Sąrašas:1959 m. Širvintų rajono gyvenvietės

Širvintų rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės
1959 m. gyventojų surašymas
1970 m. gyventojų surašymas
1972 m. apylinkės ir gyvenvietės
1976 m. apylinkės ir gyvenvietės
1979 m. gyventojų surašymas
1987 m. apylinkės ir gyvenvietės
1989 m. gyventojų surašymas

1959 metais Širvintų rajonas buvo suskirstytas į 19 apylinkių. Apylinkės ir jų gyvenvietės 1959 m. vasario 1 d. duomenimis buvo aprašytos suskirstymo žinyno dviejose dalyse – I dalyje pagal administracinę priklausomybę (taip pat nurodant atstumą iki administracinio centro), II dalyje – pagal abėcėlę.[1] Didžioji dauguma gyvenviečių buvo nurodytos kilmininko linksniu, mažuma (daugiausia miesto vietovės) – vardininko.

Miestas Miesto tipo gyvenvietė Apylinkė Centras Atstumas iki rajono centro, km Plotas, km² Ūkiai
Širvintos 0 1,94
Alionių apylinkė Alionys 12 69,26 Černiachovskio vardo kolūkis, „Naujo gyvenimo“ kolūkis
Bagaslaviškio apylinkė Bagaslaviškis 16 64,79 TSKP XIX suvažiavimo vardo kolūkis, „Tarybinės Vėliavos“ kolūkis, „Pažangos“ kolūkis
Čiobiškių apylinkė Čiobiškiai 26,8 49,6 „Galybės“ kolūkis, „Vilijos“ kolūkis
Gelvonų apylinkė Gelvonai 22 41,62 „Gelvonų“ kolūkis, „Gegužės Pirmosios“ kolūkis
Jauniūnų apylinkė Jauniūnai 12,5 60,69 „Paryžiaus Komunos“ kolūkis, Stalino vardo kolūkis
Juknonių apylinkė Juknonys 36 56,88 „Naujo darbo“ kolūkis, „Gintaro“ kolūkis
Juodiškių apylinkė Juodiškiai 16 48,99 „Ateities“ kolūkis, „Tarybinio artojo“ kolūkis
Kaimynų apylinkė Stanislavuvka 18 51,3 „Vienybės“ kolūkis, „Pavasario“ kolūkis, Bartkuškio tarybinis ūkis
Kernavės apylinkė Kernavė 22 48,6 „Vilties“ kolūkis
Kielių apylinkė Kieliai 5,8 48,62 Puškino vardo kolūkis
Mančiušėnų apylinkė Kultuvėnai 26 79,33 „Pergalės“ kolūkis, „Mančiušėnų“ kolūkis, „Paširvinčio“ kolūkis, S. Nėries vardo kolūkis
Motiejūnų apylinkė Motiejūnai 4,5 30,36 Dzeržinskio vardo kolūkis
Musninkų apylinkė Musninkai 14,2 28,83 „Naujo gyvenimo“ kolūkis, „Svajonės“ kolūkis
Šešuolėlių apylinkė Naidos 17 53,08 „Draugystės“ kolūkis, „Komjaunuolio“ kolūkis, Šešuolėlių tarybinio ūkio Šešuolėlių I, Šešuolėlių II ir Gaidelių skyriai
Šiaulių apylinkė Eiciūnai 16,7 34,85 TSKP XX suvažiavimo vardo kolūkis, Kalinino vardo kolūkis, Vorošilovo vardo kolūkis
Viesų apylinkė Žemi Viesai 6,2 45 „Laisvės“ kolūkis, Ždanovo vardo kolūkis
Vileikiškių apylinkė Vileikiškiai 9,2 60,28 „Stalino keliu“ kolūkis, „Vileikiškių“ kolūkis
Vindeikių apylinkė Vindeikiai 20,6 32,36 „Auksinės varpos“ kolūkis, „Artojo“ kolūkis
Zibalų apylinkė Zibalai 6,1 36,4 Šešuolėlių tarybinis ūkis

Miesto vietovės

redaguoti
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Širvintos, m. Širvintų m. Širvintos
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Alionių km. 0 Alionių km. Alionys I
Boruvkos km. 2 Boruvkos km. Boruvka (Alionys)
Būdos km. 2 Būdos km. Būda (Širvintos)
Drazdiškių vk. 4 Drazdiškių vk. Drazdiškiai
Janiškių vk. 5 Janiškių vk. Joniškis (Širvintos)
Krašenos km. 2 Krašėnos km. Krašiena
Megučių km. 5 Megučių km. Miegučiai
Mučiniškių vk. 4 Mučiniškių vk. Mučiniškės (viensėdis)
Nugarų km. 3 Nugarų km. Nugarai
Pabūdos vk. 3 Pabūdos vk. Pabūda (viensėdis)
Pagirių km. 1 Pagirių km. Pagiriai (Širvintos)
Pajuodžių km. 4 Pajuidžių km. Pajuodžiai (Alionys)
Pakiškių km. 1 Pakiškių km. Pokiškės
Palkių km. 4 Palkių km. Palkiai
Ramaškancų km. 5 Romaškancų km. Ramaškonys (Širvintos)
Skovrodų km. 4 Skovrodų km. Skauradai (Širvintos)
Trimpūdiškių km. 1 Trimpūdiškių km. Trimputiškės
Viciūnų km. 4 Viciūnų km. Vičiūnai (Alionys)
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Alekniškių vk. 3 Alekniškių vk. Alekniškis (Širvintos)
Bagaslaviškio km. 0,5 Bagaslaviškių km. Bagaslaviškis (kaimas)
