Rusijos imperijos įstatymų sąvadas

Rusijos imperijos įstatymų sąvadas (rus. Свод законов Российской империи) – tematine tvarka išdėstytas įstatymų sąvadas.

Rusijos imperijos įstatymų sąvadas

Pirmasis leidimas – 1832 m., vėlesni – 1842 ir 1857 m. Buvo sudaryti iš tematinių 15 tomų (pvz., I tomas – Pagrindiniai valstybės įstatymai, III – civilinės tarnybos statutai, XIX – Įstatymai apie sąlygas, XV – Bausmių statutas). Rusijoje įstatymų sąvadas galiojo iki 1918 m., tarpukario Lietuvoje iki 1940 m.

Nuorodos redaguoti