Sąrašas:1959 m. Joniškėlio rajono gyvenvietės

Joniškėlio rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės

1959 metais Joniškėlio rajonas buvo suskirstytas į 14 apylinkių. Apylinkės ir jų gyvenvietės 1959 m. vasario 1 d. duomenimis buvo aprašytos suskirstymo žinyno dviejose dalyse – I dalyje pagal administracinę priklausomybę (taip pat nurodant atstumą iki administracinio centro), II dalyje – pagal abėcėlę.[1] Didžioji dauguma gyvenviečių buvo nurodytos kilmininko linksniu, mažuma (daugiausia miesto vietovės) – vardininko.

Miestas Miesto tipo gyvenvietė Apylinkė Centras Atstumas iki rajono centro, km Plotas, km² Ūkiai
Joniškėlis 0 2,36
Adomavos apylinkė Petruliškis 24,5 48,2 „Adomavos“ kolūkis, „Gegužinės“ kolūkis
Gružių apylinkė Gružiai 14 45,2 „Vienybės“ kolūkis, „Mūsų ateities“ kolūkis
Jociūnų apylinkė Daglėnai 12,3 38,6 „Už taiką“ kolūkis
Jurgėnų apylinkė Kalnas 25,5 63,5 „Jurgėnų“ kolūkis
Kriklėnių apylinkė Kriklėniai 27 66,8 „Kriklėnių“ kolūkis
Medikonių apylinkė Medikoniai 20 44,6 „Medikonių“ kolūkis, Joniškėlio tarybinis ūkis
Meškalaukio apylinkė Meškalaukis 3 37,3 „Kovos“ kolūkis
Pumpėnų apylinkė Pumpėnai 19,5 25,6 „Pumpėnų“ kolūkis, Joniškėlio tarybinio ūkio Lavėnų skyrius
Pušaloto apylinkė Pušalotas 12,5 62,8 „Pušaloto“ kolūkis
Skaisgirio apylinkė Skaisgiris 24 56,3 „Sodybos“ kolūkis, „Vebrupės“ kolūkis, Joniškėlio tarybinio ūkio Pamiškės skyrius
Švobiškio apylinkė Švobiškis 3 57,3 Stalino vardo kolūkis, Lenino vardo kolūkis
Valdeikių apylinkė Valdeikiai 6,1 39 „Komjaunuolio“ kolūkis, Joniškėlio tarybinio ūkio Austakynės skyrius
Vildūnų apylinkė Norgėlai 7,7 36,86 „Ryto“ kolūkis
Vilkiškių apylinkė Vilkiškiai 25,5 45,7 „Vilkiškių“ kolūkis, „Pergalės“ kolūkis

Miesto vietovės redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Joniškėlis, m. Joniškėlio m. Joniškėlis
Joniškėlio gelež. st. Joniškėlio GS

Adomavos apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Adomavos km. 5,6 Adomavos km. Adomava
Baroniškių km. 6,5 Baroniškių km. Baroniškiai
Birželių km. 5,9 Birželių km. Birželiai
Birželių vk. 4,9 Birželių vk. Birželiai (viensėdis)
Gegužinės km. 5,3 Gegužinės km. Gegužinė (Panevėžys)
Jackonių km. 8,3 Jackonių km. Jackoniai (Panevėžys)
Jutiškių km. 8 Jutiškių km. Jutiškiai (Panevėžys)
Kaukiškių vk. 6,5 Kaukiškių vk. Kaukiškiai
Koreiviškių vk. 8 Koreiviškių vk. Kareiviškiai (viensėdis)
Medinių vk. 9 Medinių km. Mediniai (Panevėžys)
Mickeliūnų km. 3,6 Mickeliūnų km. Mickeliūnai
Mickeliūnų vk. 1,7 Mickeliūnų vk. Mickeliūnai (viensėdis)
Milaškūnų vk. 2,5 Milaškūnų vk. Mileškūnai
Naujalaukio vk. 7,2 Naujalaukio vk. Naujalaukis (Panevėžys)
Paistrės km. 6,5 Paistrės km. Paįstrys
Pakaušių km. 2,3 Pakaušių km. Pakaušiai
Paliukų km. 7,5 Paliukų km. Paliukai
Petruliškio km. 0 Petruliškio km. Petruliškis
Pragarėlės km. 3,5 Pragarėlės km. Pragarėlė
Senlaukio vk. 8 Senlaukio vk. Senalaukis
Setenų vk. 6,5 Setenų vk. Siteniai
Šakiškių km. 0,8 Šakiškių km. Šakiškiai
Teberešiškių km. 9,7 Teberešiškių km. Teberešiškiai
Vanagiškio km. 0,9 Vanagiškio km. Vanagiškiai (Panevėžys)
Varakiškių vk. 10,5 Varakiškių vk. Varakiškiai (Adomava)

