Sąrašas:1959 m. Daugų rajono gyvenvietės

Daugų rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės

1959 metais Daugų rajonas buvo suskirstytas į 9 apylinkes. Apylinkės ir jų gyvenvietės 1959 m. vasario 1 d. duomenimis buvo aprašytos suskirstymo žinyno dviejose dalyse – I dalyje pagal administracinę priklausomybę (taip pat nurodant atstumą iki administracinio centro), II dalyje – pagal abėcėlę.[1] Didžioji dauguma gyvenviečių buvo nurodytos kilmininko linksniu, mažuma (daugiausia miesto vietovės) – vardininko.

Miestas Miesto tipo gyvenvietė Apylinkė Centras Atstumas iki rajono centro, km Plotas, km² Ūkiai
Daugai 0 1,4
Alovės apylinkė Alovė 11 88,3 „Gegužės Pirmosios“ kolūkis, „Tarybų Lietuvos“ kolūkis, Partijos XX suvažiavimo vardo kolūkis
Bukaučiškių apylinkė Bukaučiškės 6 68,1 „Laimės“ kolūkis, „Dzūkų krašto“ kolūkis
Daugų apylinkė Daugai 0 116,27 „Komunizmo aušros“ kolūkis, „Tėviškės“ kolūkis, „Lenino keliu“ kolūkis, „Švyturio“ kolūkis
Dusmenų apylinkė Dusmenys 18 64 J. Janonio vardo kolūkis, „Jurgionių“ kolūkis, „Vienybės“ kolūkis
Junčionių apylinkė Junčionys 9 71,1 „Tarybinio artojo“ kolūkis, „Tarybinės žemės“ kolūkis, „Žvaigždės“ kolūkis
Onuškio apylinkė Onuškis 28 67,2 „Naujo gyvenimo“ kolūkis, „Aušros“ kolūkis, „Gedimino pilies“ kolūkis
Pavarėnio apylinkė Sarapiniškės 17 50,3 „Dainavos“ kolūkis
Pivašiūnų apylinkė Pivašiūnai 13 57,4 „Draugystės“ kolūkis, „Naujo kelio“ kolūkis
Žilinų apylinkė Žilinai 32 96,3 „Taikos keliu“ kolūkis, „Komunizmo keliu“ kolūkis, „Gimtosios žemės“ kolūkis, „Nemuno“ kolūkis

