Sąrašas:1959 m. Kazlų Rūdos rajono gyvenvietės

Kazlų Rūdos rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės

1959 metais Kazlų Rūdos rajonas buvo suskirstytas į 12 apylinkių. Apylinkės ir jų gyvenvietės 1959 m. vasario 1 d. duomenimis buvo aprašytos suskirstymo žinyno dviejose dalyse – I dalyje pagal administracinę priklausomybę (taip pat nurodant atstumą iki administracinio centro), II dalyje – pagal abėcėlę.[1] Didžioji dauguma gyvenviečių buvo nurodytos kilmininko linksniu, mažuma (daugiausia miesto vietovės) – vardininko.

Miestas Miesto tipo gyvenvietė Apylinkė Centras Atstumas iki rajono centro, km Plotas, km² Ūkiai
Kazlų Rūda 0 2,26
Ąžuolų Būdos apylinkė Kvietiškis 12,5 61 „Šviesiojo kelio“ kolūkis, „Naujo gyvenimo“ kolūkis
Bagotosios apylinkė Bagotoji 11 34,84 „Naujo kelio“ kolūkis
Būdos apylinkė Būda 19 40 Čiapajevo vardo kolūkis
Gavaltuvos apylinkė Gavaltuva 16 64 J. Janonio vardo kolūkis, „Aušros“ kolūkis, „Vinčų“ kolūkis
Gudelių apylinkė Gudeliai 14 49 Mičiurino vardo kolūkis
Jankų apylinkė Jankai 18 100 „Lenino keliu“ kolūkis
Kazlų apylinkė Kazlai 3,5 73 „Jūros“ kolūkis
Petkeliškių apylinkė Juodbūdis 24 36 „Jaunosios Gvardijos“ kolūkis
Skriaudžių apylinkė Skriaudžiai 15 72 „Gegužės Pirmosios“ kolūkis, „Vienybės“ kolūkis, „Taikos“ kolūkis
Užuoganų apylinkė Pliopliai 12 26 „Švyturio“ kolūkis
Veiverių apylinkė Veiveriai 21 31 „Stalino keliu“ kolūkis
Višakio Rūdos apylinkė Višakio Rūda 10 126 „Višakio pirmūno“ kolūkis

Miesto vietovės redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Kazlų Rūda, m. Kazlų Rūdos m. Kazlų Rūda
Kazlų Rūdos gelež. st. Kazlų Rūdos GS

Ąžuolų Būdos apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Alksniškės km. 1 Alksniškės km. Alksniškės (Kazlų Rūda)
Ąžuolų Būdos vk. 3 Ąžuolų Būdos vk. Ąžuolų Būda
Būdviečio km. 8,5 Būdviečio km. Būdvietis I (Kazlų Rūda)
Cinarpievio km. 4 Cinarpievio km. Cinorpievės
Čisavos km. 3 Čisavos km. Čisava (Kazlų Rūda)
Didžiųjų Zariškių km. 2,5 Didžiųjų Zariškių km. Didžiosios Zariškės
Elniakalnio km. 8 Elniakalnio km. Elniakalnis
Galginų km. 2 Galginų km. Galginai
Gyviškių km. 1 Gyviškių km. Gyviškės
Gluškabūdės km. 2 Gluškabūdės km. Gluškabūdė
Grigaliūniškės km. 5 Grigaliūniškės km. Grigaliūniškės
Kazlaučiznos km. 3 Kazlaučiznos km. Kazlai II
Kiziškių km. 4 Kiziškių km. Kižiškės
Klevinkalnio km. 7 Klevinkalnio km. Klevinkalnis (Kazlų Rūda)
Kvietiškio km. 0 Kvietiškio km. Kvietiškis (Kazlų Rūda)
Lasiškių km. 1 Lasiškių km. Lasiškiai
Limarkų km. 2,5 Limarkų km. Limarkai
Linmargio km. 4,5 Linmargio km. Linmargis
Morkaviškio km. 4 Morkaviškio km. Morkaviškis
Murmuliškių km. 5 Murmuliškių km. Murmuliškės (Kazlų Rūda)
Pagyviškių km. 1 Pagyviškių km. Pagyviškys
Paukštynės km. 4 Paukštynės km. Paukštynė
Pavabalkšnio km. 4 Pavabalkšnio km. Pavabalkšnis
Pavabelkės km. 3 Pavabelkės km. Pavobelkė
Pentupių km. 2,5 Pentupių km. Pentupiai
Pinkaviškio km. 8 Pinkaviškio km. Pinkaviškis
Plutiškių vk. 7 Plutiškių vk. Plutiškės
Račyliškės km. 2,5 Račyliškės km. Račyliškė
Rėkaviškio km. 4 Rėkaviškio km. Rėkaviškis
Rusinkos km. 4 Rusinkos km. Rusinka
Serbentiškių km. 2,5 Serbentiškių km. Serbentiškės
Subačiškių km. 5 Subačiškių km. Subačiškės
Sulemo Būdos km. 2 Sulemo Būdos km. Selema
Šarabūdės km. 8 Šarabūdės km. Šarabūdė
Šerninės km. 3 Šerninės km. Šerninė
Šimėkų km. 5,5 Šimėkų km. Šimėkai
Šinkaviškio km. 4,5 Šinkaviškio km. Šinkaviškis
Tabariškių km. 6 Tabariškių km. Tabariškės (Kazlų Rūda)
Vasiliaučiškių km. 7 Vasiliaučiškių km. Vasiliaučiškės
Žydaviškio km. 2 Žydaviškio km. Žydaviškis (Kazlų Rūda)

