Rytų Timoro herbas

Rytų Timoro herbas patvirtintas 2007 m. sausio 18 d. Herbas remiasi projektu, naudotu dar nuo vienašalio nepriklausomybės paskelbimo 1975 m. lapkričio 28 d. Herbo centre – Kalašnikovo automatas (taip pat kaip ir Mozambiko ir Zimbabvės herbuose). Devizas portugalų kalba – „Unidade, Acç ã o, Progresso“ („Vienybė, Veiksmas, Progresas“).

Rytų Timoro herbas