Miesto vietovės

redaguoti
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Daugai, m. Daugų m. Daugai
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Akalyčios km. 2 Akalyčios km. Akalyčia
Alovės m-lis 0 Alovės m-lis Alovė
Bogušiškių km. 7 Bogušiškių km. Bogušiškės
Bokštų km. 2 Bokštų km. Bokštai (Alytus)
Davainiškių km. 8 Davainiškių km. Davainiškės
Dobrovolės km. 4,5 Dobrovolės km. Dobrovolė (Alytus)
Ilgų km. 10 Ilgų km. Ilgai (Alytus)
Janapolio vk. 1 Janapolio vk. Janapolis (Alytus)
Kaciolkų km. 0,5 Kaciolkų km. Kaciolkai
Karliškių km. 10 Karliškių km. Karliškės
Klausiškių km. 3 Klaušiškių km. Klausiškės
Kūciškių vk. 1 Kūciškių vk. Kutiškės
Kudariškių km. 7 Kudariškių km. Kudariškės
Lesagurų km. 15 Lesagurų km. Lesagūrai
Malinavos vk. 9 Malinavos vk. Malinava (Alytus)
Meškučių km. 10 Meškučių km. Meškučiai (Alytus)
Mieliūnų km. 4 Mieliūnų km. Mieliūnai (Alytus)
Navoplentos km. 5 Navoplentos km. Novoplenta
Obelaičių km. 1 Obelaičių km. Obelaičiai
Pagurinių km. 4,5 Pagurinių km. Pagurniai
Pavartėnų km. 6 Pavartėnų km. Pavartėnai
Plikionių km. 7 Plikionių km. Plikionys
Pocelonių km. 6 Pocelonių km. Pocelonys
Pocioniškių km. 14 Pocioniškių km. Pociūniškės
Raudonos Alovės km. 3,5 Raudonos Alovės km. Raudonoji Alovė
Rokončių km. 12 Rokončių km. Rokančiai
Savulkų km. 13 Savulkų km. Savulkos
Skirgailių km. 0,5 Skirgailių km. Skirgailiai
Slabadėlės km. 1 Slabadėlės km. Slabadėlė
Šaukėnų vk. 3 Šaukėnų vk. Šaukėnai (Alytus)
Švabalaukio km. 4 Švabalaukio km. Švabalaukis
Švobiškių km. 0,5 Švobiškių km. Švobiškės
Vinkšninių km. 10 Vinkšninių km. Vinkšninės
Žarnaučiznos km. 3 Žarnaučiznos km. Žarnonys
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Andriūnų km. 7,5 Andriūnų km. Andriūnai (Varėna)
Arčiūnų km. 2 Arčiūnų km. Arčiūnai
Bobriškių km. 10 Bobriškių km. Babriškės (Varėna)
Bukaučiškių km. 0 Bukaučiškių km. Bukaučiškės II
Dvarčėnų km. 2 Dvarčėnų km. Dvarčėnai
Geidukonių km. 6 Geidukonių km. Geidukonys
Gudžių km. 5 Gudžių km. Gudžiai
Ilgučių km. 4 Ilgučių km. Vilgučiai
Padaugės km. 3 Padaugės km. Padaugė
Papiškių km. 6,5 Papiškių km. Papiškiai (Varėna)
Pavarčių km. 5,5 Pavarčių km. Pavartės
Purvelių km. 6 Purvelių km. Purveliai (Alytus)
Rakatanskų km. 4,5 Rakatamskų km. Rakatanskai
Rėmėnų km. 2,5 Rėmėnų km. Rimėnai
Rokančių km. 5 Rokančių km. Rokančiai
Slabodkos km. 3,5 Slabodkos km. Slabodka
Sokonių km. 4 Sokonių km. Sokonys (Varėna)
Šiūkščiokalnių km. 3,5 Šiūkščiokalnių km. Šiukščiakalnis
Želniūnų km. 4 Želniūnų km. Želniūnai
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Atažalyno km. 4 Atažalyno km. Atžalynas (Alytus)
Būdos km. 4 Būdos km. Būda (Daugai)
Bukaučiškių km. 6 Bukaučiškių km. Bukaučiškės I
Daugų Kolonijos km. 1 Daugų Kolonijos km. Daugai (kaimas)
Doškonių km. 3 Doškonių km. Doškonys
Griciūnų km. 6 Griciūnų km. Griciūnai (Alytus)
Grūmiškių km. 10 Grūmiškių km. Grumiškės
Jonuciškių km. 2 Jonuciškių km. Januciškės
Kančėnų km. 4 Kančėnų km. Kančėnai
Korliškių km. 4 Korliškių km. Karliškės
Makariškių km. 4 Makariškių km. Makariškės
Melnytėlės km. 4,5 Melnytėlės km. Melnytėlė (Alytus)
Mojaukos km. 5,5 Mojaukos km. Majauka
Pagilės km. 5 Pagilės km. Pagilė
Paneveiglės km. 3 Paneveiglės km. Paneveiglė
Radžios km. 5 Radžios km. Rodžia
Rakščios km. 10 Rakščios km. Rakščia
Salos km. 3 Salos km. Sala (Alytus)
Skabeikių km. 8 Skabeikių km. Skabeikiai
Slavinciškių km. 3 Slavinciškių km. Slavinčiškės