Gružių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Adomiškio vk. 4 Adomiškio vk. Adomiškis (Pasvalys)
Antapolio vk. 2,5 Antanopolio vk. Antanopolis
Daniūnų km. 3 Daniūnų km. Daniūnai (Joniškėlis)
Dovydų km. 0,5 Dovydų km. Dovydai (Pasvalys)
Gružių gelež. st. 0 Gružių gelež. st. Grūžių GS
Gružių km. 0 Gružių km. Grūžiai
Kalneliškio km. 6,5 Kalneliškio km. Kalneliškiai
Keliuotiškių km. 2 Keliuotiškių km. Keliuotiškiai (Pasvalys)
Kelmučių vk. 5 Kelmučių vk. Kelmučiai
Kriaušiškių km. 4 Kriaušiškių km. Kriaušiškiai
Lepšynės km. 4 Lepšynės km. Lepšynė (Vaškai)
Mažųjų Gružių vk. 3 Mažųjų Gružių vk. Mažieji Grūžiai
Medžvalakio km. 3,5 Medžvalakio km. Medžvalakis
Paliepių km. 3 Paliepių km. Paliepiai (Pasvalys)
Smilgelių vk. 4 Smilgelių vk. Smilgeliai (Vaškai)
Stipinų vk. 4 Stipinų vk. Stipinai
Vainekonių km. 7,5 Vainekonių km. Vainekoniai
Vaišvilynės vk. 4 Vaišvilynės vk. Vaišvilynė
Vienžindžių km. 1,3 Vienžindžių km. Vienžindžiai

Jociūnų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Budnikų km. 6 Budnikų km. Būdininkai (Pasvalys)
Daglėnų km. 0 Daglėnų km. Deglėnai
Daukučių km. 3 Daukučių km. Daukučiai (Pasvalys)
Jakubonių km. 3,5 Jakubonių km. Jakūboniai
Jociūnų km. 4 Jociūnų km. Jaciūnai (Pasvalys)
Jusėnų km. 2 Jusėnų km. Jusėnai
Laukagalio km. 1 Laukagalio km. Laukagalis (Rozalimas)
Mickaičių km. 4,5 Mickaičių km. Mickaičiai
Pagirnupio km. 2,5 Pagirnupio km. Pagirnupiai
Šermukšnių km. 5 Šermukšnių km. Šermukšniai (Pasvalys)
Šniūrų km. 2 Šniūrų km. Šniūrai (Pasvalys)

Jurgėnų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Adželytės km. 2 Atželytės km. Atžalytė
Aukštagojo km. 3,8 Aukštagojo km. Aukštagojis
Auriliškių km. 3,7 Auriliškių km. Auriliškiai
Dirvonų km. 3,7 Dirvonų km. Dirvonai (Pasvalys)
Gegobrastos km. 7,7 Gegobrastos km. Gegabrasta
Gustagalių km. 7,5 Gustagalių km. Gustadalis
Jurgėnų km. 1,9 Jurgėnų km. Jurgėnai (Pasvalys)
Kalno vk. 0 Kalno vk. Kalnas (Pasvalys)
Mėlėnų km. 14 Mėlėnų km. Melėnai (Pasvalys)
Miesteliškių km. 18 Miesteliškių km. Miesteliškiai (Pasvalys)
Paistriečių km. 2 Paistriečių km. Paįstriečiai
Pašiliečių km. 5 Pašiliečių km. Pašiliečiai
Rinkūnų km. 6,7 Rinkūnų km. Rinkūnai (Pasvalys)
Stebeikėlių km. 3,3 Stebeikėlių km. Stebeikiai (Pasvalys)
Talkonių km. 2,7 Talkonių km. Talkoniai
Vizorių km. 7,9 Vizorių km. Vizoriai

