Rytų baltų pogrupiui priklauso šios baltų gentys:

Didesne dalimi iš rytų baltų susiformavo lietuvių ir latvių tautos, kurios taip pat priskiriamos šiam pogrupiui.

Nuorodos

redaguoti