Respectus Philologicus

Respectus Philologicus – nuo 1999 m. pradėtas leisti tarptautinis atvirosios prieigos mokslo darbų žurnalas. Skirtas analizuoti lingvistikos tyrimus, literatūros naratyvų ir kontekstų problematiką, reklamos diskurso paveikumo klausimus, vertimo teorijas ir praktikas, audiovizualinius tyrimus.[1] Leidinyje galima atrasti mokslininkų originalių probleminių straipsnių, recenzijų, diskusijų, mokslinės veiklos apžvalgų. Dėl plataus spektro mokslinės tematikos tekstų aktyviai kviečiami bendradarbiauti įvairių humanitarinių mokslų krypčių mokslininkai. Didesnis dėmesys ir prioritetai teikiami tarpdisciplininiams tyrimų autoriams.[2]

Respectus Philologicus žurnalo viršelis

Publikavimo dažnumas yra du numeriai per metus, numeriai išleidžiami balandžio 25 d. ir spalio 25 d. Leidinys parengtas remiantis atvirosios prieigos principu, dėl to leidžiamas įvairiomis kalbomis: lietuvių, anglų ir lenkų.[3]

Istorija

redaguoti

Pirmasis recenzuojamas mokslo žurnalas išleistas 1999 m. Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedroje.[4] 2002 m. buvo suburta tarptautinė redaktorių kolegija, kurią sudarė mokslininkai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rusijos ir Baltarusijos. Taip pat šis leidinys tapo regioniniu tarptautiniu ir pradėtas publikuoti dviguba numeracija 1(6). 2004 m. prie Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto ir mokslinio žurnalo kūrimo prisijungė Holly Cross Academy n. a. Janas Kochanovskis, įsikūręs viename iš seniausių Lenkijos miestų Kielce. Lenkijos mokslininkų bendradarbiavimas su kolegomis iš Lietuvos kuria stiprų tarpdisciplininį požiūrį ir orientaciją stiprinant įvairių šalių humanitarinių mokslų bendradarbiavimą. Leidinys tapo populiarus ne tik lokaliai, bet ir įtraukia autorius iš JAV, Didžiosios Britanijos, Kanados, Kazachstano, Ukrainos. 2019 m. žurnalas priimtas į „Scopus“ duomenų bazę.[5] Tai yra oficialus tarptautinio lygio ir mokslinės kokybės patvirtinimas. Nuo pat tarptautinės redkolegijos sudarymo Vakarų Europos ir Rytų Europos mokslininkai žurnalą vertino labiau kaip tarptautinį, o ne regioninį, tačiau priėmimas į milžinišką ir vertinamą duomenų bazę rodo leidinio svarbą ir kokybės standartą.[6]

Redaktoriai

redaguoti

Iki 2016 m. žurnalui vadovavo Vilniaus universiteto profesorė habil. dr. Eleonora Lassan. 2016 m. atnaujinus ir pakeitus redaktorių kolegiją, vyriausiąja redaktore buvo pasirinkta Vilniaus universiteto profesorė, humanitarinių mokslų dr. Gabija Bankauskaitė,[7] kuri yra Kauno fakulteto Kalbų, literatūros ir vertimo studijų instituto profesorė. Vyriausiosios redaktorės pavaduotojas yra Piotr Zbróg, dirbantis Jano Kochanovskio universitete Kielcuose[8], Lenkijoje. Taip pat vyriausiosios redaktorės pavaduotoja yra Loreta Ulvydienė, dirbanti Vilniaus universitete, Lietuvoje.[9]

Autoriai mokslininkai

redaguoti

Autoriai mokslininkai, prisidedantys prie tarptautinio atvirosios prieigos mokslo darbų žurnalo.[10]

