Reliatyvistinė čiurkšlė

Reliatyvistinė čiurkšlė – galinga elementariųjų dalelių-plazmos (daugiausia elektronų) čiurkšlė, kurią kai kada išmeta aktyvių galaktikų ir kvazarų centras. Čiurkšlės dalelės lekia beveik šviesos greičiu.

Galaktikos M87 spindulys. Pati galaktika (gelsva, kairiame viršutiniame kampe) susideda iš daugybės žvaigždžių. M87 yra už 50 milijonų šviesmečių

Bandymai paaiškinti Keisti

Kaip tiksliai čiurkšlės susiformuoja, šiuo metu nėra žinoma. Svarstoma, jog galbūt jo šaltinis gali būti labai didelė (apie   Saulės masių) juodoji bedugnė. Krisdama į ją, aplinkinė medžiaga pradeda žemėjančia orbita suktis aplink skylę, įsibėgėja iki didelio greičio ir, būdama įelektrinta, sukuria stiprius žiedinius magnetinius laukus. Toks darinys iš esmės galėtų generuoti dvi priešingomis kryptimis nukreiptas čiurkšles, statmenas medžiagos sukimosi aplink skylę plokštumai. Tačiau visos šios teorijos nepaaiškina, kodėl čiurkšlė yra taip smarkiai sufokusuota.

Literatūra Keisti

Taip pat skaitykite Keisti