Bagotosios apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Audiejiškės km. 3,5 Audiejiškės km. Audiejiškė
Aukštosios Išdagos km. 2 Aukštosios Išdagos km. Aukštoji Išdaga
Ąžuolupio km. 3,5 Ąžuolupio km. Aržuolupis
Bagotosios gelež. st. 3 Bagotosios gelež. st. Bagotosios GS
Bagotosios km. 0 Bagotosios km. Bagotoji
Bartininkų km. 3 Bartininkų km. Bartininkai (Kazlų Rūda)
Berštupio km. 4 Berštupio km. Berštupis
Beržnavienos km. 5,5 Beržnavienos km. Beržnavienė (Kazlų Rūda)
Būdviečio km. 3 Būdviečio km. Būdvietis II (Kazlų Rūda)
Geruliškių km. 2,5 Geruliškių km. Geruliškė (Kazlų Rūda)
Girnupių km. 3 Girnupių km. Girnupiai
Guobiniškių km. 4 Guobiniškių km. Guobiniškė
Kalvos km. 0,5 Kalvos km. Kalva (Kazlų Rūda)
Karklinių km. 1 Karklinių km. Karkliniai (Kazlų Rūda)
Kermušio km. 1,5 Kermušio km. Kermušis
Klampupių km. 5 Klampupių km. Klampupiai
Kriauniškės km. 5,5 Kriauniškės km. Kriauniškė (Kazlų Rūda)
Kučiškės km. 2 Kučiškės km. Kučiškė
Mažosios Išdagos km. 3,5 Mažosios Išdagos km. Mažoji Išdaga
Patašiškės km. 1 Patašiškės km. Patašiškė
Pinciškių km. 6 Pinciškių km. Pinciškė (Vilkaviškis)
Senojo Būdviečio km. 6,5 Senojo Būdviečio km. Senasis Būdvietis
Skiudeliškės km. 3,5 Skiudeliškės km. Skindeliškė
Stepkiškės km. 3,5 Stepkiškės km. Stepkiškė
Šakumšio km. 1,5 Šakumšio km. Šakmušis
Šiaudadūšės km. 2,5 Šiaudadūšės km. Šiaudadūšė
Šliurpkiškės km. 5,5 Šliurpkiškės km. Šliurpkiškė
Ubagnavienos km. 2,5 Ubagnavienos km. Ubagnoviena
Užprūdžių km. 6,5 Užprūdžių km. Užprūdžiai (Kazlų Rūda)