Tamašavos km. 5 Tamašavos km. Tamašava (Alytus)
Vaikantonių km. 7 Vaikantonių km. Vaikantonys
Vėžionių km. 7 Vėžionių km. Vėžionys (Alytus)
Vieciūnų km. 5 Vieciūnų km. Viečiūnai (Alytus)
Žilinčiškių km. 9 Žilinčiškių km. Žilinčiškės (Alytus)
Žvirgždėnų km. 4 Žvirgždėnų km. Žvirgždėnai
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Alaburdiškių km. 5 Alaburdiškių km. Alaburdiškės
Aleksandravos km. 4 Aleksandravos km. Aleksandrava (Trakai)
Dusmenėlių km. 4 Dusmenėlių km. Dusmenėliai
Dusmenų km. 0 Dusmenų km. Dusmenys
Griovinų km. 3,5 Grovinų km. Griovinai
Išdagų km. 3,5 Išdagų km. Iždagai
Jurgionių km. 4 Jurgionių km. Jurgionys (Onuškis)
Pikciūniškių km. 6 Pikciūniškių km. Pikčiūniškės
Ponikščių km. 3 Ponikščių km. Ponykštės
Smetoniškių km. 5,5 Smetoniškių km. Smetoniškės
Stoniškių km. 5 Stoniškių km. Stoniškė
Varlių km. 3 Varlių km. Varliai
Vieštartonių km. 5,5 Vieštartonių km. Vieštartonys
Žydabrasčio km. 4,5 Žydabraščio km. Žydabrastis
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Bundžių km. 3 Bundžių km. Bundžiai
Būriškių km. 4 Būriškių km. Būriškės (Alytus)
Čižiūnų km. 1,5 Čižiūnų km. Čižiūnai (Alytus)
Eigelonių km. 5 Eigelonių km. Eigelonys
Junčionių km. 0 Junčionių km. Junčionys
Kaniūkų km. 3 Kaniūkų km. Kaniūkai (Pivašiūnai)
Kazimieravos km. 3 Kazimieravos km. Kazimieravas (Alytus)
Kedonių km. 6 Kedonių km. Kedonys
Krūmijos km. 1,5 Krūmijos km. Krūmijos
Lačionių km. 4 Lačionių km. Lačionys
Leoniškių km. 5 Leoniškių km. Leoniškės (Alytus)
Lydžionių km. 8 Klydžionių km. Klydžionys
Mikalavos km. 2,5 Mikalavo km. Mikalavas
Navasodų km. 5 Navasodų km. Navasodai II
Pavarėnio I km. 2 Pavarėnio I km. Pavarėnys I
Pavarėnio II km. 2 Pavarėnio II km. Pavarėnys
Poškūniškių km. 8 Poškūniškių [a] Paškūniškės
Sibiriškių km. 4 Sibiriškių km. Sibiriškės
Sviliniškių km. 8 Sviliniškių km. Sviliniškės
Šilaičių km. 2 Šilaičių km. Šilaičiai (Pivašiūnai)
Teletnykų km. 5 Teletnykų km. Telėtninkai
Utos km. 2 Utos km. Ūta (Alytus)
Užukalnių km. 3 Užukalnių km. Užukalniai (Alytus)
Užupių km. 1,5 Užupis (Alytus)
Žadiškių km. 5,5 Žadiškių km. Žadiškės
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Alešiškių km. 9 Alešiškių km. Alešiškės II
Bičiūnų km. 1,5 Bičiūnų km. Bičiūnai
Bobiškių km. 4 Bobiškių km. Bobiškės
Dembinos km. 7 Dembinos km. Dembina (Trakai)
Gudašų km. 7 Gudašų km. Gudašiai
Jočionių km. 6 Jočionių km. Jočionys (Trakai)
Jukniškių km. 6 Jukniškių km. Jukniškės
Juodaklonių km. 6 Juodaklonių km. Juodaklonis
Kęstučių km. 4 Kęstučių km. Kęstučiai
Mergelių km. 4 Mergelių km. Mirgeliai
Nupronių km. 4 Nupronių km. Nupronys
Onuškio m-lis 0 Onuškio m-lis Onuškis
Pajautos km. 7 Pajautos km. Pajauta (Trakai)
Pasamovės km. 6 Pasamonės km. Pasamavis
Promezės km. 7 Promezės km. Promieziai
Ramanavos km. 3 Ramanavos km. Ramanava (Trakai)
Reznyčios km. 2 Reznyčios km. Rieznyčia
Saviškių km. 7 Saviškių km. Saviškės
Skinimų km. 5 Skinimų km. Skynimai (Onuškis)
Vaickūniškių km. 4 Vaickūniškių km. Vaickūniškės
Vanagų km. 5 Vanagų km. Vanagai (Trakai)
Zaciškių km. 7 Zaciškių km. Zaciškės
Žakiškių km. 8 Žakiškių km. Zakiškės
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Aleksandravos km. 2 Aleksandravos km. Aleksandrava (Varėna)
Diržominių km. 4 Diržominių km. Diržamenys
Genionių km. 1 Genionių km. Genionys
Kirklionių km. 1 Kirklionių km. Kirklionys
Medinų vk. 1 Medinų vk. Medinai (Varėna)
Meškučių km. 2 Meškučių km. Meškučiai (Varėna)