Bagaslaviškio m-lis 0 Bagaslaviškių m-lis Bagaslaviškis
Bagdišių km. 3 Bagdišių km. Bagdyšiai
Bolevlavos vk. 3 Boleslavos vk. Boleslava
Čiurkiškių vk. 4 Čiurkiškių vk. Čiurkiškiai
Dabravolės vk. 2 Dabravolės vk. Dobrovolė (Širvintos)
Dabužinės vk. 3 Dabužinės vk. Dabužynė
Dūdų km. 3 Dūdų km. Dūdai
Dvejokų vk. 4,5 Dvejokų vk. Dvejokai
Geceniškių vk. 7 Geceniškių vk. Geceniškiai
Gelvankos vk. 3 Gelvankos vk. Gelvanka
Gelvės vk. 3,5 Gelvės vk. Gelvė
Gelvonėlių km. 3 Gelvonėlių km. Gelvonėliai
Grigiškių km. 2 Grigiškių km. Grigiškiai (Širvintos)
Gurų vk. 2 Gurų vk. Gurai
Januvkos vk. 2 Januvkos vk. Januvka (Širvintos)
Jasiškių km. 5 Jasiškių km. Jasiškiai (Širvintos)
Jaskaudžių km. 6 Jaskaudžių km. Jaskaudžiai (Širvintos)
Kaženiškių vk. 3 Kaženiškių vk. Kaženiškiai
Kelpšiškių vk. 3 Kelpšiškių vk. Kelpšiškiai
Kungėdų km. 3 Kungėdų km. Kangedai
Lemantaučiznos vk. 2 Lemantaučiznos vk. Lemantaučizna
Markeliškių vk. 2,5 Markeliškių vk. Markeliškis
Motiejūnų km. 4 Motiejūnų km. Motiejūnai II
Nartakų vk. 2 Nartakų vk. Nartakai
Neveronių km. 4 Neveronių km. Neveronys (Širvintos)
Padgojaus vk. 4 Padgojaus vk. Pagojus (Gelvonai)
Palionijos vk. 0,5 Palionijos vk. Palionė
Pyplių km. 2 Pyplių km. Pypliai (Širvintos)
Pociūniškių km. 3 Pociūniškių km. Pociūniškis
Rastalindžių km. 5 Rastalindžių km. Raistalindžiai
Sedūnų km. 1 Sedūnų km. Sedūnai (Širvintos)
Spurgakalnių vk. 4 Spurgakalnių vk. Spurgakalnis
Stangviliškių km. 4 Stangviliškių km. Standviliškis
Stavarygalos km. 5 Stavarygalos km. Stavarygala
Šeiniūnų km. 4 Šeiniūnų km. Šeiniūnai
Šeipūnų km. 3 Šeipūnų km. Šeipūnai
Šiaulių km. 2 Šiaulių km. Šiauliai (Širvintos)
Špokiškių km. 4 Špokiškių km. Špokiškis (Širvintos)
Totoriškių km. 5 Totoriškių km. Totoriškis (Širvintos)
Vaidziuliškių km. 7 Vaidziuliškių km. Vaidžiuliškiai
Vaškūnų km. 3 Vaškūnų km. Vaiškūnai (Širvintos)
Vėjalkų km. 6 Vėjalkų km. Vėjelka
Zubelių km. 1 Zubelių km. Zubeliai
Žiobriškių vk. 2 Žiobriškių vk. Žiobriškiai
Žiškų km. 2 Žižkų km. Žičkai (Širvintos)
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Armaniškių vk. 4,2 Armaniškių vk. Armoniškiai (Širvintos)
Bartasiūniškių km. 7,5 Bartasiūniškių km. Bartasiūniškis
Boruvkos vk. 4,5 Boruvkos vk. Boruvka (Čiobiškis)
Brazelių km. 6 Brazelių km. Brazelės
Burniškių km. 2,1 Burniškių km. Burniškiai
Čiobiškių km. 0 Čiobiškių km. Čiobiškis
Dambuvkos km. 7 Dambuvkos km. Dembuvka (Čiobiškis)
Darvydų km. 4,5 Darvydų km. Darvydai
Ilgojos km. 6 Ilgojos km. Ilgojus
Janonių I km. 3,2 Janonių I km. Janionys (Širvintos)
Janonių II km. 3,6 Janonių II km. Janionys II
Kaimiankos vk. 4,5 Kaimiankos vk. Kaimenka
Karališkių vk. 4,5 Karališkių vk. Karališkiai (Čiobiškis)
Karšaklonių km. 4,6 Karšaklonių km. Karšaklonis
Klevinės vk. 3,2 Klevynės vk. Klevynė (Širvintos)
Lapelių I km. 4 Lapelių I km. Lapelės
Lapelių II km. 4 Lapelių II km. Lapelės II
Lapelių III km. 5,7 Lapelių III km. Lapelės III
Liaukiškių km. 3,7 Liaukiškių km. Liaukiškiai
Malinavos km. 6,5 Malinavos km. Malinava (Širvintos)
Markučių km. 7,5 Markučių km. Markučiai (Širvintos)
Nesteriškių km. 5,3 Nesteriškių km. Nesteriškis
Padvarių km. 2,6 Padvarių km. Padvariai (Širvintos)
Pakerpės km. 4,8 Pakerpės km. Pakerpė
Pamusės I km. 4,5 Pamusės I km. Pamusiai (Širvintos)
Pamusės II km. 6,7 Pamusės II km. Pamusiai II
Rusių Rago km. 1,1 Rusių-Rago km. Rusių Ragas
Skruzdelių km. 6,5 Skruzdelių km. Skruzdėlės (Širvintos)
Spietiškių km. 9 Spietiškių km. Spietiškiai
Sporų vk. 4 Sporų vk. Sporos (Širvintos)
Stanislaviškių km. 5 Stanislaviškių km. Stanisloviškiai
Steponavos km. 2 Steponavos km. Stepanava (Čiobiškis)
Strazdų km. 7,7 Strazdų km. Strazdai (Širvintos)
Šilių km. 5,1 Šilių km. Šiliai (Širvintos)
Talatiškių km. 1,5 Talatiškių km. Toliotiškis