Būdos apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Beržupių km. 3 Beržupių km. Beržupiai
Būdos km. 0 Būdos km. Būda
Būdviečio km. 4,2 Būdviečio km. Būdvietis (Jankai)
Degučių km. 3,1 Degučių km. Degučiai (Kazlų Rūda)
Dovydų km. 3 Dovydų km. Dovydai (Kazlų Rūda)
Endziulių km. 3,2 Enziulių km. Endziuliai
Išdagų vk. 3,1 Išdagų vk. Išdagai (Kazlų Rūda)
Kampinių km. 4 Kampinių km. Kampiniai (Jankai)
Katinų km. 8 Katinų km. Katinai (Kazlų Rūda)
Liaudinskų km. 2 Liaudinskų km. Liaudenskai
Maliejiškės km. 2 Maliejiškės km. Maliejiškė
Nemirų km. 2,1 Nemirų km. Nemirai
Panoreikupių km. 8 Panoreikupių km. Panoreikupiai
Pilypų km. 7 Pilypų km. Pilypai (Kazlų Rūda)
Plačkojų km. 7 Plačkojų km. Plačkojai
Simokų km. 4,2 Simokų km. Simokai (Kazlų Rūda)
Sukūriškės vk. 8 Sukūriškės vk. Sūkuriškė
Šikutiškės km. 2 Šikutiškės km. Šikutiškė
Šunkarių km. 3 Šunkarių km. Laukiniai Šunkariai
Toliejų km. 4 Toliejų km. Toliejai (Kazlų Rūda)
Vierčiškių km. 4,9 Vierčiškių km. Vierčiškė
Zavedskų km. 4 Zavedskų km. Zaveckai

Gavaltuvos apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Armališkių km. 4,5 Armališkių km. Armališkės (Kazlų Rūda)
Bebruliškės gelež. st. 3,5 Bebruliškės gelež. st. Bebruliškės GS
Bebruliškės km. 4 Bebruliškės km. Bebruliškė
Brastos km. 3 Brastos km. Brasta (Marijampolė)
Čisavos km. 5 Čisavos km. Čisava
Čystos Būdos km. 1 Čystos Būdos km. Čysta Būda
Čiuiniškių km. 1,5 Čiuiniškių km. Čiuiniškė
Didžiosios Trakiškės km. 6,5 Didžiosios Trakiškės km. Didžioji Trakiškė (Kazlų Rūda)
Gavaltuvos km. 0 Gavaltuvos km. Gavaltuva
Griešių km. 4 Griešių km. Griešiai
Kajackiškių km. 6,5 Kajackiškių km. Kajackiškė
Kazliškių km. 4,5 Kazliškių km. Kazliškiai (Sasnava)
Klevinės km. 6 Klevinės km. Klevinė (Kazlų Rūda)
Klevinkalnio km. 4 Klevinkalnio km. Klevinkalnis (Marijampolė)
Lygumų km. 1,5 Lygumų km. Lygumai (Marijampolė)
Molupio km. 4 Molupio km. Molupis (Marijampolė)
Nedelberžio km. 3,1 Nedelberžio km. Nedėldaržis
Nendrinių km. 3 Nendrinių km. Nendriniai
Nuoragėlių km. 4,5 Nuoragėlių km. Nuoragėliai
Ožnugarių km. 4 Ožnugarių km. Ožnugariai (Marijampolė)
Pakeliškių km. 1 Pakeliškių km. Pakeliškė
Paštoriškių km. 3,5 Paštoriškių km. Pačtoriškė
Prigražiškių km. 2 Prigražiškių km. Prigražiškė
Puodžiškių km. 4,5 Puodžiškių km. Puodžiškė (Marijampolė)
Purviniškių km. 2,5 Purviniškių km. Purviniškė
Rūdupio km. 5,5 Rūdupio km. Rūdupis (Kazlų Rūda)
Senažiškės km. 8,5 Senažiškės km. Mažoji Senažiškė
Senovės km. 6 Senovės km. Senovė (Kazlų Rūda)
Smalinpečio km. 7 Smalinpečio km. Smalinpetis
Šalniškės km. 8 Šalniškės km. Šalniškė
Tarputiškių km. 4 Tarputiškių km. Tarputiškė (Kazlų Rūda)
Trakinės km. 5,5 Trakinės km. Trakinė (Kazlų Rūda)
Valaitiškių km. 7 Valaitiškių km. Valaitiškė
Vinčų gelež. st. 2 Vinčų gelež. st. Vinčų GS

