Rizikos kapitalas (angl. venture capital) – privataus kapitalo (angl. private equity) forma. Rizikos kapitalas daugiausiai investuojamas į akcijų biržose nelistinguojamas, dažnai naujai kuriamas (pvz., naujųjų technologijų) įmones, startuolius (angl. startup).

Jos bei rizikos kapitalo fondai savo veikloje nevengia rizikos, imdamiesi inovatyvių, dar nežinomų bei neišbandytų sričių finansavimo. Rizikos kapitalo bendrovės laikomos savotiškais mokslo, technologijų bei inovacijų „ramsčiais“, pionierių veiklos partneriais. Taip pat rizikos kapitalas gali būti ir kitų įmonių veiklos finansavimo šaltinis.

Investuotojas didina nuosavą investuojamų įmonių kapitalą, bet neįgauna įmonės kontrolės (turi mažiau kaip 50 % akcijų). Rizikos kapitalas taip pat yra be palūkanų perleistos lėšos; grąža gaunama, dalyvaujant veikloje ar padidinus įmonės vertę.

Rizikos kapitalistas ir įmonės savininkas (arba fondo valdytojas) tampa strateginiais partneriais, sudarydami strateginės partnerystės sutartį.

Lietuvoje rizikos kapitalo fondus vienija Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacija (LT VCA).