Kriklėnių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Balčiūniškio km. 4 Balčiūniškio km. Balčiūniškis (Pumpėnai)
Banionių km. 2,3 Banionių km. Banioniai
Bartkūnų km. 2,5 Bartkūnų km. Bartkūnai (Pasvalys)
Dalickų km. 3,5 Dalickų km. Dalickai
Druciškių km. 5 Druciškių km. Druciškiai
Dručmaniškių km. 1,2 Dručmaniškių km. Dručmaniškiai
Dumbliūnėlių km. 4,5 Dumbliūnėlių km. Dumbliūnėliai
Gustagalio km. 4,5 Gustadalio km. Gustadalis
Januškų km. 6 Januškų km. Januškai
Kenelių km. 9 Kenelių km. Keneliai
Kriklėnių m-lis 0 Kriklėnių m-lis Krikliniai
Lipniškio km. 3 Lipniškio km. Lipniškis
Moliūnų km. 2,9 Moliūnų km. Moliūnai
Pavalkių km. 1,5 Pavalkių km. Pavalkis
Petriškių km. 2 Petriškių km. Petriškiai (Pumpėnai)
Storiškių km. 8 Storiškių km. Storiškiai

Medikonių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Aukštatrakio km. 2,7 Aukštatrakio km. Aukštatrakis
Buojarago km. 10,5 Buojaragio km. Buojaragis
Buojo vk. 5,1 Buojo vk. Buojis
Dikonėlių km. 3 Dikonėlių km. Dikonėliai
Dikonių km. 4,2 Dikonių km. Dikoniai
Eimuliškio km. 6,3 Eimuliškio km. Eimuliškis (Pasvalys)
Gailiūnų km. 2 Gailiūnų km. Gailiūnai (Panevėžys)
Kidžionių km. 6,7 Kižionių km. Kidžioniai
Kruopinės vk. 8,3 Kruopinės vk. Kruopinė (Pasvalys)
Laukugalio vk. 1,5 Laukugalio vk. Laukugalis
Medikonių gelež. st. 0 Medikonių gelež. st. Medikonių GS
Medikonių km. 0 Medikonių km. Medikoniai (Pasvalys)
Migonėlių km. 3 Migonėlių km. Migonėliai
Mikoliškio km. 4,2 Mikoliškio km. Mikoliškis
Ožkyčių vk. 4,8 Ožkyčių vk. Ožkyčiai
Pabervalkių km. 4,3 Pabervalkių km. Pabėrvalkiai
Pabuojų km. 9 Pabuojų km. Pabuojai
Pagirių km. 5,3 Pagirių km. Pagiriai (Pasvalys)
Palėvenio vk. 1,4 Palėvenio vk. Palėvenis
Senlaukio vk. 1,6 Senlaukio vk. Senlaukis (Panevėžys)
Šilonių vk. 6,3 Šilonių vk. Šiloniai
Užubalių km. 3,3 Užubalių km. Užubaliai (Pakruojis)
Voverinės km. 0,5 Voverinės km. Voverinė

Meškalaukio apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Gustonių km. 4,5 Gustonių km. Gustoniai
Jurgėniškių km. 6 Jurgėniškių km. Jurgeniškiai
Kalviškių vk. 4,7 Kalviškių vk. Kalviškiai (Pasvalys)
Katinų km. 7 Katinų km. Katinai (Pasvalys)
Mekšrių km. 7 Mekšrių km. Mekšriai
Meškalaukio km. 0 Meškalaukio km. Meškalaukis
Oželių km. 2 Oželių km. Oželiai (Pasvalys)
Pažosų km. 6 Pažosų km. Pažąsai
Smilgelių km. 1 Smilgelių km. Smilgeliai (Joniškėlis)
Žiukų km. 3 Žiukų km. Žiukai

Pumpėnų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Janeliškio vk. 2,4 Jeneliškio vk. Jeneliškis
Lavėnų vk. 4,5 Lavėnų vk. Lavėnai
Molinės km. 4,3 Molinės km. Molynė (Pumpėnai)
Niurkonių km. 5,7 Niurkonių km. Niurkoniai (Pasvalys)
Pumpėnų m-lis 0 Pumpėnų m-lis Pumpėnai
Ramaninės km. 3 Ramaninės km. Ramoninė
Sereikonių km. 3,2 Sereikonių km. Sereikoniai
Smilgelių km. 1,6 Smilgelių km. Smilgeliai

