Romeris

pavardė

Romeris – lietuviška pavardė.

Šios pavardės moteriškosios giminės formos yra: Romerienė (ištekėjusi moteris) ir Romerytė (mergautinė pavardė).

Pavardę turi šie garsesni asmenys:

Pavardės vokiška forma Römer arba Roemer, kartais naudojami sulietuvinti variantai Römeris arba Riomeris.

  • Mykolas Romeris – teisėtyrininkas konstitucionalistas, profesorius, universiteto rektorius, Lietuvos konstitucinės teisės mokslo kūrėjas, vienas iš Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Sąjūdžio ideologų.
  • Alfredas Romeris – Lietuvos tapytojas ir skulptorius medalininkas.
  • Mykolas Juozapas Romeris – Trakų teisėjas, Vilniaus universiteto teisinės edukacinės komisijos pirmininkas, Trakų ir Vilniaus apskričių bajorų vadovas, Vilniaus miesto burmistras;
  • Izidorius Romeris – Tytuvėnėlių dvaro savininkas;
  • Eugenijus Romeris – paskutinis Tytuvėnėlių dvaro savininkas, visuomenės ir lenkų bendruomenės veikėjas Lietuvoje, išleido prisiminimus.
Disambig.svg
Šis straipsnis yra nuorodinis, vardijantis žmones, turinčius pavardę Romeris. Jei čia patekote per konkretaus žmogaus nuorodą iš straipsnio, labai prašome, jei galite, pakeisti nuorodą, kad rodytų į konkretų puslapį. Jei šiame sąraše nėra atitinkamo konkretaus žmogaus, papildykite šį sąrašą.