Sąrašas:1954 m. Utenos rajono apylinkės

Utenos rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės
1959 m. gyventojų surašymas
1963 m. adm. reforma
1970 m. gyventojų surašymas
1972 m. apylinkės ir gyvenvietės
1976 m. apylinkės ir gyvenvietės
1979 m. gyventojų surašymas
1987 m. apylinkės ir gyvenvietės
1989 m. gyventojų surašymas

1954 m. Utenos rajone buvo atlikta apylinkių sustambinimo reforma, paliekant 18 apylinkių. Apylinkės reformuotos taip (palikta vietovių autentiška rašyba):[1]

Naujoji apylinkė Buvusios apylinkės Ūkiai
Apylinkė Adm. centras Įtrauktos visiškai Įtrauktos iš dalies (gyvenvietės)
Avižienių apylinkė Avižienių gyvenamoji vietovė Avižienių apylinkė (Avižienių, Antalgės, Trilaukio, Naujasodžio, Ingeliškių, Margavonių, Piliakalnio, Padborkos), Utenos apylinkė (Liaumuškių, Šilynės, Ąžuolijos, Joneliškio), Grybelių apylinkė (Jasonių, Norkūnų) „Vienybės“ ir „Naujos vagos“ kolūkiai
Juknėnų apylinkė Juknėnų gyvenamoji vietovė Juknėnų apylinkė Narvydžių apylinkė (Garnių), Gatelių apylinkė (Gatelių, Untilgės, Brinkliškių, Narutiškių) Malenkovo vardo ir „Ilgio“ kolūkiai
Kaliekių apylinkė Kaliekių gyvenamoji vietovė Šiaudinių apylinkė (Šiaudinių), Sprakšių apylinkė (Plaušių), Grybelių apylinkė (Grybelių, Margavonių, Antakalnių, Kalinaukos, Gaspariškių I, Gaspariškių II, Naujasodžio, Palijoniškio, Kauliniškio, Atkotiškio), Sirutėnų apylinkė (Šeimyniškių, Pasalių, Vyžuonėlių), Melaikių apylinkė (Kaliekių, Melaikių, Galalių, Biliūnų) „Stalino keliu“ kolūkis
Kuktiškių apylinkė Kuktiškių gyvenamoji vietovė Kuktiškių apylinkė Prūsokiškių apylinkė (Narodiškių, Kiauliupio, Varkališkių, Asmalų, Bareišių), Paneveržio apylinkė (Gimžiškių, Liepiniškių, Paneveržio, Šlapių I, Šlapių II, Šlapių III, Šlapių IV, Šlapių V, Raudoniškio, Gryniškio, Rudinės, Kačiūnų, Liepasalių), Šnieriškių apylinkė (Aukštakalnio, Suolalių) „Kuktiškių“ ir „Palangos“ kolūkiai
Kvyklių apylinkė Kvyklių gyvenamoji vietovė Degulių apylinkė Kvyklių apylinkė (Kvyklių, Pabaltės, Gaidžūnų), Šnieriškių apylinkė (Viešintų, Kazimieravos, Pagirelės, Girelkos), Prūsokiškių apylinkė (Andraikėnų, Prūsokiškių, Meldaikiškių) „Aušros“ kolūkis
Leliūnų apylinkė Leliūnų gyvenamoji vietovė Leliūnų apylinkė, Labeikių apylinkė, Ažugirių apylinkė Pakalnių apylinkė (Meldučių, Skrebiškių), Aknystėlių apylinkė (Stabulankių, Vaitkūnų, Sabelkų I, Sabelkų II, Krunkiškio, Stainiškio, Šlapių, Kruplio, Pagirių), Avižienių apylinkė (Aleksiejiškių, Miliūnų) „Leliūnų“ kolūkis
Mackėnų apylinkė Mackėnų gyvenamoji vietovė Medenių apylinkė (Medenių, Pušynėlės, Vijeikių, Šeikiškių, Alių, Gojaus, Beržynės, Gegužynės, Mikėniškio, Užubalių, Pūkynės), Mockėnų apylinkė (Mackėnų, Klovynių, Ribninkų), Utenos apylinkė (Gedemino, Nemeikščių, Pačkėnų, Vareikių, Užvareikių, Kavinės, Parudinės, Pakalniškių, Šabaldauskų, Ramoškėnų), Šnieriškių apylinkė (Kryželių, Griūčių, Pavyžinčio, Juodiškio, Šnieriškių, Baguopio, Kimėnų, Trubakalnio, Šlaitynės, Bilekiemio, Puodžių, Trečialaukio, Galinavos), Paneveržio apylinkė (Didžialaukio, Ražampolio, Gudeniškio, Purviniškio) „Klovynių“, „Lenino keliu“ ir „Bilekiemio“ kolūkiai
Maželiškių apylinkė Maželiškių gyvenamoji vietovė Šiaudinių apylinkė (Tirmūnų, Medinių, Dirvoniškio, Pamedinių, Eiželiškių, Karčiupio, Čyviškių I, Čyviškių II, Ilgalaukio, Apvydžių, Paringio, Gučiavietės, Paberžinės, Pagrundos), Aknystėlių apylinkė (Aknystėlių I, Aknystėlių II), Maželiškių apylinkė (Maželiškių, Šilaikių, Baravainių, Karalinavos, Meldučių, Padusynės, Gaspariškių) „Žalgirio“ kolūkis
