Sąrašas:1954 m. Ignalinos rajono apylinkės

Ignalinos rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės
1959 m. gyventojų surašymas
1963 m. adm. reforma
1970 m. gyventojų surašymas
1972 m. apylinkės ir gyvenvietės
1976 m. apylinkės ir gyvenvietės
1979 m. gyventojų surašymas
1985 m. apylinkės ir gyvenvietės
1989 m. gyventojų surašymas

1954 m. Ignalinos rajone buvo atlikta apylinkių sustambinimo reforma, paliekant 20 apylinkių. Apylinkės reformuotos taip (palikta vietovių autentiška rašyba):[1]

Naujoji apylinkė Buvusios apylinkės Ūkiai
Apylinkė Adm. centras Įtrauktos visiškai Įtrauktos iš dalies (gyvenvietės)
Ažušilės apylinkė Ažušilės gyvenamoji vietovė Ažušilės apylinkė Senojo Daugėliškio apylinkė (Senojo Daugėliškio, Niukiškių, Pekariškės, Andrikavo) „Lenino keliu“ ir „Ažušilio“ kolūkiai
Bernotų apylinkė Bernotų gyvenamoji vietovė Bernotų apylinkė Budriškės apylinkė (Kalniūnų, Gorkių, Žiūraviškių, Galinavo, Budriškės), Dietkauščiznos apylinkė (Apšiutės I, Apšiutės II, Kurmiškių, Smilginiškių), Kukutėlių apylinkė (Žviriškės, Radupės, Matiutiškių, Rokiškės, Mešenio) Černiachovskio vardo kolūkis ir Krikonių tarybinio ūkio Paliesės skyrius
Ceikinių apylinkė Ceikinių gyvenamoji vietovė Nevaišių apylinkė (Zatišiaus, Paceikinės, Paradiškės), Ceikinių apylinkė (Ceikinių, Nalivaikų, Mėšlių, Mielaičių, Čiliškės, Vilkamiškės, Lupaučiznos, Merkmėnų, Juodiškių, Šilaikiškės, Gerniškės, Budrių, Barkūškės, Gaspariškės, Tarasaukos, Dertiškės, Čepuliškės, Repenos), Kančiogino apylinkė (Kančiogino, Pašvietos, Lazdinkos, Vigotkos, Kazliškės, Varniškės, Samanės) K. Požėlos vardo kolūkis
Didžiasalio apylinkė Zablatiškės gyvenamoji vietovė Zuikų apylinkė (Žydelių, Nastazavo, Mediuškių, Lileikių, Ramutiškės, Meškėnų, Gavrelių), Ceikinių apylinkė (Rimašių, Zablatiškės, Penkauščiznos, Didžiasalio), Ceikinėlių apylinkė (Pakryžės), Nevaišių apylinkė (Daunių, Melunių, Lipniškės, Laukinių) „Raudonosios Vėliavos“ ir „Didžiasalio“ kolūkiai
Dietkauščiznos apylinkė Dietkauščiznos gyvenamoji vietovė Dietkauščiznos apylinkė (Lukošaukos, Šiulgių, Dvariščių, Gudapievio, Dietkauščiznos, Audoninų, Astraviškių, Laumakės), Šakeliškės apylinkė (Smėlinkos, Pakalniškės, Ažugirio, Andriejaukos, Krautiškės), Kukutėlių apylinkė (Kukutėlių, Žvyrių, Vabališkės) „Tarybinio artojo“ kolūkis
Dysnos apylinkė Dysnos gyvenamoji vietovė Pivorų apylinkė, Vosiūnų apylinkė, Pupienos apylinkė Sekonų apylinkė (Kaukiškis) L. Giros vardo kolūkis
Guntauninkų apylinkė Guntauninkų gyvenamoji vietovė Guntauninkų apylinkė Gilūtų apylinkė (Gilūtų, Mateniškio, Žardeliškių, Blaženiškių, Pamiškės, Kėriškių), Erzveto apylinkė (Sličkių, Svilės, Triliuščių) M. Melnikaitės vardo kolūkis
Mielagėnų apylinkė Mielagėnų gyvenamoji vietovė Mielagėnų apylinkė, Buckūnų apylinkė, Malkūnų apylinkė Kančiogino apylinkė (Joneliškės), Krikonių apylinkė (Krikonių, Šrubų), Gilūtų apylinkė (Semiškių, Baltasio) „Naujo kelio“ kolūkis ir Krikonių tarybinio ūkio Krikonių skyrius
Mikalavo apylinkė Mikalavo gyvenamoji vietovė Mikalavo apylinkė Senojo Daugėliškio apylinkė (Baušiškės, Pajurgiškės), Daubariškės apylinkė (Čepuliškės), Paringio apylinkė (Grigiškių, Daniūnų, Paringio I) „Tiesos“ kolūkis
Naujojo Daugėliškio apylinkė Naujojo Daugėliškio gyvenamoji vietovė Naujojo Daugėliškio apylinkė (Naujojo Daugėliškio, Kutiškių, Bieliškės, Naujo Kampelio, Taujūnų, Plėniškės, Seniškio, Pivoriškės, Degutiškės I, Degutiškės II, Moliakalnio, Radaikiškės, Betiškės), Daubariškės apylinkė (Degutiškės III) „Naujojo Daugėliškio“ kolūkis