Gudelių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Baltreliškių km. 2 Baltreliškių km. Baltreliškės
Būdelės km. 0,5 Būdelės km. Būdelė (Kazlų Rūda)
Bundziškių km. 1 Bundziškių km. Bundziškės
Egliniškių km. 2 Egliniškių km. Egliniškis
Gudelių km. 0 Gudelių km. Gudeliai (Kazlų Rūda)
Guobų km. 2 Guobų km. Guobai
Jūrės gelež. st. 6 Jūrės gelež. st. Jūrė
Jūrės km. 5 Jūrės km. Jūrė
Kirsnakaviznos km. 5,5 Kirsnakaviznos km. Kirsnakavizna
Krašteliškių km. 2,5 Krašteliškių km. Krašteliškės
Mažųjų Zariškių km. 5,5 Mažųjų Zariškių km. Mažosios Zariškės
Pavuobelkės km. 3 Pavuobelkės km. Pavobelkė
Pinciškių km. 0,5 Pinciškių km. Pinciškės
Pributkio km. 0,5 Pributkio km. Pributkė
Senos Rūdos km. 6 Senos Rūdos km. Sena Rūda
Užbalių km. 1 Užbalių km. Užbaliai (Kazlų Rūda)

Jankų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Balgužių km. 3 Balgudžių km. Balgudžiai
Būdelės km. 1 Būdelės km. Būdelė (Jankai)
Dambavos km. 0,5 Dambavos km. Dambava (Kazlų Rūda)
Jankų km. 0 Jankų km. Jankai
Karčrūdės km. 5 Karčrūdės km. Karčrūdė
Kurynės km. 10 Kurynės km. Kurynė
Laukiniškės km. 1,7 Laukiniškės km. Laukiniškė
Lūšnos km. 9 Lūšnos km. Lūšna (Kazlų Rūda)
Meškučių km. 2 Meškučių km. Meškučiai (Kazlų Rūda)
Pakalniškių km. 8 Pakalniškių km. Pakalniškiai (Kazlų Rūda)
Panovių km. 3,8 Panovių km. Panoviai (Kazlų Rūda)
Pašilupių km. 2,5 Pašilupių km. Pašilupiai
Sarapinų km. 8,5 Sarapinų km. Sarapinai
Sasnavos km. 6 Sasnavos km. Sasnava (Kazlų Rūda)
Skirkų km. 0,4 Skirkų km. Skirkai
Stakniškės km. 6,8 Stakniškės km. Stakniškė
Storiesių km. 6,5 Storiesių km. Storiesiai
Šilgalių km. 3,5 Šilgalių km. Šilgaliai (Kazlų Rūda)
Šunkarių km. 6 Šunkarių km. Giriniai Šunkariai
Tabakinės km. 0,5 Tabakinės km. Tabakinė
Tamošbūdžio km. 2 Tamošbūdžio km. Tamošbūdis
Uzarų km. 4 Uzarų km. Uzarai
Valių km. 2 Valių km. Valiai (Kazlų Rūda)
Viliūšių km. 7,5 Viliūšių km. Viliūšiai
Vinkšnupio km. 3 Vinkšnupių km. Vinkšnupiai (Kazlų Rūda)
Zūkų km. 2,5 Zūkų km. Zūkai