Ustronės km. 2 Ustronės km. Ustronė (Širvintos)
Valakėlių vk. 3 Valakėlių vk. Valakėlė
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Beržinės vk. 1,5 Beržinės vk. Beržinė (Širvintos)
Cegelnės vk. 3 Cegelnės vk. Cegelnė (Gelvonai)
Durpėnų km. 1,5 Durpėnų km. Durpėnai
Gelvonų km. 1 Gelvonų km. Gelvonai (kaimas)
Gelvonų m-lis 0 Gelvonų m-lis Gelvonai
Gražėniškių km. 3 Gražėniškių km. Grežėniškiai
Išeriškių km. 3 Išeriškių km. Išeriškiai
Ivanavos vk. 6 Ivanavos vk. Ivanava (Gelvonai)
Juodagalviškių vk. 4 Juodagalviškių vk. Juodagalviškiai
Kalakiemių km. 2 Kalakiemių km. Kaliakiemiai
Liukonių km. 6 Liukonių km. Liukonys
Maskoliškių km. 5 Maskoliškių km. Maskoliškiai (Širvintos)
Maželių km. 5 Maželių km. Maželiai (Širvintos)
Mikalajūnų km. 2 Mikalajūnų km. Mikalajūnai (Širvintos)
Moliūpės vk. 7,5 Moliūpės vk. Moliupė
Pasadnykų km. 6 Pasadnykų km. Pasodninkai
Pranislavos vk. 6 Pranislavos vk. Pramislava (Širvintos)
Prievartos vk. 7,5 Prievartos vk. Prievartė
Pusilgiškių km. 5,5 Pusilgiškių km. Pusilgiškiai
Raudonkos vk. 4 Raudonkos vk. Raudonka
Sabališkių km. 4,5 Sabališkių km. Sabališkiai
Savingės vk. 3 Savingės vk. Savingė
Trakų km. 6 Trakų km. Trakai (Gelvonai)
Ževeliškių km. 3 Ževeliškių km. Žieveliškiai (Širvintos)
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Antonaičių km. 1 Antonaičių km. Antanaičiai
Antonėlių km. 1 Antonėlių km. Antanėliai
Cegelnės km. 6 Cegelnės km. Cegelnė (Jauniūnai)
Darkuškių km. 1 Darkuškių km. Darkuškiai
Diržioniškės km. 6 Diržioniškės km. Diržioniškės
Gadiškių km. 8 Gadiškių km. Godiškės
Gaidiniškių km. 7 Gaidiniškių km. Gaidžioniškės
Graužių km. 0,5 Graužių km. Graužiai (Širvintos)
Griciūnų km. 7 Griciūnų km. Griciūnai (Širvintos)
Grūdiškių km. 8 Grūdiškių km. Grūdiškės
Gudalinos km. 3 Gudalinos km. Gudulinė
Jauniūnų km. 0 Jauniūnų km. Jauniūnai
Karšunoluvkos km. 7 Karšunoluvkos km. Karšūnalaukis
Klonėnų km. 7 Klonėnų km. Klonėnai
Kobiliškių km. 3 Kobiliškių km. Kubiliškės
Kromeniškių km. 0,5 Kromeniškių km. Krūmėniškės
Leoniškių km. 7 Leoniškių km. Leoniškės (Širvintos)
Likoncės km. 1 Likoncės km. Liukonys (Jauniūnai)
Medziukų km. 5 Medziukų km. Medžiukai
Mėšliukų km. 5 Mešliukų km. Mešliukai
Mičagūros km. 6 Mičagūros km. Mičagūra
Navasiolkų km. 7 Navasiolkų km. Navasiolkai (Jauniūnai)
Osinuvkos km. 2 Osinuvkos km. Osinuvka
Paciūnų km. 2 Paciūnų km. Pociūnai (Širvintos)
Pavasarėlio km. 1 Pavasarėlio km. Pavasarėliai
Petrovčiznos km. 8 Petrovčiznos km. Petriškės (Širvintos)
Plikiškio km. 2 Plikiškio km. Plikiškės
Podkrinicos km. 3 Podkrinicos km. Podkrinica
Pojodzės km. 3 Pojodzės km. Pajuodėlė
Romaniškių km. 4 Romaniškių km. Romaniškės
Salų km. 1 Salų km. Salos (Širvintos)
Sokolniškio km. 2 Sokolniškio km. Sakalniškės
Turleviškių km. 1 Turleviškių km. Turlojiškės
Užublindžės km. 2 Užublindžės km. Užublendžiai
Varėkos km. 2 Varėkos km. Varieka
Viršulio km. 1 Viršulio km. Viršuliai
Zalesės km. 8 Zalesės km. Zalesė (Širvintos)
Zaliankos km. 4 Zaliankos km. Zalianka
Žernovagės km. 1 Žernovagės km. Žarnavagiai
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Aleksandravos vk. 1 Aleksandravos vk. Aleksandrava (Čiobiškis)
Astruvkos vk. 4,5 Astruvkos vk. Astruvka
Bobriškėlių km. 1 Bobriškėlių km. Babriškėlis
Bobriškių km. 2,5 Bobriškių km. Babriškis
Davonių km. 2,5 Davonių km. Davonys
Diršonių km. 3,5 Diršonių km. Diršonys
Garliaučiznos km. 4 Garliaučiznos km. Garliaučizna
Gereliškių vk. 4 Gereliškių vk. Gėreliškis
Grančiznos km. 3,5 Grančiznos vk. Grančizna
Juknonių km. 0 Juknonių km. Juknonys
Kamaikos vk. 1 Kamaikos vk. Kamaika
Kancepkos vk. 7 Kancepkos vk. Kancepka
Labunavos km. 0,5 Labunavos km. Labūnava (Širvintos)
Lapiškių km. 7 Lapiškių km. Lapiškiai II