Pamusėlių km. 1 Pamusėlių km. Pamusėliai
Pamusių km. 1 Pamusių km. Pamusiai
Pavarėnio km. 1,5 Pavarėnio km. Pavarėnis
Rudnios km. 4 Rudnios km. Rudnia (Varėna)
Sarapiniškių km. 0 Sarapiniškių km. Sarapiniškės
Utos km. 5 Utos km. Ūta (Varėna)
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Aleksandravos km. 2,5 Aleksandravos km. Aleksandrava (Butrimonys)
Aleksandravos km. 5 Aleksandravos km. Aleksandrava (Butrimonys)
Anykštėnų km. 4 Anykštėnų km. Anykštėnai
Babraukos km. 7 Babraukos km. Babrauka
Balaganų km. 8 Balaganų km. Balaganai
Balandiškių vk. 1 Balandiškių vk. Balandiškės (Alytus)
Beržinių km. 7 Beržinių km. Beržiniai (Alytus)
Dusmenėlių km. 4 Dusmenėlių km. Dusmenėliai (Alytus)
Eigirdonių km. 7 Eigirdonių km. Eigirdonys
Einorių km. 3 Einoronių km. Einoronys
Ginaitiškių km. 9 Ginaitiškių km. Gineitiškės (Trakai)
Girakalnių km. 8 Girakalnių km. Girakalnis
Gražiškių km. 7 Gražiškių km. Gražiškės
Jaroslaviškių km. 6 Jaroslaviškių km. Jaroslaviškės
Juodgirio km. 6 Juodgirio km. Juodgiris (Alytus)
Jurkonių km. 3 Jurkonių km. Jurkonys
Kalnų km. 0,5 Kalnų km. Kalnai (Pivašiūnai)
Lėlionių km. 6 Lėlionių km. Lelionys (Butrimonys)
Liesionių km. 2 Liesionių km. Liesionys
Liubartiškių km. 5 Liubartiškių km. Liubartiškės
Mickūnavos km. 3 Mickūnavos km. Mickūnava
Padambės km. 3 Padambės km. Padambė (Alytus)
Pašilės km. 6 Pašilės km. Pašilis (Alytus)
Pivašiūnų km. 0 Pivašiūnų km. Pivašiūnai
Smetoniškių km. 6 Smetoniškių km. Smetoniškės
Stackiškių km. 5 Stackiškių km. Statkiškės
Subavos km. 3 Subavos km. Sobuva (Trakai)
Sudvariškių km. 2 Sudvariškių km. Sudvariškės (Alytus)
Svirnelių km. 6 Svirnelių km. Svirneliai
Vackiškių km. 8 Vackiškių km. Vackiškės
Vanžadiškių km. 6 Vanžadiškių km. Vanžadiškės
Vieštartonių km. 9 Vieštartonių km. Vieštartonys
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Bakaloriškių km. 7 Bakaloriškių km. Bakaloriškės
Bitautonių km. 6 Bitautonių km. Bytautonys
Burbonių km. 4 Burbonių km. Burbonys
Dagiliškių km. 8,5 Dagiliškių km. Dagiliškės
Damanonių km. 3,5 Damanonių km. Damononys
Ginakiemio km. 6 Ginakiemio km. Ginakiemis
Gražiosios vk. 7 Gražiosios vk. Gražioji
Gruožnikėlių km. 0,5 Gruožnikėlių km. Gruožninkėliai
Gruožnikų km. 7,5 Gruožnikų km. Gruožninkai
Kalėnų km. 3 Kalėnų km. Kalėnai (Varėna)
Kaniūkų km. 5 Kaniūkų km. Kaniūkai (Jakėnai)
Kareivonių km. 3 Kareivonių km. Kareivonys (Varėna)
Leipunkos vk. 4 Leipunkos vk. Leipunkai
Navasodų vk. 8,5 Navasodų vk. Navasodai (Trakai)
Pajuodrikių km. 5 Pajuodrikių km. Pajuodikys
Palielukio km. 6 Palielukio km. Palielukis
Paspengio km. 7 Paspengio km. Paspengliai (Trakai)
Petrauskų km. 6 Petrauskų km. Petrauskai (Trakai)
Plentų vk. 7 Plentų vk. Plentai
Radžiūnų km. 5 Radžiūnų km. Radžiūnai (Varėna)
Smalių km. 8 Smalių km. Smaliai (Trakai)
Spenglinykų km. 8,5 Spenglinykų km. Spenglininkai
Taučionių km. 7 Taučionių km. Taučionys
Užtilčių km. 3 Užtilčių km. Užtilčiai (Varėna)
Verbiciškių vk. 3 Verbiciškių vk. Verbiciškės
Vergakiemio km. 5 Vergakiemio km. Vergakiemis
Voniškių km. 5 Voniškių km. Voniškės
Žilinų km. 0 Žilinų km. Žilinai

Šaltiniai

redaguoti
  1. Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas 1959 m. vasario 1 dienai. – Vilnius, Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1959. // psl. 51


Citavimo klaida: <ref> žymės egzistuoja grupei vardu "lower-alpha", bet atitinkama <references group="lower-alpha"/> žymė buvo nerasta