Musteikių apylinkė Musteikių gyvenamoji vietovė Sirvydžių apylinkė Musteikių apylinkė (Klykių, Vilkablauzdės, Vidžiūnų, Javinėlės, Musteikių, Kuolališkių, Kalvių, Ruzgiškių), Stūčių apylinkė (Stapšėnų, Pilkenių, Stūčių), Balčių apylinkė (Antabaltės, Alksniškių, Balčių, Duobulės, Kaboriškių, Lukošiūnų, Vilkiškių, Blagadatnos, Raudožemio, Zmejankos, Urviškių, Udriškių) „Ąžuolo“ ir „Rytų aukštaičio“ kolūkiai
Pakalnių apylinkė Pakalnių gyvenamoji vietovė Pakalnių apylinkė (Pakalnių, Kvaselių, Davainių-Girios, Kudrės, Šlapių, Miškinių, Radutės, Baltučių, Beteikių, Ignapolio, Viskėnų, Ežeraičių, Bajoriškių, Margių, Pilkiškių, Noliškio), Kvyklių apylinkė (Velbiškių, Patalės, Meldinių I, Meldinių II, Bulinskių, Užudėlių, Medinių, Budreikių), Avižienių apylinkė (Mirkėnų, Utenėlės, Pavidinkstės, Kičeraisčio, Vazgėlių, Degsnelės, Janutiškio) „Raudonosios Vėliavos“ kolūkis
Radeikių apylinkė Radeikių gyvenamoji vietovė Daržinių apylinkė Narvydžių apylinkė (Narvydžių, Latviškių, Šlekiškių, Bernotiškio, Pakryžės, Zabalinos, Duobių, Mediniškių, Galiniškių), Spitrėnų apylinkė (Plypų, Noliškio, Naujakiemio, Našlioniškio, Ligučių) „Draugystės“ kolūkis
Sėlos apylinkė [2] Sėlos gyvenamoji vietovė Meldutiškio apylinkė (Grašių, Šiaudiniškių, Gaidelių, Bernotiškio, Meldutiškio), Sėlos apylinkė (Jaciūniškių, Tautiškių, Kaboriškių, Žiezdrių), Vyžių apylinkė (Varniškių) „Sėlos“ kolūkis
Sirutėnų apylinkė Sirutėnų gyvenamoji vietovė Melaikių apylinkė (Luknių, Sungailių, Vastapų), Kureišiškių apylinkė (Pilvelių, Nemuniškio, Juliškio), Juškėnų apylinkė (Ruzgiškių I), Sirutėnų apylinkė (Sirutėnų, Garnelių, Karveliškio, Juodiškių, Voverynės, Naujakiemio, Bandeliškio, Kuzmiškio, Juozapavos, Avietynės, Pajuodupio, Padbuožės, Šaltupio, Parašės, Nolėnų) „Už taiką“ kolūkis
Spitrėnų apylinkė Spitrėnų gyvenamoji vietovė Spitrėnų apylinkė (Spitrėnų, Mieliškio, Zamotiškio, Radžiūnų, Jataučių, Degučių), Medenių apylinkė (Katlėrių, Rudesos, Užuliminės), Sirutėnų apylinkė (Vaikutėnų, Grustališkio, Verbūnų), Mackėnų apylinkė (Draničėnų, Jaurelių, Dičiūnų), Juškėnų apylinkė (Pauolio) „Spitrėnų“ kolūkis
Sudeikių apylinkė Sudeikių gyvenamoji vietovė Sudeikių apylinkė Kureišiškių apylinkė (Talaikių, Pusbedžio, Baltakarčių, Kamisaraukos, Bradasų, Sidabrinės), Juškėnų apylinkė (Juškėnų, Narvaišių, Skrebulės, Kirklių, Ruzgiškių II, Girelės, Rudupio, Barbaraukos, Kruopiškio, Antaniškio), Dusetų rajono Daugilio apylinkė (Bikuškio, Navosiolkos, Alinaukos) „Sudeikių“ kolūkis
Šeimaties apylinkė Šeimaties gyvenamoji vietovė Gatelių apylinkė (Nečėnų, Erkisalos, Galeniškio, Jovainiškių, Narutiškių IV), Balčių apylinkė (Azarynos, Rukšteliškių II, Liumpiškių, Varpiškių), Stūčių apylinkė (Šeimaties), Vyžių apylinkė (Aukštaglynio, Daunorių, Minčios, Paduobio, Pašvinčio, Rūkšteliškių I, Strazdų, Skruobulės, Šuminų, Vyžių, Varniškių II, Varniškių III, Varniškių IV, Vaišnoriškės, Paminčios) „Šeimaties“ kolūkis
Tauragnų apylinkė Tauragnų gyvenamoji vietovė Tauragnų apylinkė, Raistinių apylinkė Sėlos apylinkė (Šinkūnų, Taurapilio), Musteikių apylinkė (Politiškių), Meldutiškio apylinkė (Ryliškių, Kazokiškio, Beržatilčio, Papirčių, Papiliakalnio, Kumšos, Skaistulės, Geguniškio) „Tauragnų“, „Šeduikių“, „Piliakalnio“ kolūkiai ir Tauragnų MTS
Vyžuonų apylinkė Vyžuonų gyvenamoji vietovė Vyžuonų apylinkė, Zabludavos apylinkė (išskyrus Vainiūnų, Pavėželių gyvenamąsias vietoves) Maželiškių apylinkė (Dusynių), Kureišiškių apylinkė (Sirutiškio, Dubravos, Gaigalių, Kureišiškių, Grybinės), Sprakšių apylinkė (Sprakšių, Pašilių, Bartašiūnų, Gaidžiūnų, Galinių) „Saulės spindulio“ kolūkis ir Aknystų tarybinis ūkis

Šaltinis redaguoti

  1. LTSR Aukščiausiosios Tarybos žinios. 1954 m. Nr. 10 (190). – Vilnius, 1954-09-10. // Psl. 60–62
  2. Apylinkė patikslinta Klaidų atitaisymo skyrelyje psl. 151