Lapšių vk. 7,5 Lapšių vk. Lapšiai (Gelvonai)
Laukistos vk. 5 Laukistos vk. Laukysta (Širvintos)
Lesčiūnų km. 5,5 Leščiūnų km. Lesčiūnai
Liukonių km. 5 Liukonių km. Liukonys
Maskoliškių km. 4,5 Maskoliškių km. Maskoliškiai (Širvintos)
Medinų vk. 3,5 Medinų vk. Medinai (Širvintos)
Michaluvkos vk. 2,5 Michaluvkos vk. Michaluvka
Morkūnų km. 7,5 Morkūnų km. Markūnai (Gelvonai)
Senadvarių km. 5 Senadvarių km. Senadvariai (Širvintos)
Smėliankos vk. 4,5 Smėliankos vk. Smėlianka
Užukamajo vk. 2,5 Užukamajo vk. Užukamajis
Žagaičių km. 6 Žagaičių km. Žaigaičiai
Žvagakalnio km. 3,5 Žvagakalnio km. Žvagakalnis
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Baskų km. 8,5 Baskų km. Baskai (Molėtai)
Bėkupės km. 8 Bėkupės km. Bekupė
Dislavos km. 5 Dislavos km. Diskava (Širvintos)
Dūdėnų km. 6,5 Dūdėnų km. Dūdėnai
Gerčiukų km. 7 Gerčiukų km. Gerčiukai
Hakos km. 3 Hakos km. Gaka
Jarinavos km. 5 Jarinavos km. Jarinava
Juodiškių km. 0 Juodiškių km. Juodiškiai
Juonių km. 6 Juonių km. Joniai
Latvių km. 9 Latvių km. Latviai (Molėtai)
Magūnų km. 1,5 Magūnų km. Magūnai (Širvintos)
Maišalių km. 2,5 Maišalių km. Maišeliai
Mickonių km. 2 Mickonių km. Mickonys
Pabėdiškių km. 7 Pabėdiškių km. Pabėdiškiai
Paluknės km. 5 Paluknės km. Paluknė (Širvintos)
Rudžionių km. 4 Rudžionių km. Rudžionys (Širvintos)
Ružampolės km. 4 Ružampolės km. Ružampolė
Staniškių km. 6 Staniškių km. Staniškiai
Šaltanių km. 7 Šaltanių km. Šalteniai (Molėtai)
Šiupienių km. 9 Šiupienių km. Šiupieniai
Šlevetrų km. 2,5 Šlevetrų km. Šlevėtrai
Taraučiškių km. 3 Taraučiškių km. Tarautiškiai
Trapelių km. 6 Trapelių km. Trapeliai
Urliškių km. 6,5 Urliškių km. Arliškės (Širvintos)
Verbilų km. 7,5 Verbilų km. Verbylai
Zdoniškių km. 2 Zdoniškių km. Zdoniškiai (Širvintos)
Žvangučių I km. 8 Žvangučių I km. Žvangučiai I
Žvangučių II km. 7 Žvangučių II km. Žvangučiai II
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Aleksandruvkos vk. 0,5 Aleksandruvkos vk. Aleksandrava (Musninkai)
Bajoriškių km. 2,5 Bajoriškių km. Bajoriškis
Bareikiškių km. 2 Bareikiškių km. Bareikiškiai
Daubariškių km. 1,5 Daubariškių km. Daubariškis
Dobriliškių km. 2 Dobriliškių km. Dabriliškis
Dravčių km. 4 Dravčių km. Draučiai
Kaimynų km. 1,5 Kaimynų km. Kaimynai (Širvintos)
Krunų km. 2 Krunų km. Krunai
Limarnikų km. 2 Limarnikų km. Limarninkas
Mantagališkių km. 2 Mantagailiškių km. Mantagališkiai
Meilūnų km. 3 Meilūnų km. Meiliūnai (Širvintos)
Musnikėlių km. 2 Musnikėlių km. Musninkėliai
Natolinos km. 3 Natolinos km. Natolina
Pagojų km. 1,5 Pagojų km. Pagojys (Širvintos)
Pajodkos km. 3,5 Pajodkos km. Pajuodėlė
Pajodos km. 4 Pajodos km. Pajuodžiai (Jauniūnai)
Papernės km. 3 Papernės km. Papiernia
Paspirių I km. 2 Paspirių I km. Paspėriai
Paspirių II km. 2,5 Paspirių II km. Paspėriai II
Pokunicos vk. 2 Pokunicos vk. Paversmės
Sasnuvkos vk. 4,5 Sasnuvkos vk. Sasnuvka
Sketerų vk. 2,5 Sketerų km. Skėteriai
Stanislavuvkos km. 0 Stanislavuvkos km. Stanislavuvka (Širvintos)
Staresėlių km. 2 Staresėlių km. Starosėlis
Svetiškių km. 1,5 Svetiškių km. Svietiškiai
Tarapiškių km. 2,5 Tarapiškių km. Tarapiškiai
Užuraščių km. 2 Užuraščių km. Užuraistis (Širvintos)
Vidnapolės km. 3 Vidnapolės km. Vidnapolis (Širvintos)
Viršuliškių km. 4 Viršuliškių km. Viršuliškiai
Viršuliškių vk. 1 Viršuliškių vk. Viršuliškiai
Žagarinos km. 2 Žagarinos km. Žagarinka
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Ardiškių km. 5 Ardiškių km. Ardiškis
Boguliubos vk. 1 Bogoliubos vk. Boguliuba
Čirkų km. 3 Čirkų km. Čirkai
Daubariškių vk. 7 Daubariškių vk. Daubariškis (viensėdis)
Kalnynų km. 6 Kalnynų km. Kalnynai (Širvintos)
Kaukiškių km. 7 Kaukiškių km. Kaukiškis
Kernavės m-lis 0 Kernavės m-lis Kernavė
Klišabalos km. 1 Klišabalos km. Klišabalė
