Rytų Bažnyčių kanonų kodeksas

Rytų Bažnyčių kanonų kodeksas, lot. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO) - 22 Rytų Bažnyčių (unitų) teisynas, kodifikuotas vidaus gyvenimą reguliuojantis teisės aktas. Legistinis Romos Katalikų Bažnyčios teisynas yra Codex Iuris Canonici (CIC).

RB kanonų kodeksą 1990 m. spalio 18 d. savo apaštališkąja konstitucija Sacri Canones promulgavo (paskelbė ir patvirtino) Popiežius Jonas Paulius II.

Nuorodos redaguoti