Rytų Timoro herbas

Rytų Timoro herbas

Rytų Timoro herbas patvirtintas 2007 m. sausio 18 d. Herbas remiasi projektu, naudotu dar nuo vienašalio nepriklausomybės paskelbimo 1975 m. lapkričio 28 d. Herbo centre – Kalašnikovo automatas (taip pat kaip ir Mozambiko ir Zimbabvės herbuose). Devizas portugalų kalba – „Unidade, Acç ã o, Progresso“ („Vienybė, Veiksmas, Progresas“).