Romualdas Kondrotas

Romualdas Kondrotas (1951 m. lapkričio 18 d. Telšiuose) – muzikos mokytojas ir chorvedys.

Biografija redaguoti

Mokėsi Telšių 4-ojoje vidurinėje mokykloje ir vaikų muzikos mokykloje. Baigęs vidurinę mokyklą, 19691973 m. muziką studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute (diriguoti chorui mokė B. Razauskienė, Z. Barauskienė ir A. Jozėnas).

Nuo 1973 m. rudens Varėnos vaikų muzikos mokyklos mokytojas, nuo 1979 m. Varėnos 2-osios vidurinės mokyklos muzikos ir dainavimo mokytojas. Čia vadovavo jaunių ir vyresniųjų klasių merginų chorui. Jaunių chorą parengė 1980 ir 1987 m. respublikinėms dainų šventėms, o vokalinius ansamblius ir solistus „Dainų dainelės“ konkursams. Mokykloje įrengė pavyzdingą muzikos kabinetą, siekė kuo daugiau berniukų įtraukti į chorą. Keletą metų vadovavo Varėnos rajoninių kultūros namų mišriajam chorui ir Miškų ūkio gamybinio susivienijimo vyrų vokaliniam ansambliui „Girių aidai“ – abu kolektyvus parengė 1985 m. respublikinei dainų šventei. R. Kondrotas buvo Varėnos rajono dainų švenčių organizatorius ir vyr. dirigentas.

Nuo 1987 m. Lietuvos mokslinio metodinio kultūros centro Muzikos skyriaus vyr. mokslinis bendradarbis ir Vilniaus miesto moterų choro „Eglė“ chormeisteris.

Nuo 1989 m. Respublikinio moksleivių estetikos metodinio mokslinio centro direktoriaus pavaduotojas meno reikalams. Sujungus Švietimo ir Kultūros ministerijas, buvo sujungti ir minėti centrai, Romualdas Kondrotas tapo jungtinio kultūros centro organizacinio sektoriaus vadovu. Daug prisidėjo organizuojant J. Pakalnio jaunųjų pūtikų respublikinį konkursą, Balio Dvariono respublikinį ir tarptautinį pianistų ir smuikininkų konkursą, Stasio Vainiūno tarptautinį pianistų konkursą ir M. K. Čiurlionio tarptautinį pianistų ir vargonininkų konkursą Vilniuje.

Nuo 1994 m. iki 2020 m. Romualdas Kondrotas – Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos direktorius, ypač rūpinosi gimnazijos materialine baze. Gimnazijoje vyksta įvairių meno renginių. Daug prisidėjo organizuojant „Dainų dainelės“ konkursus (žiuri narys) ir rengiant Lietuvos mokyklos 600 metų jubiliejinius renginius (buvo tarybos narys). Buvo 1997 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės direktoriumi. Yra M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursų direktorius.

Romualdas Kondrotas su įvairiais meno kolektyvais lankėsi Kuboje, Vietname, Čekoslovakijoje, Lenkijoje ir kitose šalyse. 1987 m. jis apdovanotas Liaudies švietimo pirmūno ženkleliu.

Šaltiniai redaguoti

  • Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.