Rizikos mažinimas

Rizikos mažinimas ar įveikimas yra procesas, kurio metu pasirenkamos ir įgyvendinamos priemonės pakeisti esamą riziką. Rizikos mažinimas apima didžiausią savo elementą rizikos kontrolę/sušvelninimą bei rizikos vengimą, rizikos perdavimą, rizikos finansavimą. Kiekviena rizikos mažinimo sistema turi teikti šiuos minimalius parametrus[1]:

  • Efektyvus organizacijos veikimas;
  • Efektyvi vidinė kontrolė;
  • Atitikti teisę ir kitus reguliavimus.

Literatūra

  1. Rizikos valdymo standartas, AIRMIC, ALARM, IRM: 2002 http://www.theirm.org/publications/documents/Risk_Management_Standard_030820.pdf