Rytų slavai

Rytų slavai – XVI a. rytų slavų genčių pagrindu susiformavo dabartinės keturios rytų slavų tautos - rusai, rusinai, ukrainiečiai, gudai. Paskirų šių tautų susidarymo etnogenėzėje mažesne ar didesne dalimi dalyvavo ne tik slavai, bet ir baltai, finougrai, iranėnai.

slavų pasiskirstymo žemėlapis VIII amžiuje