Romos Forumas (it. Foro Romano) – didelis architektūrinis ansamblis, išsidėstęs tarp Romos Kapitolijaus kalvos, Palatino kalvos ir Koliziejaus. Beveik visi čia esantys pastatai siekia Romos respublikos laikus. Ankstyvosios respublikos laikais Forumas buvo chaotiška vieta su maisto prekystaliais, viešaisiais namais, šventyklomis ir senato posėdžių sale.

Romos Forumas

II a. pr. m. e. buvo nuspręsta, kad Romai reikia tinkamesnio centro, todėl vietoje maisto prekybos vietų Forume atsidaro verslo centrai ir teismai. Imperijos laikais Forumas išliko ceremonijų centru. Imperatoriai atnaujindavo senus pastatus, statė naujas šventyklas ir paminklus.

Ypač Romos Forumo reikšmė išaugo vėlyvaisiais Respublikos ir Imperijos metais. Čia buvo gausybė šventyklų, triumfo arkų, paminklų, rūmų. Žlungant Vakarų Romos Imperijai, nukentėjo ir Forumas. Ypač miestas ir Forumas nukentėjo barbarų invazijų metais – 410 ir 455 m., kai miestą užėmė vandalai ir gotai. Tačiau netgi tuo metu Forumas neprarado savo veido, tik buvo apiplėštos bažnyčios, rūmai. Garsiąją Jeruzalės menorą vandalai pagrobė ir išsivežė į Afriką, kur VI amžiuje ją vėl perėmė romėnai, vadovaujami generolo Falvijaus Belizarijaus ir pargabeno į Konstantinopolį.

Yra žinoma, kad jau VIII a. Forumas buvo labai sunykęs, kadangi miestiečiai statydami savo namus naudojo Forumo statinių akmenis kaip statybinę medžiagą. Forume buvo pilamos šiukšlės, ganomi galvijai. Paskutinis statinys Forume pastatytas VII a. Tai buvo imperatoriaus Foko kolona, ant kurios puikavosi paauksuotas imperatorius. Tačiau jau tuo metu Forumas buvo stipriai apleistas, tačiau dar visiškai nesugriuvęs.

Šiuo metu Forumas yra atvertas turistams ir jie gali laisvai vaikščioti po senovinius griuvėsius.

Žymesnės Forumo vietos

redaguoti

Tito arką senatas pastatė 81 m. minint pergalę prieš sukilusią Judėją. Arką puošiantys bareljefai vaizduoja imperatorių Titą triumfo vežime ir žymųjį septynšakį kandeliabrą nešančių belaisvių žydų koloną.

Konstantino ir Maksencijaus bazilika yra paskutinis antikinės Romos laikų paminklas. Ji pavadinta dviem vardais, nes ją statyti pradėjo imperatorius Maksencijus, o baigė imperatorius Konstantinas. Ši bazilika buvo didžiausia visame Forume, tačiau dabar iš jos yra liko trys platūs cilindriniai skliautai. Kaip ir kitos bazilikos, ji buvo skirtas teisingumo ir verslo reikalams tvarkyti.

Saturno šventyklą 498 m. pr. m. e. pastatė ir gruodžio 17 d. atidarė konsulas Titas Larcijus. Šioje šventykloje buvo laikomas visuomeninis iždas, taip pat legionų vėliavos bei senato dekretai. 42 m. pr. m. e. Saturno šventykla buvo atstatyta ir išplėsta. Manoma, kad paskutinį kartą ji restauruota IV amžiuje.

Geriausiai iš Forumo paminklų yra išlikusi Septimijaus Severo arka. Marmuriniuose jos reljefuose vaizduojamos karinės imperatoriaus pergalės prieš partus ir arabus.

I a. pr. m. e. viduryje Cezaris pastatė didelę penkių navų Julijų baziliką. Pertvaros padalindavo baziliką į atskirus sektorius, kuriuose tuo pačiu metu galėdavo vykti teismo posėdžiai. Julijų bazilika paskutinį kartą buvo restauruota 277 m.

Nuorodos

redaguoti