Krivaikiškių km. 1 Krivaikiškių km. Kriveikiškis
Križiaukos I km. 2 Križiaukos I km. Kryžiauka I
Križiaukos II km. 3 Križiaukos II km. Kryžiauka II
Kunigiškių I km. 5 Kunigiškių I km. Kunigiškiai I (Širvintos)
Kunigiškių II km. 6 Kunigiškių II km. Kunigiškiai II (Širvintos)
Mitkiškių vk. 1 Mitkiškių vk. Mitkiškiai
Paežerėlių km. 1,5 Paežerėlių km. Paežerėlis
Pakalniškių km. 3 Pakalniškių km. Pakalniškiai (Širvintos)
Pazaltarūnų vk. 3 Pazaltarūnų vk. Pazaltarūnai
Poguliankos km. 1 Poguliankos km. Pogulianka (Širvintos)
Romoniškių I km. 4 Romoniškių I km. Ramoniškiai I
Romoniškių II km. 4 Romoniškių II km. Ramoniškiai II
Rudeikiškių km. 1 Rudeikiškių km. Rudeikiškiai
Rusokų km. 6 Rusokų km. Rusokai
Semeniškių km. 1,5 Semeniškių km. Semeniškiai (Širvintos)
Sutkuškių km. 3 Sutkuškių km. Sutkiškiai (Širvintos)
Svistūnų vk. 1,5 Svistūnų vk. Svistūnai
Vaitkūnų km. 6 Vaitkūnų km. Vaitkūnai (Širvintos)
Valiukiškių km. 3 Valiukiškių km. Valiukiškiai
Viciūnų km. 4 Viciūnų km. Vičiūnai (Kernavė)
Virvičių vk. 6 Virvičių vk. Virvyčiai
Zaltarūnų vk. 2 Zaltarūnų vk. Zaltarūnai
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Alinavų vk. 9,5 Alinavų vk. Alinavos
Asteikių vk. 2,5 Asteikių vk. Astikai (Širvintos)
Avižonių km. 2 Avižonių km. Avižonys
Beržos km. 6 Beržos km. Beržė (Širvintos)
Černiškių km. 5 Černiškių km. Černiškės
Daciūnų km. 5 Daciūnų km. Daciūnai
Dailidžionių km. 7 Dailidžionių km. Dailidžionys
Gojų vk. 2,5 Gojų vk. Gojus (Širvintos)
Jotkų vk. 7 Jotkų vk. Juodkos
Juodelių km. 0,5 Juodelių km. Juodeliai (Širvintos)
Kabaldos km. 3 Kabaldos km. Kabalda
Kielių km. 0 Kielių km. Kieliai
Kontromiškių km. 2 Kontromiškių km. Kantrimiškis
Kraunaitiškių vk. 3 Kraunaitiškių vk. Kriaunaitiškiai
Krupinės vk. 0,5 Krupinės vk. Kruopinė (Širvintos)
Lipuvkos vk. 5 Lipuvkos vk. Lipuvka
Murauninko vk. 6 Murauninko vk. Muravninkai
Nečionių km. 6 Nečionių km. Nečionys (Širvintos)
Pablindžių vk. 7 Pablindžių vk. Pablendys
Padaciūnų vk. 4,5 Padaciūnų km. Padaciūnai
Pailgių vk. 4 Pailgiai (Širvintos)
Paširvinčių km. 3 Paširvinčių km. Paširvintis (Širvintos)
Peliškių vk. 3,5 Peliškių vk. Peliškiai
Porų km. 3,5 Porų km. Puoriai
Rasachalinos vk. 1 Rasachalinos vk. Rosachalina
Rimučių km. 8 Rimučių km. Rimučiai (Širvintos)
Roskošnės vk. 4 Roskošnės vk. Roskošnė
Surgeliškių vk. 1,5 Surgeliškių vk. Surgėliškiai
Širvintėlių vk. 4,5 Širvintėlių vk. Širvintėlės
Trakų vk. 7,5 Trakų vk. Trakai (Širvintos)
Žindulių km. 7 Žindulių km. Žinduliai
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Alekniškių vk. 6,5 Alekniškių vk. Alekniškis (Jonava)
Anolyno vk. 7,5 Anolyno vk. Anolina
Apaikiškių vk. 2,5 Apaikiškių vk. Apeikiškiai
Apušynų vk. 4 Apušynų vk. Apušynai (Širvintos)
Bubnių vk. 7 Bubnių vk. Bubniai
Cegelnės vk. 9 Cegelnės vk. Cegelnė (viensėdis)
Dambuvkos km. 5 Dambuvkos km. Dambuvka (Širvintos)
Gavenonių km. 1,5 Gavenonių km. Gavėnonys
Ignacavos vk. 6 Ignacavos vk. Ignacava (Jonava)
Juozapavos vk. 2,5 Juozapavos vk. Juozapava (Ukmergė)
Karališkių km. 7,5 Karališkių km. Karališkiai (Gelvonai)
Kelmų km. 2,5 Kelmų km. Kelmai
Knyzlaukių km. 2,5 Knyzlaukių km. Knyzlaukis
Kultuvėnų km. 0 Kultuvėnų km. Kultuvėnai
Kunigiškių km. 2,5 Kunigiškių km. Kunigiškiai (Upninkai)
Lapiškių vk. 6,5 Lapiškių vk. Lapiškiai I
Laplierių vk. 9 Laplierių km. Laplieriai
Lazdynų km. 4,5 Lazdynų km. Lazdynai (Jonava)
Linomargių vk. 4,5 Linomargų vk. Linamargis
Malinavos vk. 6,5 Malinavos vk. Malinava I
Mančiušėnų km. 4 Mančiušėnų km. Mančiušėnai
Menderiškių km. 3 Menderiškių km. Minderiškiai
Pakalniškių km. 5 Pakalniškių km. Pakalniškis
Palaužės vk. 2,5 Plaužės vk. Palaužė
Paskarbės vk. 2 Paskarbės vk. Paskarbė
Paširvinčio vk. 3 Paširvinčio vk. Paširvintys
Paširvinčių km. 5,5 Paširvinčių km. Paširvinčiai