Nevaišių apylinkė Nevaišių gyvenamoji vietovė Rizgūnų apylinkė Ropiškės apylinkė (Degutiškės, Šaltupio, Mikalavos, Masiūniškės), Ceikinėlių apylinkė (Mažulionių, Ceikinėlių, Pakryžės, Palaukiškės, Velenių), Nevaišių apylinkė (Naujasalio, Kurmiškės, Dalgedų, Maskoliškės, Nevaišių, Girineliškės, Laukinių, Burkalių, Jakaviškės, Saulių, Lapšių, Totoriškės, Laukinės, Ceikiškės, Vakuškės, Pečiulių, Zatišiaus, Ropiškėlės) „Švyturio“ ir „Pažangos“ kolūkiai
Ožionių apylinkė Ožionių gyvenamoji vietovė Ožionių apylinkė, Jonionių apylinkė Daubariškės apylinkė (Daubarškėlės, Lekių, Ropiškės, Upio, Jureliškės, Alivetkos, Zakantų III), Kačergiškės apylinkė (M. Izabelinės) „Naujųjų Ožionių“ kolūkis
Palūšės apylinkė Palūšės gyvenamoji vietovė Balteniškės apylinkė (Vaišniūnų, Oazės, Pašvaginės, Janolavkos, Šiūrių, Gaveikėnų, Petravo, Kliatrakio, Varnenkos, Mikolinės), Palūšės apylinkė (Pabalčio, Strigailiškio, Pagavaičio, Pašakarvės, Meironių, Pagavės, Palūšės, Pelako, Ažušakarvės, Bagamoliškės) „Aušros“, „Aukso amžiaus“ ir „Gegužės 1-osios“ kolūkiai
Rubelninkų apylinkė Rubelninkų gyvenamoji vietovė Rubelninkų apylinkė Budriškės apylinkė (Ramutiškės, Kazimieravo, Posmelkos), Krikonių apylinkė (Malikų, Baltulėniškio), Ropiškės apylinkė (Ropiškės, Balciulėniškės, Basiškės, Akmeniškės, Pamiliškės, Janušiškės), Šiūlėnų apylinkė (Sliesariškės), Dietkauščiznos apylinkė (Jasiūnų), Kiniūnų apylinkė (Kiniūnų, Kazokavo, Pimpiškės, Urvelių, Jurgiškės, Vosyliškės, Augutiškės), Paringio apylinkė (Šakariškės, Zelionkų, Konstantinavos, Žilėniškės, Paringio II, Cicėniškės I, Cicėniškės II) „Naujųjų Rubelninkų“ ir „Raudonojo partizano“ kolūkiai
Sekonų apylinkė Didžiasalio gyvenamoji vietovė Didžiasalio apylinkė, Bobėnų apylinkė Sekonų apylinkė (Saplių, Kuksų, Sekonų, Kurtiškio, Smilginiškės, Vilėkių, Kaubriškio, Petraniškės) „Pavasario“, „Didžiasalio“ ir „Jaunosios Gvardijos“ kolūkiai
Seniškio apylinkė Seniškio gyvenamoji vietovė Seniškio apylinkė (Pinigiškės, Pasamanio, Markiniškės, Rėksniškės, Švogžliškės, Galalaukio, Paukščių, Milašių, Gaveikiškės, Jurgeliškės, Navikų, Degutiškės, Marleniškės, Seniškio, Pašiškio, Šukeliškės II), Jonėnų apylinkė (Prisieginės, Abugalių, Jonėnų), Vidiškių apylinkė (Ceikiškės, Pakalniškių, Kirtimų, Makniulaukio, Deksnių), Naujojo Daugėliškio apylinkė (Betiškės) Kutuzovo vardo ir „Draugystės“ kolūkiai
Šiulėnų apylinkė Šiulėnų gyvenamoji vietovė Kačergiškės apylinkė (išskyrus gyvenamąją vietovę M. Izabelinė) Šiulėnų apylinkė (Šiulėnų, Pošakarviškės, Venclaviškės, Viršupio, Vingirių, Smilginiškės, Vastakiškės), Kiniūnų apylinkė (Trapikiškės) „Pergalės“ kolūkis
Tverečiaus apylinkė Tverečiaus gyvenamoji vietovė Tverečiaus apylinkė Erzveto apylinkė (Erzveto, Zaliesės, Kalviškių, Vielionių, Ciekupio, Čelniukų, Pošiūnų, Kalviškės, Vaikščių, Latakiškės), Šakeliškės apylinkė (Šakeliškės, Bukliškės) „Tverečiaus“ ir „Erzveto“ kolūkiai
Vidiškių apylinkė Vidiškių gyvenamoji vietovė Seniškio apylinkė (Šukeliškės I, Buiviliškės, Egliniškio, Gerveliškės, Padoliškės), Jonėnų apylinkė (Kazliškės, Kairiškės, Kukoriškės, Dūdų, Lobinių, Vintiškės, Kaneišių), Balteniškės apylinkė (Ažubalio, Navikų, Balteniškės, Žitomonto, Pamiškės), Vidiškių apylinkė (Rimšėnų, Makoniškės, Bališkės, Vidiškių, Maksimonių) „Aukso varpos“, „Laisvės“ kolūkiai ir Vidiškių MTS
Zuikų apylinkė Zuikų gyvenamoji vietovė Biečiūnų apylinkė Zuikų apylinkė (Strazdiškės, Pamoliškės, Sabališkės, Garbūnų, Zuikų, Papravėlės, Dindų, Rukšiškės, Cegelnės), Ceikinėlių apylinkė (Panyžiškės, Zuikiškės, Kazačiznos), Palūšės apylinkė (Kumšos, Pavajonių, Pipiriškio) „Šviesaus kelio“ ir „Gegužės 1-osios“ kolūkiai

Šaltinis redaguoti

  1. LTSR Aukščiausiosios Tarybos žinios. 1954 m. Nr. 10 (190). – Vilnius, 1954-09-10. // Psl. 10–11