Riešas (lot. carpus) – žmogaus rankos apatinė dalis, plaštakos artimoji dalis. Riešo griaučius sudaro 2 eilėmis išsidėstę 8 riešakauliai: didysis daugiakampis, mažasis daugiakampis, galvinis, kablinis, žirnis, trikampis, mėnulis, laivelis. Riešas labiausiai nukenčia nuo traumos, kai griūnama atsirėmus į žemę.[1]

Žmogaus riešas ir jo kaulai
 
6. Riešakauliai tarp kitų rankos kaulų

Riešakauliai (lot. ossa carpi) – tai trumpieji kaulai, išsidėstę dviem eilėmis – proksimaline ir distaline. Proksimalinėje eilėje, pradedant nuo nykščio pusės, yra laivelis (lot. os scaphoideum), mėnulis (lot. os lunatum), trikampis (lot. os triquetrum), o nuo pastarojo šiek tiek į delno pusę yra žirnis (lot. os pisiforme). Distalinę eilę ta pačia seka sudaro didysis daugiakampis (lot. os trapezium), mažasis daugiakampis (lot. os trapezoideum), galvinis kaulas (lot. os capitatum) ir kablinis kaulas (lot. os hamatum). Visi riešakauliai sudaryti iš akytosios medžiagos, dengiamos plono standžios medžiagos sluoksnio.

Sąnariai

redaguoti
Riešo raiščiai:
  • priekinė dalis (kairėje),
  • galinė dalis (dešinėje).

Rieše 3 eilės sąnarių – stipininis riešo sąnarys, vidurinis riešo sąnarys ir riešiniai delno sąnariai:

  • Stipininis riešo sąnarys jungia stipinkaulio galą su 3 riešakauliais: laiveliu, mėnuliu ir trikampiu. Šiame sąnaryje juda visa plaštaka, jis leidžia lenkti, tiesti, lenkti į šonus ir atlikti visos plaštakos judesį. Iš visų pusių sąnarį sustiprina raiščiai, kurie tęsiasi ir per kitus tolesnius plaštakos sąnarius.
  • Vidurinis riešo sąnarys yra tarp riešakaulių 2 eilių. Jis padidina riešo lenkimo ir tiesimo amplitudę.
  • Riešiniai delno sąnariai jungia riešakaulius su II–V delnakauliais, dar labiau didindami riešo kartu ir plaštakos lankstymą.

Šaltiniai

redaguoti