Pauplių km. 1 Pauplių km. Paupliai
Raudonkos vk. 9,5 Raudonkos vk. Raudonka
Samantonių km. 1 Samantonių km. Samantonys
Sližių km. 1 Sližių km. Sližiai
Stepanavos vk. 6 Stepanavos vk. Stepanava (Upninkai)
Šarkaičių km. 5 Šarkaičių km. Šarkaičiai (Širvintos)
Šilenkos vk. 3,5 Šilenkos vk. Šilianka
Šilionių vk. 3,5 Šilionių vk. Šilėnai (Jonava)
Šmukštų vk. 3,5 Šmukštų vk. Šmukštai
Tilvikų km. 7 Tilvikų km. Tilvikai (Širvintos)
Užuežerių vk. 4,5 Užuežerių vk. Užuežeris
Žuvinčių km. 4 Žuvinčių km. Žuvinčiai
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Adolinos km. 9 Adolinos km. Adolina
Bajorų km. 2 Bajorų km. Bajorai (Širvintos)
Bilotų km. 2 Bilotų km. Bilotai (Širvintos)
Cegelnės vk. 1 Cegelnės vk. Cegelnė (Širvintos)
Dubelių km. 1 Dubelių km. Dubeliai
Gavėnių km. 1 Gavėnių km. Gavėniai
Giralkos vk. 2 Giralkos vk. Girelka (Širvintos)
Kamaraučiznos km. 4 Kamaraučiznos km. Kamaraučizna (Širvintos)
Kazliškių km. 0,5 Kazliškių km. Kazliškiai (Širvintos)
Kemelių km. 3 Kemelių km. Kiemeliai (Širvintos)
Motiejūnų km. 0 Motiejūnų km. Motiejūnai
Pabilotų km. 2 Pabilotų km. Pabiločiai
Padubelių vk. 4 Padubelių vk. Padubelis
Šeškupės km. 1 Šeškupės km. Šeškupė
Verbiliškių km. 0,5 Verbiliškių km. Verbiliškiai
Zeplos km. 1 Zeplos km. Žėpla
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Bajoriškių km. 1 Bajoriškių km. Bajoriškis
Dailydžių vk. 6,5 Dailydžių vk. Dailidžiai
Grebliaučiznos km. 2,5 Grebliaučiznos km. Grebliaučizna
Kaimynėlių km. 2 Kaimynėlių km. Kaimynėliai
Krapiliškių km. 5 Krapiliškių km. Krapiliškiai
Liūliškių km. 4 Liūliškių km. Liuliškiai
Markučių km. 3 Markučių km. Markučiai (Širvintos)
Mikališkių km. 2 Mikališkių km. Mikailiškis
Minčiukų km. 2 Minčiukų km. Minčiukai
Musnikėlių km. 0,5 Musnikėlių km. Musninkėliai
Musninkų m-lis 0 Musninkų m-lis Musninkai
Narvydiškių km. 3 Narvydiškių km. Narvydiškis
Paberžės km. 5 Paberžės km. Paberžė (Širvintos)
Pigonių km. 5 Pigonių km. Pigonys
Sofijuvkos vk. 5,5 Sofijuvkos vk. Sofijuvka
Šafarnės vk. 4 Šafarnės vk. Šafarnė (Musninkai)
Virvyčių km. 1 Virvyčių km. Virvyčiai
Vyšnialaukių km. 2,5 Vyšnialaukių km. Vyšnialaukis
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Aukštadvario km. 2 Aukštadvario km. Aukštadvaris (Širvintos)
Blusiškių km. 5 Blusiškių km. Blusiškis
Civiliškių km. 5 Civiliškių km. Čivyliškiai
Degsnių I km. 5 Degsnių I km. Degsniai (Širvintos)
Degsnių II km. 5 Degsnių II km. Degsniai II
Gaurėnų km. 2,5 Gaurėnų km. Gaurėnai
Girelkos km. 4 Girelkos km. Girelka (Zibalai)
Gvidkos km. 2,5 Gvidkos km. Gvidka
Jusiškio km. 2 Jusiškio km. Jusiškis (Širvintos)
Kamaraučiznos km. 4,5 Kamaraučiznos km. Kamaraučizna (Širvintos)
Kemeliškio km. 3 Kemeliškio km. Kiemeliškis
Kiauklių m-lis 3 Kiauklių m-lis Kiaukliai
Kriaunų km. 2 Kriaunų km. Kriaunos (Širvintos)
Laužiškių vk. 5,5 Laužiškių vk. Laužiškis
Naidelių km. 0,8 Naidelių km. Naideliai
Naidų km. 0 Naidų km. Naidai
Navasiolkų km. 3 Navasiolkų km. Navasiolkai I
Navasiolkų km. 3,5 Navasiolkai II
Pažusių km. 1,5 Pažusių km. Pažūsiai
Raguvkos vk. 5,5 Raguvkos vk. Raguvka
Rubikonių km. 3 Rubikonių km. Rubikonys
Stepanavos km. 2,5 Stepanavos km. Stepanava (Zibalai)
Ščiūriškių I km. 3 Ščiūriškių I km. Ščiūriškis
Ščiūriškių II km. 2,5 Ščiūriškių II km. Ščiūriškis II
Šešuolėlių km. 3,5 Šešuolėlių km. Šešuolėliai I
Šventakalnio km. 2,5 Šventakalnio km. Šventakalnis
Uličėlių km. 3 Uličėlių km. Ūlyčėlė (Širvintos)
Užugirio km. 3,5 Užugirio km. Užugiriai (Širvintos)
Vaitkuškio km. 2,5 Vaituškio km. Vaitkuškė
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Astikų km. 3 Astikų km. Astikai (Jauniūnai)
Balkūnų km. 8 Balkūnų km. Balkūnai (Širvintos)
Barskūnų km. 7 Barskūnų km. Barskūnai
Blundės km. 3 Blundės km. Blendė
