Riaušės

Riaušės Dubline 2006 m.

Riaušės – pilietinio nepaklusnumo forma, pasireiškianti spontanišku smurto, vandalizmo, nusikaltimų protrūkiu. Riaušės vyksta chaotiškai, veikiant masinei psichologijai.

Riaušių priežastis – nuoskauda dėl esamos padėties arba aktyvus nepritarimas kokiai nors nuomonei ar elgesiui. Riaušės dažnai kyla agresyvių protesto akcijų metu, priešiškų kultūrų, organizacijų susidūrimo metu, taip pat po sporto varžybų, renginių. Riaušininkų taikiniais tampa viešojo saugumo pareigūnai, skirtingas pažiūras reiškiantys žmonės, viešasis ir privatus turtas (automobiliai, pastatai).

Riaušininkai kaip ginklus naudoja akmenis, statybines nuolaužas, butelius, metalinius strypus, petardas, molotovo kokteilius. Policijos ginkluotę riaušių atvejais sudaro skydai, guminės lazdos, ašarinės dujos, guminiai ir plastikiniai šaudmenys, vandens patrankos, pipirinės dujos. Ekonomiškai skurdesnėse šalyse riaušių metu riaušininkai grobsto parduotuves. Vikiteka