Kazlų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Barsukinės km. 8 Barsukinės km. Barsukinė (Kazlų Rūda)
Eglinčiškės km. 2 Eglinčiškės km. Eglinčiškė
Juodbariškės km. 6,5 Juodbariškės km. Juodbariškė
Jūrės km. 4 Jūrės km. Jūrė (kaimas)
Kazliškių km. 9,5 Kazliškių km. Kazliškiai (Kazlų Rūda)
Kazlų km. 0 Kazlų km. Kazlai I
Krūvelių gelež. st. 1,5 Krūvelių gelež. st. Krūvelių GS
Krūvelių km. 3 Krūvelių km. Krūveliai
Kvietkapūšio km. 4 Kvietkapūšio km. Kvietkapušis
Morackų km. 5 Morackų km. Marackai
Mūriniškės km. 1,5 Mūriniškės km. Muriniškė
Timinčiškės km. 5 Timinčiškės km. Timinčiškė
Trakiškės km. 3,5 Trakiškės km. Trakiškė
Vasiliaučiznos km. 6,5 Vasiliaučiznos km. Vosylynė

Petkeliškių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Barauskinės km. 3 Barauskinės km. Barauskinė
Gustaičių km. 1,5 Gustaičių km. Gustaičiai (Prienai)
Juodbūdžio km. 0 Juodbūdžio km. Juodbūdis
Lizdeikių km. 1,5 Lizdeikių km. Lizdeikiai
Mozūriškių km. 1,5 Mozūriškių km. Mozūriškės (Prienai)
Pakeklio km. 2,5 Pakeklio km. Pakeklys
Paviemonio km. 2 Paviemonio km. Paviemuonys
Petkeliškių km. 1,5 Petkeliškių km. Petkeliškės
Skerdupio km. 2,5 Skerdupio km. Skerdupis

Skriaudžių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Bagotiškių km. 5 Bagotiškių km. Bagotiškės
Banioniškių km. 7,5 Banioniškių km. Banioniškės
Barsukinės km. 6,2 Barsukinės km. Barsukinė (Prienai)
Blindžiakupsčio km. 6 Blindžiakupsčio km. Blindžiakupstis
Būbautiškių km. 3 Būbautiškių km. Būbautiškės
Būdviečio km. 5 Būdviečio km. Būdvietis I (Prienai)
Cikabūdės km. 8 Cikabūdės km. Cikabūdė
Gyvių km. 2 Gyvių km. Gyviai
Graižbūdės km. 7,5 Graižbūdės km. Graižbūdė
Grigaliūnų km. 6 Grigaliūnų km. Grigaliūnai (Prienai)
Išdagėlių km. 7,5 Išdagėlių km. Išdagėliai
Janaukos km. 8 Janaukos km. Janauka (Prienai)
Kampinių km. 3 Kampinių km. Kampiniai (Prienai)
Keturakiškių km. 5 Keturakiškių km. Keturakiškės
Kikiriškių km. 5 Kikiriškių km. Kikiriškės
Kliniškių km. 2,5 Kliniškių km. Kliniškės
Kubelciškių km. 8 Kubelciškių km. Kubelciškės
Kuprių km. 5,5 Kuprių km. Kupriai (Prienai)
Leskavos km. 6 Leskavos km. Leskava
Liepaloto vk. 7,2 Liepaloto vk. Liepalotas (Šilavotas)
Meškynų km. 5 Meškynų km. Meškynai
Obelinės km. 7,5 Obelinės km. Obelinė (Prienai)
Pabališkių gelež. st. 5,5 Pabališkių gelež. st. Pabališkių GS
Pabališkių km. 5 Pabališkių km. Pabališkiai (Veiveriai)
Papilvio km. 4 Papilvio km. Papilvis
Pašiekštupio km. 5,5 Pašiekštupio km. Pašiekštupis
Patašinės km. 2 Patašinės km. Patašinė (Prienai)
Pirktavietės km. 7,5 Pirktavietės km. Pirktavietė
Pužiškių km. 7 Pužiškių km. Puziškės
Ragavos km. 4 Ragavos km. Ragava (Prienai)
Samaniškių km. 4 Samaniškių km. Samaniškės
Skriaudžių km. 0 Skriaudžių km. Skriaudžiai
Šmurų km. 2 Šmurų km. Šmurai
Tarputiškių km. 2,5 Tarputiškių km. Tarputiškė (Prienai)
Zasčenkos km. 7 Zasčenkos km. Zasčenka