Pušaloto apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Baldoniškių km. 7,3 Baldoniškių km. Baldoniškis
Budrionių km. 9 Budrionių km. Budrioniai
Dičiūnų km. 2 Dičiūnų km. Dičiūnai (Pasvalys)
Girpetrių km. 5,3 Girpetrių km. Girpetriai
Jukonių km. 6,4 Jukonių km. Jukoniai
Lepšinės vk. 6,5 Lepšinės vk. Lepšynė (Pušalotas)
Maldučionių km. 4,9 Maldučionių km. Maldučioniai
Matkūnų km. 4,8 Matkūnų km. Matkūnai
Mieklos vk. 1,5 Mieklos vk. Mieklė
Orelių km. 2,5 Orelių km. Oreliai (Pasvalys)
Pakalniškių km. 2,3 Pakalniškių km. Pakalniškiai (Pasvalys)
Palėvenių km. 3,8 Palėvenių km. Palėveniai
Papiškių km. 2,2 Papiškių km. Papiškiai (Pasvalys)
Patapurių km. 4,7 Patapurių km. Patapūriai
Pušaloto gelež. st. 0 Pušaloto gelež. st. Pušaloto GS
Pušaloto m-lis 0 Pušaloto m-lis Pušalotas
Pušaloto vk. 2 Pušaloto vk. Pušalotas (viensėdis)
Stumbriškio km. 5,4 Stumbriškio km. Stumbriškis (Pasvalys)
Šedekonių km. 2 Šedekonių km. Šedeikoniai
Toliūnų km. 8,2 Toliūnų km. Toliūnai (Pasvalys)
Užusenio km. 3 Užusenio km. Užusienis (Pušalotas)
Vaitkūnų gelež. st. 5,5 Vaitkūnų gelež. st. Vaitkūnų GS
Vaitkūnų km. 6,5 Vaitkūnų km. Vaitkūnai (Pasvalys)
Valmonių km. 2,7 Valmonių km. Valmoniai
Virbinių vk. 4,7 Virbinių vk. Virbiniai
Vytėnų km. 3,7 Vytėnų km. Vytėnai (Pasvalys)

Skaisgirio apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Ažagų km. 4 Ažagų km. Ažagai
Bonkiškio vk. 4,5 Bonkiškio vk. Bonkiškis
Dragonių km. 6 Dragonių km. Dragonys
Eimuliškio km. 10 Eimuliškio km. Eimuliškis
Grikpėdžių km. 8,6 Grikpėdžių km. Grikpėdžiai (Panevėžys)
Kupstų vk. 1,6 Kupstų vk. Kupstai
Lipinių vk. 7 Lipinių vk. Liepiniai
Montvydų km. 0,7 Montvydų km. Mantvydai (Panevėžys)
Pamiškės km. 2,3 Pamiškės km. Pamiškė (Panevėžys)
Pazūkų km. 6 Pazūkų km. Pazūkai
Skaisgirio gelež. st. 0 Skaisgirio gelež. st. Skaistgirių GS
Skaisgirio km. 0 Skaisgirio km. Skaistgiriai (Panevėžys)
Stačiūnų km. 2,5 Stačiūnų km. Stačiūnai (Panevėžys)
Šiaudinės vk. 2,5 Šiaudinės vk. Šiaudinė (Panevėžys)
Užubalio km. 4 Užubalio km. Užubalis (Panevėžys)
Žaliapurvių km. 3 Žaliapurvių km. Žaliapurviai

Švobiškio apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Daniūnų km. 6 Daniūnų km. Daniūnai (Joniškėlis)
Gailioniškių km. 12 Gailioniškių km. Gailioniškiai
Gailionių gelež. st. 4,5 Gailionių gelež. st. Gailionių GS
Gailionių km. 8 Gailionių km. Gailioniai (Pasvalys)
Geidžiūniškių km. 9 Geidžiūniškių km. Gedžiūniškiai
Meliodiškių vk. 7 Meliodiškių vk. Meladiškis
Nareikonių km. 4 Nareikonių km. Nereikoniai
Norteikių km. 1 Norteikių km. Narteikiai
Pagirio km. 12 Pagirio km. Pagirys (Pasvalys)
Pamūšių vk. 3 Pamūšių vk. Pamūšiai
Pantakonių km. 4 Pantakonių km. Pantakoniai
Punkrelių km. 6 Punkrelių km. Punkreliai
Ruškelių km. 7 Ruškelių km. Ruškeliai
Sabonių km. 5,2 Sabonių km. Saboniai
Stačiūnų km. 8 Stačiūnų km. Stačiūnai (Joniškėlis)
Stipinų km. 7 Stipinų km. Stipinai
Šikštonių km. 1 Šykštonių km. [a] Šiukštoniai
Švobiškio gelež. st. 0 Švobiškio gelež. st. Švobiškio GS
Švobiškio km. 0 Švobiškio km. Švobiškis
Židonių km. 1 Židonių km. Židoniai (Joniškėlis)