Vardas ir pavardė Universitetas Šalis
Danutė Balšaitytė Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto Romanų kalbų katedros profesorė, humanitarinių mokslų daktarė Lietuva
Dominik Borowski Jogailos universiteto Krokuvoje Polonistikos fakulteto doktorantas Lenkija
Birutė Briaukienė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto Kalbų ir edukacijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė Lietuva
Wiesław Caban Jano Kochanovskio universiteto Kielcuose Istorijos instituto profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras Lenkija
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Jano Kochanovskio universiteto Kielcuose profesorė, Bibliotekininkystės ir žurnalistikos instituto direktorė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė Lenkija
Małgorzata Dajnowicz Balstogės universiteto Istorijos ir sociologijos fakulteto Istorijos ir politikos mokslų instituto profesorė, Visuomeninių ir politinių judėjimų katedros vedėja ir nepriklausoma mokslo tyrėja Lenkija
Jan Domaradzki Medicinos mokslų K. Marcinkovskio universiteto Poznanėje Socialinių mokslų katedros adjunktas, humanitarinių mokslų daktaras Lenkija
Marina Stepanovna Baltarusijos valstybinio universiteto Filologijos fakulteto Anglų kalbotyros katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė Baltarusija
Katarzyna Kaczor-Scheitler Lodzės universiteto Senosios lenkų literatūros ir pagalbinių istorijos mokslų katedros adjunktė, humanitarinių mokslų daktarė Lenkija
Laura Kamandulytė-Merfeldienė Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių kalbos katedros lektorė; Vytauto Didžiojo universiteto Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centro mokslo darbuotoja, humanitarinių mokslų daktarė Lietuva
Helena Kardashova V. N. Karazino universiteto Charkove Filologijos fakulteto Rusų kalbos katedros dėstytoja, doktorantė Ukraina
Jelena Kazimianec Lietuvos edukologijos universiteto Filologijos fakulteto docentė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos lektorė, humanitarinių mokslų daktarė Lietuva
Asta Kazlauskienė Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių kalbos katedros profesorė, humanitarinių mokslų daktarė Lietuva
Saulius Keturakis Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Filosofijos ir psichologijos katedros profesorius, humanitarinių mokslų daktaras Lietuva
Georgij Georgijevich Khazagerov Pietų federalinio universiteto Rusų kalbos katedros profesorius, filologijos mokslų daktaras Rusija
Michał Mazurkiewicz Jano Kochanovskio universiteto Kielcuose adjunktas, humanitarinių mokslų daktaras Lenkija
Skaistė Nenartavičiūtė Vytauto Didžiojo universiteto Viešosios komunikacijos absolventė bakalaurė Lietuva
Zofia Ożóg-Winiarska Jano Kochanovskio universiteto Kielcuose Lenkų filologijos instituto Lenkų edukacijos centro profesorė, nepriklausoma mokslo tyrėja, habilituota humanitarinių mokslų daktarė Lenkija
Marek Ruszkowski Jano Kochanovskio universiteto Kielcuose Lenkų studijų instituto profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras Lenkija
Joanna Senderska Jano Kochanovskio humanitarinių ir gamtos mokslų universiteto Lenkų filologijos instituto adjunktė, humanitarinių mokslų daktarė Lenkija
Vilhelmina Vitkauskienė Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Prancūsų katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė; Lietuva
E. Donna West Valstybinio Niujorko universiteto Kortlande docentė, humanitarinių mokslų daktarė JAV

Suteikta prieiga duomenų bazėms

redaguoti

Arianta (2002), Cabells (2019), CEEOL (2005), China Knowledge Resource Integrated Database (2018), DOAJ (Directory of Open Access Journals) (2018), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) (2017), EBSCO Humanities International Complete (2006), EBSCO Humanities International Index (2006), EBSCO Humanities Source (2006), Google Scholar (2013), Index Copernicus (2008–2013; 2015–2018), Linguistic Bibliography Online (BrillOn-line Bibliographies) (2012), Lituanistika (2011), Microsoft Academic (2007) ,MLA International Bibliography (2007), PNB (Polska Bibliografia Naukowa) (2011), ScienceOpen (2019), Scilit (Scientific Literature Database) (2017), Scopus (2019), TOC Premier (EBSCO) (2006), UlrichsWeb (Global Serials Directory) / Ulrich’s Periodicals Directory (2013), WordCat (2017).[11]

Išnašos

redaguoti
 1. [1][neveikianti nuoroda],Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Respectus Philologicus Respectus Philologicus, 2002
 2. [2], CEEOL. Respectus Philologicus Respectus Philologicus, 2021
 3. [3], Bankauskaitė G. Redakcinė kolegija ir turinys. Respectus Philologicus, 2020, (37(42), 1-10
 4. [4], Vilniaus Universitetas. Respectus Philologicus Respectus Philologicus, 1999
 5. [5], Elsevier B.V Respectus Philologicus. Respectus Philologicus, 2019
 6. [6], Vilniaus Universiteto leidykla.„Respectus Philologicus“ įtrauktas į „Scopus“ duomenų bazę. Respectus Philologicus, 2019
 7. [7], Bankauskaitė G. Redakcinė kolegija ir turinys. Respectus Philologicus, 2020, (37(42), 1-10
 8. [8], Bankauskaitė G. Redakcinė kolegija ir turinys. Respectus Philologicus, 2020, (37(42), 1-10
 9. [9], Bankauskaitė G. Redakcinė kolegija ir turinys. Respectus Philologicus, 2020, (37(42), 1-10
 10. [10], Bankauskaitė G.. Mūsų autoriai. Respectus Philologicus, 2015,27(32), 228-231
 11. [11], Bankauskaitė G. Redakcinė kolegija ir turinys. Respectus Philologicus, 2020, (37(42), 1-10