Referendumai Lietuvoje

Lietuvoje 19912019 m. surengta 13 referendumų. Referendumai rengiami pagal LR Seimo arba Lietuvos piliečių iniciatyvas, jei surenkama virš 300 000 balsuoti galinčių parašų.[1]

Lietuvos Respublikoje gali būti rengiami privalomieji arba konsultaciniai (patariamieji) referendumai. Privalomieji inicijuojami tuomet, kai norima pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 straipsnio nuostatą, kad Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika. Taip pat šie referendumai rengiami dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos I skirsnio „Lietuvos valstybė“ bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos XIV skirsnio „Konstitucijos keitimas“ nuostatų pakeitimo.

Privalomieji referendumai rengiami dėl 1992 m. birželio 8 d. Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į posovietines Rytų sąjungas“ pakeitimo, taip pat dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo tarptautinėse organizacijose, jeigu šis dalyvavimas yra susijęs su Lietuvos valstybės organų kompetencijos dalinių perdavimu tarptautinių organizacijų institucijoms ar jų jurisdikcijai.

Iš visų rengtų referendumų 7 neįvyko, nesusirinkus reikiamam skaičiui rinkėjų (daugiau nei pusei balsavimo teisę turinčių piliečių).[2]

Referendumai LietuvojeKeisti

 1. 1991 m. referendumas dėl Lietuvos nepriklausomybės
 2. 1992 m. gegužės Lietuvos prezidentinis referendumas
 3. 1992 m. birželio referendumas dėl sovietų kariuomenės išvedimo iš Lietuvos Respublikos
 4. 1992 m. spalio referendumas Lietuvos Respublikos Konstitucijai priimti
 5. 1994 m. referendumas dėl privatizacijos
 6. 1996 m. spalio referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos (ir gyventojų indėlių kompensavimo teisingai privatizuojant valstybės turtą)
 7. 1996 m. lapkričio referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos
 8. 2003 m. referendumas dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje
 9. 2008 m. referendumas dėl Ignalinos atominės elektrinės darbo pratęsimo
 10. 2012 m. referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje
 11. 2014 m. privalomasis referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo
 12. 2019 m. privalomasis referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo
 13. 2019 m. privalomasis referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo

ŠaltiniaiKeisti

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai  
1920 | 1922 | 1923 | 1926 | 1936 | 1990 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2015 | 2016 | 2020
Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai  
1919 | 1922 | 1926 | 1926 | 1931 | 1938 | 1993 | 1997–1998 | 2002–2003 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024
Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai  
1990 | 1995 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2015 (pakartotiniai) | 2019 | 2023
Rinkimai į Europos Parlamentą Lietuvoje  
2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024
Referendumai Lietuvoje  
1991 | 1992 m. gegužė | 1992 m. birželis | 1992 m. spalis | 1994 | 1996 m. spalis | 1996 m. lapkritis | 2003 | 2008 | 2012 | 2014 | 2019 (I) | 2019 (II)