Cegelnės km. 9 Cegelnės km. Cegelnė (Alionys)
Dukiškių km. 3 Dukiškių km. Dukiškiai
Eiciūnų km. 0 Eiciūnų km. Eičiūnai (Širvintos)
Gervečių km. 7 Gervečių km. Gervėčiai (Širvintos)
Gerviatų km. 7 Gervėčių km. Gervėčiai (Širvintos)
Gojaus km. 2 Gojaus km. Gojus (Jauniūnai)
Jodos km. 5 Jodos km. Juodė
Kvakšų km. 4 Kvakšų km. Kvakšiai
Levaniškių km. 5 Levaniškių km. Levaniškės
Manastirkos km. 5 Manastirkos km. Manastirka
Markuncų km. 10 Markuncų km. Markūnai (Alionys)
Musos km. 6 Musos km. Musė (Širvintos)
Naruniškių km. 8 Naruniškių km. Narūniškės
Nukevčiznos km. 1 Nukevčiznos km. Nukovščizna
Ožiškių km. 5 Ožiškių km. Ožiškės
Pakalniškių km. 8 Pakalniškių km. Pakalniškės (Širvintos)
Pamusių km. 7 Pamusių km. Pamusė
Ringės vk. 6 Ringės vk. Ringė (Širvintos)
Romaniškių vk. 1,5 Romaniškių vk. Romaniškės (viensėdis)
Sadūniškių vk. 4 Sadūniškių km. Sadūniškės (Širvintos)
Smėlynės vk. 1,5 Smėlynės km. Smėlynė (Širvintos)
Sofos vk. 6 Sofos km. Sofa (Širvintos)
Stoparų km. 4 Stoparų km. Steporiai
Šafarnės vk. 10 Šafarnės vk. Šafarnė (Jauniūnai)
Šalkovščiznos km. 6 Šalkovščiznos km. Šalkiškės (Širvintos)
Šiaulių km. 1 Šiaulių km. Šiauliai (Jauniūnai)
Šilalių vk. 4 Šilalių vk. Šilelis (Širvintos)
Uličėlių km. 4 Uličėlių km. Ūlyčėlės
Vapenicos km. 3 Vapenicos km. Vapienica
Veršoniškių km. 4 Veršoniškių km. Viršūniškės
Vežboluvkos vk. 6 Vežboluvkos vk. Verbalaukis
Zigmantų km. 10 Zigmantų km. Zigmantai
Žublionių km. 9 Žublionių km. Žibėnai
Žukinkos km. 4 Žukinkos km. Žukinka
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Akmenių km. 4 Akmenių km. Akmeniai (Širvintos)
Augūnijos km. 3 Augūnijos km. Augūnija
Aukštų Viesų km. 0,5 Aukštų Viesų km. Aukštosios Viesos
Banišonių km. 1,5 Banišonių km. Banišonys
Barčių km. 2 Barčių km. Barčiai (Širvintos)
Bradenų km. 2,5 Bradenų km. Bredėnai
Degusio Kelmo vk. 3,5 Degusio Kelmo vk. Degusis Kelmas
Dembuvkos km. 1,5 Dembuvkos km. Dembuvka (Širvintos)
Dūdiškių km. 2 Dūdiškių km. Dūdiškiai (Širvintos)
Gumbelių km. 1 Gumbelių km. Gumbeliai (Širvintos)
Juozapavos km. 3 Juozapavos km. Juozapava (Širvintos)
Kalnalaukio km. 7 Kalnalaukio km. Kalnalaukis
Kaštonėlių km. 7 Kaštonėlių km. Kaštanėliai
Kazarezkos km. 4 Kazarezkos km. Kazareska (Širvintos)
Koltynės km. 4 Koltynės km. Koltynė
Kontkų vk. 2 Kontkų vk. Kontkai
Kvedžių vk. 9 Kvedžių vk. Kviedžiai
Liaurų vk. 2,5 Liaurų vk. Liaurai
Lipuvkos vk. 8 Lipuvkos vk. Liepinė (Širvintos)
Naujapilio vk. 7 Naujapilio vk. Naujapilis
Novosiolkų km. 2,5 Novosiolkų km. Navasiolkai (Širvintos)
Rožutkos vk. 5 Rožutkos vk. Rožutka
Santuokių km. 1,5 Santuokių km. Santakis (Širvintos)
Senų Viesų km. 1,5 Senų Viesų km. Senosios Viesos
Spadviliškių km. 2 Spadviliškių km. Spadviliškiai
Staviškių km. 7 Staviškių km. Staviškiai
Širvintų km. 5 Širvintų km. Širvintos (kaimas)
Šniponių km. 7 Šniponių km. Šniponys
Trajokų km. 2 Trajokų km. Trejokai
Uličnikų km. 8 Uličnikų km. Ulyčninkai
Varanavos km. 1 Varanavos km. Varanava
Viktoriškių km. 1 Viktoriškių km. Viktoriškiai (Širvintos)
Vytinės km. 2 Vytinės km. Vytinė (Širvintos)
Zosinos km. 4 Zosinės km. Zasinas
Žemų Viesų km. 0 Žemų Viesų km. Žemosios Viesos
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Barzdžių km. 5 Barzdžių km. Barzdžiai (Širvintos)
Bilotų km. 2,5 Bilotų km. Bilotai (Musninkai)
Dainių km. 8 Dainių km. Dainiai (Širvintos)
Darmažarų km. 4 Darmažarų km. Darmožarai
Degučių km. 6 Degučių km. Degučiai (Širvintos)
Dembuvkos vk. 6 Dembuvkos vk. Dembuvka (Vileikiškiai)
Družų km. 4 Družų km. Družai
Girelės vk. 5,5 Girelės vk. Girelė (Širvintos)
Girelės II vk. 8,5 Girelės II vk. Girelė II (Širvintos)
Gojaus vk. 2,5 Gojaus vk. Gojus (Musninkai)
Gorupės vk. 5,5 Gorupės vk. Gorupė
