Rytų blokas arba Komunistinis blokas – sąvoka, vartojama apibūdinti Tarybų Sąjungai, Rytų ir Vidurio Europos valstybėms (dauguma jų buvo Varšuvos pakto narės).[1][2] Rytų blokui taip pat kartais priskirtos Tarybų Sąjungos sąjungininkės ne Europoje.

Rytų bloko žemėlapis

Pagrindinėmis Rytų bloko narėmis buvo laikomos Tarybų Sąjunga, Rytų Vokietija, Lenkija, Vengrija, Bulgarija, Čekoslovakija, Rumunija, Albanija bei Jugoslavija.

Išnašos redaguoti

  1. Hirsch, Donald; Kett, Joseph F. & Trefil, James S. (2002 m.), The New Dictionary of Cultural Literacy, p. 316, "Eastern Bloc. The name applied to the former communist states of eastern Europe, including Yugoslavia and Albania, as well as the countries of the Warsaw Pact" 
  2. Satyendra, Kush (2003 m.), Encyclopaedic dictionary of political science, p. 65, ""the countries of Eastern Europe under communism""