Respublikos revoliucinė karo taryba

   Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į patikimus šaltinius.
Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais.
Respublikos revoliucinė karo taryba

Raudonosios armijos žvaigždė (1918 m.)
Veikimo laikas 1918 m. rugsėjo 2 d. – 1934 m. birželio 20 d.
Valstybė RTFSR, Sovietų Sąjungos vėliava Sovietų Sąjunga
Pavaldus TSRS ginkluotosios pajėgos
Rūšis karinio valdymo organas

Respublikos revoliucinė karo taryba (rus. Революционный военный совет республики, реввоенсовет, РВСР, Р.В.С.Р.), RRKT, vėliau – TSRS revoliucinė karo taryba (rus. Реввоенсовет СССР) – aukščiausias Darbininkų ir valstiečių Raudonosios Armijos karinio ir politinio kolegijinio valdymo organas 1918–1934 m. Įsteigtas Visos Rusijos Centrinio vykdomojo komiteto (ВЦИК) 1918 m. rugsėjo 2 d. nutarimu apie Tarybų respublikos pavertimą karine stovykla.

RRKT sudėtis

redaguoti
 
TSRS RKT nariai. Pirma eilė (iš kairės į dešinę): J. Jakiras, A. Jegorovas, S. Kamenevas, K. Vorošilovas, S. Budionas, M. Levandovskis. Antra eilė (stovi): K. Avksentjevskis, B. Šapošnikovas, I. Belovas, J. Uborevičius. 1927 m. gruodis.

Respublikos revoliucinė karo taryba (RRKT) nuo 1923 m. rugpjūčio 28 d. vadinosi TSRS revoliucinė karo taryba.

RRKT narius parinkdavo RKP(b) CK, o tvirtindavo RTFSR Liaudies komisarų taryba.
Tarybos narių skaičius nebuvo pastovus. Tarybą sudarydavo:

 • pirmininkas – karinių ir jūros reikalų liaudies komisaras. Funkcija – prižiūrėti, kad šalies karinėje sferoje būtų teisingai laikomasi RKP(b) politikos.,
 • pirmininko pavaduotojai:
  • vienas pavaduotojas (etatas įsteigtas 1918 m. spalį) per RRKT reikalų valdybą bei Visos Rusijos vyriausiąjį štabą vadovavo centriniam ir regionų kariniams aparatams, koordinavo jo veiklą su Vyriausiosios vadovybės veikla. Jis pristatydavo karinius klausimus partiniuose ir vyriausybės organuose.
  • kitas pavaduotojas (etatas įsteigtas 1924 m.) prižiūrėjo kariuomenės kovinį rengimą.
 • vyriausiasis vadas (glavkomas, Главком),
 • 2-13 narių,

Per visą RRKT istoriją jos nariais buvo 52 žmonės.

Raudonajai Armijai RRKT vadovavo per pavaldžius štabus bei valdybas:

 • RRKT reikalų valdyba
 • RRKT lauko štabas
 • Visos Rusijos vyriausiasis štabas
 • Visos Rusijos karinių komisarų biuras (vėliau – RRKT Politinis skyrius bei RRKT Politinė valdyba)
 • Aukščiausioji karinė inspekcija
 • Centrinė tiekimo valdyba
 • Jūros skyrius
 • Karo revoliucinis tribunolas
 • Karinių įstatymų kūrimo taryba
 • kita.

1934 m. birželio 20 d. Centrinio vykdomojo komiteto ir TSRS Liaudies komisarų tarybos nutarimu RRKT buvo panaikinta.

RRKT ir TSRS RKT nariai

redaguoti
 
Levas Trockis – pirmasis RRKT pirmininkas (1919 m.)

Pirmininkai

redaguoti
 1. Levas Trockis (Лев Давидович Троцкий) (1918-09-06 – 1925-01-26)
 2. Michailas Frunzė (Михаил Васильевич Фрунзе) (1925-01-26 – 1925-10-31)
 3. Klimentas Vorošilovas (Климент Ефремович Ворошилов) (1925-11-06 – 1934-06-20)

Pirmininko pavaduotojai

redaguoti
 1. Efraimas Sklianskis (Эфраим Маркович Склянский) (1918-10-22 – 1924-03-11)
 2. Michailas Frunzė (Михаил Васильевич Фрунзе) (1924-03-11 – 1925-01-26)
 3. Josifas Unšlichtas (Иосиф Станиславович Уншлихт) (1925-02-06 – 1930-05-02)
 4. Michailas Laševičius (Михаил Михайлович Лашевич) (1925-11-06 – 1927-05-20)
 5. Sergejus Kamenevas (Сергей Сергеевич Каменев) (1927-05-20 – 1934-05-20)
 6. Janas Gamarnikas (Ян Борисович Гамарник) (1930-06-02 – 1934-06-20)
 7. Jeronimas Uborevičius (Иероним Петрович Уборевич) (1930-06-11 – 1931-06-11)
 8. Michailas Tuchačevskis (Михаил Николаевич Тухачевский) (1931-06-11 – 1934-06-20)

Vyriausieji Respublikos ginkluotųjų pajėgų vadai (glavkomai)

redaguoti
 1. Jukumas Vacietis (Иоаким Иоакимович Вацетис) (1918-09-06 – 1919-07-08)
 2. Sergejus Kamenevas (Сергей Сергеевич Каменев) (1919-07-08 – 1924-04-28)