Roš ha-šana (hebr.ראש השנה‏‎) – žydų Naujųjų Metų šventė (pažodžiui „metų galva“), švenčiama kasmet. Kiekvienais metais šios šventės data skiriasi, nes žydai metus skaičiuoja nuo biblinio pasaulio sukūrimo, t. y., pagal Hebrajų kalendorių. Metų pradžia – tišrio (tishrei) mėnesio 1-2 dienomis (atitinka rugsėjo-spalio mėnesius).

Ant šventinio Roš ha-šana stalo – šofaras, vynas, sidabrinė kiddush taurė, granatai, obuoliai, medus

Papročiai redaguoti

Pasak judėjų religijos, Aukščiausiasis kiekvienais metais rašo naują metų knygą. Tai laikas žydams susikaupti, pagalvoti apie nuveiktus gerus darbus, prisiminti suklydimus, atgailauti už klaidas, pasiruošti ateinantiesiems metams, prašant taikos, sutarimo, sveikatos. Išvakarėse visų, kuriuos per metus galėjo nuskriausti, prašoma atleidimo ir stengiamasi atleidimą suteikti visiems, kurie jo prašo. Ypatingas dėmesys yra skiriamas labdarai, lankomi artimųjų kapai. Visa tai yra tarsi pasiruošimas Naujiesiems Metams. Tikėjimas tuo, kad Visagalis kiekvienam linki gėrio ir sėkmės, šią dieną paverčia švente.

1-oji tišrio diena yra laikoma žmogaus sukūrimo diena. Šią pirmąją šventės dieną yra einama prie upės ar kito gamtinio vandens telkinio ir, skaitant maldą, yra iškratomos drabužių kišenės, taip simboliškai išsivaduojama iš nuodėmių, kurias nusineša vanduo. Šis ritualas vadinamas tašlichu („išmetimu“). Per Naujuosius Metus, 2-ąją tišrio dieną, sinagogoje yra pučiamas šofaras – avino ragas. Naujųjų Metų sutikimas siejamas su šventiška puota, tradiciniais žydų patiekalais.

Datos redaguoti

Naujųjų Metų datos pagal žydų ir Grigaliaus kalendorius
Žydų metai Grigaliaus metai
5780 m. 2019 m. rugsėjo 29 d.
5781 m. 2020 m. rugsėjo 18 d.
5782 m. 2021 m. rugsėjo 6 d.
5783 m. 2022 m. rugsėjo 25 d.
5784 m. 2023 m. rugsėjo 15 d.
5785 m. 2024 m. spalio 2 d.
5786 m. 2025 m. rugsėjo 22 d.

Nuorodos redaguoti