Grigaliūnų km. 4,5 Grigaliūnų km. Grigaliūnai (Širvintos)
Ivanavos vk. 5 Ivanavos vk. Ivanava (Širvintos)
Kaironių km. 5 Kaironių km. Kairionys (Širvintos)
Katuniškių km. 4 Katuniškių km. Katūniškiai
Končūnų vk. 2 Končūnų vk. Kančiūnai (Širvintos)
Kupriškių vk. 5 Kupriškių vk. Kupriškiai (Širvintos)
Lapiškių vk. 5 Lapiškių vk. Lapiškiai (Širvintos)
Lapšių km. 2,5 Lapšių km. Lapšiai (Širvintos)
Levainių km. 4,5 Levainių km. Levainiai
Lidakupės vk. 2,5 Lidakupės vk. Lydekupė
Liūnų km. 4,5 Liūnų km. Liūnai I
Meižių km. 8,5 Meižių km. Meižiai (Širvintos)
Naujalaukio vk. 4 Naujalaukio vk. Naujalaukis (Musninkai)
Padubės km. 1,5 Padubės km. Padubė (Širvintos)
Pagojaus vk. 4,5 Pagojaus vk. Pagojus (Širvintos)
Paširvinčio vk. 7,5 Paširvinčio vk. Paširvintis (viensėdis)
Pigašių km. 3 Pigašių km. Pigašiai
Pikūnų vk. 5,5 Pikūnų vk. Pikūnai
Plotų vk. 2 Plotų vk. Plotai (Širvintos)
Rusteikiškių km. 4 Rusteikiškių km. Rusteikiškiai
Sakolnikų km. 1 Sakolnikų km. Sakalninkai (Širvintos)
Saveikiškių I km. 4,5 Saveikiškių I km. Saveikiškis I
Saveikiškių II km. 5,5 Saveikiškių II km. Saveikiškis II
Smailių km. 1,5 Smailių km. Smailiai (Širvintos)
Stakaučiznos vk. 1 Stakaučiznos vk. Stakaučizna
Surgelių km. 3,5 Surgelių km. Surgėliai
Svietiškių vk. 2,5 Svietiškių vk. Svietiškiai (viensėdis)
Svietlikių vk. 5 Svietlikių vk. Svietlikiai
Šatriškių vk. 3,5 Šatriškių vk. Šatriškis
Šimtakapės vk. 2,5 Šimtakapės vk. Šimtakapė
Taučiulių km. 2 Taučiulių km. Taučiuliai
Trakų vk. 4 Trakų vk. Trakai (Musninkai)
Udaros km. 7 Udaros km. Ūdara
Užupės vk. 4 Užupės vk. Užupė (Širvintos)
Užušilių km. 3 Užušilių km. Užušiliai (Širvintos)
Vileikiškių km. 0 Vileikiškių km. Vileikiškiai
Žvirblių km. 5 Žvirblių km. Žvirbliai (Širvintos)
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Antanošos km. 1,5 Antanošės km. Antanoša
Dainių km. 5 Dainių km. Dainiai (Širvintos)
Dubių km. 2,5 Dubių km. Dubiai (Širvintos)
Grinių km. 2 Grinių km. Griniai (Širvintos)
Gudeliškių km. 3,5 Gudeliškių km. Gudeliškiai (Širvintos)
Gutaukiškių vk. 3 Gautautiškių vk. Gataukiškis
Juodonių km. 2 Juodonių km. Juodonys (Širvintos)
Mantinionių km. 4 Mantinionių km. Mantinionys
Mažutiškių vk. 2 Mažutiškių vk. Mažutiškis
Navynų vk. 5 Navynų vk. Navina (Širvintos)
Paširvinčio km. 3 Paširvinčio km. Paširvintis (Musninkai)
Pažydės km. 2,5 Pažydės km. Pažydė
Prasnikos vk. 3 Prasnikos vk. Prasnika
Prienų km. 2 Prienų km. Prienai (Širvintos)
Santariškių km. 2 Santariškių km. Santariškiai
Sapnų vk. 1,5 Sapnų vk. Sapnai (Širvintos)
Šilelių km. 3 Šilelių km. Šileliai (Širvintos)
Ulšiškių km. 3 Ulšiškių km. Ulšiškiai
Vebronių km. 4 Vebronių km. Vebronys
Vindeikių km. 0 Vindeikių km. Vindeikiai (Širvintos)
Vinkšnabrasčio km. 3 Vinkšnabrasčio km. Vinkšnabrastis
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Antaninavos km. 2 Antaninavos km. Antaninava (Širvintos)
Daubariškių km. 1 Daubariškių km. Daubariškis (Zibalai)
Drublionių km. 3 Drublionių km. Drublionys
Juozapavos km. 4 Juozapavos km. Juozapava (Zibalai)
Karališkių km. 2 Karališkių km. Karališkiai (Zibalai)
Kivonių km. 3 Kivonių km. Kyvonys (Širvintos)
Kolonijos km. 3 Kolonijos km. Kolionija
Kruznių km. 3 Kruznių km. Kruzniai
Matukų km. 1,5 Matukų km. Matukai (Širvintos)
Navasiolkų km. 3 Navasiolkų km. Navasiolkai III
Pumputiškių km. 3,5 Pumputiškių km. Pumputiškis
Staškūniškių km. 2 Staškūniškių km. Staškūniškis (Širvintos)
Šefarnės km. 3 Šefarnės km. Šafarnė (Zibalai)
Tarniškių km. 4 Tarniškių km. Tarniškiai
Zibalų km. 0 Zibalų km. Zibalai
Žūrų km. 1,5 Žūrų km. Žiūriai (Širvintos)

Šaltiniai

redaguoti
  1. Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas 1959 m. vasario 1 dienai. – Vilnius, Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1959. // psl. 449