Užuoganų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Antanavos km. 4 Antaukos km. Antanavas
Antanavos vk. 3 Antanavos vk. Antanavas (viensėdis)
Aukštiškių km. 1,5 Aukštiškių km. Aukštiškė
Eglupio km. 2,5 Eglupio km. Eglupis
Gaisrių km. 2 Gaisrių km. Gaisriai (Kazlų Rūda)
Kampinių km. 3,5 Kampinių km. Kampiniai (Kazlų Rūda)
Kirsnokiškės km. 1 Kirsnokiškės km. Kirsnokiškė
Linksmakalnio km. 1,5 Linksmakalnio km. Linksmakalnis (Kazlų Rūda)
Plioplių km. 0 Plioplių km. Pliopliai
Skučiškės km. 1 Skučiškės km. Skučiškė
Slabados km. 4 Slabados km. Slabada (Kazlų Rūda)
Šiaudiniškės km. 0,5 Šiaudiniškės km. Šiaudiniškė (Kazlų Rūda)
Timinčiškės km. 1 Timinčiškės km. Timinciškė
Užpilvių km. 2 Užpilvių km. Užpilviai
Užuoganų km. 1,5 Užuoganų km. Užuoganai
Višakinės km. 1,5 Višakinės km. Višakiškė
Vitkiškės km. 3 Vitkiškės km. Vitkiškė

Veiverių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Belevičių km. 4 Bielevičių km. Belevičiai
Byliškės km. 5 Byliškės km. Byliškės
Čiurlių km. 1,5 Čiurlių km. Čiurliai
Mauručių gelež. st. 3 Mauručių gelež. st. Mauručiai
Padrečių km. 4 Padrečių km. Padrečiai
Pagrandinės km. 7 Pagramdinės km. Pagramdinė
Šilėnų km. 5 Šilėnų km. Šilėnai (Prienai)
Tarpiškių km. 2 Tarpiškių km. Tarpiškės
Tulauskų km. 5,1 Tulausų km. Tulauskai
Veiverių m-lis 0 Veiverių m-lis Veiveriai

Višakio Rūdos apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Agurkiškės km. 8 Agurkiškės km. Agurkiškė
Ardzijauskų km. 4,5 Ardzijauskų km. Ardzijauskai
Bagauskų km. 6,7 Bagauskų km. Baganskai
Beržiniškės km. 3 Beržiniškės km. Beržiniškė
Dambravinos km. 4 Dambravinos km. Dambravina
Garankščių km. 7 Garankščių km. Garankščiai
Gulioniškės km. 2 Gulioniškės km. Gulioniškė
Judrarūdės km. 2 Judrarūdės km. Judrarūdė
Kajackaraisčio km. 13,5 Kajackaraisčio km. Kajackaraistis
Kajackų km. 13 Kajackų km. Kajackai
Karališkių km. 2,1 Karališkių km. Karališkė
Kardokų km. 6,5 Kardokų km. Kardokai
Kūjų km. 7,2 Kūjų km. Kūjai
Ladiškės km. 8 Ladiškės km. Lodiškė
Naudžių km. 12 Naudžių km. Naudžiai (Kazlų Rūda)
Pakardokio km. 5,7 Pakardokio km. Pakardokys
Paskarlupių km. 2,2 Paskarlupių km. Paskarlupiai
Pečiulių km. 3 Pečiulių km. Pečiuliai (Kazlų Rūda)
Prūsokų km. 3,1 Prūsokų km. Prūsokai
Raudonplynio km. 6 Raudonplynio km. Raudonplynis
Runkių km. 5 Runkių km. Runkiai
Senažiškės km. 5,2 Senažiškės km. Senažiškė
Vandenių km. 4 Vandenių km. Vandeniai
Višakio Rūdos km. 0 Višakio Rūdos km. Višakio Rūda

Šaltiniai redaguoti

  1. Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas 1959 m. vasario 1 dienai. – Vilnius, Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1959. // psl. 160