Rokantiškių pilis

Rokantiškių pilis (pastatyta XII a.) Rokantiškėse, Pavilnių regioniniame parke stovėjusi pilis.

Rokantiškių pilies griuvėsiai
Piliavietės kalnas

Spėjama, kad Rokantiškių pilis – viena seniausių Lietuvoje. Iš metraščių, padavimų žinoma, kad ją XII a. pastatė kunigaikštis Alšis. Paskutinis kunigaikščių Alšėniškių palikuonis, Vilniaus vyskupas Povilas Alšėniškis užrašė Rokantiškių pilį karalienei Bonai Sforcai. XVI a. pirmoje pusėje pilis priklausė Goštautams, o XVII a. pirmoje pusėje buvo Pacų nuosavybė. 1636 m. LDK paiždininkis Steponas Pacas puošnioje Rokantiškių pilies rezidencijoje priiminėjo Lietuvos ir Lenkijos valdovą Vladislovą Vazą. 1655 m. rugpjūčio 7 d. pilis buvo sudeginta Maskvos kariuomenės žygio prieš Lietuvą metu. Užėmus Vilnių, piliavietė visai sunyko, apaugo mišku.

Šiuo metu trapecijos pavidalo aikštėje randami pilies griuvėsių likučiai – buvusios pilies pamatai. Ištirta tik viršutinė kultūrinio sluoksnio dalis. Pagal aptiktas pastatų liekanas, XVIXVIII a. plytas, čerpes, koklius nustatyta, kad ant šio kalno stovėjo rūmai (45x20 m dydžio). Jų sienos buvo 2 m storio, o langų angos apmūrytos plytomis. Iš pietų pusės būta kiemo, apjuosto gynybine siena, prie kurios vakarinės dalies šliejosi kazematai, o pietvakariniame kampe – vartų gynybos bokštas. Rokantiškių apylinkės suskaidytos labai gilių ir trumpų raguvų, apaugusių ūksmingais eglynais.

Netoli Rokantiškių piliavietės yra išlikęs buvusio Strielčiukų kaimo pavadinimas, manoma, kad jame gyveno pilies gynėjai.

Nuotraukų galerija redaguoti

Nuorodos redaguoti