Valdeikių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Austakynės vk. 4 Austakynės vk. Austakynė
Čeniškėlių km. 1,6 Čeniškėlių km. Čeniškėliai
Čeniškių km. 2,6 Čeniškių km. Čeniškiai (Pasvalys)
Jukiškių km. 5,5 Jukiškių km. Jukiškiai
Kapčiūnėlių km. 6 Kapčiunėlių km. Kapčiūnėliai
Kapčiūnų km. 4,3 Kapčiūnų km. Kapčiūnai
Katkūnų km. 3,3 Katkūnų km. Katkūnai
Kuolingų km. 7,2 Kuolingų km. Kuolingai
Lukštynės vk. 5,7 Lukštynės vk. Lukštynė (Pasvalys)
Nakiškėlių km. 1 Nakiškėlių km. Nakiškėliai
Nakiškių km. 2,5 Nakiškių km. Nakiškiai
Pamažupių km. 5,5 Pamažupių km. Pamažupiai
Stasiukų km. 6 Stasiukų km. Stasiukai
Valdeikių km. 0 Valdeikių km. Valdeikiai (Pasvalys)

Vildūnų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Balvonių vk. 4,4 Balvonių km. Bulvoniai
Bokonių vk. 2 Bokonių vk. Bukauskai
Kuolingų vk. 5,4 Kuolingų vk. Kuolingai
Norgėlų km. 0 Norgėlų vk. Norgėlai (Pasvalys)
Pagirnupių km. 4,5 Pagirnupių km. Pagirnupiai
Senkonių km. 2,5 Senkonių km. Senkoniai (Pasvalys)
Stasiukų vk. 3,3 Stasiukų vk. Stasiukai
Vaskonių vk. 2,7 Vaskonių vk. Voskoniai (Pasvalys)
Vildūnų km. 2,5 Vildūnų km. Vildūnai
Žvirgždžiūnų km. 4 Žvirgždžiūnų km. Žvirgždžiūnai

Vilkiškių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Balčiūniškio km. 6 Balčiūniškio km. Balčiūniškis (Pumpėnai)
Banionių km. 1,5 Banionių km. Banioniai (Panevėžys)
Dūdiškių km. 3,6 Dūdiškių km. Dūdiškiai (Pasvalys)
Jurkašiškių km. 1 Jurkašiškių km. Jurkašiškis
Kerbušių km. 5,4 Kerbušių km. Kerbušiai
Kirkiliškių km. 2,5 Kirkiliškių km. Kirkiliškis
Kliokmaniškių km. 1,5 Kliokmaniškių km. Kliuokmaniškis (Panevėžys)
Lieknelių km. 2 Lieknelių km. Lieknelis
Margių km. 6,3 Margių km. Margiai (Panevėžys)
Mickeliūnų km. 6 Mickeliūnų km. Mitkai (Pasvalys)
Mitabynės km. 7,3 Mitabynės km. Mitabynė
Mitkų km. 5,5 Mitkų km. Mitkai (Panevėžys)
Padvariečių km. 3 Padvariečių km. Padvariečiai (Pasvalys)
Preibių km. 6,7 Preibių km. Preibiai
Pūkelių km. 7 Pūkelių km. Pūkeliai
Pūkių km. 7 Pūkių km. Pūkiai
Puodžiūnėlių km. 4 Puodžiūnėlių km. Puodžiūnėliai
Puodžiūnų km. 7,2 Puodžiūnų km. Puodžiūnai
Raciškių km. 2,9 Raciškių km. Račiškiai (Pasvalys)
Ramanynės km. 1,6 Ramanynės km. Ramoninė II
Sabonėlių km. 3,2 Sabonėlių km. Sabonėliai
Senkeliškio km. 4 Senkeliškio km. Senkeliškis
Švilpiškių km. 4,1 Švilpiškių km. Švilpiškiai (Pasvalys)
Vanagynės vk. 1,3 Vanagynės vk. Vanaginė (Pasvalys)
Vilkalupkos km. 1 Vilkalupkos km. Vilkaluvka
Vilkiškių km. 0 Vilkiškių km. Vilkiškiai

Išnašos redaguoti

  1. 953 psl. netikslus pavadinimas, kadangi neatitinka abėcėlinės tvarkos (turėtų būti Šikštonių)

Šaltiniai redaguoti

  1. Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas 1959 m. vasario 1 dienai. – Vilnius, Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1959. // psl. 105