Sąrašas:1954 m. Kovarsko rajono apylinkės

Kavarsko rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės

1954 m. Kavarsko rajone buvo atlikta apylinkių sustambinimo reforma, paliekant 16 apylinkių. Apylinkės reformuotos taip (palikta vietovių autentiška rašyba):[1]

Naujoji apylinkė Buvusios apylinkės Ūkiai
Apylinkė Adm. centras Įtrauktos visiškai Įtrauktos iš dalies (gyvenvietės)
Antanavos apylinkė Antanavos gyvenamoji vietovė Antanavos apylinkė (išskyrus Sargunų, Kalinuvkos gyvenamąsias vietoves) Užunevėžio apylinkė (Kurklių, Desiukiškio, Linksmavietės, Paraisčių, Valakinių, Adomavos, Lašiupės, Dalinkos, Užuraisčių) „Draugystės“ ir „Laisvės spindulio“ kolūkiai
Antaplaštakio apylinkė Antaplaštakio gyvenamoji vietovė Antaplaštakio apylinkė Dapkūniškių apylinkė (Vargulių), Kunigiškių apylinkė (Mereciškių, Zapiškio) „Pirmyn“ kolūkis
Balelių apylinkė Balelių gyvenamoji vietovė Balelių apylinkė, Radžiūnų apylinkė (išskyrus Sukusčių, Garbėnų gyvenamąsias vietoves) K. Markso vardo ir „Taikos“ kolūkiai
Balninkų apylinkė Balninkų gyvenamoji vietovė Balninkų apylinkė, Geliogalių apylinkė, Martnonių apylinkė (išskyrus Antalaušių, Martnonių, Balandžių, Kildišių, Šimaičių, Viksvynės, Paužuolkos, Maikiškių, Kazeviškių gyvenamąsias vietoves) „Raudonosios Žvaigždės“ ir „Naujos vagos“ kolūkiai
Budrių apylinkė Budrių gyvenamoji vietovė Senose ribose Mičiurino vardo kolūkis
Dabužių apylinkė Dabužių gyvenamoji vietovė Dabužių apylinkė, Dvarelių apylinkė, Penionių apylinkė „Paryžiaus Komunos“, „Laisvės“ ir „Pergalės“ kolūkiai
Dapkūniškių apylinkė Dapkūniškių gyvenamoji vietovė Dapkūniškių apylinkė (išskyrus gyvenamąją vietovę Varguliai) Perkalių apylinkė (Perkalių, Rūtėnų, Raudoklės, Kalabridos, Galubovkos, Juodpurvių, Juozapuvkos) „Pakeltos velėnos“ kolūkis
Kovarsko apylinkė Kovarsko gyvenamoji vietovė Kovarsko apylinkė Gudelių apylinkė (Šobliškių, Žiogų, Aukštųjų Svirnų, Žemųjų Svirnų, Giedraitiškių, Gudelių, Baraučiznos, Selkavos, Domeikių) „Nugalėtojo“ kolūkis
Kunigiškių apylinkė Kunigiškių gyvenamoji vietovė Kunigiškių apylinkė (išskyrus Svirnelių, Auguškų, Mereciškių, Zapiškio gyvenamąsias vietoves), Knitiškių apylinkė (išskyrus Kezių, Grikienių, Dagios gyvenamąsias vietoves) „Kibirkšties“ ir „Tarybinio artojo“ kolūkiai
Kurklelių apylinkė Kurklelių gyvenamoji vietovė Kurklelių apylinkė Užunevėžio apylinkė (Papartinės, Verbuvkos, Užušilių, Užunevėžio, Mūrų, Šerelynės, Gabrielių), Pavirinčių apylinkė (Gražumynų, Bliuvonių, Užbliuvonių, Ėglių, Vajų), Kurklių apylinkė (Antakalnio, Kališkų, Šilelių) „Aušros“ kolūkis
Kurklių apylinkė Kurklių gyvenamoji vietovė Kurklių apylinkė (Medinių, Maigių, Kurklių, Kurklių II, Moliakalnio, Viliaudiškio), Pavirinčių apylinkė (Šližių, Pakalnių, Vildžiūnų, Šilinės, Antanuvkos, Dūdų, Pavirinčių, Gudelių, Janapolės, Pagirių, Pakurklio) „Stalino keliu“ kolūkis
Laviškio apylinkė Laviškio gyvenamoji vietovė Laviškio apylinkė Radžiūnų apylinkė (Garbėnai) Kirovo vardo kolūkis
Lėnos apylinkė Lėnos gyvenamoji vietovė Užugirio apylinkė „Ateities“ kolūkis
Repšėnų apylinkė Repšėnų gyvenamoji vietovė Senose ribose „Stalino vėliavos“ kolūkis
Staškūniškių apylinkė Staškūniškių gyvenamoji vietovė Staškūniškių apylinkė, Žvirblėnų apylinkė Antanavos apylinkė (Sargunų, Kalinuvkos), Kunigiškių apylinkė (Svirnelių, Auguškų), Knitiškių apylinkė (Kezių, Griekienių, Dagios) Kalinino vardo ir „Žalgirio“ kolūkiai
Taujėnų apylinkė Taujėnų gyvenamoji vietovė Taujėnų apylinkė, Paužuolių apylinkė (išskyrus Kirveliškių, Pamušės gyvenamąsias vietoves), Šalnų apylinkė Radžiūnų apylinkė (Sukusčiai) Ždanovo vardo ir „Švyturio“ kolūkiai

Šaltinis redaguoti

  1. LTSR Aukščiausiosios Tarybos žinios. 1954 m. Nr. 10 (190). – Vilnius, 1954-09-10. // Psl. 19–20