagirių km. 2 Pagirių km. Pagiriai (Žeimelis)
Putrelių km. 4 Putrelių km. Putreliai
Rozentalių km. 3 Rozentalių km. Rozentalis (Pakruojis)
Ruonių km. 2,5 Ruonių km. Ruoniai (Pakruojis)
Sturių km. 2 Sturių km. Sturiai
Trumpakojų km. 6 Trumpakojų km. Trumpakojai (Pakruojis)
Vydžių km. 4 Vydžių km. Vydžiai (Pakruojis)
Vileišių km. 2 Vileišių km. Vileišiai (Pakruojis)
Zylių km. 2 Zylių km. Zyliai
Žeimelio gelež. st. 0 Žeimelio gelež. st. Žeimelio GS
Žeimelio m-lis 0 Žeimelio m-lis Žeimelis
Žičiūnų km. 5 Žičiūnų km. Žičiūnai

Išnašos redaguoti

  1. 236 psl. nenurodytas atstumas iki apylinkės centro

Šaltiniai redaguoti

  1. Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas 1959 m. vasario 1 dienai. – Vilnius, Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1959. // psl. 235